Hlavní navigace

TESLA BLATNÁ, a.s.

Firma TESLA BLATNÁ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 37, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 109 500 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00375306

Sídlo:

Palackého 644, Blatná, 388 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 1991

DIČ:

CZ00375306

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
261 Výroba elektronických součástek a desek
29310 Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla
32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47260 Maloobchod s tabákovými výrobky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 37, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

TESLA BLATNÁ, a.s. od 12. 12. 2001

Obchodní firma

TESLA BLATNÁ, a.s., jazyková mutace : TESLA BLATNÁ, Aktiengesellschaft do 12. 12. 2001 od 29. 12. 1990

Právní forma

Akciová společnost od 29. 12. 1990

adresa

Palackého 644
Blatná 38801 od 23. 7. 2020

adresa

Palackého č.p.644
Blatná 38815 do 5. 10. 2016 od 12. 12. 2001

adresa

Palackého č.644
Blatná do 12. 12. 2001 od 29. 12. 1990

Předmět podnikání

Zámečnictví, nástrojářství od 14. 1. 2009

Obráběčství od 14. 1. 2009

Galvanizérství, smaltérství od 14. 1. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 1. 2009

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 14. 1. 2009

Hostinská činnost do 6. 8. 2020 od 14. 1. 2009

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 14. 1. 2009 od 3. 3. 2006

hostinná činnost do 12. 12. 2001 od 12. 12. 2001

hostinská činnost do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

nástrojářství do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

kovoobráběčství do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

ubytovací služby do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

velkoobchod do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

galvanizérství do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

specializovaný maloobchod do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

maloobchod tabákovými výrobky do 14. 1. 2009 od 12. 12. 2001

2. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů /v rozsahu oprávnění/ do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

3. Výroba nástrojů do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

4. Kovoobrábění do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

5. Stavba strojů s mechanickým pohonem do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

6. Ubytovací služby v ubytovacím zařízení /ubytovna/ do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

7. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma obchodních činností uvedených v přílohách č.l,2,3 zák. č.455/91 Sb./. do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

8. Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

9. Galvanizace kovů do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

10. Hostinská činnost do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

l. Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky /v rozsahu oprávnění/ do 12. 12. 2001 od 1. 6. 1993

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů /v rozsahu oprávnění/ do 14. 1. 2009 od 1. 6. 1993

Základním předmětem podnikání je : 1./ Vývoj,výroba,odbyt,prodej - součástí pro elektrotechniku - polovodičových prvků - strojů na zpracování dat - příslušenství silničních motorových vozidel - jednoúčelových strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu a hutní druhovýrobu včetně měřících zařízení a nástrojů - elektrotechnického a elektronického spotřebního zboží a dílů pro elektroniku do 1. 6. 1993 od 29. 12. 1990

2./Dodávky stavebních prací i formou výkonu vyšších dodavatelských funkcí -projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 3./Obchodní činnost v souladu s uděleným povolením v rozsahu prodeje výrobků jak z produkce podniku, tak i dalšího elektronického a elektrotechnického zboží včetně v podniku nepotřebných materiálů a výrobků. do 1. 6. 1993 od 29. 12. 1990

4./ Zahraničně obchodní činnost podle rozhodnutí FMZO ze dne 10.12.1990, č.j. 13/15347/90, registr. čislo: 108 005238 v tomto rozsahu: 1. Vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichž nomenktatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí, 2. dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace, 3. přijímání služeb od zahraničních osob: - formou pronájmu strojů a zařízení pro zjištění výrobní činnosti organizace. do 1. 6. 1993 od 29. 12. 1990

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 27. 8. 2014

Usnesení valné hromady ze dne 17. 6. 2002 o snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje o dosavadní hodnoty 207,779.000,-Kč (dvěstěsedmmilionůsedmsetsedmdesátdevěttisíc korun českých) o pevnou částku 98,279.000,-Kč (devadesátosmmilionůdvěstěsedmdesátdevěttisíc) na částku 109,500.000,-Kč (jednostodevětmilionůpětsettisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti za minulá účetní období v celkové výši 99,341.278,28 Kč (devadesátdevětmilionůtřistačtyřicetjednatisícdvěstěsedmdesátosm a 28/100 korun českých), vykázaná v účetné závěrce společnosti za rok 2001 (dvatisícejedna), která byla ověřena auditorem ing. Jaroslavem Špetou s výrokem bez výhrad, a v rozvaze společnosti sestavené ke dni 1. 1. 2002 (prvního ledna roku dvoutisícíhodruhého). Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na částečnou úhradu této ztráty. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno bezplatným vzetím 98.279 ks(devadesátosmtisícdvěstěsedmdesátdevět kusů )akcií společnosti o jmenovité hodnotě á 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzatí akcií z oběhu. Po zápisu usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku představenstvo společnosti zašle všem akcionářům společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti nabídku bezplatného převzetí akcií podle ustanovení § 213c odst. 2 obchodního zákoníku tak, že každému akcionáři společnosti bude nabídnuto bezplatné převzetí 32.759 ks (třicetdvatisícsedmsetpadesátdevět kusů) akcií a spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/3 (jedna třetina) k celku ke 2 ks (dva kusy) akcií společnosti; lhůta závaznosti nabídky bude činit čtyři týdny ode dne doručení nabídky každému akcionáři společnosti. Společnost akcionářům, kteří přijmou nabídku, oznámí, zda došlo k přijetí nabídek v rozsahu navrhovaného snížení základního kapitálu, a tedy zda uzavřené smlouvy o převzetí nabyly účinnosti. Oznámení musí být společností učiněno ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení oznámení o přijetí nabídky, ne však před uplynutím čtyř týdnů ode dne převzetí nabídky posledním akcionářem společnosti, resp. přede dnem, kdy společnost obdrží oznámení o přijetí nabídky posledním akcionářem. Po uplynutí doby závaznosti nabídky převzetí sdělí představenstvo společnosti doporučeným dopisem zaslaným každému akcionáři výsledky nabídky převzetí. Představenstvu společnosti se ukládá, - aby do třiceti dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvalo akcionáře, aby ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy předložili společnosti hromadné listiny nahrazující akcie společnosti k jejich výměně tak, že každému akcionáři bude vydáno 36.500 ks (třicetšesttisícpětset kusů) akcií společnosti na jméno každého akcionáře, a - aby provedlo výměnu ve lhůtě tří měsíců ode dne předložení hromadných listin nahrazujících akcie. do 24. 9. 2002 od 9. 7. 2002

Na společnost přešlo ke dni 31.12.2001 jmění zaniklé společnosti Elteso, s.r.o. se sídlem Blatná, Palackého 644, okres Strakonice, PSČ 38801, IČ 64676390, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 6423, a to na základě fúze sloučením. od 12. 12. 2001

Na základě smlouvy č. 163/96 je jediným akcionářem Elteso, s.r.o., Blatná, Palackého 644, okres Strakonice,PSČ 388 01, IČO 61676390. do 12. 12. 2001 od 3. 6. 1999

Na základě smlouvy č. 163/96 je jediným akcionářem Elteso, s.r.o., Odolena Voda, Panenské Břežany 73, IČO 61676390. do 3. 6. 1999 od 10. 7. 1996

Nový zakladatel společnosti a jediný akcionář je Fond národního majetku ČR (FNM ČR) Rašínovo nábř. 42, 128 00 Praha 2. do 10. 7. 1996 od 7. 6. 1995

Na základní jmění společnosti byla vydána jedna akcie znějící na jméno Českého státu. do 25. 8. 1995 od 1. 6. 1993

Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR č. 194/1990 č.j. 1030/690/90 ze dne 27.12.1990, jimž byl dnem 31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik TESLA Blatná a vložen jeho hmotný majetek se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č. 355 ze dne 19.12.1990 a ve smyslu paraf. 32, odst.3 a 4 zákona o státním podniku do nově založené společnosti TESLA BLATNÁ, s účinností od 31.12.1990. Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy. od 29. 12. 1990

Výše základního kapitálu společnosti činí 271,943.000,-Kčs, slovy dvěstěsedmdesátjedenmiliondevětsetčtyřicettřitisíce korun čsl.Vklad byl ohodnocen soudním znalcem. Na základní kapitál společnosti ve výši 271,943 tis. Kčs byla vydána jedna akcie znějící na jméno Československého státu. do 1. 6. 1993 od 29. 12. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 109 500 000 Kč

od 24. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 207 779 000 Kč

do 24. 9. 2002 od 14. 1. 1994

Základní kapitál

vklad 229 387 000 Kč

do 14. 1. 1994 od 1. 6. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 109 500 od 24. 9. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 207 779 do 24. 9. 2002 od 25. 8. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Miroslav Vaňáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 20. 7. 2020

Krátká 1172, Blatná, 388 01, Česká republika

Michal Mařík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 20. 7. 2020

V hůrkách 2143/5, Praha, 158 00, Česká republika

Vojtěch Procházka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 20. 7. 2020

Šilhova 766, Blatná, 388 01, Česká republika

Historické vztahy

Michal Kalous

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 20. 7. 2020

Za Malým vrchem 1536, Blatná, 388 01, Česká republika

Michal Kalous

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 7. 2018

vznik členství: 15. 1. 2018

Šilhova 766, Blatná, 388 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vaňáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 16. 1. 2018

zánik funkce: 20. 7. 2020

Krátká 1172, Blatná, 388 01, Česká republika

Michal Kalous

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 7. 2018

vznik členství: 15. 1. 2018

Šilhova 766, Blatná, 388 01, Česká republika

Petr Mařík

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 20. 7. 2020

Hálova 1236, Blatná, 388 01, Česká republika

Martin Buřič

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 20. 7. 2020

Nerudova 1022, Blatná, 388 01, Česká republika

Mgr. Martin Beneš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 16. 1. 2018

zánik funkce: 20. 7. 2020

Zahradnická 1034, Blatná, 388 01, Česká republika

Jaromír Trpák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 10. 6. 1998

zánik členství: 15. 1. 2018

Mirotice 9, 398 04, Česká republika

Jaromír Trpák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 10. 6. 1998

zánik členství: 15. 1. 2018

Mirotice 9, 398 04, Česká republika

Alexandr Kalous

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 15. 1. 2018

Hálova 1052, Blatná, 388 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vaňáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 15. 1. 2018

Krátká 1172, Blatná, 388 01, Česká republika

Alexandr Kalous

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 15. 1. 2018

Hálova 1052, Blatná, 388 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vaňáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 15. 1. 2018

Krátká 1172, Blatná, 388 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vaňáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 17. 6. 2002

vznik funkce: 17. 6. 2002

Krátká 1172, Blatná, 388 01, Česká republika

Alexandr Kalous

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 17. 6. 2002

vznik funkce: 17. 6. 2002

Hálova 1052, Blatná, 388 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vaňáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

vznik členství: 10. 6. 1998

vznik funkce: 10. 6. 1998

Krátká 1172, Blatná, 388 01, Česká republika

Jiřina Němcová

dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

vznik členství: 10. 8. 1999

Panenské Břežany 73, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Jaromír Trpák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 10. 6. 1998

Strážovice 9, Mirotice, 398 01, Česká republika

Alexander Kalous

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

vznik členství: 16. 2. 1999

Hálova 1052, Blatná, 388 01, Česká republika

Ing. Pavel Jaroš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Rabyňská 4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Alexander Kalous

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Hálova 1052, Blatná, 388 01, Česká republika

Jiřina Němcová

dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Panenské Břežany 73, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Jaromír Trpák

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Strážovice 9, Mirotice, Česká republika

Ing. Miroslav Vaňáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Krátká 1172, Blatná, Česká republika

Ing. Jan Velek

člen

První vztah: 29. 6. 1998 - Poslední vztah: 25. 2. 1999

Bělčická 2844, Praha 4-Spořilov II, Česká republika

JUDr. Zdenka Němcová

člen

První vztah: 10. 7. 1996 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Košťálkova 1104, Praha 8, Česká republika

ing. Jindřich Vašák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 1996 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Žilovská 760, Praha 5, Česká republika

ing. Milada Kurfirstová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 10. 7. 1996

Karla Čapka 799, HLuboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dr. Přemysl Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 10. 7. 1996

Protivova 1376, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jaromír Trpák

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Strážovice 9 ,Mirotice, Česká republika

Dr. Přemysl Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 26. 11. 1993

Protivova 1376, 14 900, Česká republika

Jaromír Trpák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 26. 11. 1993

39 801, Česká republika

ing. Milada Kurfirstová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 26. 11. 1993

Karla Čapka 799, 37 341, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Petr Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 20. 7. 2020

Hálova 1236, Blatná, 388 01, Česká republika

Mgr. Martin Beneš

člen představenstva - výkonný ředitel

První vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 20. 7. 2020

Zahradnická 1034, Blatná, 388 01, Česká republika

Michal Kalous

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 20. 7. 2020

Za Malým vrchem 1536, Blatná, 388 01, Česká republika

Martin Buřič Dis.

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 20. 7. 2020

Za Malým vrchem 1533, Blatná, 388 01, Česká republika

Historické vztahy

Josef Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 16. 1. 2018

zánik funkce: 20. 7. 2020

B. Němcové 1068, Blatná, 388 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Kalous

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 16. 1. 2018

zánik funkce: 20. 7. 2020

K Jatkám 1112, Blatná, 388 01, Česká republika

Josef Buřič

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2018

zánik členství: 20. 7. 2020

Nerudova 729, Blatná, 388 01, Česká republika

Josef Buřič

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 15. 1. 2018

Nerudova 729, Blatná, 388 01, Česká republika

Josef Buřič

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 15. 1. 2018

Nerudova 729, Blatná, 388 01, Česká republika

Jan Kalous

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2009

zánik funkce: 15. 1. 2018

K Jatkám 1112, Blatná, 388 01, Česká republika

Jan Kalous

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2009

zánik funkce: 15. 1. 2018

K Jatkám 1112, Blatná, 388 01, Česká republika

Josef Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2009

zánik funkce: 15. 1. 2018

B. Němcové 1068, Blatná, 388 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2009

zánik funkce: 15. 1. 2018

B. Němcové 1068, Blatná, 388 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 24. 6. 2009

vznik funkce: 24. 6. 2009

B. Němcové 1068, Blatná, 388 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Buřič

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 24. 6. 2009

Nerudova 729, Blatná, 388 01, Česká republika

Josef Buřič

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 1. 2014

vznik členství: 24. 6. 2009

Nerudova 729, Blatná, 388 01, Česká republika

Josef Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 1. 2014

vznik členství: 24. 6. 2009

vznik funkce: 24. 6. 2009

B. Němcové 1068, Blatná, 388 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Kalous

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 24. 6. 2009

vznik funkce: 24. 6. 2009

K Jatkám 1112, Blatná, 388 01, Česká republika

Jan Kalous

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 24. 6. 2009

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 24. 6. 2009

K Jatkám 1112, Blatná, 388 01, Česká republika

Josef Buřič

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 24. 6. 2009

Nerudova 729, Blatná, 388 01, Česká republika

Josef Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 24. 6. 2009

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 24. 6. 2009

B. Němcové 1068, Blatná, 388 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

vznik členství: 10. 7. 1996

vznik funkce: 10. 7. 1996

B. Němcové 1068, Blatná, 388 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Buřič

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

vznik členství: 10. 7. 1996

Nerudova 729, Blatná, 388 01, Česká republika

Jan Kalous

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

vznik členství: 10. 6. 1998

vznik funkce: 10. 6. 1998

K Jatkám 1112, Blatná, 388 01, Česká republika

Jan Kalous

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

K jatkám 1112, Blatná, Česká republika

Josef Mařík

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

B. Němcové 1068, Blatná, Česká republika

Josef Buřič

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Nerudova 729, Blatná, Česká republika

JUDr. Václav Bartík

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 1996 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Jeseniova 131, Praha 3, Česká republika

ing. Karel Žihla

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 7. 1996

Blatná 843, Česká republika

ing. Václav Cais

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 7. 1996

Úvalská 27, Praha 10, Česká republika

ing. Jaromír Šmaha

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Veltruská 606/8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jan Kalous

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

K jatkám 1112, Blatná, Česká republika

ing. Jaromír Šmaha

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 26. 11. 1993

Veltinská 636/8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jan Kalous

společník

První vztah: 1. 4. 1992 - Poslední vztah: 26. 10. 1993

K jatkám 1112, Blatná, Česká republika

Inf. Antonín Štrunc

společník

První vztah: 1. 4. 1992 - Poslední vztah: 1. 6. 1993

Dvorecká 804, Praha 4, Česká republika

ing. Václav Cais

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 25. 8. 1995

Úvalská 27, Praha 10, Česká republika

ing. Miroslav Vaňáč

člen pědstavenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 1. 4. 1992

Blatná 1105, Česká republika

ing. Karel Žihla

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 25. 8. 1995

Blatná 843, Česká republika

ing. Ivan Bičík

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 10. 7. 1996

Nad Kajetánkou 230, Praha 6, Česká republika

ing. Josef Veselka

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 1. 4. 1992

Dubského 985, Strakonice I, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy spolu s dalším členem představenstva. Za společnost je oprávněn jednat samostatně člen představenstva označený dodatkem výkonný ředitel, vyjma jednání týkajícího se: a) nabývání, zcizení a zatížení nemovitostí včetně nájmu, b) uzavírání smluv s hodnotou plnění přesahující 500.000 Kč, c) uzavírání smluv s opakujícím se plněním přesahujícím ročně částku 200.000 Kč, d) uzavírání smluv o výpůjčce, zápůjčce, darování a úvěru, e) nakládání s bankovními účty společnosti, zejména jejich zřizování a rušení a určení oprávněných osob s dispozičními právy k nim.

od 23. 7. 2020

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně jeho předseda nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.

do 23. 7. 2020 od 12. 12. 2001

Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představnestva.

do 12. 12. 2001 od 29. 12. 1990

Další vztahy firmy TESLA BLATNÁ, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 1. 1993
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba zdravotnických prostředků
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).