Hlavní navigace

Zámoraví, a.s.

Firma Zámoraví, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2072, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 28 324 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25313045

Sídlo:

Břest 307, 768 23

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 10. 1996

DIČ:

CZ25313045

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46110 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49410 Silniční nákladní doprava
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2072, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Zámoraví, a.s. od 4. 10. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 4. 10. 1996

adresa

307
Břest 76823 od 29. 7. 2015

adresa

307
Břest do 22. 3. 2002 od 4. 10. 1996

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 11. 7. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 9. 11. 2011

Kovářství, podkovářství od 9. 11. 2011

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 9. 11. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 11. 2011

opravy silničních vozidel od 22. 3. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 9. 11. 2011 od 22. 3. 2002

zprostředkování obchodu do 9. 11. 2011 od 22. 3. 2002

zprostředkování služeb do 9. 11. 2011 od 22. 3. 2002

specializovaný maloobchod do 9. 11. 2011 od 22. 3. 2002

velkoobchod do 9. 11. 2011 od 22. 3. 2002

správa a údržba nemovitostí do 9. 11. 2011 od 22. 3. 2002

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 9. 11. 2011 od 29. 4. 1997

opravy motorových vozidel do 22. 3. 2002 od 27. 1. 1997

kovářství do 9. 11. 2011 od 27. 1. 1997

zámečnictví do 9. 11. 2011 od 27. 1. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 9. 11. 2011 od 27. 1. 1997

pronájem strojů a zařízení včetně doplňkových služeb do 22. 3. 2002 od 4. 10. 1996

zprostředkovatelská činnost do 22. 3. 2002 od 4. 10. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 3. 2002 od 4. 10. 1996

Předmět činnosti

zemědělská výroba rostlinná a živočišná od 9. 11. 2011

Ostatní skutečnosti

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 6.6.2017. od 26. 7. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 29. 7. 2015 od 11. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 29. 7. 2015 od 11. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 3.6.2014 do 26. 7. 2017 od 11. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 05.06.2012. do 11. 7. 2014 od 25. 7. 2012

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 19.10.2011 za těchto podmínek: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonná povinnost snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které se nepodařilo ve stanovené lhůtě prodat. 2. Základní kapitál se snižuje z dosavadních 30.872.000,- Kč na částku ve výši 28.324.000,- Kč tj. o částku ve výši 2.548.000,- Kč. 3. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti, a to 2.548 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu je uvedeno v notářském zápisu NZ 627/ 2011, N 871/2011 ze dne 19.října 2011. Všechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 4. Částka odpovídajícího kapitálu bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu na účet změny základního kapitálu. do 3. 5. 2012 od 10. 11. 2011

Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění. Základní jmění ve výši 27.572.000 Kč se zvyšuje o částku 3.300.000 Kč (slovy: třimilionytřistatisíckorun českých) upisováním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení. do 12. 12. 2000 od 19. 10. 2000

Bude upisováno 3300 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Emisní kurs je ve výši její jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskému družstvu Žalkovice, se sídlem Břest, IČO: 13 69 34 50. Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti a lhůta pro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsaného rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. Nepeněžitý vklad - nemovitosti jsou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele, podle ust. § 60 odst.1 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitosti společnosti ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na LV č.180 u Katastrálního úřadu v Kroměříži pro katastrální území a obec Kyselovice a to zemědělská hospodářská budova - kravín na pozemku par.č. st. 281/1 a 281/2 a nemovitosti zapsané na LV č.629 u Katastrálního úřadu v Kroměříži pro katastrální území a obec Břest a to: zemědělsko-hospodářská budova - kravín na pozemku parcelní číslo st. 428/1, st. 428/2, st. 428/3 a st. 428/4 ostatní stavební objekt - nádrž tekutého odpadu na pozemku parcelní číslo st. 439 ostatní stavební objekt - stavba strojovny na pozemku parcelní číslo st. 440 silážní žlab na pozemku parcelní č.260/57, č.260/58 a č.260/56 objekt hnojiště a jímky na pozemku parcelní č.260/60, č.260/104 a č.260/103. Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců a to Jaromíra Ondrušáka, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 3436-256-3/00 ze dne 5.9.2000, č. 3436-256-4/00 ze dne 5.9.2000, č. 3436-256-2/00 ze dne 5.9.2000, č. 3436-256-1/00 ze dne 5.9.2000 a Ing. Stanislava Kotase, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 3040 ze dne 25.8.2000, č. 3041 ze dne 25.8.2000, č. 3042 ze dne 27.8.2000 a č. 3043 ze dne 29.8.2000. do 12. 12. 2000 od 19. 10. 2000

Hodnota nepeněžitého vkladu dle posudků znalců bylo schváleno ve výši 3.300.000 Kč. do 12. 12. 2000 od 19. 10. 2000

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 629 katastrální území Břest a to: * administrativně-správní budova č.p. 307 na pozemku p.č.st. 438/1, p.č.st. 438/2 * zemědělsko-hospodářská budova - míchárna krmiv na pozemku p.č.st. 427/2 * zemědělsko-hospodářská budova - pavilon A8 174 BR na pozemcích p.č.st. 383/1, p.č.st. 383/2, p.č.st. 383/3 a p.č.st.383/4 * zemědělsko - hospodářská budova - ocelokolna na pozemku p.č.st. 427/1. do 12. 7. 2000 od 5. 6. 2000

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 629 katastrální území Břest a to: * administrativně-správní budova č.p. 307 na pozemku p.č.st. 438/1, p.č.st. 438/2 * zemědělsko-hospodářská budova - míchárna krmiv na pozemku p.č.st. 427/2 * zemědělsko-hospodářská budova - pavilon A8 174 BR na pozemcích p.č.st. 383/1, p.č.st. 383/2, p.č.st. 383/3 a p.č.st.383/4 do 5. 6. 2000 od 24. 5. 2000

Zapisuje se usnesení valné hromady z 3.5.2000 v tomto znění: do 12. 7. 2000 od 24. 5. 2000

Základní jmění se zvyšuje z dosavadních 23.476.000,- Kč o částku ve výši 4.096.000,- Kč (slovy: čtyřimilionydevadesátšesttisíckorun českých) upisováním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení. Bude upisováno 4096 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. do 12. 7. 2000 od 24. 5. 2000

Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty a splácí se nepeněžitými vklady, nepoužije se ust. § 204 písm. a) obchodního zákoníku o přednostním právu k upisování akcií. do 12. 7. 2000 od 24. 5. 2000

Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci - Zemědělskému družstvu Žalkovice se sídlem Břest, IČO: 13 69 34 50. do 12. 7. 2000 od 24. 5. 2000

Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na čtrnáct dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsaného usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně. do 12. 7. 2000 od 24. 5. 2000

Hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitosti je ve výši 4.096.000,- Kč a je stanovena posudky Jaromíra Ondrušáka, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 3259-79/00 ze dne 28.2.2000 a č. 3176-396/99 ze dne 15.12.1999 a posudky ing. Stanislava Kotase, znalce v oboru ekonomika, odvětví a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2930 ze dne 28.2.2000, č. 2890 ze dne 13.12.1999 a č. 2889 ze dne 13.12.1999. do 12. 7. 2000 od 24. 5. 2000

Základní jmění společnosti ve výši 17.062.000 Kč se zvyšuje o částku 2.000.000 Kč upsáním nových akcií s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění s omezením do částky 6.471.000 Kč. Bude upisováno nejméně 2000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty a splácí se nepeněžitými vklady. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ust. § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu k upsání akcií. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům a to oprávněným osobám z transformace a dále Zemědělskému družstvu Žalkovice se sídlem Břest, okr.Kroměříž, PSČ 768 23, IČO:13 69 34 50. Místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti a lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsaného usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. do 21. 1. 2000 od 19. 8. 1999

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky oprávněných osob dle zákona č.42/1992 Sb. z transformace Zemědělského družstva Žalkovice se sídlem Břest, okr. Kroměříž, PSČ 768 23, IČO: 13 69 34 50 a část pohledávky z obchodního styku vůči společnosti předem určeného zájemce o úpis nových akcií dle ust. § 59 odst.7 obchodního zákoníku. Předem určený upisovatel Zemědělské družstvo Žalkovice se sídlem Břest uzavřel se společností dle 1.3.1997 smlouvu o prodeji části podniku, z které mu vznikla pohledávka na zaplacení kupní ceny. Část pohledávky ve výši 2.000.000 Kč vkládá vkladatel do základního jmění společnosti. Hodnota nepeněžitého vkladu - pohledávek z transformace se schvaluje ve výši stanovené posudky dvou znalců a to ing. Josefa Pátka, znalec v oboru zemědělství ekonomika, ceny a odhady, veterinářství, zemědělská odvětví různá, znalecký posudek č. 85/99 ze dne 15.6.1999 a ing. Antonína Horáka, znalce v oboru zemědělství a ekonomiky, odvětví výroba rostlinná a živočišná, znalecký posudek č. 40/99 ze dne 15.6.1999. Hodnota vkladu - část pohledávky vkladatele Zemědělského družstva Žalkovice se sídlem Břest se schvaluje v její nominální hodnotě 2.000.000 Kč. do 21. 1. 2000 od 19. 8. 1999

Nepeněžité vklady - pohledávky fyzických osob jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Nepeněžitý vklad - pohledávka ze smlouvy o prodeji části podniku je splacena ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, přičemž smlouva mezi vkladatelem a společností bude uzavřena po schválení usnesení valné hromady s odkládací podmínkou, že účinnost smlouvy nastane teprve po zápisu usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. V případě překročení schváleného rozsahu zvýšení základního jmění rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti. do 21. 1. 2000 od 19. 8. 1999

Zvyšuje se základní jmění společnosti upsáním nových akcií. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je získání potřebných zdrojů pro realizaci podnikatelského záměru společnosti. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Základní jmění společnosti ve výši 2.700.000,-Kč se zvyšuje o částku 11.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení a to s omezením maximálně do výše 14.632.000,-Kč. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Bude upisováno 11000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč maximálně se bude upisovat 14632 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Emisní kurs akcií je ve výši jmenovité hodnoty. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. vzniklých z transformace Zemědělského družstva Žalkovice se sídlem Břest, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši 14632000,-Kč celkem, jak byla oceněna znaleckými posudky dvou znalců a to znalce Ing. Josefa Pátka, znalecký posudek č. 36/97 ze dne 18.4.1997 a znalce Ing. Vladimíra Domische, znalecký posudek č. 1925/97 ze dne 15.4.1997. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Akcie budou nabídnuty k upsání zájemcům - oprávněným osobám vlastníkům pohledávky z titulu majetkového podílu z transformace Zemědělského družstva Žalkovice se sídlem Břest, IČO: 13693450, jak jsou uvedeni s výší pohledávky v notářském zápisu NZ 290/97, N 274/97 ze dne 10.6.1997. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví na 60 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnosti Břest 307, okres Kroměříž. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu, může jím být na jejich žádost zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny s podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje za úpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Hospodářské využití nepeněžitých vkladů spočívá v realizaci převodu majetku za postoupené pohledávky ze Zemědělského družstva Žalkovice na společnost Zámoraví, a.s. Společnost provozuje zemědělskou činnost a veškerý majetek, který bude převeden proti pohledávkám je zemědělského charakteru. Hospodářské využití nepeněžitého vkladu je maximální. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky upisovatele na společnost, to je dnem úpisu akcií. do 3. 2. 1998 od 9. 9. 1997

Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva. od 4. 10. 1996

Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy uzavřené dne 12.6.1996. Společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií. Stanovy společnosti byly schváleny dne 12.6.1996. od 4. 10. 1996

Základní jmění bylo splaceno v plné výši. do 21. 1. 2000 od 4. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 28 324 000 Kč

od 3. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 30 872 000 Kč

do 3. 5. 2012 od 12. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 27 572 000 Kč

do 12. 12. 2000 od 12. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 23 476 000 Kč

do 12. 7. 2000 od 21. 1. 2000

Základní kapitál

vklad 17 062 000 Kč

do 21. 1. 2000 od 3. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 2 700 000 Kč

do 3. 2. 1998 od 4. 10. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 28 324 od 3. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 872 do 3. 5. 2012 od 12. 12. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 27 572 do 12. 12. 2000 od 12. 7. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 476 do 12. 7. 2000 od 21. 1. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 062 do 21. 1. 2000 od 3. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 700 do 3. 2. 1998 od 4. 10. 1996

Statutární orgán

14 fyzických osob

Ing. Světlana Hájková

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

Jana Peštuky 1323, Kojetín, 752 01, Česká republika

Libuše Dostálová

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

Břest 5, 768 23, Česká republika

Marie Ostrčilová

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

Čechova 496/16, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Břest 313, 768 23, Česká republika

Ing. Michal Páník

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

Žalkovice 22, 768 23, Česká republika

František Hrabal

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Havlíčkova 664/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Miroslav Dostál

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

Žalkovice 17, 768 23, Česká republika

František Hrabal

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2015

Havlíčkova 664/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

MVDr. Zdeněk Kartousek

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Slovenská 353, Holešov, 769 01, Česká republika

Libuše Dostálová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Břest 5, 768 23, Česká republika

Ing. Michal Páník

člen přestavenstva

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 22, 768 23, Česká republika

Miroslav Dostál

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 17, 768 23, Česká republika

Marie Ostrčilová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Čechova 496/16, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 5. 6. 2012

Břest 313, 768 23, Česká republika

Historické vztahy

František Hrabal

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2015

zánik funkce: 6. 6. 2017

Havlíčkova 664/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

MVDr. Zdeněk Kartousek

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 2. 10. 2016

Slovenská 353, Holešov, 769 01, Česká republika

Marie Ostrčilová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

Čechova 496/16, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Miroslav Dostál

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

Žalkovice 17, 768 23, Česká republika

Libuše Dostálová

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

Břest 5, 768 23, Česká republika

Ing. Michal Páník

člen přestavenstva

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

Žalkovice 22, 768 23, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2012

zánik funkce: 6. 6. 2017

Břest 313, 768 23, Česká republika

František Hrabal

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Havlíčkova 664/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Michal Páník

člen přestavenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 22, 768 23, Česká republika

MVDr. Zdeněk Kartousek

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 5. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2015

Slovenská 353, Holešov, 769 01, Česká republika

Miroslav Dostál

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 17, 768 23, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 5. 6. 2012

Břest 278, 768 23, Česká republika

Libuše Dostálová

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Břest 5, 768 23, Česká republika

František Hrabal

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 5. 6. 2012

Havlíčkova 664/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Michal Páník

člen přestavenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 22, 768 23, Česká republika

Marie Ostrčilová

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Čechova 16, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Vojtěch Symerský

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Břest 12, 768 23, Česká republika

Ladislav Kosatík

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Břest 63, 768 23, Česká republika

Libuše Dostálová

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Břest 5, 768 23, Česká republika

Miroslav Dostál

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 17, 768 23, Česká republika

Otto Pánik

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 22, 768 23, Česká republika

František Hrabal

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Havlíčkova 664/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 5. 6. 2007

zánik funkce: 5. 6. 2012

Břest 278, 768 23, Česká republika

MVDr. Zdeněk Kartousek

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 5. 6. 2007

zánik funkce: 5. 6. 2012

Slovenská 353, Holešov, 769 01, Česká republika

Marie Ostrčilová

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Čechova 16, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Marie Ostrčilová

členka představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Čechova 16, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Miroslav Dostál

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Žalkovice 17, 768 23, Česká republika

Ladislav Kosatík

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Břest 63, 768 23, Česká republika

Vojtěch Symerský

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Břest 12, 768 23, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

vznik funkce: 4. 6. 2002

zánik funkce: 5. 6. 2007

Břest 278, 768 23, Česká republika

Petr Vodička

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Kyselovice 220, 768 11, Česká republika

Libuše Dostálová

členka představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Břest 5, 768 23, Česká republika

Otto Pánik

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Žalkovice 22, 768 23, Česká republika

MVDr. Zdeněk Kartousek

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

vznik funkce: 4. 6. 2002

zánik funkce: 5. 6. 2007

Slovenská 353, Holešov, 769 01, Česká republika

MVDr. Zdeněk Kartousek

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Slovenská 353, Holešov, Česká republika

Libuše Dostálová

členka představenstva

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Břest 5, Česká republika

MVDr. Zdeněk Kartousek

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Slovenská 353, Holešov, Česká republika

František Zavadil

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Břest 127, Česká republika

Miroslav Dostál

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Žalkovice 17, Česká republika

Marie Ostrčilová

členka představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Čechova 16, Horní Moštěnice, Česká republika

Otto Pánik

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Žalkovice 22, Česká republika

Vojtěch Symerský

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Břest 12, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Břest 278, Česká republika

Ladislav Kosatík

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Břest 63, Česká republika

Petr Vodička

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Kyselovice 220, Chropyně, Česká republika

Petr Vodička

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Kyselovice 220, Chropyně, Česká republika

Ladislav Kosatík

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Břest 63, Česká republika

Marie Ostrčilová

členka představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Čechova 16, Horní Moštěnice, Česká republika

Vojtěch Symerský

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Břest 12, Česká republika

Ing. Stanislav Vlček

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Břest 278, Česká republika

František Zavadil

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Břest 127, Česká republika

Miroslav Dostál

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Žalkovice 17, Česká republika

Otto Pánik

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Žalkovice 22, Česká republika

MVDR. Zdeněk Kartousek

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Slovenská 353, Holešov, Česká republika

Jednání a podepisování za společnost: Za společnost jedná statutární orgán, kterým je představenstvo a za představenstvo jedná: - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo - dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce předseda, místopředseda nebo dva členové představenstva.

od 4. 10. 1996

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Martin Gabrhelík

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Břest 325, 768 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Zavadil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Břest 185, 768 23, Česká republika

Petr Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

Kyselovice 220, 768 11, Česká republika

Petr Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Kyselovice 220, 768 11, Česká republika

Ing. Martin Gabrhelík

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Břest 325, 768 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Zavadil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Břest 185, 768 23, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Antonín Zavadil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 6. 6. 2017

Břest 185, 768 23, Česká republika

Petr Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

Kyselovice 220, 768 11, Česká republika

Ing. Martin Gabrhelík

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 6. 6. 2017

Břest 325, 768 23, Česká republika

Martin Gabrhelík

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Břest 325, 768 23, Česká republika

Ing. Martin Gabrhelík

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Břest 325, 768 23, Česká republika

Petr Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

Kyselovice 220, 768 11, Česká republika

Ing. Antonín Zavadil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Břest 236, 768 23, Česká republika

Miloslav Sumec

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 11, 768 23, Česká republika

Petr Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 0212

Kyselovice 220, 768 11, Česká republika

Ing. Antonín Zavadil

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 0212

vznik funkce: 13. 7. 2007

zánik funkce: 5. 6. 2012

Břest 185, 768 23, Česká republika

Vlastimila Stárková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 11. 9. 2006

zánik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 13. 7. 2007

zánik funkce: 5. 6. 2012

Břest 236, 768 23, Česká republika

Slavomír Stoklásek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 12. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Žalkovice 61, 768 23, Česká republika

Ing. Antonín Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 5. 6. 2012

Břest 26, 768 23, Česká republika

Vlastimila Stárková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 11. 9. 2006

Břest 236, 768 23, Česká republika

Miloslav Sumec

člen

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Žalkovice 11, 768 23, Česká republika

Karel Hrabal

místopředseda

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 3. 2. 2007

vznik funkce: 4. 6. 2002

zánik funkce: 3. 2. 2007

Břest 290, 768 23, Česká republika

Ing. Antonín Zavadil

předseda

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

vznik funkce: 4. 6. 2002

zánik funkce: 5. 6. 2007

Břest 185, 768 23, Česká republika

Ing. Antonín Pospíšil

člen

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 4. 6. 2002

zánik členství: 5. 6. 2007

Břest 26, 768 23, Česká republika

Slavomír Stoklásek

člen

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 27. 5. 2002

zánik členství: 12. 6. 2007

Žalkovice 61, 768 23, Česká republika

Vlastimila Stárková

členka

První vztah: 22. 3. 2002 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik funkce: 12. 7. 2001

zánik funkce: 12. 7. 2006

Břest 236, Česká republika

Ing. Antonín Zavadil

předseda

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Břest 185, Česká republika

Karel Hrabal

místopředseda

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Břest 290, Česká republika

Miloslav Sumec

člen

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Žalkovice 11, Česká republika

Božena Brhelová

předsedkyně

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Žalkovice 114, Česká republika

Stanislav Dostál

místopředseda

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Žalkovice 37, Česká republika

MVDr. Vladimír Fuksa

člen

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 3. 6. 2002

Soudní 10, Kroměříž, Česká republika

Slavomír Stoklásek

člen

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 21. 5. 2002

Žalkovice 61, Česká republika

MVDr. Vladimír Fuksa

člen

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Soudní 10, Kroměříž, Česká republika

Stanislav Dostál

místopředseda

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Žalkovice 37, Česká republika

Slavomír Stoklásek

člen

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Žalkovice 61, Česká republika

Božena Brhelová

předsedkyně

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Žalkovice 114, Česká republika

Miloslav Sumec

člen

První vztah: 4. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Žalkovice 11, Česká republika

Další vztahy firmy Zámoraví, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 10. 1996

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 12. 1996
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 11. 1996
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 11. 1996
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 11. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 10. 1996

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).