Hlavní navigace

ZD Dřísy a.s.

Firma ZD Dřísy a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 25948, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 7 839 730 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00104906

Sídlo:

Na Náměstí 487, Všetaty, 277 16

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1976

DIČ:

CZ00104906

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
25720 Výroba zámků a kování
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
469 Nespecializovaný velkoobchod
4941 Silniční nákladní doprava
521 Skladování
55 Ubytování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 25948, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo v Dřísech od 15. 4. 1953

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Dřísy od 18. 6. 2015

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Dřísy do 18. 6. 2015 od 11. 6. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Dřísy do 11. 6. 1991 od 12. 9. 1990

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo XV. sjezdu KSČ Dřísy se sídlem ve Všetatech do 12. 9. 1990 od 8. 11. 1989

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "XV.sjezdu KSČ" Dřísy do 8. 11. 1989 od 25. 8. 1976

Právní forma

Družstvo od 15. 4. 1953

adresa

Na Náměstí 487
Všetaty 27716 od 14. 6. 2013

adresa

Všetaty
Všetaty,okr. Mělník 27716 do 14. 6. 2013 od 8. 11. 1989

adresa

Dřísy
Dřísy okr. Mělník do 8. 11. 1989 od 15. 4. 1953

Předmět podnikání

Oprava silničních vozidel. od 20. 7. 2018

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 20. 7. 2018

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. od 20. 7. 2018

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. od 20. 7. 2018

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 20. 7. 2018

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 20. 7. 2018 od 9. 1. 1998

práce speciální mechanizací do 20. 7. 2018 od 9. 1. 1998

Zámečnictví. do 20. 7. 2018 od 6. 3. 1997

Provádění průmyslových staveb. do 20. 7. 2018 od 5. 10. 1995

Zemědělská výroba včetně zpracování vyrobených zemědělských produktů - potravinářská výroba. od 20. 8. 1993

Hostinská činnost. do 9. 1. 1998 od 20. 8. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. do 20. 7. 2018 od 20. 8. 1993

Oprava motorových vozidel. do 20. 7. 2018 od 20. 8. 1993

Ubytovací služby. do 20. 7. 2018 od 20. 8. 1993

Silniční motorová doprava. do 20. 7. 2018 od 20. 8. 1993

Opravy zemědělských strojů. do 20. 7. 2018 od 20. 8. 1993

1. družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě v lesích a vodních plochách do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

2. družstvo provozuje v souladu s právními předpisy obchodní činnost v tuzemsku a v zahraničí. Pro tuto činnost provádí i dopravu a tržní úpravu zemědělských plodin do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

3. ve své hospodářské činnosti využívá zapojení do mezinárodní dělby práce do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

4. podle svých potřeb a v souladu s právními předpisy vykonává činnsti a vyrábí výrobky pro potřeby země- dělské a potravinářské výroby do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

5. prodává vlastní výrobky do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

6. provádí veškeré stavební práce (HSV,PSV) pro družstvo, občany a organizace do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

7. zabezpečuje nákladní a autobusová doprava, s platností do 31.5.1992 do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

8. poskytuje práce a služby pro členy a nečleny družstva podle podmínek stanovených vnitrodružstevní směrnicí do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

1. družstvo podle vlastního hospodářského plánu provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě do 11. 6. 1991 od 11. 5. 1989

6. využívá ve své hospodářské činnosti i zapojení do mezinárodní dělby práce a to na základě devizového samofinancování do 11. 6. 1991 od 11. 5. 1989

7. předmětem jiné hospodářské činnosti je nákladní a autobusová doprava s patností do 31.12.1989 a balení umělých sladidel pro Chemopetrol, k.p. Spolana Nerato- vice do 11. 6. 1991 od 11. 5. 1989

2. družstvo na základě povolení příslušných státních orgánů provozuje obchodní činnost v tuzemsku i v zahraničí prostřed nictvím zahraničního obchodu. Pro tuto činnost provádí i dopravu i tržní úpravu zemědělských plodin, zejména zeleniny do 11. 6. 1991 od 11. 5. 1989

3. družstvo může vykonávat činnosti a vyrábět výrobky slou- žící potřebám zemědělské a potravinářské výroby: pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem do 11. 6. 1991 od 11. 5. 1989

4. poskytuje práce a služby pro členy JZD dle podmínek stanvených vnitrodružstevní směrnicí do 11. 6. 1991 od 11. 5. 1989

5. prodává vlastní výrobky do 11. 6. 1991 od 11. 5. 1989

předmětem činnosti družstva je: do 20. 8. 1993 od 11. 5. 1989

dopravní služby s dobou platnosti do 31.12.1989 do 11. 5. 1989 od 31. 3. 1989

dopravní služby s dobou platnosti do 31.12.1988 do 31. 3. 1989 od 20. 1. 1988

dopravní služby s platností do 31.12.1987 do 20. 1. 1988 od 17. 3. 1987

balení chemikálií a sladidel pro k.p. Chemopetrol Spolana Neratovice do 11. 5. 1989 od 26. 1. 1987

dopravní služby s platností 31.12.1986 do 17. 3. 1987 od 10. 3. 1986

dopravní služby s platností do 31.12.1985 do 10. 3. 1986 od 25. 2. 1985

dopravní služby s platností do 31.12.1984 do 25. 2. 1985 od 11. 4. 1984

dopravní služby s platností do 31.12.1983 do 11. 4. 1984 od 27. 6. 1983

dopravní služby s platností do 31.12.1982 do 27. 6. 1983 od 2. 4. 1982

dopravní služby s platností do 31.12.1981 do 2. 4. 1982 od 11. 5. 1981

dopravní služby s platností do 31.12.1980 do 11. 5. 1981 od 29. 8. 1980

dopravní služby s platností do 31.12.1979 do 29. 8. 1980 od 14. 6. 1979

dopravní služby s platností do 31.12.1978 do 14. 6. 1979 od 3. 4. 1978

dopravní služby s platností do 31.12.1977 do 3. 4. 1978 od 28. 11. 1977

dopravní služby s platností do 31.12.1976 do 28. 11. 1977 od 18. 10. 1976

obchodní úprava zeleniny pro velkoobchod i maloobchod do 11. 5. 1989 od 18. 10. 1976

dopravní služby pro n.p. Kara Trutnov, n.p. Zelenina a n.p. Spolana s platností do 31.12.1671 do 18. 10. 1976 od 12. 8. 1971

oprava klecí pro n.p. Zelenina do 18. 10. 1976 od 12. 8. 1971

posyp silnic do 18. 10. 1976 od 12. 8. 1971

socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD do 11. 5. 1989 od 28. 12. 1970

. do 11. 5. 1989 od 15. 4. 1953

Ostatní skutečnosti

Zemědělské družstvo Dřísy změnilo právní formu na akciovou společnost s obchodní firmou ZD Dřísy a.s. od 31. 12. 2020

Oznámením ze dne 11.1.2006 čj. 002 Ex 523/04 sdělil soudní exekutor JUDr. Aleš Bayer, že exekuce na základě usnesní Okresního soudu Mělník ze dne 21.4.2004, byla dne 9.12.2004 ukončena vymožením pohledávky včetně jejího příslušenství a nákladů exekuce. do 16. 1. 2006 od 16. 1. 2006

Okresní soud v Mělníku rozhodl usnesením ze dne 21.4.2004, pod značkou 15 Nc 2870/2004-4 o exekuci na majetek povinného Zemědělské družstvo Dřísy, Všetaty, PSČ 277 16, identifikační číslo 00104906. Soudním exekutorem byl pověřen JUDr. Aleš Bayer, se sídle m Praha 2, Malá Štěpánská 3, PSČ 120 00. do 16. 1. 2006 od 6. 1. 2005

Mgr. Jozef Višvader, soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Mělníku, č.j. 4Nc 2943/2003-4, ze dne 8. 7. 2003, rozhodl o ukončení exekucee a zániku pověření soudního exekutora k provedení exekuce. Dne 19. 9. 2003 by la vymožena pohledávka a byly zcela uhrazeny náklady exekuce. Dle ust. § 51 pím. c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zaniká pověření soudního exekutora k provedení exekuce a exekuc e je tímto ukončena. od 28. 11. 2003

Okresní soud v Mělníku rozhodl ve věci oprávněného proti povinnému: Zemědělské družstvo Dřísy se sídlem Všetaty, IČO: 00104906, o návrhu nařízení exekuce na majetek povinného, k uspokojení pohledávky oprávněného, pod zn.: 4 Nc 2943/2003-4, EX 229/03. do 28. 11. 2003 od 30. 7. 2003

Základní členský vklad 3O.000 Kč. Změna stanov ke dni 1O.l2.1992. do 20. 7. 2018 od 20. 8. 1993

Právní forma : družstvo do 31. 12. 2020 od 20. 8. 1993

Ručení: Členové ručí za ztrátu družstva na výsledku hospodaření, kterou nepokrývá rizikový nebo rezervní fond, tak že dojde ke snížení členských podílů za hospodářský rok, do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

v němž ke ztrátě došlo do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

usnesením z výroční členské schlze družstva konané dne 25.1.1991 byly přijaty nové stanovy družstva, dle nichž jak uvedeno ve sl.3,7 do 20. 8. 1993 od 11. 6. 1991

usnesením členské schlze družstva byla schválena změna čl.14 stanov družstva a souhlasu Okresního oddělení ministerstva zemědělství a výživy ČSR v Mělníku, ze dne 6.3.1990. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 20. 8. 1993 od 12. 9. 1990

Ručení: Členové ručí za případnou ztrátu na výsledku hospodaření, kterou nepokrývá rezervní fond maximálně do výše 1 % základního ročního výdělku. do 11. 6. 1991 od 11. 5. 1989

ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva do 20. 8. 1993 od 11. 5. 1989

usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 22.23. a 24.2.1989 byly schváleny nové stanovy družstva, dle nichž do 20. 8. 1993 od 11. 5. 1989

podle rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Mělníku ze dne 18.12.1986, čj. ZVLH/86 do 20. 8. 1993 od 26. 1. 1987

usnesením výroční členské schůze byly dne 6.1.1976 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Mělníku dne 20.7.1976 a zaregistrované pod poř. č. 3/76 do 20. 8. 1993 od 18. 10. 1976

usnesením členské schůze konané dne 18.2.1975 a 5. a 6.1. 1976 po schválení raadou ONV v Mělníku ze dne 27.2.1976 sloučila se: Jednotné zemědělské družstvo Všetaty-Přívory ve Všetatech Jednotné zemědělské družstvo Kly-Tuhaň se sídlem Kly-Záboří Jednotné zemědělské družstvo "Třetí pětiletky" v Tišicích Jednotné zemědělské družstvo Záryby Jednotné zemědělské družstvo v Čečelicích s tímto družstvem ke dni 1.1.1976. do 20. 8. 1993 od 25. 8. 1976

rozhodnutím členské schlze konané dne 18.2.1974 byly přijaty změny a doplňky čl. 16, 19, 30 vlastních stanov družstva, schválené radou ONV v Mělníku dne 20.12.1974 a zaregistrované. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 20. 8. 1993 od 14. 1. 1975

usnesením výroční schůze členské byly dne 18.2.71 přijaty změny a doplňky čl. 4 stanov družstva schválené radou ONV v Mělníku dne 9.6.71 a zaregistrované pod poř. č. 6/71 do 20. 8. 1993 od 12. 8. 1971

podle těchto stanov představenstvo se skládá z 15 členů, ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva do 11. 5. 1989 od 8. 5. 1965

rozhodnutím členské schůze byly dne 29.12.1964 přijaty vlastní stanovy družstva, schválené ONV v Mělníku dne 20.4.1965 a zaregistrované pod č. 6 do 20. 8. 1993 od 8. 5. 1965

podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5-15 členů ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 8. 5. 1965 od 24. 4. 1962

rozhodnutím členské schůze byly dne 8.12.1961 přijaty vlast- ní stanovy družstva, schválené radou ONV v Mělníku dne 6.1.1962 a zaregistrované pod poř. č. 131. do 20. 8. 1993 od 24. 4. 1962

spis č. Dz 805 do 20. 8. 1993 od 12. 9. 1961

usnesením členských schůzí konaných dne 22. a 23.11. a 6.12.1960 po schválení rady ONV v Mělníku se dne 16.12.1960 sloučila se Jednotná zemědělská družstva v Konětopech, Ovčárech, Lhotě, Křenku a Borku s tímto družstvem. Název družstva zůstává beze změny. do 20. 8. 1993 od 17. 1. 1961

představenstvo se skládá z pěti členů do 24. 4. 1962 od 27. 5. 1958

rozhodnutím členské schůze byly dne 12.10.1957 přijaty vlastní stanovy družstva, potvrzené radou ONV v Brandýse n/Lab. dne 13.12.1957 a registrované pod poř. č. 7. Podle těchto stanov: do 20. 8. 1993 od 27. 5. 1958

ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 20. 8. 1993 od 27. 5. 1958

údaje o zřízení podniku - družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením ONV v Brandýse nad Labem ze dne 10.12.1952 od 15. 4. 1953

představenstvo se skládá z 5 - 9 členů. do 27. 5. 1958 od 15. 4. 1953

Kapitál

Základní kapitál

vklad 7 839 730 Kč

od 31. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 30 006 000 Kč

do 31. 12. 2020 od 24. 5. 1999

Základní kapitál

vklad 1 352 000 Kč

do 24. 5. 1999 od 20. 8. 1993
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 7 839 730 od 31. 12. 2020

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jaroslav Matoušek

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 31. 12. 2020

Kostelecká 9, Všetaty, 277 16, Česká republika

Miroslava Levá

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 31. 12. 2020

Nedomice 92, 277 14, Česká republika

Historické vztahy

Jaroslav Matoušek

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 17. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2020

Kostelecká 9, Všetaty, 277 16, Česká republika

Miroslava Levá

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 17. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2020

Nedomice 92, 277 14, Česká republika

Jakub Colon

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Rudeč 726, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jakub Colon

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Rudeč 726, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Hlavní 218, Dřísy, 277 14, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Hlavní 218, Dřísy, 277 14, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Dřísy 218, 277 14, Česká republika

Pavel Kryml

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

U Školy 2, Všetaty, 277 16, Česká republika

Václav Málek

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 31. 3. 2017

Křenek 100, 277 14, Česká republika

Václav Málek

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2017

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 31. 3. 2017

Křenek 100, 277 14, Česká republika

Jakub Colon

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 12. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Přemyslova 32, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jakub Colon

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 12. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Přemyslova 32, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Pšenička

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

Chloumecká 1710/35, Mělník, 276 01, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Dřísy 218, 277 14, Česká republika

Miloslav Vácha

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 5. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 25. 1. 2016

Plevenská 3110/7, Praha, 143 00, Česká republika

Josef Schneiberg CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 5. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 26. 10. 2015

Ohrada 422, Všetaty, 277 16, Česká republika

Josef Schneiberg CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 5. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 26. 10. 2015

Ohrada 422, Všetaty, 277 16, Česká republika

Marek Pšenička

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 29. 4. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

Chloumecká 1710/35, Mělník, 276 01, Česká republika

Antonín Kurc

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Kly 94, 277 41, Česká republika

Marek Pšenička

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

Chloumecká 1710/35, Mělník, 276 01, Česká republika

Pavel Kryml

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

U Školy 2, Všetaty, 277 16, Česká republika

Marie Šofrová

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Konětopy 28, 277 14, Česká republika

Antonín Kurc

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Kly 94, 277 41, Česká republika

Jindřich Vondráček

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Záryby 290, 277 13, Česká republika

Václav Kroulík

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

Včelařská 322/4, Praha, 182 00, Česká republika

Václav Kroulík

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

Včelařská 322/4, Praha, 182 00, Česká republika

Josef Jansa

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Kly 153, 277 41, Česká republika

Josef Jansa

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Kly 153, 277 41, Česká republika

Václav Pitra

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Dlážděná 20/26, Čečelice, 277 32, Česká republika

Václav Pitra

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Dlážděná 20/26, Čečelice, 277 32, Česká republika

Jindřich Vondráček

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Záryby 290, 277 13, Česká republika

Rudolf Matouš

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Sokolovská 2570/9, Mělník, 276 01, Česká republika

Rudolf Matouš

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Sokolovská 2570/9, Mělník, 276 01, Česká republika

Marie Šofrová

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Konětopy 28, 277 14, Česká republika

Jaroslava Martínková

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Záryby 166, 277 13, Česká republika

Jaroslava Martínková

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Záryby 166, 277 13, Česká republika

Josef Jansa

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

vznik funkce: 25. 3. 2003

Kly 153, Česká republika

Ing. Josef Schneiberg CSc.

předseda

První vztah: 1. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2013

Všetaty 422, 277 16, Česká republika

Václav Pitra

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

vznik funkce: 25. 3. 2003

Čečelice 20, 277 32, Česká republika

Václav Málek

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Křenek 100, Česká republika

Jaroslav Zeman

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 1. 1. 2005

zánik funkce: 25. 3. 2003

Všetaty 204, Česká republika

Josef Štráchal

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 1. 1. 2005

zánik funkce: 8. 1. 2002

Přívory 149, Všetaty, 277 16, Česká republika

František Pokorný

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 6. 4. 2011

zánik členství: 13. 11. 2009

Rudeč 726, Kostelec nad Labem, Česká republika

Ing. Jindřich Vondráček

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Záryby 249, Česká republika

Ing. Luděk Němeček

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Mlékojedy 18, Neratovice, 277 11, Česká republika

Marie Šofrová

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Konětopy 28, Česká republika

Rudolf Matouš

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Sokolovská 2570, Mělník, Česká republika

Jan Kozelský

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

čp 43, Dřísy, Česká republika

Zdeněk Rynda

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

Kly čp. 213, Česká republika

Jan Jakub

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

Lhota 62, Dřísy, Česká republika

Hana Brožová

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

Kojetice č.p. 212, Česká republika

Josef Vorasický

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

Všetaty čp. 440, Česká republika

František Barbora

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

Zárubova 514, Praha 4, Kamýk, Česká republika

Stanislav Urban

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

Čečelice čp. 31, Česká republika

Josef Jansa

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1999

Vinice 153, Kly, Česká republika

Josef Nápravník

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 6. 4. 2011

zánik členství: 27. 10. 2008

Čečelice čp. 53, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Dřísy čp. 218, Česká republika

Antoním Kurc

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Záboří 4, Kly, Česká republika

Jaroslava Martínková

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Záryby 166, Kostelec nad Labem, Česká republika

Pavel Kryml

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1993 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

Přívory 169, Všetaty, Česká republika

Ing. Václav Kroulík

místopředseda

První vztah: 4. 3. 1992 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2013

Včelařská 322/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Josef Schneiberg CSc.

předseda

První vztah: 4. 3. 1992 - Poslední vztah: 1. 1. 2005

Všetaty 442, Všetaty, 277 16, Česká republika

Ing. Jiří Kejkrt

předseda

První vztah: 11. 6. 1991 - Poslední vztah: 4. 3. 1992

Nedonická 3, Všetaty, 277 16, Česká republika

Ing. Josef Červenka

předseda

První vztah: 15. 3. 1988 - Poslední vztah: 11. 6. 1991

Bezručova 727, Mělník, 269 01, Česká republika

Karel Purnoch

představenstvo

První vztah: 4. 7. 1986 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Záryby, Záryby, Česká republika

Miloslav Daslík

představenstvo

První vztah: 4. 7. 1986 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Tišice, Tišice, Česká republika

Václav Šimonek

představenstvo

První vztah: 4. 7. 1986 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Stará Boleslav, Stará Boleslav, Česká republika

Milena Hyková

představenstvo

První vztah: 4. 7. 1986 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Dřísy, Dřísy, Česká republika

Petr Novák

představenstvo

První vztah: 4. 7. 1986 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Kostelec n. L., Kostelec n.L., Česká republika

Božena Jakubcová

představenstvo

První vztah: 4. 7. 1986 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Nedonice 87, Nedonice, Česká republika

Břetislav Třešňák

předseda

První vztah: 30. 3. 1984 - Poslední vztah: 15. 3. 1988

Čečelice 243, Čečelice, Česká republika

Jan Havle

předseda

První vztah: 30. 3. 1984 - Poslední vztah: 30. 3. 1984

Čečelice 243, Čečelice, Česká republika

Jan Havle

místopředseda

První vztah: 30. 3. 1984 - Poslední vztah: 4. 3. 1992

Čečelice 239, Čečelice, Česká republika

Jan Havle

představenstvo

První vztah: 30. 3. 1984 - Poslední vztah: 30. 3. 1984

Čečelice 239, Čečelice, Česká republika

Věra Kaucká

představenstva

První vztah: 11. 5. 1981 - Poslední vztah: 4. 7. 1986

Přívory 13, Přívory, Česká republika

Božena Široká

představenstvo

První vztah: 11. 5. 1981 - Poslední vztah: 4. 7. 1986

Přívory 150, Přívory, Česká republika

Antonín Šulc

představenstvo

První vztah: 11. 5. 1981 - Poslední vztah: 4. 7. 1986

Dřísy, Dřísy, Česká republika

Jaroslav Mašek

představenstvo

První vztah: 11. 5. 1981 - Poslední vztah: 4. 7. 1986

Záryby 8, Záryby, Česká republika

Václav Fabián

představenstvo

První vztah: 11. 5. 1981 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Dřísy 252, Dřísy, Česká republika

Zdenka Seidlová

představenstvo

První vztah: 11. 5. 1981 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Konětopy 113, Konětopy, Česká republika

Vratislav Uher

představenstvo

První vztah: 11. 5. 1981 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Tišice, Tišice, Česká republika

Jiřina Nepomucká

představenstvo

První vztah: 20. 3. 1978 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Lhota 2, Lhota, Česká republika

Ludmila Krupičková

představenstvo

První vztah: 20. 3. 1978 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Ovčáry 139, Ovčáry, Česká republika

Břetislav Třešňák

představenstvo

První vztah: 20. 3. 1978 - Poslední vztah: 30. 3. 1984

Čečelice 243, Čečelice, Česká republika

Věra Motáková

představenstvo

První vztah: 20. 3. 1978 - Poslední vztah: 11. 5. 1981

Přívory 63, Přívory, Česká republika

Marie Bíbová

představenstvo

První vztah: 20. 3. 1978 - Poslední vztah: 11. 5. 1981

Záryby 240, Záryby, Česká republika

Stanislav Urban

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 11. 5. 1981

Čečelice 31, Čečelice, Česká republika

Jiří Svoboda

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 20. 3. 1978

Záraby, Záraby, Česká republika

Marie Černá

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 20. 3. 1978

Všetaty 32, Všetaty, Česká republika

Marie Paličková

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 20. 3. 1978

Kly 213, Kly, Česká republika

Fratišek Lidický

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 20. 3. 1978

Kly 228, Kly, Česká republika

Jan Dalibor

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 11. 5. 1981

Dřísy-bytovka, Dřísy, Česká republika

Jarmila Maštalířová

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Ťuhaň-červená Píska 164, Ťuhaň, Česká republika

Bohumil Beran

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 11. 5. 1981

Všetaty 413, Všetaty, Česká republika

Zdeněk Hrabák

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 11. 5. 1981

Čečelice 242, Čečelice, Česká republika

Vlastimil Čech

představensvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 11. 5. 1981

Chrást 252, Chrást, Česká republika

Růžena Hořánková

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 4. 7. 1986

Jiřice 102, Jiřice, Česká republika

Josef Franc

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 4. 7. 1986

Všetaty-Přívory 51, Všetaty, Česká republika

Oldřich Lajn

představenstvo

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 11. 5. 1989

Kly-Vinice 55, Kly, Česká republika

Ladislav Šuda

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Dřísy 54, Dřísy, Česká republika

Václav Čaban

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Dřísy 148, Dřísy, Česká republika

Irena Baricová

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Nedomice 44, Nedomice, Česká republika

Hana Nováková

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Dřísy 218, Dřísy, Česká republika

Rudolf Hrůša

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Konětopy 129, Konětopy, Česká republika

Josef Hlaváč

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Přívory 67, Přívory, Česká republika

František Cikánek

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Dřísy 98, Dřísy, Česká republika

Zdeňka Bašková

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Lhota 92, Lhota, Česká republika

Drahoslava Putnová

představenstvo

První vztah: 31. 7. 1973 - Poslední vztah: 20. 3. 1978

Ovčáry 163, Ovčáry, Česká republika

Josef Machke

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Křenek, Křenek, Česká republika

Václav Richtermoc

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Ovčáry, Ovčáry, Česká republika

Václav Švarc

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Nedomice, Nedomice, Česká republika

Milan Hašek

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Nedomice, Nedomice, Česká republika

Jiřína Fabiánová

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Dřísy, Dřísy, Česká republika

Josef Novák

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Křenek 11, Křenek, Česká republika

Josef Venclík

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Dřísy, Dřísy, Česká republika

Jaroslava Jakubová

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Lhota, Lhota, Česká republika

Miroslav Nejedlý

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Dřísy, Dřísy, Česká republika

Václav Zvoníček

představenstvo

První vztah: 24. 4. 1969 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Dřísy, Dřísy, Česká republika

Marie Mikšovská

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Konětopy 96, Konětopy, Česká republika

Václav Hyka

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Dřísy 2, Dřísy, Česká republika

Milena Borecká

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 31. 7. 1973

Nedomice 69, Nedomice, Česká republika

František Kreibich

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Křenek 61, Křenek, Česká republika

Václav Jeřábek

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Nedomice 30, Nedomice, Česká republika

František Kopejska

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Dřísy 58, Dřísy, Česká republika

Václav Fabián

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Ovčáry 10, Ovčáry, Česká republika

Ludmila Holečková

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Konětopy 119, Konětopy, Česká republika

Božena Šťastná

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Nedomice 86, Nedomice, Česká republika

Josef Dolanský

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Ovčáry 57, Ovčáry, Česká republika

Marie Čurdová

představenstvo

První vztah: 7. 6. 1966 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Ovčáry 118, Ovčáry, Česká republika

Marie Nehasilová

představenstvo

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 7. 6. 1966

Lhota 127, Lhota, Česká republika

Václav Krupička

představenstvo

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 7. 6. 1966

Borek 10, Borek, Česká republika

Václav Kocourek

představenstvo

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 7. 6. 1966

Dřísy 130, Dřísy, Česká republika

Vincenc Štěpán

představenstvo

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 7. 6. 1966

Konětopy 54, Konětopy, Česká republika

Václav Vaněk

představenstvo

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Křenek 20, Křenek, Česká republika

Zdeňka Seidlová

představenstvo

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 7. 6. 1966

Konětopy 11, Konětopy, Česká republika

Josef Šulc

ředstavenstvo

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 7. 6. 1966

Ovčáry 129, Ovčáry, Česká republika

Václav Nezbeda

představenstvo

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Ovčáry 28, Ovčáry, Česká republika

Miroslav Čurda

předseda

První vztah: 12. 9. 1961 - Poslední vztah: 30. 3. 1984

Všetaty 322, Všetaty, Česká republika

Hana Hamoňová

představenstvo

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 24. 4. 1969

Dřísy 86, Dřísy, Česká republika

Václav Petráček

představenstvo

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1961

Dřísy 22, Dřísy, Česká republika

Václav Zvoníček

představenstvo

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1961

Dřísy 71, Dřísy, Česká republika

František Svoboda

představenstvo

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1961

Dřísy 67, Dřísy, Česká republika

Anna Holečková

představenstvo

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1961

Dřísy 66, Dřísy, Česká republika

František Krkavec

představenstvo

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1961

Dřísy 47, Dřísy, Česká republika

Josef Bystrý

předseda

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1961

Dřísy 157, Dřísy, Česká republika

Zdeněk Maršálek

představenstvo

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1961

Dřisy 131, Dřísy, Česká republika

Josef Vymlátil

představenstvo

První vztah: 11. 4. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1961

Dřísy 146, Dřísy, Česká republika

Antonín Tesař

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 14, Dřísy, Česká republika

Josef Kůla

předseda

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 40, Dřísy, Česká republika

František Rytíř

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 27, Dřísy, Česká republika

Antonie Kočvarová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 240, Dřísy, Česká republika

Antonie Holečková

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 87, Dřísy, Česká republika

František Tesař

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 158, Dřísy, Česká republika

Fratnišek Rak

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 107, Dřísy, Česká republika

František Kůla

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 163, Dřísy, Česká republika

Miloslav Hamoň

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1953 - Poslední vztah: 11. 4. 1960

Dřísy 86, Dřísy, Česká republika

Představenstvo zastupuje navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda každý samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad 5.000.000,-- Kč je nutný podpis předsedy představenstva a člena představenstva.

od 31. 12. 2020

Za družstvo jedná předseda představenstva a jeden člen představenstva společně.

do 31. 12. 2020 od 20. 7. 2018

Zastupování - podepisování Jménem družstva navenek jedná předseda družstva Je-li právnimi normami stanovena pro tento úkon písemna forma, podepisují vždy dva členové představensta společně.

do 20. 7. 2018 od 20. 8. 1993

Zastupování a podepisování: Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopředseda.

do 20. 8. 1993 od 11. 5. 1989

Zastupování a podepisování: Zastupovati a podepisovati za družstvo je orpávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 11. 5. 1989 od 15. 4. 1953

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Miroslava Hrušková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 31. 12. 2020

Hlavní 264, Dřísy, 277 14, Česká republika

Ing. Libor Kurzweil Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 31. 12. 2020

Družstevní 174/13, Čečelice, 277 32, Česká republika

Další vztahy firmy ZD Dřísy a.s.

12 fyzických osob

Miroslava Hrušková

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Hlavní 264, Dřísy, 277 14, Česká republika

Václav Fabián

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Hlavní 252, Dřísy, 277 14, Česká republika

Bohumil Pokorný

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

K Přívozu 25, Neratovice, 277 11, Česká republika

Zdeněk Suchý

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Konětopy 116, 277 14, Česká republika

Milan Meninger

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Turenská 324, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Josef Zeman

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Konětopská 256/10, Čečelice, 277 32, Česká republika

Ing. Jaroslav Postránecký

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

vznik funkce: 28. 3. 2013

K Rudči 720, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Jaroslav Matoušek

předseda kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

vznik funkce: 28. 3. 2013

Kostelecká 9, Všetaty, 277 16, Česká republika

Václav Fabián

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Dřísy 252, 277 14, Česká republika

Miroslava Hrušková

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Dřísy 264, 277 14, Česká republika

Alena Jansová

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Kly 153, 277 41, Česká republika

Miroslava Levá

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

Nedomice 92, 277 14, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Libor Kurzweil Ph.D.

předseda kontrolní komise

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 17. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 26. 6. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2020

Družstevní 174/13, Čečelice, 277 32, Česká republika

Miroslava Hrušková

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 17. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2020

Hlavní 264, Dřísy, 277 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Postránecký

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 31. 12. 2020

vznik členství: 17. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2020

K Rudči 720, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Miroslava Hrušková

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Hlavní 264, Dřísy, 277 14, Česká republika

Václav Fabián

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Hlavní 252, Dřísy, 277 14, Česká republika

Miroslava Hrušková

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Hlavní 264, Dřísy, 277 14, Česká republika

Václav Fabián

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Hlavní 252, Dřísy, 277 14, Česká republika

Bohumil Pokorný

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

K Přívozu 25, Neratovice, 277 11, Česká republika

Bohumil Pokorný

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

K Přívozu 25, Neratovice, 277 11, Česká republika

Jaroslav Matoušek

předseda kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

Kostelecká 9, Všetaty, 277 16, Česká republika

Zdeněk Suchý

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Konětopy 116, 277 14, Česká republika

Milan Meninger

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Turenská 324, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Milan Meninger

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Turenská 324, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Josef Zeman

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Konětopská 256/10, Čečelice, 277 32, Česká republika

Josef Zeman

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Konětopská 256/10, Čečelice, 277 32, Česká republika

Ing. Jaroslav Postránecký

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

K Rudči 720, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Zdeněk Suchý

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Konětopy 116, 277 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Postránecký

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

K Rudči 720, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Jaroslav Matoušek

předseda kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

Kostelecká 9, Všetaty, 277 16, Česká republika

Alena Jansová

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Kly 153, 277 41, Česká republika

Jan Kozelský

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 8. 6. 2015

Dřísy 43, 277 14, Česká republika

Jan Kozelský

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2015

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 8. 6. 2015

Dřísy 43, 277 14, Česká republika

Miroslava Levá

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Nedomice 92, 277 14, Česká republika

Miroslava Levá

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Nedomice 92, 277 14, Česká republika

Alena Jansová

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

Kly 153, 277 41, Česká republika

Miroslava Hrušková

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Dřísy 264, 277 14, Česká republika

Miroslava Hrušková

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Dřísy 264, 277 14, Česká republika

Václav Fabián

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Dřísy 252, 277 14, Česká republika

Václav Fabián

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

Dřísy 252, 277 14, Česká republika

předseda představenstva

AGROKREDIT a.s.

První vztah: 31. 12. 2020

Běžecká 2407/2, Praha Břevnov (Praha 6), 169 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

předseda představenstva

AGROKREDIT a.s.

První vztah: 2. 12. 2018 - Poslední vztah: 31. 12. 2020

Běžecká 2407/2, Praha Břevnov (Praha 6), 169 00

předseda představenstva

AGROKREDIT a.s.

První vztah: 20. 7. 2018 - Poslední vztah: 2. 12. 2018

Běžecká 2407/2, Praha Břevnov (Praha 6), 169 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 5. 1993

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 14. 8. 1996
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 5. 1993
Přerušeno od 1. 10. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 5. 1993
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 5. 1993
Přerušeno od 21. 3. 2016
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 5. 1993
Přerušeno od 21. 3. 2016
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 5. 1993
Přerušeno od 21. 3. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).