Hlavní navigace

Vodafone Czech Republic a.s.

Firma Vodafone Czech Republic a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6064, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 8 270 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25788001

Sídlo:

náměstí Junkových 2808/2, Praha, 155 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 8. 1999

DIČ:

CZ25788001

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 2500 - 2999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
61201 Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
66 Ostatní finanční činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6064, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vodafone Czech Republic a.s. od 1. 2. 2006

Obchodní firma

Vodafone Czech Republic a.s. od 12. 3. 2015

Obchodní firma

Vodafone Czech Republic a.s. do 12. 3. 2015 od 20. 2. 2015

Obchodní firma

Český Mobil  a.s. do 20. 2. 2015 od 13. 8. 1999

Obchodní firma

Oskar Mobil  a.s. do 1. 2. 2006 od 27. 9. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 13. 8. 1999

adresa

náměstí Junkových 2808/2
Praha 15500 od 1. 1. 2015

adresa

Vinohradská 167
Praha 10 10000 do 1. 1. 2015 od 31. 1. 2000

adresa

Školská 32
Praha 1 11000 do 31. 1. 2000 od 13. 8. 1999

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 25. 9. 2020

na základě osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem společnost vykonává následující komunikační činnost dle zákona č. 127/2005 Sb., oelektronických komunikacích aozměně některých souvisejících zákonů, která je podnikáním velektronických komunika cích: (i) veřejná mobilní síť elektronických komunikací (ii) veřejná mobilní telefonní síť (iii) veřejně dostupná telefonní služba (iv) služby přenosu dat (v) služby přístupu ksíti internet (vi) pronájem okruhů (vii) šíření rozhlasového a televizního signálu (viii) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního vysílání od 17. 2. 2020

Provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání od 17. 2. 2020

Poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání od 17. 2. 2020

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 18. 7. 2017

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 18. 7. 2017

Projektová činnost ve výstavbě od 18. 7. 2017

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 18. 7. 2017

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 14. 5. 2015

poskytování platebních služeb malého rozsahu od 14. 5. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 8. 2009

na základě osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem společnost vykonává následující komunikační činnost dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, která je podnikáním v elektronických komu nikacích: (i) veřejná mobilní síť elektronických komunikací (ii) veřejná mobilní telefonní síť (iii) veřejně dostupná telefonní služba (iv) služby přenosu dat (v) služby přístupu k síti internet (vi) pronájem okruhů do 17. 2. 2020 od 15. 2. 2007

poskytování telekomunikačních služeb do 5. 6. 2006 od 19. 5. 2000

poradenská činnost v oblasti telekomunikačních zařízení a služeb do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

poradenská činnost v oblasti elektrotechniky do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

obstaravatelská činnost v oblasti služeb do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

průzkum trhu do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti výpočetní techniky do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

činnost ekonomických a organizačních poradců do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

reklamní činnost do 13. 8. 2009 od 13. 8. 1999

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 17. 2. 2020

zprostředkování zaměstnání A) českým občanům na území České republiky, pro všechny druhy prací, podle ust.§ 14 odst. 1 písm.a), písm.b) a písm.c) zákona o zaměstnanosti. B) českým občanům na území států Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Norska a ostatních států v rámci skupiny Vodafon Group Plc. pro všechny druhy prací, podle ust.§ 14 odst.1 písm.a), písm.b) a písm.c) zákona o zaměstnanosti C) občanům států Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Norska a ostatních států v rámci skupiny Vodafone Group Plc. pro všechny druhy prací, dle ust.§ 14 odst.1 písm.a), písm.b) a písm.c) zákona o zaměstnanosti. do 19. 8. 2014 od 1. 8. 2007

Ostatní skutečnosti

Část jmění společnosti Vodafone Czech Republic a.s., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným dne 30.6.2020, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost Vodafone Towers Czech Republic 1 s .r.o., se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 090 56 009, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 330005, jako na nástupnickou společnost. Rozhodný den rozdělení je 1. duben 202 0. od 1. 9. 2020

Na společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 257 88 001, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikajících společností UPC Česká rep ublika, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, identifikační číslo: 005 62 262 a UPC Infrastructure, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 026 08 634. Rozhodným dnem fúze je 1. duben 2020. od 1. 4. 2020

Jediný akcionář společnosti zvyšuje v souladu s ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích základní kapitál společnosti o částku 6.800.000.000,00 Kč (slovy: šest miliard osm set milionů korun českých), tj. z částky 1.470.000.000,00 Kč (slovy: jedn a miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) na částku 8.270.000.000,00 Kč (slovy: osm miliard dvě stě sedmdesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení z ákladního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním 680 (slovy: šesti set osmdesáti) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000.000,00 Kč (slovy: deset miliónů korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen Nové akcie). Nové akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti, a to na základě smlouvy o úpisu Nových akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti (dále jen Sm louva o úpisu), přičemž lhůta k upsání Nových akcií (uzavření Smlouvy o úpisu) bude činit 10 (slovy: deset) pracovních dní ode dne, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen ze strany společnosti příslušný návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Emisní k urs Nových akcií bude činit 6.800.000.000,00 Kč (slovy: šest miliard osm set milionů korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem (penězi) jediného akcionáře společnosti na bankovní účet společnosti č. 2029851107/2600 vedený u Citibank Europe plc, org anizační složka, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15802, identifikační číslo: 281 98 131, IBAN: CZ74 2600 0000 0020 2985 1107, SWIFT: CITICZPX. Lhůta pro splacení emisního kursu Nových akcií bude činit 15 (slovy: patnáct) pracovních d ní ode dne, kdy dojde mezi společností a jediným akcionářem společnosti k uzavření Smlouvy o úpisu. od 24. 6. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 3. 2017 od 19. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 17. 3. 2017 od 19. 8. 2014

Vodafone Europe B.V., jediný akcionář společnosti Vodafone Czech Republic a.s., rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 Obchodního zákoníku, o snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 211 a násl. Obchodního zákoníku, t akto: a) základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se snižuje z částky 8.150.000.000,- Kč o částku 6.680.000.000,- Kč, na celkovou částku nové výše základního kapitálu ve výši 1.470.000.000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty jediné akcie tvoř ící celý základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s., za níže uvedených podmínek; b) základní kapitál se snižuje z důvodu přebytku provozního kapitálu. Částka odpovídající výši částky, o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena jedinému akcionáři; c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty jediné akcie tvořící celý základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s., a to tak, že jmenovitá hodnota 1 kusu kmenové akcie na jméno, označené pořadovým čísl em 1, ve výši 8.150.000.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 1.470.000.000,- Kč; d) po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude stávající 1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8.150.000.000,- Kč (dále jen "Stará akcie") vyměněn za 1 kus akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.470. 000.000,- Kč (dále jen "Nová akcie"); e) jediný akcionář společnosti Vodafone Czech Republic a.s. předloží Starou akcii ve lhůtě 1 měsíce ode dne pravomocného zápisu snížení základního kapitálu společnosti Vodafone Czech Republic a.s. do obchodního rejstříku. Po výměně Staré akcie za Novou ak cii bude Stará akcie zničena skartací. do 27. 1. 2012 od 4. 8. 2011

Vodafone Europe B.V., jediný akcionář společnosti Vodafone Czech Republic a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst.1 Obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 211 a násl. Obchodního zákoníku, takt o a) základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se snižuje z částky 25.665.622.774,- Kč (slovy: dvacet pět miliard šest set šedesát pět milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set sedmdesát čtyři korun českých) o částku 17.515.622.774,- Kč (s lovy: sedmnáct miliard pět set patnáct milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set sedmdesát čtyři korun českých), na celkovou částku nové výše základního kapitálu ve výši 8.150.000.000,- Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát milionů korun českých), a to poměrným snížením jmenovitých hodnot veškerých akcií společnosti Vodafone Czech Republic a.s., respektive jmenovité hodnoty jediné akcie tvořící celý základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s., za níže uvedených podmínek; b) základní kapitál se snižuje z důvodu přebytku provozního kapitálu. Částka odpovídající výši částky, o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena jedinému akcionáři; c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v poměru dle jejich nominální hodnoty, respektive snížením jmenovité hodnoty jediné akcie tvořící celý základní kapitál společnosti Vodafone Czech Republic a.s., a to tak, že jmenovitá hodnota 1 (jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, označené pořadovým číslem 1, ve jmenovité hodnotě 25.665.622.774,- Kč (slovy: dvacet pět miliard šest set šedesát pět milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set sedmdesát čtyři korun č eských) se sníží na novou jmenovitou hodnotu 8.150.000.000,- Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát milionů korun českých); d) po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude stávající 1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 25.665.622.774,- Kč (slovy: dvacet pět miliard šest set šedesát pět milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set sedmdesát čtyři korun českých) (dále jen "Stará akcie") vyměněn za 1 kus akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8.150.000.000,- Kč (slovy: osm miliard jedno sto padesát milionů korun českých) (dále jen "Nová akcie"); e) jediný akcionář společnosti Vodafone Czech Republic a.s. předloží Starou akcii ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne pravomocného zápisu snížení základního kapitálu společnosti Vodafone Czech Republic a.s. do obchodního rejstříku. Po výměně Staré akcie z a Novou akcii bude Stará akcie zničena skartací. do 5. 2. 2010 od 17. 9. 2009

Na nástupnickou společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, IČ: 25788001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6064, přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením podle ustanovení § 60 a následující zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností a družstev, jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti BroadNet Czech, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, IČ: 26 201224, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6751. s rozhodným dnem vnitrostátní fúze sloučením 1. dubna 2009. Společnost BroadNet Czech, a.s. v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace a společnost Vodafo ne Czech Republic a.s. se stala jejím universálním nástupcem. od 1. 9. 2009

(a) Základní kapitál společnosti Oskar Mobil a.s. se zvyšuje ze stávající částky 13.646.679.380,- Kč (slovy: třináct miliard šest set čtyřicet šest milionů šest set sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých) o částku 4.077.000.000,- Kč (slov y: čtyři miliardy sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku 17.723.679.380,- Kč (slovy: sedmnáct miliard sedm set dvacet tři milionů šest set sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých) s tím, že se upisování nad částku navrhovaného zvýšen í základního kapitálu se nepřipouští;---------- (b) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude uhrazen peněžitým vkladem;- (c) Upisované akcie budou nekótované kmenové, znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 407.700.000 (slovy: čtyři sta sedm milionů sedm set tisíc) kusů akcií s nominální hodnotou 10,- Kč (slovy: deset kor un českých).- (d) Jelikož se všichni akcionáři společnosti ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ust. § 204a, odst. 7 za obdobného použití ust. § 220b, odst. 5 obchodního zákoníku, stanovuje se, že veškeré akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Vodafone Oskar Finance B.V., se sídlem Rivium Quadrant 173-177, 15. patro, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Nizozem ské království. Písemný návrh smlouvy o úpisu akcií zašle představenstvo předem určenému zájemci, společnosti Vodafone Oskar Finance B.V., do sedmi (7) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v o bchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze s tím, že současně bude písemný návrh smlouvy o úpisu akcií dán k dispozici společnosti Vodafone Oskar Finance B.V. v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o rozhodnutí valné hromady o záměru zvý šit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. - (e) Lhůta k úpisu akcií se stanovuje na čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Místem pro úpis akcií, tedy místem kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti Oskar Mobil a.s., Vinohradská 230, 100 00 Praha 10, Česká republika; (f) Emisní kurz každé z těchto akcií s nominální hodnotou 10,- Kč (slovy: deset korun českých) určí představenstvo společnosti, k čemuž jej valná hromada společnosti tímto pověřuje. Emisní kurz však musí minimálně odpovídat nominální hodnotě nově e mitovaných akcií,-- (g) Emisní kurz akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30% emisního kurzu je povinen splatit nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku od upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit em isní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č.150.893/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Lazarská 3, Praha 1.-------- (h) Proti pohledávce společnosti Oskar Mobil a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu s § 163, odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůči peněžité pohledávce společnosti Vodafone Oskar Finance B.V., se sídlem R ivium Quadrant 173-177, 15. patro, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Nizozemské království za společností z titulu Akcionářské smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.6.2005 mezi společností jako dlužníkem a Vodafone Oskar Finance B.V. jako věřitelem, ve výši do 530.000.000 EUR (slovy: pět set třicet milionů EUR), nebo části této pohledávky.-------- (i) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Představenstvo zašle písemný návrh smlouvy o započtení předem určenému zájemci, společnosti Vodafone Oskar Finance B.V., spolu s písemným návrhem smlouvy o úpisu akcií, tedy ve lhůtě sedmi (7) d nů ode dne nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze s tím, že současně bude písemný návrh smlouvy o započtení dán k dispozici společnosti Vodafone Oskar F inance B.V. v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Oskar Mobil a.s., Vinohradská 230, 100 00 Praha 10, Česká republika.---------- do 26. 9. 2005 od 25. 7. 2005

Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 24.10.2003; od 17. 12. 2003

Usnesení o zvýšení základního kapitálu: Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.10.2003 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

a) Základní kapitál obchodní společnosti Český Mobil, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 689.720.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět milionů sedm set dvacet tisíc korun českých), s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu, a to až o částku ve výši 716.592.730,- Kč (slovy: sedm set šestnáct milionů pět set devadesát dva tisíce sedm set třicet korun českých), tedy z částky 12.956.959.380,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set padesát šest milionů devět set padesá t devět tisíc tři sta osmdesát korun českých) na částku ve výši 13.646.679.380,- Kč (slovy: třináct miliard šest set čtyřicet šest milionů šest set sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých), maximálně však na částku 13.673.552.110,- Kč (slovy: třináct miliard šest set sedmdesát tři miliony pět set padesát dva tisíce sto deset korun českých). do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

b) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 68.972.000 kusů (slovy: šedesát osm milionů devět set sedmdesát dva tisíce ) až 71.659.273 kusů akcií (slovy: sedmdesát jedna milionů šest set padesát devět tisíc dvě stě sedmdesát tři) o nominální hodnotě 10,- Kč (slovy deset korun českých) 1 kusu akcie. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

c) Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý prac ovní den následující po dni kdy bude informace o přednostním právu zveřejněna v Obchodním věstníku, a její délka se stanovuje na 14 dnů. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií oznámí představenstvo společnosti způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení adresovaného akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva k úpisu, formou doporučeného dopisu, na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

d) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti, a to na právním oddělení společnosti na adrese Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, 7. patro, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

e) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je akcionář oprávněn upsat 5,530562448 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých), na jednu dosavadní akc ii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých), je akcionář oprávněn upsat 0,05530562448 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

f) Na základě přednostního práva budou upisovány kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), znějící na jméno, které budou vydány v listinné podobě, za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emi sní kurs ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

g) Akcie, které nebudou účinně upsány na základě přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je TIW Czech N.V., se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

h) Místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, a to na právním oddělení společnosti na adrese Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, 7. patro, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

i) Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva začne běžet následující den po skončení lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu akcií, jak uvedeno v bodě c) tohoto rozhodnutí a činí 14 dnů. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

j) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho sídla, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

k) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

l) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30 % emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku od upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní k urs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 150.893/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Lazarská 3, Praha 1. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

m) Vzhledem ke skutečnosti, že bylo připuštěno upisování nad minimálně stanovenou hranici zvýšení základního kapitálu, orgánem, který rozhodne o konečné výši základního kapitálu, je představenstvo, které tak učiní poté, co bude společnosti doručeno oznáme ní určitého zájemce zda, a kolik akcií v druhém kole upisuje s tím, že upisování nad maximálně uvedenou hranici se nepřipouští a představenstvo je odmítne. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

n) Proti pohledávce obchodní společnosti Český Mobil, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůči peněžité pohledávce společnosti TIW Czech N.V. za společno stí, ve výši 689.720.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) z titulu Akcionářské smlouvy o úvěru uzavřené dne 6. června 2003 (tj. "Shareholder Loan Agreement") mezi TIW Czech N.V., jako věřitelem, se sídlem S trawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, a společností, jako dlužníkem. Existenci tohoto závazku společnosti vůči TIW Czech N.V. ve výši 689.720.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) potvr dil auditor společnosti Ernst & Young ČR, s.r.o. - osvědčení č.: 401, Vladimír Žilka (statutární auditor) - osvědčení č.: 1928. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

o) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě do dvou týdnů od doručení návrhu smlouvy o započtení podepíše akcionář TIW Czech N.V. a společnost smlouvu o započtení. Představenstvo společnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení TIW C zech N.V. ve lhůtě do jednoho týdne od počátku běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva s tím, že současně bude písemný návrh smlouvy o započtení dán k dispozici TIW Czech N.V. v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozho dnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. do 3. 3. 2004 od 17. 12. 2003

Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 24.6.2002; od 14. 10. 2002

Usnesení o zvýšení základního kapitálu: Řádná valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2002 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

a) Základní kapitál obchodní společnosti Český Mobil, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 1.535.649.000,- Kč(slovy: jedna miliarda pět set třicet pět milionů šest set čtyřicet devět tisíc korun českých), s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o částku ve výši 2.392.519.730,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta devadesát dva miliony pět set devatenáct tisíc sedm set třicet korun českých), tedy z částky 10.716.513.990,- Kč (slovy: deset miliard sedm set šestnáct milionů pět set třináct tisíc devět set devadesát korun českých) na částku ve výši 12.252.162.990,- Kč (slovy: dvanáct miliard dvě sta padesát dva miliony jedno sto šedesát dva tisíce devět set devadesát korun českých), maximálně však na částku 13.109.033.720,- Kč (slovy: třináct miliard jedno sto devět milionů třicet tři tisíce sedm set dvacet korun českých). do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

b) O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti, a to po skončení úpisu v I. kole. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 153.564.900 kusů (slovy: jedno sto padesát tři miliony pět set šedesát čtyři tisíce devět set) až 239.251.973 kusů akcií (slovy: dvě sta třicet devět milionů dvě sta padesát jeden tisíc devět set sedmdesát tři) o nominální hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých). do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

d) Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl záměr o zvýšení základního kapitálu zapsán do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni kdy bude informace o přednostním právu zveřejněna v Obchodním věstníku, a její délka se stanovuje na 14 dnů. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií oznámí představenstvo společnosti způsobem určeným stanovami pro svolání valné hroamdy, tj. zasláním písemného oznámení adresovaného akcionáři, který se nevzdal přednostního práva k úpisu, formou doporučeného dopisu, na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

e) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti, a to na právním oddělení společnosti na adrese Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, 7. patro, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Představenstvo společnosti je povinno, ve smyslu ust. § 204a odst. 2, obch. zákoníku, informaci o přednostním právu zveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady oznámit. Za splnění této povinnosti se považuje zaslání písemného oznámení adresovaného akcionáři, který se nevzdal přednostního práva k úpisu, formou doporučenéího dopisu, na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

f) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je akcionář oprávněn upsat 22,32554105 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých), na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši Kč 10,- (slovy: deset korun českých), je akcionář oprávněn upsat 0,2232554105 nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

g) Na základě přednostního práva budou upisovány kamenové akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých), znějící na jméno, které budou vydány v listinné podobě, za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

h) Akcie, které nebudou účinně upsány na základě přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je TIW Czech N.V., se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemí. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

i) Místo pro upsání akcií bez přednostního práva je sídlo společnosti, a to na právním oddělení společnosti na adrese Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, 7. patro, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

j) Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva začne běžet následující den po skončení lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu akcií, jak uvedeno v bodě d) tohoto rozhodnutí a činí 14 dnů. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

k) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho sídla, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

l) Akie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

m) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30% emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku od upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 150.893/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Lazarská 3, Praha 1. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo připuštěno upisování nad minimálně stanovenou hranici zvýšení základního kapitálu, orgánem, který rozhodne o konečné výši základního kapitálu je představenstvo, které tak učiní poté, co bude společnosti doručeno oznámení určitého zájemce zda, a kolik akcií v druhém kole upisuje s tím, že upisování nad maximálně uvedenou hranici se nepřipouští a představenstvo je odmítne. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

o) Proti pohledávce obchodní společnosti Český Mobil, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu s ustanovemím § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůči peněžitým pohledávkám společnosti TIW Czech N.V. za společností, z titulu: do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

- Akcionářské smlouvy o úvěru (tj. "Shareholder Loan Agreement") uzavřené mezi TIW Czech N.V., jako věřitelem, se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, a Společností, jako dlužníkem, ve výši 768.180.000,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých); do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

- Akcionářské smlouvy o úvěru (tj. "Shareholder Loan Agreement") uzavřené mezi TIW Czech N.V., jako věřitelem, se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, a Společností, jako dlužníkem, ve výši 767.469.000,- Kč (slovy: sedm set šedesát sedm milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých); a do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

- Akcionářské smlouvy o úvěru (tj. "Shareholder Loan Agreement"), uzavřené mezi TIW Czech N.V., jako věřitelem, se sídlem Strawinskylaan 707, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, a Společnost, jako dlužníkem, ve výši 704.796.385,- Kč (slovy: sedm set čtyři miliony sedm set devadesát šest tisíc tři sta osmdesát pět korun českých). do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

p) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě do dvou týdnů od upsání akcií podepíše akcionář TIW Czech N.V. a společnost smlouvu o započtení. Představenstvo společnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení TIW Czech N.V. s tím, že současně bude písemný návrh smlouvy o započtení dán k dispozici TIW Czech N.V. v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. do 20. 1. 2003 od 14. 10. 2002

"Řádná valná hromada společnosti konaná dne 29.6.2001 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: 1.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií splácených peněžitými vklady, o částku 2.473.041.690,- Kč (slovy :dvěmiliardyčtyřistasedmdesáttřimiliónůčtyřicetjednatisícšestset devadesát korun českých), tj. na konečnou částku 10.716.513.990,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 247.304.169 kusů nových kmenových akcií, ve jmenovité hodnotě 10,- Kč každá, znějící na jméno, vydaných vlistinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti za účelem využití jejich přednostího práva na úpis nových akcií, tj. upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč lze upsat 30 (třicet) nových akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč vydaných na zvýšení základního kapitálu. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 0,3 akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč vydané na zvýšení základního kapitálu (tj.podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,-Kč činí 0,3) s tím že lze upisovat pouze celé akcie. 4. Akcie mohou být v souladu s článkem 39 odst. 4 stanov společnosti upisovány ve dvou kolech. V prvním upisovacím kole upisují akcie všichni akcionáři na základě přednostního práva spojeného s akciemi společnosti, v rozsahu podílů na základním kapitálu, tj. každý akcionář může upsat akcie v počtu odpovídajícím tomuto podílu. Emisní kurs akcií upisovaných v prvním kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva bude činit čtrnáct (14) dnů. Tato lhůta začne běžet v den uvedený v oznámení akcionářům obsahujícím informaci o přednostím právu a o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, přičemž by tato lhůta měla začít běžet sedmý den následující po nabytí právní moci tohoto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni kdy bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zveřejněno v Obchodním věstníku. Uvedené oznámení bude zasláno akcionářům doporučeným dopisem (článek 11 ods. 5 stanov). Místem úpisu akcií v prvním kole bude sídlo společnosti, na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, v kanceláři právního oddělení (7. patro), a to v každý pracovní den od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. 5. Akcie neupsané s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty stávajícím akcionářům společnosti ve druhém upisovacím kole. V tomto kole mohou akcionáři upisovat akcie neupsané v prvním kole v počtu odpovídajícím jejich podílu na základním kapitálu, v počtu nižším, ovšem i v počtu vyšším než je jejich podíl na základním kapitálu pokud některý akcionář své právo na úpis v druhém kole zcela nebo zčásti neuplatní. V tomto případě, bude-li počet neupsaných akcií nižší než počet akcií, o něž akcionáři projeví zájem, upíše každý akcionář zbývající akcie poměrně v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Emisní kurs akcií upisovaných v druhém kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií ve druhém upisovacím kole, pokud bude třeba, bude činit jeden (1) den a začne běžet šestý pracovní den po skončení lhůty pro první upisovací kolo. Místem úpisu akcií ve druhém kole bude sídlo společnosti na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, kancelář právního oddělení (7. patro), od 10 do 18 hodin. 6. Akcie upsané v prvním i druhém kole budou splaceny jednorázově v plné výši na zvláštní bankovní účet č. CZK 150.813/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3, Praha 1, Česká republika, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne úpisu, jinak je úpis neúčinný. do 3. 10. 2001 od 6. 8. 2001

Náhradní valná hromada konaná dne 23,10,2000 schvaluje zvýšení základního jmění společnosti za následujících podmínek: 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním nových akcií splácených peněžitými vklady, o částku 1.541.462.300,- Kč, tj. na konečnou částku 8.243.472.300,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 154.146.230 kusů nových běžných ( kmenových ) akcií, ve jmenovité hodnotě 10,- Kč každá, znějících na jméno , vydaných v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Vzhledem k důležitému zájmu společnosti zachovat stávající počet prioritních akcií se vylučuje přednostní právo na upsání nových akcií uvedených výše spojené s prioritními akciemi společnosti. Za tohoto předpokladu budou všechny nové akcie nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti majícím běžné (kmenové akcie ) za účelem využití jejich přednostního práva spojeného s běžnými akciemi, tj. upsat část nových akcií, v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,000,- Kč lze upsat 23 nových akcií vydaných na zvýšení základního jmění. 4. Akcie mohou být v souladu s článkem 39 odst. 4 stanov společnosti upisovány ve dvou kolech. V prvním upisovacím kole upisují akcie akcionáři na základě přednostního práva spojeného s běžnými akciemi společnosti, v rozsahu podílů na základním jmění, tj. každý akcionář může upsat akcie v počtu odpovídajícím tomuto podílu nebo v počtu nižším. Emisní kurs akcií upisovaných v prvním kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva bude činit čtrnáct dnů. Tato lhůta začne běžet v den uvedený v oznámení akcionářům obsahujícím informaci o přednostním právu a o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, přičemž by tato lhůta měla začít běžet sedmý den následující po tomto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni kdy bude usnesení o zvýšení základního jmění zveřejněno v Obchodním věstníku. Uvedené oznámení bude zasláno akcionářům doporučeným dopisem ( článek 11 odst. 5 stanov ). Místem úpisu akcií v prvním kole bude sídlo společnosti, na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, v kanceláři právního odddělení ( 4. patro ), a to v každý pracovní den od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Akcie neupsané s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty stávajícím akcionářům společnosti ve druhém upisovacím kole. V tomto kole mohou akcionáři upisovat akcie neupsané v prvním kole v počtu odpovídajícím jejich podílu na základním jmění, v počtu nižším, ovšem i v počtu vyšším než je jejich podíl na základním jmění pokud některý akcionář své právo na úpis v druhém kole zcela nebo zčásti neuplatní. V tomto případě, bude-li počet neupsaných akcií nižší než počet akcií, o něž akcionáři projeví zájem, upíše každý akcionář zbývající akcie poměrně v rozsahu jeho podílu na základním jmění. Emisní kurs akcií upisovaných v druhém kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií ve druhém upisovacím kole, pokud bude třeba, bude činit jeden den a začne běžet šestý pracovní den po skončení lhůty pro první upisovací kolo. Místem úpisu akcií ve druhém kole bude opět sídlo společnosti na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, kancelář právního oddělení ( 4. patro), od 10 do 18 hodin. 6. Akcie upsané v prvním i druhém kole budou splaceny jednorázově v plné výši na bankovní účet č. CZK 1.17.428/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3, Praha 1, Česká republika, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne úpisu,jinak je úpis neúčinný. do 7. 3. 2001 od 7. 12. 2000

Mimořádná valná hromada konaná dne 17.5.2000 schválila zvýšení jmění společnosti za následujících podmínek: do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

1.Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním nových akcií splácených peněžitými vklady, o částku 3.351.000.000,- (slovy tři miliardy tři sta padesát jedna miliónů korun českých), tj. na konečnou částku 6.702.010.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

2.Na zvýšení základního jmění bude vydáno 3.351.000 kusů nových běžných (kmenových) akcií, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

3. Vzhledem k důležitému zájmu společnosti zachovat stávající počet prioritních akcií se vylučuje přednostní právo na upsání nových akcií uvedených výše spojené s prioritními akciemi společnosti. Za tohoto předpokladu budou všechny nové akcie nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti majícím běžné (kmenové akcie) za účelem využití jejich přednostního práva spojeného s běžnými akciemi, tj.upsat část nových akcií, v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč lze upsat jednu novou akcii vydanou na zvýšení základního jmění. do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

4. Akcie mohou být v souladu s článkem 39 odst. 4 stanov společnosti upisovány ve dvou kolech. V prvním upisovacím kole upisují akcie akcionáři na základě přednostního práva spojeného s běžnými akciemi společnosti, v rozsahu podílů na základním jmění, tj. každý akcionář může upsat akcie v počtu odpovídajícím tomuto podílu nebo v počtu nižším. Emisní kurs akcií upisovaných v prvním kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu s využitím přednostního práva bude činit čtrnáct (14) dnů. Tato lhůta začne běžet v den uvedený v oznámení akcionářům obsahujícím informaci o přednostním právu a o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku podle § 203 odst.4 obchodního zákoníku, přičemž by tato lhůta měla začít běžet sedmý den následující po tomto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni kdy bude usnesení o zvýšení základního jmění zvwřejněno v Obchodním věstníku. Uvedené oznámení bude zasláno akcionářům doporučeným dopisem (článek 11 odst.5 stanov). Místem úpisu akcií v prvním kole bude sídlo společnosti, na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, v kanceláři právního oddělení (4.patro), a to v každý pracovní den od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

5. Akcie neupsané s využitím přednostního práva v prvním kole budou všechny nabídnuty stávajícím akcionářům společnosti ve druhém upisovacím kole. V tomto kole mohou akcionáři upisovat akcie neupsané v prvním kole v počtu odpovídajícím jejich podílu na základním jmění, v počtu nižším, ovšem i v počtu vyšším než je jejich podíl na základním jmění pokud některý akcionář své právo na úpis v drujém kole zcela nebo zčásti neuplatní, V tomto případě, bude-li počet neupsaných akcií nižší než počet akcií, o něž akcionáři projeví zájem, upíše každý akcionář zbývající akcie poměrně v rozsahu jeho podílu na základním jmění. Emisní kurs akcií upisovaných v druhém kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Lhůta úpisu akcií ve druhém upisovacím kole, pokud bude třeba, bude činit jeden (1) den a začne běžet šestý pracovní den po skončení lhůty pro první upisovací kolo. do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Místem úpisu akcií ve druhém kole bude opět sídlo společnosti na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Česká republika, kancelář právního oddělení (4.patro), od 10 do 18 hodin. do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

6. Akcie upsané v prvním i druhém kole budou splaceny jednorázově v plné výši na bankovní účet č. CZK 1.17.428/5400 vedený u ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3, Praha 1, Česká republika, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne úpisu, jinak je úpis neúčinný. do 5. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Mimořádná valná hromada akcionářů ze dne 19.1.2000 tímto schvaluje zvýšení základního jmění společnosti Český Mobil a.s. ( dále jen "společnost" ) o částku tři miliardy tři sta padesát milionů korun českých ( 3.350.000.000,- Kč ), přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Základní jmění společnosti se zvyšuje vydáním tří milionů třista padesáti tisíc ( 3.350.000 ) kusů kmenových akcií na jméno, nominální hodnota jedné akcie činí jeden tisíc korun českých ( 1.000,- Kč ) ( dále jen "Akcie"). Akcie budou vydány ve formě listinných cenných papírů a budou splaceny peněžitými vklady. V obou upisovacích kolech se bude emisní kurs nově vydávaných akcií rovnat jejich nominální hodnotě a nově vydávané akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Vzhledem k tomu, že je v důležitém zájmu společnosti zachovat akcionářskou strukturu a stávající počet prioritních akcií, s kterými jsou spojena určitá práva, valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva na upsání Akcií akcionářem TIW Czech N.V., v jehož majetku jsou veškeré prioritní akcie, které společnost vydala, a to v rozsahu, v jakém je přednostní právo tohoto akcionáře na upsání Akcií spojeno s jeho prioritními akciemi. V souladu s článkem 39, odstavec 4 stanov budou Akcie upisovány ve dvou upisovacích kolech. V prvním upisovacím kole upisují Akcie akcionáři společnosti na základě svého přednostního práva na upsání Akcií s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci. Nebudou-li upsány všechny Akcie v prvním upisovacím kole nebo nebudou-li upsány účinně, budou ve druhém upisovacím kole akcionáři upisovat Akcie nad rámec svého podílu upsaného v prvním upisovacím kole. Představenstvo zajistí, aby usnesení o zvýšení základního jmění přijaté valnou hromadou bylo zveřejněno v Obchodním věstníku bez zbytečného prodlení po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku představensvo bez zbytečného prodlení vyzve akcionáře, aby uplatnili své přednostní právo na upsání Akcií. V prvním upisovacím kole je každý akcionář oprávněn upsat akcie v počtu, který odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti, nebo je nižší. Na jednu akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč je akcionář oprávněn upsat maximálně tři tisíce třista padesát ( 3.350) Akcií s nominální hodnou 1.000,- Kč. Toto neplatí pro majitele prioritních akcií v rozsahu, v jakém je jejich přednostní právo na upsání Akcií spojeno se všemi jejich prioritními akciemi. Lhůta pro upisování v prvním upisovacím kole činí čtrnáct dnů. Počátek této lhůty bude akcinářům oznámem v informaci o přednostním právu, přičemž lhůta pro upisování v prvním upisovacím kole začne sedmý den následující po dni, kdy bylo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku, nikoli však dříve než následující den po zveřejnění rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění V Obchodním věstníku. Upisování Akcií v prvním upisovacím kole se uskuteční v právním oddělení Českého Mobilu a.s., na adrese Na příkopě 15, Praha 1, Česká republika, a to od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. V případě, že nebudou všechny Akcie upsány v prvním upisovacím kole nebo nebudou upsány účinně, představenstvo ihned po jeho skončení zjistí počet těchto Akcií ( dále jen "Zbývající Akcie"). Akcionáři, kteří uplatnili přednostní právo na upsání Akcií v prním upisovacím kole, jsou ve druhém upisovacím kole oprávněni upisovat Zvývající Akcie v počtu odpovídajícímu jejich podílu na základním jmění, popřípadě v počtu nižším, než je jejich podíl na základním jmění společnosti nebo v počtu vyšším, pokud některý z akcionářů své právo na upsání v druhém upisovacím kole zcela či částečně neuplatní. Bude-li počet Zbývajících Akcií nižší než počet Akcií, o jejichž upsání akcionáři projevili zájem, upíše každý akcionář počet Zbývajících Akcií odpovídající jeho podílu na základním jmění společnosti. Bude-li počet Zbývajících Akcií stejný jako počet Akcií, které akcionáři chtějí upsat nebo bude-li vyšší, akcionář, který projevil zájem o upsání Akcií v počtu převyšujícím jeho podíl na základním jmění, upíše jím požadovaný počet Zbývajicích Akcií. Lhůta pro upisování Akcií ve druhém upisovacím kole, které se bude konat za podmínky, že v prvním kole nebudou upsány všechny Akcie nebo nebudou upsány účinně, bude činit jeden pracovní den a začně šestý pracovní den po skončení lhůty pro upisování Akcií v prvním kole. Upisování Akcií v druhém upisovacím kole se uskuteční v právním oddělení Českého Mobilu a.s., na adrese Na příkopě 15, Praha 1, Česká republika, a to od 10 do 18 hodin. Akcionáři jsou povinni splatit sto procent ( 100%) emisního kursu upsaných Akcií ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne úpisu, jinak je jejich úpis neúčinný. Platby emisního kursu budou poukazovány na účet společnosti č. CZK 1.08.011, vedený u ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3, Praha 1. do 22. 3. 2000 od 31. 1. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 270 000 000 Kč

od 24. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 1 470 000 000 Kč

do 24. 6. 2019 od 27. 1. 2012

Základní kapitál

vklad 8 150 000 000 Kč

do 27. 1. 2012 od 5. 2. 2010

Základní kapitál

vklad 25 665 622 774 Kč

do 5. 2. 2010 od 4. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 17 723 679 380 Kč

do 4. 9. 2009 od 26. 9. 2005

Základní kapitál

vklad 13 646 679 380 Kč

do 26. 9. 2005 od 3. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 12 956 959 380 Kč

do 3. 3. 2004 od 20. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 10 716 513 990 Kč

do 20. 1. 2003 od 3. 10. 2001

Základní kapitál

vklad 8 243 472 300 Kč

do 3. 10. 2001 od 9. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 8 243 472 300 Kč

do 9. 3. 2001 od 7. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 6 702 010 000 Kč

do 7. 3. 2001 od 5. 10. 2000

Základní kapitál

vklad 3 351 010 000 Kč

do 5. 10. 2000 od 22. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 1 010 000 Kč

do 22. 3. 2000 od 21. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 1 010 000 Kč

do 21. 9. 1999 od 13. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 680 od 24. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 470 000 000 Kč, počet: 1 od 2. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 470 000 000 Kč, počet: 1 do 2. 9. 2016 od 27. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 150 000 000 Kč, počet: 1 do 27. 1. 2012 od 5. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 665 622 774 Kč, počet: 1 do 5. 2. 2010 od 11. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 941 943 394 Kč, počet: 1 do 11. 9. 2009 od 4. 9. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 000 Kč, počet: 354 do 11. 9. 2009 od 9. 4. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 23 679 380 Kč, počet: 1 do 11. 9. 2009 od 9. 4. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 1 102 166 938 do 9. 4. 2008 od 26. 9. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 Kč, počet: 694 466 938 do 26. 9. 2005 od 3. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 Kč, počet: 625 494 938 do 3. 3. 2004 od 20. 1. 2003
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 9. 4. 2008 od 20. 1. 2003
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 20. 1. 2003 od 3. 10. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 Kč, počet: 401 450 399 do 20. 1. 2003 od 3. 10. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 702 000 do 9. 4. 2008 od 3. 10. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 Kč, počet: 154 146 230 do 3. 10. 2001 od 7. 3. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 702 000 do 3. 10. 2001 od 5. 10. 2000
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 3. 10. 2001 od 5. 10. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 351 000 do 5. 10. 2000 od 22. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 22. 3. 2000 od 13. 8. 1999
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 5. 10. 2000 od 13. 8. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Magdaléna Wavle

člen

První vztah: 5. 1. 2021

vznik členství: 26. 11. 2020

Kutnohorská 1327, Černošice, 252 28, Česká republika

Anna Hoerová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 11. 1. 2019

vznik funkce: 7. 6. 2019

Topolová 913, Milovice, 289 24, Česká republika

Carl Clarke

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2019

vznik členství: 7. 1. 2019

14 Coombe way, Farnborough, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Historické vztahy

Anna Hoerová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2020 - Poslední vztah: 10. 12. 2020

vznik členství: 11. 1. 2019

vznik funkce: 7. 6. 2019

Havířská 1995, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Anna Hoerová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2020 - Poslední vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 11. 1. 2019

Topolová 913, Milovice, 289 24, Česká republika

Anna Hoerová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2019 - Poslední vztah: 2. 12. 2020

vznik členství: 11. 1. 2019

Havířská 1995, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Veronika Ivanović

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 9. 2020

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 7. 2020

Jitřní 558/8, Praha, 147 00, Česká republika

Tanja Stefanie Richter

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 13. 12. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Italská 212/5, Praha, 120 00, Česká republika

Tanja Stefanie Richter

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 13. 12. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Italská 212/5, Praha, 120 00, Česká republika

Muriel Anton

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 16. 1. 2014

zánik členství: 8. 8. 2014

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 8. 8. 2014

Široká 24/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Muriel Anton

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 7. 3. 2014

vznik členství: 16. 1. 2014

zánik členství: 8. 8. 2014

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 8. 8. 2014

Karlova 455/48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Klouda

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 8. 8. 2011

zánik členství: 12. 12. 2014

Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Monika Hovorková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2014

vznik členství: 19. 1. 2012

zánik členství: 16. 1. 2014

Na Maninách 1590/29, Praha 7, 170 00, Česká republika

Petr Příhoda

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2010 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 25. 1. 2010

zánik členství: 8. 8. 2011

vznik funkce: 5. 2. 2010

zánik funkce: 8. 8. 2011

Záhřebská 248/35, Praha 2, 120 00, Česká republika

Katarína Brončeková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

zánik členství: 19. 1. 2012

Malacká cesta 35, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

Tomáš Frnka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 11. 3. 2010

vznik členství: 15. 9. 2006

zánik členství: 2. 2. 2010

Nad Vodovodem 2028/63, Praha, 100 00, Česká republika

André Jérome

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2008

vznik členství: 4. 10. 2006

zánik členství: 19. 12. 2007

Sadová 637, Průhonice, 254 21, Česká republika

Ann Hofvander

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2010

vznik členství: 15. 2. 2006

zánik členství: 25. 1. 2010

Americká 1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Francinne Jean Hansen

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 15. 2. 2006

zánik členství: 4. 10. 2006

U rybníčků 403, Průhonice, 254 21, Česká republika

Jiří Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 5. 11. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

Revoluční 26, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ladislav Chrudina

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 19. 1. 2000

zánik členství: 30. 3. 2005

vznik funkce: 23. 5. 2002

zánik funkce: 30. 3. 2005

Klausova 2551/13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Vincent Bouchard

člen

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2004

U Házů 828/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Francinne Jean Hansen

člen

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2004

Karlova 48/455, Praha 1, 110 00, Česká republika

Šárka Van Wyková, R.Č. 705917/9908

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 5. 11. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

Veliká Ves 93, Praha-východ, 250 70, Česká republika

Mario Bertrand

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 13. 8. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

bytem Avenue de l'Annonciade, app. 2316, Monte-Carlo,, Monacké knížectví

Roman Staněk

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 28. 11. 2001

zánik členství: 30. 3. 2005

Pod Tvrzí 395, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ladislav Chrudina

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik členství: 19. 1. 2000

vznik funkce: 23. 5. 2002

Vrážská 1006, Černošice, 252 28, Česká republika

James Jackson

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 20. 1. 2006

vznik členství: 19. 1. 2000

zánik členství: 19. 4. 2005

vznik funkce: 23. 5. 2002

zánik funkce: 19. 4. 2005

Mozart 43, Bukurešť, Rumunsko

Patricie Haws

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 24. 6. 2002

zánik členství: 30. 3. 2005

bytem v České republice Praha 1, Karlova 48/455, PSČ: 110 00 do 7. 7. 2005 od 19. 3. 2003

12211 - 143 Ave, Edmonton, Alberta, T5X3L9, Kanada

Ing. Jan Liška

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 24. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2004

Kolářova 684/19, Praha 4, 140 00, Česká republika

Cornelius Van Rawenhorst

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 20. 1. 2006

vznik členství: 24. 6. 2002

zánik členství: 16. 11. 2005

Eerelmanstraat 10, 2102 AB Heemstede, Nizozemské království

Igor Přerovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 28. 11. 2001

zánik členství: 25. 8. 2006

Čajkovského 1753/31, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Švejda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik členství: 30. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2003

Na Hradišku 122, Lázně Toušeň, 250 89, Česká republika

Ante Rupcic

člen

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

zánik členství: 28. 11. 2001

vznik funkce: 5. 11. 1999

Belgická 7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Paul Beattie

člen

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

zánik členství: 26. 6. 2003

vznik funkce: 29. 6. 2000

241 Clark Ave., Westmount, Quebec, H3C 2E3, Kanada

Ing. Jiří Michalička

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2000 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik členství: 29. 6. 2001

Třeboradická 1683/17, Praha 8, 182 00, Česká republika

James Jackson

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2000 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

Mozart 43, Bukurešť, Rumunsko

Ladislav Chrudina

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2000 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

Vrážská 1006, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Vlasta Hudcová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2000 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

zánik členství: 24. 6. 2002

Skálova 543/20, Praha 8, 181 00, Česká republika

Jiří Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

Revoluční 26, Praha 1, 110 00, Česká republika

Šárka Van Wyková, R.Č. 705917/9908

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

Ládevská 406/13, Praha 8, 184 00, Česká republika

Daron Stewart

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2000 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

K Parku 727, Praha 6, 160 00, Česká republika

Yves Marois

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2000

Oakland Street, Westmount, Quebec, Kanada

Francois Gaudet

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 12. 2000

bytem 4320 de Lorimier Street, Apt. 7, Montreal, Quebec,, Kanada

Robert Ménard

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 19. 5. 2000

bytem 1621 Adoncour street, Longueuil, Quebec, Kanada

Ing. Michal Voráček

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 12. 2000

Bělečská 72, Praha 9 - Klánovice, Česká republika

Ing. Vlastimil Košťál

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 12. 2000

Kamenice 587, 251 68, Česká republika

JUDr. Miroslav Šipovič

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 12. 2000

Ke znaku 770, Praha 9 - Klánovice, Česká republika

Francois Dufresne

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

zánik členství: 24. 6. 2002

H3G 1J4 do 19. 3. 2003 od 13. 8. 1999

bytem 1321 Sherbrooke West, Apt. B-131, Montreal, Quebec, Kanada

Ing. Hana Černochová

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

zánik členství: 24. 6. 2002

Pod Lipami 2663/3, Praha 3, Česká republika

Mario Bertrand

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

bytem Avenue de l'Annonciade, app. 2316, Monte-Carlo,, Monacké knížectví

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jan Klouda

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 14. 12. 2019

Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 9. 3. 2017

vznik funkce: 19. 1. 2018

V Zahradách 383/2, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Kníže

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2017

vznik členství: 1. 4. 2017

Hálova 1041, Blatná, 388 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Balesh Chandra Sharma

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2017 - Poslední vztah: 9. 4. 2019

vznik členství: 16. 1. 2014

zánik členství: 16. 1. 2019

Nebušická 876, Praha, 164 00, Česká republika

Petr Dvořák

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 9. 3. 2017

V Zahradách 383/2, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Petr Dvořák

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 9. 3. 2017

V Zahradách 383/2, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jiří Báča

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 9. 3. 2017

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 13. 3. 2017

zánik funkce: 15. 1. 2018

Mrkosova 528/28, Praha, 159 00, Česká republika

Jiří Báča

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 9. 3. 2017

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 13. 3. 2017

zánik funkce: 15. 1. 2018

Mrkosova 528/28, Praha, 159 00, Česká republika

Balesh Chandra Sharma

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 16. 1. 2014

Nebušická 876, Praha, 164 00, Česká republika

Balesh Chandra Sharma

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 13. 6. 2017

vznik členství: 16. 1. 2014

Nebušická 876, Praha, 164 00, Česká republika

James Trevor Anthony Lindsay

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2017

vznik členství: 13. 12. 2014

zánik členství: 31. 3. 2017

Pod Valem II. 953, Průhonice, 252 43, Česká republika

James Trevor Anthony Lindsay

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2017

vznik členství: 13. 12. 2014

zánik členství: 31. 3. 2017

Pod Valem II. 953, Průhonice, 252 43, Česká republika

Jan Klouda

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 13. 12. 2014

zánik členství: 13. 12. 2019

Pod Šmukýřkou 1048/2, Praha, 150 00, Česká republika

Balesh Chandra Sharma

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 16. 1. 2014

vznik funkce: 29. 1. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2017

Nebušická 876, Praha, 164 00, Česká republika

Balesh Chandra Sharma

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 16. 1. 2014

vznik funkce: 29. 1. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2017

Nebušická 876, Praha, 164 00, Česká republika

Anna Iordanova Dimitrova

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 12. 12. 2014

Laubova 1709/5, Praha 3, 130 00, Česká republika

Anna Iordanova Dimitrova

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Korunní 1166/41, Praha 2, 120 00, Česká republika

Jitka Schmiedová

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2014

vznik členství: 11. 12. 2012

zánik členství: 14. 2. 2014

Hořínecká 962/1, Praha 8, 182 00, Česká republika

Horst-Holger Grewe

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2012 - Poslední vztah: 16. 1. 2013

vznik členství: 19. 1. 2012

zánik členství: 7. 12. 2012

Loutkářská 2358/16, Praha, 169 00, Česká republika

Muriel Anton

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 15. 1. 2014

vznik funkce: 30. 1. 2012

zánik funkce: 15. 1. 2014

Karlova 48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Patricia Haws

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 4. 6. 2009

zánik členství: 19. 1. 2012

Karlova 48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Pavel Hlavinka

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2009 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 4. 6. 2009

zánik členství: 27. 3. 2013

V sídle 441, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Muriel Anton

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 4. 10. 2006

zánik členství: 2. 1. 2012

vznik funkce: 16. 6. 2009

zánik funkce: 30. 1. 2012

Karlova 48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Patricie Haws

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2009 - Poslední vztah: 17. 3. 2010

vznik členství: 4. 6. 2009

Karlova 48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Paul Astley

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 22. 1. 2008

zánik členství: 19. 1. 2012

5, Elizabeth Gardens, Kintbury, Hungerford, Berkshire, RG17 9TB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ian Gray

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 22. 1. 2008

zánik členství: 31. 3. 2010

Londýn W2 2SB, 61 Bathurst Mews, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Pavel Kos

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2008 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 1. 2012

Za Valem 1403/15, Praha 4, 148 00, Česká republika

Timothy James Harrabin

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 4. 10. 2006

zánik členství: 22. 1. 2008

Jasmine House, The Firs Inkpen Berkshire, RG14 9PT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Muriel Anton

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2009

vznik členství: 4. 10. 2006

Karlova 48, Praha, 110 00, Česká republika

Robert Nicholas Barr

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 4. 10. 2006

zánik členství: 22. 1. 2008

Lindfield, Abingdon, Oxfordshire, Farringdon Road, OX 14 1BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Grahame Kenneth Maher

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2009

vznik členství: 15. 2. 2006

zánik členství: 4. 6. 2009

vznik funkce: 3. 10. 2006

zánik funkce: 4. 6. 2009

Újezd 1/600, Praha 5, 150 00, Česká republika

Grahame Kenneth Maher

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 15. 2. 2006

Újezd 1/600, Praha 5, 150 00, Česká republika

Hans Anthony Kuropatwa

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 27. 6. 2005

zánik členství: 4. 10. 2006

Malemsbury, Upper Minety, Flistrige Farm SN 1G9PY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Paul Michael Donovan

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 27. 6. 2005

zánik členství: 22. 1. 2008

Burnham, Green Lane 91 SL 1 8 EG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Edward Langston

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 27. 6. 2005

zánik členství: 4. 10. 2006

Bristol, Clifton, Manilla Road 23, BS8 4EB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Frederick W. Hrenchuk

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 9. 4. 2008

vznik členství: 11. 12. 2002

zánik členství: 19. 12. 2007

bytem v České republice: Průhonice, Jetelová 641, okres: Praha - západ, PSČ: 252 43 do 9. 4. 2008 od 19. 3. 2003

3100 Orbit Pl., Chippawa, Ontario, Kanada

Muriel Anton

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 30. 6. 2001

zánik členství: 4. 10. 2006

Karlova 48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jon Eddy

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik členství: 30. 6. 2001

zánik členství: 11. 12. 2001

V zahradách 373, Průhonice, 252 43, Česká republika

Karla Dorothy Stephens

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik členství: 30. 6. 2001

zánik členství: 15. 2. 2006

vznik funkce: 15. 10. 2001

zánik funkce: 15. 2. 2006

Českomalínská 463, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alexander Tolstoy

předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 20. 1. 2006

vznik členství: 30. 6. 2001

zánik členství: 16. 11. 2005

vznik funkce: 15. 10. 2001

zánik funkce: 16. 11. 2005

Českomalínská 463, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mario Mele

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 30. 6. 2001

zánik členství: 14. 7. 2006

Dřevná 2/382, Praha 2, 120 00, Česká republika

Alexander Tolstoy

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik členství: 29. 6. 2001

vznik funkce: 24. 9. 1999

zánik funkce: 29. 6. 2001

Českomalínská 463, Praha 6, 160 00, Česká republika

Karla Dorothy Stephens

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik členství: 29. 6. 2001

vznik funkce: 24. 9. 1999

zánik funkce: 29. 6. 2001

Českomalínská 463, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alexander Tolstoy

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 7. 3. 2001

Novozámecká 822, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Muriel Anton

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik členství: 29. 6. 2001

Karlova 48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Sylvie Joncas-Scott, Nar. 30.4.1962

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik členství: 23. 10. 2001

Na Malé Šárce 814, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jon Eddy

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik členství: 29. 6. 2001

V zahradách 373, Průhonice, 252 43, Česká republika

Karla Dorothy Stephens, Nar. 30.12.1969

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 7. 3. 2001

Novozámecká 822, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Alexander Tolstoy

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Novozámecká 822, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Jacques Lacroix

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Novozámecká 822, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Karla Dorothy Stephens, Nar. 30.12.1969

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Novozámecká 822, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Philippe Huneault

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Novozámecká 822, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Pavel Šafář

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Náměstí bratří Synků 12, Praha 4, Česká republika

Světlana Bořková

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Studenec u Horek 148, 512 33, Česká republika

PhDr. Jan Outlý

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Horáčkova 1208/11, Praha 4, Česká republika

Barbara Horáková

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

U Smaltovny 24, Praha 7, Česká republika

Gabriel Achour

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Grafická 39, Praha 5, Česká republika

Představenstvo jedná za společnost takto: kteříkoliv dva (2) členové představenstva jednají za společnost společně. Za společnost jednají rovněž prokuristé společnosti, a to o veškerých záležitostech společnosti vyjma zcizování nemovitých věcí a jejich zatěžování. Prokuristé společnosti jednají za společnost takto: kteříkoliv dva (2) prokuristé zastupují společnost spo lečně.

od 19. 8. 2014

Za společnost jednají a podepisují kteříkoli dva (2) členové představenstva společně. Členové představenstva podepisují za společnost takovým způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis shodný s úředně ověřeným podpisovým vzorem. Za společnost jednají a podepisují rovněž kteříkoli dva (2) prokuristé společnosti, vyjma zcizování nemovitostí a jejich zatěžování, a to tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

do 19. 8. 2014 od 5. 10. 2000

Za společnost jednají a podepisují kteříkoli dva (2) členové představenstva. Osoby oprávněné podepisovat za společnost podepisují za společnost takovým způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis shodný s úředně ověřeným podpisovým vzorem.

do 5. 10. 2000 od 13. 8. 1999

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Paul Astley

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 22. 1. 2008

zánik členství: 19. 1. 2012

5, Elizabeth Gardens, Kintbury, Hungerford, Berkshire, RG17 9TB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ian Gray

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 22. 1. 2008

zánik členství: 31. 3. 2010

Londýn W2 2SB, 61 Bathurst Mews, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Timothy James Harrabin

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 4. 10. 2006

zánik členství: 22. 1. 2008

Jasmine House, The Firs Inkpen Berkshire, RG14 9PT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Robert Nicholas Barr

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 4. 10. 2006

zánik členství: 22. 1. 2008

Lindfield, Abingdon, Oxfordshire, Farringdon Road, OX 14 1BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Paul Michael Donovan

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 27. 6. 2005

zánik členství: 22. 1. 2008

Burnham, Green Lane 91 SL 1 8 EG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Edward Langston

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 27. 6. 2005

zánik členství: 4. 10. 2006

Bristol, Clifton, Manilla Road 23, BS8 4EB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Hans Anthony Kuropatwa

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 27. 6. 2005

zánik členství: 4. 10. 2006

Malemsbury, Upper Minety, Flistrige Farm SN 1G9PY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Frederick W. Hrenchuk

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 9. 4. 2008

vznik členství: 11. 12. 2002

zánik členství: 19. 12. 2007

bytem v České republice: Průhonice, Jetelová 641, okres: Praha - západ, PSČ: 252 43

3100 Orbit Pl., Chippawa, Ontario, Kanada

Další vztahy firmy Vodafone Czech Republic a.s.

Historické vztahy

Petr Novák

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

Pakoměřická 39, Praha 8, 182 00, Česká republika

Petr Novák

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

Pakoměřiická 39, Praha 8, 182 00, Česká republika

Petr Příhoda

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

Vápeníkova 675/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Václav Mach

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

Mochovská 522/33, Praha 9, 190 00, Česká republika

Václav Zadražil

První vztah: 9. 5. 2006 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

Hana Ferklová

První vztah: 9. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

Africká 671/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Irena Fišarová

První vztah: 21. 5. 2004 - Poslední vztah: 9. 5. 2006

Na Rovinách 771/5, Praha 4, 142 00, Česká republika

Irenka Fišarová

První vztah: 21. 5. 2004 - Poslední vztah: 21. 5. 2004

Na Rovinách 771/5, Praha 4, 142 00, Česká republika

Jaroslav Švarc

První vztah: 21. 5. 2004 - Poslední vztah: 9. 5. 2006

Petýrkova 1947/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Mgr. Michaela Jandová

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 21. 5. 2004

K Lesy 54, Jirny, 250 90, Česká republika

Mgr. Lenka Othmanová

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

Dětská 1301/242, Praha 10, 100 00, Česká republika

Akcionáři

Vodafone Europe B.V.

Nizozemské království

od 24. 6. 2009

ClearWave N.V.

Nizozemské království

do 24. 6. 2009 od 24. 9. 2007

Vodafone Oskar Finance B.V

Rivium Qudrant, Nizozemské království, Capelle aan den IJssel

do 24. 9. 2007 od 7. 2. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 8. 1999

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 8. 2020
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 4. 2017
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 4. 2017
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 4. 2017
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 4. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 8. 1999

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).