Hlavní navigace

William & Henry Morton a.s.

Firma William & Henry Morton a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2316, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 9 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25344064

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 7. 1997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2316, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

William & Henry Morton a.s. od 7. 9. 2016

Obchodní firma

William & Henry Morton a.s. do 7. 9. 2016 od 10. 7. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 10. 7. 1997

adresa

Příkop 4
Brno od 3. 3. 1998

adresa

Loosova 40
Brno 63800 do 3. 3. 1998 od 10. 7. 1997

Předmět podnikání

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 28. 5. 2014 od 2. 12. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 4. 2009

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství do 24. 4. 2009 od 1. 9. 2004

údržby motorových vozidel a jejich příslušenství do 24. 4. 2009 od 1. 9. 2004

zámečnictví do 18. 5. 2002 od 10. 7. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 4. 2009 od 10. 7. 1997

činnost realitní kanceláře do 24. 4. 2009 od 10. 7. 1997

zprostředkovatelská činnost do 24. 4. 2009 od 10. 7. 1997

činnost organizačních a ekonomických poradců, kromě oblasti ekologie, životního prostředí, požární ochrany, psychologie do 24. 4. 2009 od 10. 7. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 7. 9. 2016 od 28. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 do 7. 9. 2016 od 28. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 7. 9. 2016 od 28. 5. 2014

Usnesení valné hromady z 3.11.2000: do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

1. Základní jmění společnosti William & Henry Morton a.s., bude zvýšeno z dosavadní výše 3,000.000,- Kč, (slovy: tři miliony korun českých), o částku 6,000.000,- Kč, (slovy: šest milionů korun českých), tedy na částku ve výši 9,000.000,- Kč, (slovy: devět milionů korun českých) upisováním 60 (slovy: šedesáti) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč, (slovy: jednosto tisíc korun českých), a to 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií nepeněžitým vkladem ve výši 5,000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, a 10 (slovy: deset) kusů nových akcií peněžitým vkladem ve výši 1,000.000 Kč, slovy: jeden milion korun českých. do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

2. Upisování akcií nad částku navrhového zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

3. Přednostní právo k úpisu 50 (slovy: padesáti) kusů nových akcií se s ohledem k jejich úpisu nepeněžitým vkladem neuplatní. Akcionáři mají oprávnění využít přednostní právo na úpis 10 (slovy: deseti) kusů nových akcií ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti William & Henry Morton a.s. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednosto tisíc korun českých, lze upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč, (slovy: jednosto tisíc korun českých). Celkově lze s využitím přednostního práva upsat 10 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč, (slovy: jednosto tisíc korun českých), kde emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

4. Dosavadní vkladatel pan Ismet Lamalari, r.č. 590609/2071, bytem Makedonie, Skopje, ul. Jajce Br. 2, na zvýšení základního jmění upíše padesát (50) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednosto tisíc korun českých, a to dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Upisování těchto akcií je oprávněn vykonat ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti William & Henry Morton a.s. Emisní kurs akcie je totožný se jmenovitou hodnotou. do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

5. Pokud všech deset (10) kusů nových akcií bude upsáno s využitím přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku, budou nabídnuty rovným dílem zájemcům panu Ing. Radimu Hrouzovi a paní Alexandře Popotrandovské. Upisování těchto akcií jsou upisovatelé oprávněni vykonat ve lhůtě dvou (2) týdnů, která počne běžet po skončení výše uvedené lhůty stanovené pro přednostní právo k úpisu akcií, a to v sídle akciové společnosti William & Henry Morton a.s. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

6. Upisovatelé penežitými vklady jsou povinni splatit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne úpisu akcií 100% (slovy: jednostoprocent) emisního kursu upsaných akcií zaplacením na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s. číslo 27-0484370277/0100. Upisovatel nepeněžitým vkladem je povinen společnosti splatit emisní kurs upsaných akcií neprodleně po jejich úpisu, nejpozději do jednoho týdne (1) ode dne úpisu nových akcií, v sídle společnosti William & Henry Morton a.s. do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

7. Schvaluje se upisování padesáti (50) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednosto tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem, tvořeným pohledávkou vkladatele pana Ismet Lamalari, r.č. 590609/2071, bytem Makedonie, Skopje, ul. Jajce Br. 2, vůči společnosti v celkové výši 5,000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 7.2.2000 na částku ve výši 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých, a ze dne 8.3.2000 na částku ve výši 3,000.000,- Kč, slovy: třimiliony korun českých. do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

Valná hromada souhlasí, aby vkladem na zvýšení základního jmění byla pohledávka vkladatele pana Ismet Lamalari vůči společnosti v nominální hodnotě ve výši 5,000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých. Schvaluje se její hospodářská využitelnost pro společnost. Tento vklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí podpovídající dluh zaniká. do 26. 1. 2001 od 24. 11. 2000

Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 8.12.1998. do 18. 5. 2002 od 2. 3. 1999

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.12.1997 o zvýšení základního jmění. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

1. Základní jmění ve výši 1,000.000,- Kč se zvyšuje o částku 2,000.000,- Kč, s určením, že upisování akcií nad částku 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), se nepřipouští. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 80 (slovy: osmdesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), v listinné podobě, peněžitými vklady. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

3. Akcionáři jsou oprávněni využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které jsou oprávněni vykonat v souladu s § 204a obchodního zákoníku ve lhůtě dvou týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

Akcionáři jsou při využití přednostního práva oprávněni k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), kde na dosavadní jednu akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), jsou dosavadní akcionáři oprávněni upsat nové akcie v poměru podle rozsahu jejich účasti na základním jmění společnosti. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

Akcionáři jsou při využití přednostního práva oprávněni upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), v celkové hodnotě zvýšené o 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), v emisním kursu totožném s jmenovitou hodnotou, s tím, že druh, forma a podoba akcií se nemění. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty stanovené pro výkon přednostního práva. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

4. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

5. V případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcie upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě dvou týdnů (2), která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v odstavci 3. tohoto usnesení, a to v emisním kursu totožném se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

6. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů (30) ode dne upsání na účet společnosti vedený u Raiffeisenbank, akciová společnost, č.ú. 1004019758 CZK. do 2. 3. 1999 od 3. 3. 1998

Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno. do 2. 3. 1999 od 10. 7. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

od 26. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 26. 1. 2001 od 2. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 3. 1999 od 10. 7. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 od 28. 5. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 90 do 28. 5. 2014 od 2. 12. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 90 do 2. 12. 2010 od 24. 4. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 70 do 24. 4. 2009 od 26. 1. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 80 do 24. 4. 2009 od 2. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 26. 1. 2001 od 10. 7. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Radim Hrouz

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 9. 11. 2020

Jírovcova 542/7, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Alexandra Popotrandovská MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 10. 7. 1997

vznik funkce: 25. 2. 2011

zánik funkce: 9. 11. 2020

Vrbovecká 1228/4, Brno, 635 00, Česká republika

Roman Váňa

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 5. 3. 1999

zánik funkce: 9. 11. 2020

Štefánikova 303/1, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Radim Hrouz

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 5. 3. 1999

zánik funkce: 9. 11. 2020

Jírovcova 542/7, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Radim Hrouz

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 12. 5. 2014

Jírovcova 542/7, Brno, 623 00, Česká republika

Alexandra Popotrandovská MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2011 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 10. 7. 1997

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 25. 2. 2011

zánik funkce: 12. 5. 2014

Plachty 512/2, Brno, 634 00, Česká republika

Alexandra Popotrandovská

členka představenstva

První vztah: 1. 9. 2004 - Poslední vztah: 9. 3. 2011

vznik funkce: 10. 7. 1997

zánik funkce: 25. 2. 2011

Plachty 512/2, Brno, Česká republika

Roman Váňa

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 5. 3. 1999

zánik funkce: 12. 5. 2014

Štefánikova 303, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Radim Hrouz

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 5. 3. 1999

zánik funkce: 12. 5. 2014

Jírovcova 7, Brno, Česká republika

Alexandra Popotrandovská

členka představenstva

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 1. 9. 2004

vznik funkce: 10. 7. 1997

Chládkova 23c, Brno, Česká republika

Martin Groh

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Prokofjevova 25, Brno, Česká republika

Ing. Radim Hrouz

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Jírovcova 7, Brno, Česká republika

Za společnost jedná jediný člen představenstva samostatně.

od 11. 11. 2020

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.

do 11. 11. 2020 od 7. 9. 2016

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje člen představenstva.

do 7. 9. 2016 od 28. 5. 2014

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.

do 28. 5. 2014 od 9. 3. 2011

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.

do 9. 3. 2011 od 2. 12. 2010

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva samotatně.

do 2. 12. 2010 od 24. 4. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva a jeden člen představenstva tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 24. 4. 2009 od 10. 7. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. David Hrouz

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 9. 11. 2020

Jírovcova 552/8, Brno, 623 00, Česká republika

Historické vztahy

Lilianna Škorpíková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 18. 10. 1999

zánik funkce: 9. 11. 2020

Labská 155/35, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslava Hrouzová

členka

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 18. 10. 1999

zánik funkce: 9. 11. 2020

Jírovcova 542/7, Brno, 623 00, Česká republika

Ivana Francusová

předsedkyně

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 18. 10. 1999

zánik funkce: 9. 11. 2020

Sádky 400, Želešice, 664 43, Česká republika

Miroslava Hrouzová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 12. 5. 2014

zánik funkce: 12. 5. 2014

Jírovcova 542/7, Brno, 623 00, Česká republika

Ivana Francusová

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 12. 5. 2014

zánik funkce: 12. 5. 2014

Sádky 400, Želešice, 664 43, Česká republika

Lilianna Škorpíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 18. 10. 1999

zánik funkce: 12. 5. 2014

Labská 35, Brno, Česká republika

Miroslava Hrouzová

členka

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 18. 10. 1999

zánik funkce: 12. 5. 2014

Jírovcova 7, Brno, Česká republika

Ivana Francusová

předsedkyně

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 18. 10. 1999

zánik funkce: 12. 5. 2014

Teyschlova 25, Brno, Česká republika

Liliana Škorpíková

členka

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2009

vznik funkce: 18. 10. 1999

Labská 35, Brno, Česká republika

Ing. Vladimír Dolenský

předseda

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Staňkova 5, Brno, Česká republika

Ing. Jaromír Brázdil

člen

První vztah: 3. 3. 1998 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Erbenovo nábřeží 34, Kroměříž, Česká republika

Marcel Goldmann

předseda

První vztah: 3. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Rožňavská 11, Olomouc, Česká republika

JUDr. Pavel Čapčuch

člen

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 1998

Dolnopolní 59, Brno, Česká republika

JUDr. Miloš Hoff

člen

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Čejkova 25, Brno, Česká republika

Mgr. Pavel Dočkal

předseda

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 3. 3. 1998

Sportovní 1, Ivančice, Česká republika

Další vztahy firmy William & Henry Morton a.s.

Historické vztahy

Ing. Radim Hrouz

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

Jírovcova 542/7, Brno, 623 00, Česká republika

Akcionáři

Ing. RADIM HROUZ

Jírovcova 542/7, Česká republika, Brno, 623 00

do 7. 9. 2016 od 28. 5. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 7. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 7. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).