Hlavní navigace

TPN MĚLNÍK HOLDING a.s.

Firma TPN MĚLNÍK HOLDING a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24960, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

08756287

Sídlo:

Hořín 93, 276 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 12. 2019

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
469 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24960, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. od 10. 12. 2019

Právní forma

Akciová společnost od 10. 12. 2019

adresa

93
Hořín 27601 od 10. 12. 2019

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 12. 2019

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 10. 12. 2019

Ostatní skutečnosti

(A) Valná hromada společnosti TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. o částku ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), ze současné výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) po zvýšení základního kapitálu společnosti TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. Upisování nad tuto částku a pod tuto částku se nepřipouští. (B) Nové akcie ani jejich část nebudou upsány dohodou akcionářů, ani na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou Petr Novotný, datum narození 24.7.1975, bydliště Pražská 387/58, 276 01 Mělník, (dále jen "Petr Novo tný"), a Tomáš Novotný, datum narození 12.3.1971, bydliště Pražská 387/58, 276 01 Mělník, (dále jen "Tomáš Novotný"). (C) Valná hromada společnosti TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 (jedno sto) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun č eských), jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitými vklady, jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2063-322/2020 vypracovaným dne 16.11.2020 (šestnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet) znaleckým ústavem AP Appraisal, s.r.o., se sí dlem Na Vyhlídce 1891/1, 251 01 Říčany, IČO: 250 94 076, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49156, znalcem určeným dle ustanovení § 251 ZOK představenstvem společnosti, (dále jen "znalecký posudek"), a kterými j sou níže uvedené podíly v obchodní společnosti VKP Mělník, s.r.o., se sídlem Sídl. Střed 2595/15, 276 01 Mělník, IČO: 267 02 312, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88381, (dále jen "společnost VKP Mělník, s.r.o ."), a to: - podíl ve výši 50 % (padesát procent) Petra Novotného, jako společníka ve společnosti VKP Mělník, s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto podílu byla zjištěna znaleckým posudkem ve výši 101.165.000,- Kč (jedno sto jedna milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých), za tento vklad upíše Petr Novotný 50 (padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc kor un českých) v souhrnném emisním kursu 101.165.000,- Kč (jedno sto jedna milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých); - podíl ve výši 50 % (padesát procent) Tomáše Novotného, jako společníka ve společnosti VKP Mělník, s.r.o., odpovídající poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti s tím, že hodnota tohoto podílu byla zjištěna znalecký m posudkem ve výši 101.165.000,- Kč (jedno sto jedna milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých), za tento vklad upíše Tomáš Novotný 50 (padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc k orun českých) v souhrnném emisním kursu 101.165.000,- Kč (jedno sto jedna milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých); (D) Valná hromada společnosti TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. rozhoduje o tom, že se emisní kurs každé nové akcie bude rovnat částce 2.023.300,- Kč (dva miliony dvacet tři tisíc tři sta korun českých), (dále jen "Emisní kurs"), přičemž z toho částka 20.000,- Kč ( dvacet tisíc korun českých) tvoří jmenovitou hodnotu jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě a částka ve výši 2.003.300,- Kč (dva miliony tři tisíce tři sta korun českých) tvoří emisní ážio. Na nepeněžitý vklad Petra Novotného bude tedy vydáno 50 (padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu 101.165.000,- Kč (jedno sto jedna milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých), z čehož připadne částka ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na zvýšení základního kapitálu společnosti a částka ve výši 100.165.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) b ude tvořit emisní ážio. Na nepeněžitý vklad Tomáše Novotného bude tedy vydáno 50 (padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) v souhrnném emisním kursu 101.165.000,- Kč (jedno sto jedna milionů jedn o sto šedesát pět tisíc korun českých), z čehož připadne částka ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na zvýšení základního kapitálu společnosti a částka ve výši 100.165.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio. (E) Valná hromada společnosti TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. rozhoduje o tom, že částka ve výši 200.330.000,- Kč (dvě stě milionů tři sta třicet tisíc korun českých), jako rozdíl mezi Emisním kurzem (a také souhrnnou výší ocenění nepeněžitých vkladů dle znalecké ho posudku) a souhrnnou výší jmenovité hodnoty všech nových akcií, tvoří emisní ážio. (F) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 15 (patnáct) dnů a počíná běžet přijetím tohoto rozhodnutí. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. v budově na adrese Hořín 93, 276 01 Hořín, pokud se společnost TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. a upisovatelé nedohodnou jinak. (G) Nepeněžité vklady musí být do společnosti vneseny nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání nových akcií, a to v sídle společnosti TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. v budově na adrese Hořín 93, 276 01 Hořín, pokud se společnost TPN MĚLNÍK HOLDING a.s. a upisovat elé nedohodnou jinak. do 7. 12. 2020 od 26. 11. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 7. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 7. 12. 2020 od 10. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 200 od 7. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 7. 12. 2020 od 10. 12. 2019

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Petr Novotný

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2019

vznik členství: 10. 12. 2019

Pražská 387/58, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Novotný

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2019

vznik členství: 10. 12. 2019

Pražská 387/58, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Pokud má být za společnost učiněno právní jednání, které má společnost v každém jednotlivém případě, případně souhrnně ve vícero obdobných případech, zavázat k poskytnutí či oprávnit k přijetí plně ní ve výši přesahující částku 5.000.000,-Kč nebo jde o učinění právního jednání, kterým má dojít k nabytí, zcizení či zatížení nemovitého majetku společnosti bez ohledu na hodnotu takového právního jednání, je nutné, aby takové právní jednání učinili dva členové představenstva společně.

od 10. 12. 2019

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ludmila Novotná

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2019

vznik členství: 10. 12. 2019

Pražská 387/58, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Další vztahy firmy TPN MĚLNÍK HOLDING a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 12. 2019

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 12. 2019

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).