Hlavní navigace

STRIX Chomutov, a.s.

Firma STRIX Chomutov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1620, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 2 010 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27274535

Sídlo:

28. října 1081/19, Chomutov, 430 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 8. 2005

DIČ:

CZ27274535

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
0729 Těžba a úprava ostatních neželezných rud
251 Výroba konstrukčních kovových výrobků
259 Výroba ostatních kovodělných výrobků
42130 Výstavba mostů a tunelů
43390 Ostatní kompletační a dokončovací práce
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
63 Informační činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71121 Geologický průzkum
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1620, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

STRIX Chomutov, a.s. od 18. 8. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 18. 8. 2005

adresa

28. října 1081/19
Chomutov 43001 od 14. 7. 2014

adresa

28.října 1081/19
Chomutov 43001 do 14. 7. 2014 od 18. 6. 2010

adresa

28.října 1081
Chomutov 43001 do 18. 6. 2010 od 18. 8. 2005

Předmět podnikání

silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 5. 2. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 5. 2. 2014

oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu §3, písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů, prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání, a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů pro váděné k tomu účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lo kalitě přemisťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v §2 a 3, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a prá ce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny zák. č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. od 5. 2. 2014

oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ustanovení §2, písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nero stů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, i) důlní měřická činnost zák. č. 61/1988 Sb. ve znění pozd ějších předpisů. od 5. 2. 2014

projektová činnost ve výstavbě od 30. 6. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 6. 2010

geologické práce od 30. 6. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 5. 2. 2014 od 30. 6. 2010

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozována vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti do 30. 6. 2010 od 13. 6. 2007

poskytování technických služeb do 30. 6. 2010 od 13. 6. 2007

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 30. 6. 2010 od 13. 6. 2007

Oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ustanovení §2,písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů zák. č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. do 5. 2. 2014 od 13. 6. 2007

Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení §3, písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů ( podzemní sanační práce) písm. d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu písm. f) v rtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v §2 a 3 písm.h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny zák. č.61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. do 5. 2. 2014 od 13. 6. 2007

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 18. 8. 2005

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 18. 8. 2005

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

testování, měření, analýzy a kontroly do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

velkoobchod do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

geologické práce v oblasti hydrogeologie, sanační geologie, inženýrské geologie do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

činnost technických poradců v oblasti stavebnicvtí a ekologie do 30. 6. 2010 od 18. 8. 2005

Ostatní skutečnosti

1. Základní kapitál společnosti STRIX Chomutov, a.s. se zvyšuje z výše 2.010.000,- Kč (slovy dva miliony deset tisíc korun českých) o částku 400.000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 2.410.000,- Kč (slovy dva miliony čtyři sta deset tisíc korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 40 (slovy čtyřicet) kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to Jiřímu Sochorovi, narozenému 22.11.1978, bydlištěm a trvalým pobytem Jirkov, Březenec, Pod Hřišt ěm 310, kterému bude nabídnuto upsání 20 (slovy dvaceti) kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) a Václavu Klánovi, narozenému 6.11.1981, bydlištěm a trvalým pobytem Chomutov, Blanická 3524/35, kterému bude nabídnuto upsání 20 (slovy dvaceti) kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7. Konstatuje se, že předem určení zájemci ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností STRIX Chomutov, a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí bý t úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určenými zájemci se nepřipouští. Společnost STRIX Chomutov, a.s. je povinna doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení va lné hromady. 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 30 (slovy třiceti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnut í. 9. Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - Jiří Sochor, narozený 22.11.1978, bydlištěm a trvalým pobytem Jirkov, Březenec, Pod Hřištěm 310, částku ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) do 30.7.2021 (slovy třicátého července roku dva tisíce dvacet jedna) na účet společnosti čís lo 43-4942070297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. - Václav Klán, narozený 6.11.1981, bydlištěm a trvalým pobytem Chomutov, Blanická 3524/35, částku ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) do 30.7.2021 (slovy třicátého července roku dva tisíce dvacet jedna) na účet společnosti číslo 43-4 942070297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. od 25. 6. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 21. 4. 2021 od 14. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 21. 4. 2021 od 5. 2. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 010 000 Kč

od 18. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 201 od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 201 do 29. 9. 2016 od 18. 8. 2005

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Radek Frydrych

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

náměstí Dr. Beneše 1056/1, Chomutov, 430 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Petr Sedláček

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

Zahradní 5194, Chomutov, 430 04, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Dušan Dufka

předseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

vznik funkce: 30. 3. 2021

28. října 1081/19, Chomutov, 430 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Dušan Dufka

Předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 30. 3. 2021

vznik funkce: 16. 6. 2010

zánik funkce: 30. 3. 2021

28. října 1081/19, Chomutov, 430 01, Česká republika

Petr Sedláček

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 30. 3. 2021

Zahradní 5194, Chomutov, 430 04, Česká republika

Radek Frydrych

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 30. 3. 2021

náměstí Dr. Beneše 1056/1, Chomutov, 430 01, Česká republika

Radek Frydrych

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 16. 6. 2010

náměstí Dr. Beneše 1056/1, Chomutov, 430 01, Česká republika

Petr Sedláček

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 16. 6. 2010

Zahradní 5194, Chomutov, 430 04, Česká republika

Dušan Dufka

Předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2010

28. října 1081/19, Chomutov, 430 01, Česká republika

Radek Frydrych

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2010 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 16. 6. 2010

náměstí Dr. Beneše 1056/1, Chomutov, 430 01, Česká republika

Dušan Dufka

Předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 18. 8. 2005

zánik funkce: 16. 6. 2010

28.října 1081, Chomutov, 430 01, Česká republika

Petr Sedláček

Člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 16. 6. 2010

Zahradní 5194, Chomutov, Česká republika

Radek Frydrych

Člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2005 - Poslední vztah: 18. 6. 2010

vznik členství: 18. 8. 2005

Havlíčkova 484, Spořice, Česká republika

Dušan Dufka

Předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 8. 2005

vznik funkce: 18. 8. 2005

Bezručova 4252, Chomutov, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají členové představenstva každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné , otištěné, nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

od 13. 6. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají navenek a podepisují se ve věcech společnosti vždy dva jeho členové společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy společně dva členové představenstva.

do 13. 6. 2007 od 18. 8. 2005

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Karel Šantora

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

vznik funkce: 30. 3. 2021

Poděbradova 1163/12, Chomutov, 430 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

Čechova 564, Roztoky, 252 63, Česká republika

Vít Pasecký

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

Fibichova 3405/9, Chomutov, 430 03, Česká republika

Jiří Sochor

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

Pod Hřištěm 310, Jirkov, 431 11, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Zlatuše Hercingerová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

Palackého 3950, Chomutov, 430 01, Česká republika

Filip Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 30. 3. 2021

Široká 213, Měděnec, 431 84, Česká republika

Historické vztahy

Zlatuše Hercingerová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 15. 2. 2017

zánik členství: 30. 3. 2021

Palackého 3950, Chomutov, 430 01, Česká republika

Jiří Sochor

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 30. 3. 2021

Pod Hřištěm 310, Jirkov, 431 11, Česká republika

Vít Pasecký

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 30. 3. 2021

Fibichova 3405/9, Chomutov, 430 03, Česká republika

Jana Švihlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 3. 2017

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 9. 2. 2017

Zahradní 5181, Chomutov, 430 04, Česká republika

Mgr. Pavel Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 30. 3. 2021

Čechova 564, Roztoky, 252 63, Česká republika

Václav Klán

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 30. 3. 2021

Blanická 3524/35, Chomutov, 430 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jiří Sochor

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 28. 3. 2007

Pod Břízami 5234, Chomutov, 430 04, Česká republika

Ing. Karel Šantora

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2021

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 30. 3. 2021

vznik funkce: 16. 6. 2010

zánik funkce: 30. 3. 2021

Poděbradova 1163/12, Chomutov, 430 01, Česká republika

Jana Švihlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 3. 2017

vznik členství: 7. 4. 2008

zánik členství: 9. 2. 2017

Zahradní 5181, Chomutov, 430 04, Česká republika

Jiří Sochor

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 28. 3. 2007

Pod Břízami 5234, Chomutov, 430 04, Česká republika

Ing. Karel Šantora

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2010

Poděbradova 1163/12, Chomutov, 430 01, Česká republika

Jana Švihlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 7. 4. 2008

Zahradní 5181, Chomutov, 430 04, Česká republika

Václav Klán

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 28. 3. 2007

Blanická 3524/35, Chomutov, 430 01, Česká republika

Mgr. Pavel Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2008 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 7. 4. 2008

Čechova 564, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Vít Pasecký

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 7. 4. 2008

28. října 1081, Chomutov, 430 01, Česká republika

Jana Švihlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2008 - Poslední vztah: 18. 6. 2010

vznik členství: 7. 4. 2008

Písečná 5066, Chomutov, 430 05, Česká republika

Jiří Sochor

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 13. 10. 2013

vznik členství: 28. 3. 2007

Pod Břízami 5234, Chomutov, 430 05, Česká republika

Martin Peterka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 16. 5. 2008

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 7. 4. 2008

Málkov 37, 430 01, Česká republika

Josef Macík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 16. 5. 2008

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 7. 4. 2008

Dřínovská 4742, Chomutov, 430 04, Česká republika

Ing. Josef Kadlec

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2010

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 30. 4. 2010

17. listopadu 4625, Chomutov, 430 04, Česká republika

Ladislav Šmucr

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 16. 5. 2008

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 7. 4. 2008

Bezručova 4251, Chomutov, 430 01, Česká republika

Václav Klán

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2010

vznik členství: 28. 3. 2007

Zadní Vinohrady 4665, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Josef Kadlec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 18. 11. 2006

vznik funkce: 18. 8. 2005

zánik funkce: 18. 11. 2006

17. listopadu 4625, Chomutov, Česká republika

Miroslav Dostál

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 18. 11. 2006

Matěje Kopeckého 4823, Chomutov, Česká republika

Alena Fišerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 18. 11. 2006

Svahová 4958, Chomutov, Česká republika

Další vztahy firmy STRIX Chomutov, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 8. 2005

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 3. 2021
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 6. 2020
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 9. 2017
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 12. 2013
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 4. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 8. 2005
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 8. 2005
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 8. 2005
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 8. 2005

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).