Hlavní navigace

Šumava, a.s.

Firma Šumava, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 956, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 83 010 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25183982

Sídlo:

Nišovice 55, 387 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 11. 1998

DIČ:

CZ25183982

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43120 Příprava staveniště
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
49399 Jiná pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 956, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Šumava, a.s. od 2. 11. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 2. 11. 1998

adresa

55
Nišovice 38701 od 6. 1. 2014

adresa

Nišovice 55, p. Volyně, PSČ 387 01 do 2. 11. 1998 od 2. 11. 1998

Předmět podnikání

pokrývačství, tesařství od 5. 6. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 5. 6. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 5. 6. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní od 5. 6. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 13. 12. 2002

hostinská činnost od 13. 12. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 5. 6. 2009 od 13. 12. 2002

silniční motorová doprava osobní do 5. 6. 2009 od 13. 12. 2002

opravy pracovních strojů do 5. 6. 2009 od 13. 12. 2002

tesařství do 5. 6. 2009 od 13. 12. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 5. 6. 2009 od 13. 12. 2002

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 2. 11. 1998

Ostatní skutečnosti

Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo může souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 3% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne - li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. od 2. 8. 2014

1. Rozhodnutí Obchodního zemědělského družstva Šumava, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Šumava, a. s., IČ 25 18 39 82, sídlo Nišovice 55, p. Volyně, o zvýšení základního jmění společnosti Šumava, a. s., nepeněžitým vkladem upsáním nových akcií o 900.000,- Kč, to je na částku 83,910.000,- Kč 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 3. Upisování akcií nad částku 900.000,- Kč se nepřipouští. 4. Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výši základního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise, číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva společnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise akcií. 5. Upsání akcií bude nabídnuto předem vybranému zájemci, jímž je stávající jediný akcionář společnosti Obchodní zemědělské družstvo Šumava, IČ 00 11 38 08, sídlo Nišovice, Volyně, PSČ 387 01. 6. Místem pro upisování a splacení emisního kursu je sídlo v Nišovicích čp. 55. Pro upsání akcií a splacení jejich emisního kursu se stanoví lhůta 90 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs upisovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, předem stanovený zájemce splatí nepeněžitým vkladem. 8. Předmětem vkladu jsou nemovitosti v celkové hodnotě dle znaleckých posudků 900.037,- Kč. 9. Navrhované vklady jsou oceněny společným posudkem znalců Jaroslava Staňka č. 2.298/2000 a Josefa Altmana č. 3210-ZD ze dne 15. 8. 2000 a společným posudkem znalců Jaroslava Staňka č. 2.353/2000 a Vojtěcha Zíky č. 453/2000 ze dne 29. 8. 2000. do 13. 12. 2002 od 7. 12. 2000

1. Rozhodnutí Obchodního zemědělského družstva Šumava, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Šumava, a. s., IČ 25 18 39 82, sídlo Nišovice 55, p. Volyně, o zvýšení základního jmění společnosti Šumava, a. s., nepeněžitým vkladem upsáním nových akcií o 82,000.000,- Kč, to je na částku 83,010.000,- Kč. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 1306 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, 588 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, 226 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 2.680 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 3. Upisování akcií nad částku 82,000.000,- Kč se nepřipouští. 4. Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výši základního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise, číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva společnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise akcií. 5. Upsání akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři společnosti, jímž je Obchodní zemědělské družstvo Šumava, IČ 00 11 38 08, sídlo Nišovice, Volyně, PSČ 387 01. 6. Sídlem pro upisování a splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti v Nišovicích čp. 55 a pro upsání nepeněžitého vkladu se stanoví lhůta 90 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč činí 69.776,- Kč, emisní kurz upisování akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč činí 27.909,- Kč, emisní kurz upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 13.955,- Kč a emisní kurz upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.395,- Kč. 8. Předmětem vkladu jsou na základě rozhodnutí jediného akcionáře, tj. Obchodního zemědělského družstva Šumava, věci movitého i věci nemovité v celkové hodnotě dle znaleckých posudků 114,430.776,- Kč. 9. Navrhované vklady jsou oceněny společnými znaleckými posudky znalců Jaroslava Staňka a Josefa Altmana (nemovitosti), znalců Ing. Karla Kříže CSc. a Ing. Karla Macharta (stroje a zařízení) a znalců Jaroslava Martínka a Ing. Otto Zwiefelhofera (zvířata, materiál, zásoby vlastní výroby a nedokončená výroba). do 13. 5. 1999 od 30. 12. 1998

Akcie jsou převoditelné pouze na osoby, které jsou oprávněnými osobami u zakladatele podle zákona č. 42/1992 Sb. nebo podle zákona č. 229/1991 Sb. ke dni vzniku společnosti nebo se stanou oprávněnými osobami na základě dědictví. Každý převod akcií podléhá souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu v případě, že by se realizací takového převodu stal nabyvatel vlastníkem akcií, jejichž nominální hodnota představuje více než 2 % základního jmění společnosti.   do 2. 8. 2014 od 2. 11. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 83 010 000 Kč

od 13. 5. 1999

Základní kapitál

vklad 1 010 000 Kč

do 13. 5. 1999 od 2. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 306 od 13. 5. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 588 od 13. 5. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 327 od 13. 5. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 680 od 13. 5. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 101 do 13. 5. 1999 od 2. 11. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jiřina Švehlová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2021

vznik členství: 25. 6. 2021

Na Návsi 49, Malenice, 387 06, Česká republika

Hana Brejchová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2021

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 13. 7. 2021

Nad Sady 220, Malenice, 387 06, Česká republika

Vladimír Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 9. 6. 2017

Zdíkov 231, 384 72, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Krupička CSc.

člen dozorčí rady - předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 15. 2. 2021

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 15. 2. 2021

Jordana Jovkova 3263/25, Praha, 143 00, Česká republika

Hana Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2021

vznik členství: 16. 5. 2014

Nad Sady 220, Malenice, 387 06, Česká republika

Vladimír Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Zdíkov 231, 384 72, Česká republika

Vladimír Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Zdíkov 231, 384 72, Česká republika

Ing. Josef Krupička CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

vznik funkce: 25. 5. 2012

zánik funkce: 18. 5. 2017

Jordana Jovkova 3263/25, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Josef Krupička CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

vznik funkce: 25. 5. 2012

zánik funkce: 18. 5. 2017

Jordana Jovkova 3263/25, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Josef Krupička CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 25. 5. 2012

Jordana Jovkova, Praha 4 - Modřany, 140 00, Česká republika

Vladimír Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 18. 5. 2012

Zdíkov 231, 384 72, Česká republika

Bc. Milan Harant

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 16. 5. 2013

vznik funkce: 25. 5. 2012

zánik funkce: 16. 5. 2013

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Milan Harant

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 2. 5. 2008

zánik funkce: 25. 5. 2012

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Vladimír Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 18. 5. 2012

Zdíkov 231, 384 72, Česká republika

Ing. Josef Krupička CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 11. 4. 2008

zánik funkce: 18. 5. 2012

Jordana Jovkova 3263/25, Praha 4 - Modřany, 140 00, Česká republika

Jan Křiváček

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 11. 4. 2008

vznik funkce: 23. 1. 2006

zánik funkce: 11. 4. 2008

Družstevní 525, Volyně, 387 01, Česká republika

Milan Harant

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 30. 3. 2007

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Jan Křiváček

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2006 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 24. 6. 2006

vznik funkce: 23. 1. 2006

Družstevní 525, Volyně, 387 01, Česká republika

Ing. Miroslav Švehla

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2006 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 30. 3. 2007

Poštovní 114, Prachatice, Česká republika

Jan Křiváček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 4. 2006

vznik členství: 24. 6. 2005

Družstevní 525, Volyně, 387 01, Česká republika

František Ťuka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2001 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 11. 4. 2008

vznik funkce: 28. 6. 2001

Černětice 11, Česká republika

Ing. Miroslav Švehla

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2001 - Poslední vztah: 28. 4. 2006

vznik členství: 12. 6. 2001

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 23. 1. 2006

Poštovní 114, Prachatice, Česká republika

Marie Hodonická

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2001 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 30. 6. 2004

Nišovce 16, Česká republika

Jiří Frnoch

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 12. 2001

Malenice 190, Česká republika

Blažena Marešová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 12. 2001

Mírová 433, Vimperk, Česká republika

Alois Staněk

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 12. 2001

Malenice 164, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Vladimír Bízek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2021

vznik členství: 25. 6. 2021

Čeňka Bendla 332, Volyně, 387 01, Česká republika

Ing. Hana Harantová

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2017

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Kopáček

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 9. 6. 2017

Nišovice 20, 387 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Nárovec

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 9. 6. 2017

Vacovice 40, 387 19, Česká republika

František Beneš

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 9. 6. 2017

Pod Pržma 176, Malenice, 387 06, Česká republika

Doc. Ing. Josef Plechatý CSc.

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 9. 6. 2017

Jablonecká 707/28, Praha, 190 00, Česká republika

Bc. Milan Harant

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 17. 5. 2013

vznik funkce: 28. 11. 2016

Pod Hůrkou 262, Malenice, 387 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Václav Sebera

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 13. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 22. 6. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2017

Zámecká 200, Volyně, 387 01, Česká republika

Miroslav Žemlička

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Prácheňská 52, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Žemlička

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Prácheňská 52, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Milan Harant

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 17. 5. 2013

Pod Hůrkou 262, Malenice, 387 06, Česká republika

Bc. Milan Harant

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 17. 5. 2013

Pod Hůrkou 262, Malenice, 387 06, Česká republika

Josef Nárovec

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Vacovice 40, 387 19, Česká republika

Miroslav Žemlička

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2012

zánik funkce: 28. 11. 2016

Prácheňská 52, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hana Harantová

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

vznik funkce: 28. 5. 2012

zánik funkce: 18. 5. 2017

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Ing. Hana Harantová

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

vznik funkce: 28. 5. 2012

zánik funkce: 18. 5. 2017

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Václav Kopáček

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Nišovice 20, 387 01, Česká republika

Václav Kopáček

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Nišovice 20, 387 01, Česká republika

Josef Nárovec

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Vacovice 40, 387 19, Česká republika

Miroslav Žemlička

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2012

zánik funkce: 28. 11. 2016

Prácheňská 52, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc. Ing. Josef Plechatý CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Jablonecká 707/28, Praha, 190 00, Česká republika

Doc. Ing. Josef Plechatý CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Jablonecká 707/28, Praha, 190 00, Česká republika

František Beneš

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 8. 2014

vznik členství: 17. 5. 2013

zánik členství: 20. 6. 2014

Pod Pržma 176, Malenice, 387 06, Česká republika

Bc. Milan Harant

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 17. 5. 2013

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Václav Sebera

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 25. 12. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Zámecká 200, Volyně, 387 01, Česká republika

Václav Sebera

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 25. 12. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Zámecká 200, Volyně, 387 01, Česká republika

Jaromír Pacák

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2013

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 15. 1. 2013

Na Vyhlídce 659, Volyně, 387 01, Česká republika

Josef Nárovec

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 18. 5. 2012

Vacovice 40, 387 19, Česká republika

Doc. Ing. Josef Plechatý CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 18. 5. 2012

Jablonecká, Praha 9 - Prosek, 190 00, Česká republika

Václav Kopáček

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 18. 5. 2012

Nišovice 20, 387 01, Česká republika

Gertruda Ungerová

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2013

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 24. 12. 2012

Archiváře Teplého 148, Malenice, 387 06, Česká republika

Miroslav Žemlička

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2012

Prácheňská 52, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hana Harantová

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 28. 5. 2012

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Josef Nárovec

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 18. 5. 2012

Vacovice 40, 387 19, Česká republika

Ing. Hana Harantová

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 11. 4. 2008

zánik funkce: 18. 5. 2012

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Gertruda Ungerová

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 18. 5. 2012

Archiváře Teplého 148, Malenice, 387 06, Česká republika

Miroslav Žemlička

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 18. 5. 2012

vznik funkce: 11. 4. 2008

zánik funkce: 18. 5. 2012

Prácheňská 52, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Kopáček

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 11. 4. 2008

zánik členství: 18. 5. 2012

Nišovice 20, 387 01, Česká republika

Jaromír Pacák

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 26. 4. 2012

Na Vyhlídce 659, Volyně, 387 01, Česká republika

Miroslav Žemlička

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 11. 4. 2008

vznik funkce: 26. 4. 2007

zánik funkce: 11. 4. 2008

Prácheňská 52, Strakonice II, 386 01, Česká republika

Doc. Ing. Josef Plechatý CSc.

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 30. 3. 2012

Jablonecká 707/28, Praha 9 - Prosek, 190 00, Česká republika

Ing. Hana Harantová

předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2007 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 11. 4. 2008

vznik funkce: 26. 4. 2007

zánik funkce: 11. 4. 2008

Litochovice 13, 387 01, Česká republika

Marie Priharová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 12. 6. 2001

zánik členství: 26. 4. 2007

vznik funkce: 26. 6. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2007

Halasova 544, Volyně, Česká republika

Ing. Hana Harantová

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 6. 6. 2003

Litochovice 13, okres Strakonice

Marie Priharová

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2003

vznik členství: 12. 6. 2001

Halasova 544, Volyně, Česká republika

Miroslav Žemlička

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 12. 6. 2001

Prácheňská 52, Strakonice II, Česká republika

Marie Taliánová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik členství: 2. 11. 1998

zánik členství: 26. 8. 2004

Zlešice 23, Česká republika

Dr. Josef Holák

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 10. 2003

vznik členství: 2. 11. 1998

zánik členství: 5. 6. 2003

vznik funkce: 2. 11. 1998

zánik funkce: 5. 6. 2003

Horní 137, Prachatice, Česká republika

Václav Kopáček

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 2. 11. 1998

zánik členství: 11. 4. 2008

Nišovice 20, Česká republika

Milan Tesař

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik členství: 2. 11. 1998

zánik členství: 30. 9. 2004

Nišovice 37, Česká republika

Ing. František Babka

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 2. 11. 1998

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 2. 11. 1998

zánik funkce: 30. 3. 2007

Zechovice 7, Česká republika

Jiří Tesař

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 2. 11. 1998

zánik členství: 11. 4. 2008

Nišovice 76, Česká republika

Gertruda Ungerová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 2. 11. 1998

zánik členství: 11. 4. 2008

148, Malenice, Česká republika

Antonín Jůva

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 12. 2001

Volyně 72, 387 01, Česká republika

Josef Hůda

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 12. 2001

Černětice 5, Česká republika

Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

od 2. 11. 1998

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Hana Harantová

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 5. 2007

vznik členství: 6. 6. 2003

Litochovice 13, okres Strakonice

Další vztahy firmy Šumava, a.s.

Akcionáři

Obchodní zemědělské družstvo Šumava, IČ: 00113808

Česká republika

do 13. 12. 2002 od 2. 11. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 6. 2001

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 29. 6. 2001
Přerušeno od 31. 7. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 6. 2001
Přerušeno od 4. 2. 2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 6. 2001
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 6. 2001
Přerušeno od 4. 2. 2016
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 6. 2001
Přerušeno od 4. 2. 2016
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 6. 2001
Přerušeno od 4. 2. 2016
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 6. 2001
Přerušeno od 4. 2. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).