Hlavní navigace

ZAS Úžice, a.s.

Firma ZAS Úžice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5689, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 92 283 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25719068

Sídlo:

Úžice 1 Karlovice, 285 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 12. 1998

DIČ:

CZ25719068

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10130 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
139 Výroba ostatních textilií
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
35110 Výroba elektřiny
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5689, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ZAS Úžice, a.s. od 14. 12. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 14. 12. 1998

adresa

1
Úžice 28504 od 29. 11. 2016

adresa

Úžice 28505 do 16. 10. 2000 od 14. 12. 1998

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče od 17. 7. 2014

Výroba elektřiny od 12. 7. 2012

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 9. 7. 2010

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 9. 7. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 7. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní do 17. 7. 2014 od 9. 7. 2010

diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 17. 7. 2014 od 9. 7. 2010

opravy silničních vozidel od 10. 10. 2002

specializovaný maloobchod do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

maloobchod se smíšeným zbožím do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

maloobchod použitým zbožím do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

maloobchod tabákovými výrobky do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

přípravné práce pro stavby do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

opravy pracovních strojů do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

ošetřování rostlin,rostlinných produktů,objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 9. 7. 2010 od 10. 10. 2002

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 9. 7. 2010 od 16. 10. 2000

zemědělství,včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků od 14. 12. 1998

řeznictví a uzenářství od 14. 12. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

výroby a opravy zemědělských strojů do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

opravy motorových vozidel do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

pronájem movitých věcí do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

účetní,organizační a ekonomické poradenství a služby do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

ošetřování rostlin,rostlinných produktů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

textilní výroba do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

silniční motorová doprava - osobní do 9. 7. 2010 od 14. 12. 1998

silniční motorová doprava - nákladní do 9. 7. 2010 od 14. 12. 1998

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 17. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 17. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 25.10. 2013 toto rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti se snižuje o 1717000,- Kč, slovy jedenmilionsedmsetsedmnácttisíc korun českých. 2) Základní kapitál společnosti nově činí 92283000,- Kč, slovy devadesátdvamilionůdvěstěosmdesáttřitisíc korun českých a je rozdělen na 7 127, slovy sedm tisíc jedno sto dvacet sedm, kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, a to na: - 400 (slovy čtyři sta) kusů, série B ve jmenovité hodnotě po 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých - 576 (slovy pět set sedmdesát šest) kusů, série C ve jmenovité hodnotě po 50 000,- Kč, slovy padesáttisíc korun českých - 100 (slovy jedno sto) kusů, série A ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých - 4 108 (slovy čtyři tisíce jedno sto osm) kusů, série D ve jmenovité hodnotě po 5 000,- Kč, slovy pěttisíc korun českých - 1 943 (slovy jeden tisíc devět set čtyřicet tři) kusů, série E ve jmenovité hodnotě po 1 000,-Kč, slovy jedentisíc korun českých. 3) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti o 1 717 000,- Kč, slovy jedenmilion-sedmsetsedmnácttisíc korun českých, je nezbytnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, za které se ve smyslu § 214 odst. 5 obchodního zákoníku nové akcie nevydávají, tj. za akcie na majitele, které nebyly předloženy k vyznačení změny formy a byly po uplynutí stanovených lhůt a zveřejnění prohlášeny podle ustanovení § 214 odst. 2 obchodního zákoníku usnesením představenstva společnosti ze dne 1 7.09.2013 za neplatné.-- 4) Snížení základního kapitálu bude provedeno odúčtováním 173 (slovy jedno sto sedmdesáti třemi) kusů akcií vedených v seznamu akcií prohlášených představenstvem dne 17.09.2013 za neplatné v celkové jmenovité hodnotě 1717000,- Kč, slovy jedenmilionsedmset sedmnácttisíc korun český od 7. 1. 2014

Rozhodnutím valné hromady akciové společnosti ZAS Úžice, a.s., IČ: 25719068 ze dne 16.června 2004, osvědčené notářským zápisem N 102/2004, NZ 81/2004, kterým bylo schváleno snížení základního kapitálu o 10,000.000,-Kč (slovy:desetmilionů korun českých) na částku 94,000.000,-Kč (slovy devadesátčtyřimilionů korun českých) za účelem splnění povinnosti společnosti podle § 161b odst.4 věta první obchodního zákoníku, bude provedeno za účelem úhrady ztráty evidované v účetní závěrce společnosti ke dni 31.12.2003 a za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty při dodržení podmínek § 216a odst.1 písm.a), písm.b) obchodního zákoníku. Základní kapitál bude snížen o 10,000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) odpovídajících jmenov ité hodnotě 100 (slovy: jednosto) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie po 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíci korunách českých). Snížení bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku společnosti ve smyslu § 213 odst.1 a 2 obc hodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude těchto 100 (slovy: jednosto) kusů akcií zničeno. do 25. 11. 2004 od 4. 8. 2004

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady akciové společnosti ZAS Úžice, a.s. ze dne 2.7.1999, sepsaného formou notářského zápisu NZ 225/99, N 224/99, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o částku 103 000 000,-Kč u psáním a) 500 akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000,-Kč znějících na jméno b)600 akcií ve jmenovité hodnotě po 50 000,-Kč znějících na majitele c) 4 200 akcií ve jmenovité hodnotě po 5 000,-Kč znějících na majitele d) 2 000 akcií ve jmenovité hodnotě po 1 000,-Kč znějících na majitele. Upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné a jsou v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií: a) u akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč činí emisní kurs 100 800,-Kč za jednu akcii b) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 50 000,-Kč činí emisní kurs 50 400,-Kč za jednu akcii c) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 5 000,-Kč činí emisní kurs 5 040,-Kč za jednu akcii d) u akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1 000,-Kč činí emisní kurs 1 008,-Kč za jednu akcii. do 25. 11. 1999 od 23. 7. 1999

Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem Zemědělským družstvem Úžice, sídlem Úžice, okr.Kutná Hora, IČ: 00104663, jako jediným akcionářem. Upisování bude provedeno do 15 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Sídlo společnosti je rovněž místem pro splácení nepeněžitého vkladu.Peněžitý vklad bude splacen na účet společnosti u Komerční banky a.s., č.ú. 272097000267/0100.Emisní kurs upisovaný ch akcií bude předem určeným zájemcem Zemědělským družstvem Úžice, sídlem Úžice, okr.Kutná Hora, IČ: 00104663 jako jediným akcionářem splacen jednak nepeněžitým vkladem ve výši 103 808 000,-Kč a jednak peněžitým vkladem ve výši 16 000,-Kč, celkem 103 824 000,-Kč, vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžitým vkladem,kterým předem určený zájemce Zemědělské družstvo Úžice, sídlem Úžice, okr.Kutná Hora, IČ: 00104663, splatí převážnou část emisního kursu upisovaných akcií, je část podniku - družstva Zemědělského družstva Úžice, tvořená samostatnými pr ovozními středisky číslo 100, 200, 300, 471 a 910 jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání tvořený movitými a nemovitými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, které patří zemědělskému družstvu Úžice a slouží k provozován í podniku Zemědělského družstva Úžice nebo mají tomuto účelu sloužit. Vkládaná část podniku je specifikována ve znaleckých posudcích soudních znalců Doc.Ing.Vladimíra Smejkala, CSc. z 15.6.1999, poř.č. 1696/99 a Ing.Václava Marhoula z 16.6.1999, poř.č.92/ 1999 a byl shodně oceněn částkou 103 808 000,-Kč. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého a peněžitého vkladu uvedenou v článku sedmém tohoto zápisu a hodnotou zvýšení základního jmění uvedenou v článku prvém tohoto zápisu, činí 824 000, -Kč je emisní ážio a bude zaúčtováno v účetnictví společnosti. Do vkládané části podniku náleží soubor věcí (nemovitostí) zapsaných u Katastrálního úřadu v Kutné Hoře v katastru nemovitostí - pro obec Úžice a katastrální území Čekánov na listu vlastnictví č.34 - pro obec Úžice a katastrální území Radvanice nad Sázavou na listu vlastnictví č.34 - pro obec Úžice a katastrální území Mělník nad Sázavou na listu vlastnictví č. 34 - pro obec Staňkovice a katastrální území Smilovice u Staňkovic na listu vlastnictví č.39 - pro obec Staňkovice a katastrální území Staňkovice u Uhlířských Janovic na listu vlastnictví č. 39 - pro obec Úžice a katastrální území Smrk u Úžic na listu vlastnictví č.34 - pro obec Úžice a katastrální území Úžice u Kutné Hory na listu vlastnictví č.34 Podrobně je vkládaný soubor nemovitostí specifikován v článku osmém, odstavec A,B,C,D,E,F a G připojeného notářského zápisu JUDr.Jaroslava Hájka ze dne 2.7.1999, NZ 225/99, N 224/99. Část podniku tvořící nepeněžitý vklad předem určeného zájemce byl znaleckými posudky soudních znalců Doc.Ing.Vladimíra Smejkala,CSc. z 15.6.1999, poř.č.1696/99 a Ing.Václava Marhoula z 16.6.1999, poř.č. 92/1999 shodně oceněn částkou 103 808 000,-Kč. Jedin ý akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu ve výši hodnoty určené znaleckými posudky, tj. ve výši 103 808 000,-Kč. tento nepeněžitý vklad je doplněn peněžitým vkladem 16 000,-Kč, celkem 103 824 000,-Kč, z toho na zvýšení základního jmění 103 000 000,-Kč. do 25. 11. 1999 od 23. 7. 1999

Jediným zakladatelem je Zemědělské družstvo Úžice, IČO 00104663, sídlem Úžice, okres Kutná Hora. Společnost byla založena podle ust. § 170 obch.zákoníku. Zakladatel splatil v penězích 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií, t.j. 100% upsaného základního jm ění ve výši 1 000 000,--Kč. Rozhodnutím zakladatele pořízené formou notářského zápisu NZ 318/98 z 4.11.1998 byly schváleny stanovy, které jsou přílohou zakladatelské listiny NZ 312/98 z 2.11.1998. od 14. 12. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 92 283 000 Kč

od 9. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 94 000 000 Kč

do 9. 12. 2016 od 25. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 104 000 000 Kč

do 25. 11. 2004 od 25. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 25. 11. 1999 od 14. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 400 od 9. 12. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 576 od 9. 12. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 od 9. 12. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 108 od 9. 12. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 943 od 9. 12. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 600 do 9. 12. 2016 od 1. 3. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 200 do 9. 12. 2016 od 1. 3. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 9. 12. 2016 od 1. 3. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 400 do 9. 12. 2016 od 25. 11. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 25. 11. 2004 od 25. 11. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 600 do 1. 3. 2013 od 25. 11. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 200 do 1. 3. 2013 od 25. 11. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 1. 3. 2013 od 25. 11. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 9. 12. 2016 od 25. 11. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 25. 11. 1999 od 14. 12. 1998

Statutární orgán

10 fyzických osob

Jaroslav Zahradníček

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Staňkovice 1, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Hromas

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Úžice 11, 285 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Černík

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

B. Němcové 500, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Král

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Úžice 26, 285 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kmoch Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Staňkovice 47, 285 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Kmoch

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2013

Staňkovice 47, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2013

Staňkovice 1, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Hromas

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2013

Úžice 11, 285 04, Česká republika

Petr Černík

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2013

B. Němcové 500, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Král

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2013

Úžice 26, 285 04, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Kmoch

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2018

Staňkovice 47, 285 04, Česká republika

Jiří Kmoch

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2013

Staňkovice 18, 285 04, Česká republika

Jaroslav Král

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Úžice 26, 285 04, Česká republika

Petr Černík

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

B. Němcové 500, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Roman Hromas

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2018

Úžice 11, 285 04, Česká republika

Jaroslav Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Staňkovice 1, 285 04, Česká republika

Petr Černík

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 12. 6. 2013

Polní 161, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Roman Hromas

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 12. 6. 2013

Úžice 11, 285 04, Česká republika

Ing Jiří Kmoch

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

Staňkovice 18, 285 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Král

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 12. 6. 2008

zánik funkce: 12. 6. 2013

Úžice 26, 285 04, Česká republika

Bc. Roman Hromas

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 12. 6. 2008

Úžice 11, 285 04, Česká republika

Jaroslav Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

Staňkovice 1, 285 04, Česká republika

Ing. Pavel Jirovský

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 12. 6. 2008

zánik funkce: 24. 6. 2010

Staňkovice 19, 285 04, Česká republika

Ing. Pavel Jirovský

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2003

Staňkovice 19, 285 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Král

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2003

Smrk 26, 285 04, Česká republika

Jaroslav Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2003

Staňkovice 1, 285 04, Česká republika

Jaroslav Urban

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2003

zánik funkce: 12. 6. 2008

Smilovice 8, 285 04, Česká republika

Jaroslav Forman

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2003

zánik funkce: 12. 6. 2008

Čekánov 10, 285 06, Česká republika

Ing. Jaroslav Král

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Smrk 26, Úžice, 285 04, Česká republika

Václav Říha

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Smilovice 11, Staňkovice, 285 04, Česká republika

Jaroslav Forman

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Čekánov 10, Úžice, 285 06, Česká republika

Ing. Miloslav Kalaš

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Na výsluní 191, Sázava, 285 06, Česká republika

Ing. Pavel Jirovský

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Staňkovice 19, 285 04, Česká republika

Jaroslav Forman

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Úžice 10, 285 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Král

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Úžice 26, 285 05, Česká republika

Václav Říha

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Staňkovice 11, 285 05, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista vrozsahu daném zákonem č. 89/2012 Sb., občanský z ákoník v platném znění, pokud je prokura udělena, to neplatí v případě písemmného právního jednání, kdy za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista, ato tak, že kvytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a údaj o své funkci, prokurista sdodatkem "ppa".

od 17. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista v rozsahu daném obchodním zákoníkem, pokud je prokura udělena. Za společno st podepisují společně dva členové představenstva,z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista, a to tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj vlastnoru ční podpis. Prokurista s dodatkem "ppa".

do 17. 7. 2014 od 10. 10. 2002

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista v rozsahu daném obchodním zákoníkem, pokud je prokura udělena. Za společno st podepisují společně dva členové představenstva,z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastn oruční podpis. Prokurista s dodatkem "ppa".

do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Tomáš Kmoch

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Okružní 800, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Václav Dlasek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Úžice 40, 285 04, Česká republika

Jiří Rettig DiS.

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2018

Staňkovice 15, 285 04, Česká republika

Tomáš Kmoch

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 11. 6. 2013

Okružní 800, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Václav Dlasek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 17. 6. 2013

Úžice 40, 285 04, Česká republika

Jiří Rettig

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2013

Staňkovice 15, 285 04, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Kmoch

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 11. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Okružní 800, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jiří Rettig

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Staňkovice 15, 285 04, Česká republika

Václav Dlasek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2018

Úžice 40, 285 04, Česká republika

Ing. Václav Dlasek

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 19. 6. 2008

zánik funkce: 12. 6. 2013

Úžice 40, 285 04, Česká republika

Josef Rettig

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

Staňkovice 15, 285 04, Česká republika

Tomáš Kmoch

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2013

Okružní 800, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Václav Dlasek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2003

Chrastná 40, 285 04, Česká republika

Ladislav Bohata

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2003

zánik funkce: 12. 6. 2008

Smrk 1, 285 04, Česká republika

František Hromas

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 10. 7. 2003

zánik funkce: 17. 6. 2008

Smrk 23, 285 04, Česká republika

Josef Hendrych

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Čekánov 32, Úžice, 285 06, Česká republika

Ing. Václav Dlasek

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Chrastná 40, Úžice, 285 04, Česká republika

Karel Švorba

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Benátky 10, Úžice, 285 06, Česká republika

František Hromas

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Smrk 23, Úžice, 285 04, Česká republika

Ladislav Bohata

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 1998

Smrk 1, Úžice, 285 04, Česká republika

Marie Jirušová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 27. 6. 2001

Uhlířské Janovice 27, 285 04, Česká republika

Ing. Václav Dlasek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Úžice 40, 285 05, Česká republika

Josef Hendrich

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Úžice 32, 285 05, Česká republika

František Hromas

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Úžice 23, 285 05, Česká republika

Karel Švorba

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Úžice 10, 285 05, Česká republika

Ladislav Bohata

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Úžice 1, 285 05, Česká republika

Další vztahy firmy ZAS Úžice, a.s.

Zemědělské družstvo Úžice

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Úžice 1, 285 04

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

Zemědělské družstvo Úžice, IČ: 00104663

Česká republika, Úžice

do 10. 10. 2002 od 14. 12. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 1998

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1998
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 14. 12. 1998
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1998
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 12. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 1998
Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1998
Přerušeno od 1. 2. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).