Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Kestřany

Firma Zemědělské družstvo Kestřany, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXXII 2328, Krajský soud v Českých Budějovicích.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00112402

Sídlo:

Kestřany 136, 398 21

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

26. 11. 1987

DIČ:

CZ00112402

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXXII 2328, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "1.MÁJ" se sídlem v KESTŘANECH, nositel Řádu práce okres Písek od 26. 11. 1987

Obchodní firma

Zemědělsko-obchodní družstvo M Á J od 21. 8. 2001

Obchodní firma

Zemědělsko-obchodní družstvo MÁJ se sídlem v Kestřanech do 21. 8. 2001 od 1. 1. 1993

Obchodní firma

Zemědělské družstvo "1.MÁJ" se sídlem v Kestřanech, nositel Řádu práce okres Písek do 1. 1. 1993 od 25. 6. 1992

Právní forma

Družstvo od 26. 11. 1987

adresa

136
Kestřany 39821 od 2. 12. 2016

adresa

Kestřany 39821 do 21. 8. 2001 od 1. 1. 1993

adresa

Kestřany Písek do 1. 1. 1993 od 26. 11. 1987

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 6. 2014

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 23. 6. 2014

Opravy silničních vozidel od 23. 6. 2014

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 23. 6. 2014

Zemědělská výroba dle zák. 252/1997 Sb. v platném znění, její realizace a související obchodní činnost od 23. 6. 2014

zemědělství a lesnictví včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 23. 6. 2014 od 1. 1. 1993

obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy do 23. 6. 2014 od 1. 1. 1993

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 23. 6. 2014 od 1. 1. 1993

opravy motorových vozidel do 23. 6. 2014 od 1. 1. 1993

výroba a opravy zemědělských strojů do 23. 6. 2014 od 1. 1. 1993

- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy do 1. 1. 1993 od 13. 8. 1992

Na základě usnesení členské schůze ze dne 1.9.1989 zapisuje se rozšíření předmětu činnosti čl.3 odst. 2 stanov o tuto jinou hospodářskou činnost: - poskytování odborných zemědělských služeb pro zemědělské podniky v ČSFR /poradenská, konzultační činnost a expertizní činnost/, pořádání odborných školení, a vydávání při nich dobrovolných písemných materiálů. Zapisuje se změna povolení k zahraničně obchodní činnosti družstva tak, že bod 1 rozsahu povolení se doplňuje o položky, které zní: do 1. 1. 1993 od 18. 7. 1990

"1/ Vývoz do SSSR položka množství číslo cel. sazebníku - traktor Zeta 8145 1 ks 8701202 - osobní vůz Lada 2105 1 ks 8703221 - psací stroj Consul 2226 1 ks 8469318 "2/ Dovoz ze SSSR - krmné obilí 115 t 1008901 do 1. 1. 1993 od 18. 7. 1990

"5/ Vývoz do SSSR 3 starších osobních vozů /zn. Lada, Volha/ a jejich opětovný dovoz do ČSFR. Povoleno rozhodnutím FMZO Praha ze dne 25.4.1990 č.j. 6/3114/63/90 poř.č. 0639. do 1. 1. 1993 od 18. 7. 1990

Na základě usnesení členské schůze ze dne 1.9.1989 zapisuje se rozšíření předmětu činnosti čl.3 odst. 2 stanov o tuto jinou hospodářskou činnost: - Zahraničně obchodní činnost včetně poskytování zahraničně hospodářských služeb podle zvláštního povolení. Povolení k zahraničně obchodní činnosti bylo vydáno federálním ministerstvem zahraničního obchodu Praha dne 20.7.1989 č.j. 6/4316/63/89, poř.č. 365/89 v tomto rozsahu: do 1. 1. 1993 od 20. 9. 1989

1, Vývoz do SSSR položka množství č. celního sazebníku kombinátor PB6-021 1 ks 8432295 secí stroj SE01-0 1 ks 8432309 závěsný postříkovač 1 ks 8424811 pšenice osivo 58 800 kg 1001108 ječmen osivo 5 000 kg 1003003 ochranné chemické prostředky: SYS 67-Mecmin 810 l 2915901 Funtazol 135 kg 2931001 do 1. 1. 1993 od 20. 9. 1989

Retacel 540 l 2923106 PE plachty 10 ks 3923908 Probiotika Mikrosil 50 kg 2918111 řezačka siláže vč.2 adaptérů na sběr a pokos 1 souprava 8436100 do 1. 1. 1993 od 20. 9. 1989

2, Dovoz z SSSR motorová nafta 120 t 2710005 ktmné obilí 1989 115 t 1008901 hnojivo MgSO4 a MgCL2 180 t 2827310 krmné obilí 1990 220 t 1008901 3, poskytování služeb na území SSSR formou technické pomoci při uplatňování technologických postupů pěstování ozimní pšenice a ozimního ječmene. 4, Vývoz do SSSR jednoho traktoru Zetor 8145, jednoho osobního automobilu a jednoho psacího stroje Consul a jejich opětovný dovoz do ČSFR. Časová platnost povolení je stanovena do 31.12.1990. do 1. 1. 1993 od 20. 9. 1989

1, Družstvo provozuje zemědělskou činnost a výrobu v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě. 2, Družstvo provozuje jinou hospodářskou činnost: - stavebně montážní práce pro cizí organizace - elektrické práce a elektrický výkon z malé vodní elektrárny do zařízení odběratele JČE České Budějovice - výroba elektrodového zařízení IZ - PHM sloužící k identifikaci ropných produktů v odpadních vodách, výrobek bude vyrábět, montovat a provádět servis do 1. 1. 1993 od 31. 3. 1989

- výroba bioproduktů určených pro zemědělsko potravinářský průmysl s důrazem na enzymatické preparáty - obchodní činnost - ubytování ve vlastním zařízení - nákup, zpracování a prodej odpadních surovin /kromě těch, jež vykupují sběrné suroviny/ - poskytování ubytovacích služeb ve víceúčelové budově v Kestřanech - vytváření programového vybavení pro minipočítače - výroba výlisků z plastických hmot. do 1. 1. 1993 od 31. 3. 1989

Předmět činnosti

Organizační a ekonomická poradenská činnost na úseku zemědělství. od 23. 6. 2014

Práce a služby pro členy a další fyzické nebo právnické osoby spočívající především: polní práce, sklizeň a přeprava plodin, práce v lesích. od 23. 6. 2014

Pronájem a nájem věcí movitých i nemovitých členům i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. od 23. 6. 2014

Zajišťování potřeb členů zejména sociálních, hospodářských a kulturních. od 23. 6. 2014

Ostatní skutečnosti

Družstvo se řídí stanovami ve znění přijatém členskou schůzí konanou dne 25. 4. 2014 od 20. 8. 2014

Ředitel družstva: Bc. Miloslav Vačkář, r.č. 840113/1585, bytem Malé Nepodřice čp. 39, okres Písek, PSČ 39701 Ředitel družstva a zástupce ředitele družstva řídí a organizuje běžnou činnost družstva a družstvo zastupuje v běžných obchodních věcech. Ředitel spolu se zástupcem ředitele podepisuje obchodní smlouvy, ale nejsou oprávněni uzavírat úvěrové smlouvy či smlouvy o prodeji nemovitostí. od 23. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 6. 2014

Představenstvo má devět členů. od 15. 4. 2014

Kontrolní komise má tři členy. od 15. 4. 2014

Ředitel družstva: Bc. Miloslav Vačkář, r.č. 840113/1585, bytem Malé Nepodřice čp. 39, okres Písek, PSČ 39701 do 23. 6. 2014 od 19. 3. 2014

Družstvo se řídí stanovami a úpravami schválenými na členské schůzi konané dne 23.4.2010 do 20. 8. 2014 od 16. 3. 2011

Zástupce ředitele družstva: Václav Průcha, r.č. 681021/2002, bytem 398 21 Kestřany 154 den vzniku funkce 1.1.2008 od 7. 8. 2008

Zástupce ředitele družstva: Petr Eichner, r.č. 510611/296, bytem Oldřichov 40, okres Písek, PSČ 397 01 do 7. 8. 2008 od 1. 6. 2006

Ředitel družstva: Petr Hubáček, r.č. 671010/0661, bytem Kestřany 112, okres Písek, PSČ 398 21 do 19. 3. 2014 od 18. 11. 2004

Družstvo se řídí stanovami a úpravami schválenými na členské schůzi konané dne 20.4.2007. do 16. 3. 2011 od 21. 8. 2001

Družstvo se řídí stanovami a úpravami schválenými na členské schůzi konané dne 16.5.1997. do 21. 8. 2001 od 12. 12. 1997

Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 513/91 Sb. a schválenými na členské schůzi konané dne 7.12.1992. do 12. 12. 1997 od 1. 1. 1993

Družstvo se řídí novými stanovami upravenými dle zák.č.90/1988 Sb. a schválenými výroční členskou schůzí dne 24.2.1989. Způsob zastupování a podpisování: Za druřstvo je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, v jeho nepřítomnos ti místopředseda družstva. Za družstvo podpisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Ručení: Členové ručí za případnou ztrátu družstva svým právem na výplatu podílu na hospodářském výsledku do fondu odměn. do 1. 1. 1993 od 31. 3. 1989

Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 14.1.1975 v důsledku sloučení JZD 1. Máj se sídlem v Kestřanech a JZD Šumava se sídlem v Dobevi, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schvále no usnesením rady ONV v Písku ze dne 5.2.1975. od 13. 3. 1975

Statutární orgán

9 fyzických osob

Jiří Rot

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 38, 398 21, Česká republika

Jindřich Voráček

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Dobev 31, 397 01, Česká republika

Jan Kinkor

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Dobev 4, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kinkor

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Jaromíra Malého 2248, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Miloslav Vačkář

místopředseda

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2016

Dobev 39, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dana Machovcová

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Jaromíra Malého 2247, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Kalina

předseda

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2016

Dobev 33, 397 01, Česká republika

Petr Rybák

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Dobev 86, 397 01, Česká republika

Jan Cimbura

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Dobev 48, 397 01, Česká republika

Historické vztahy

Helena Bečvářová

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 127, 398 21, Česká republika

Jaroslav Kulanda

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 22. 4. 2016

Kestřany 119, 398 21, Česká republika

Jiří Rot

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 22. 4. 2016

Kestřany 38, 398 21, Česká republika

Petr Kinkor

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 22. 4. 2016

Jaromíra Malého 2248, Písek, 397 01, Česká republika

Jan Kinkor

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Dobev 4, 397 01, Česká republika

Jindřich Voráček

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Dobev 31, 397 01, Česká republika

František Tichava

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 124, 398 21, Česká republika

Helena Bečvářová

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 29. 4. 2011

Kestřany 127, 398 21, Česká republika

Jan Cimbura

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Budovatelská 2030, Písek, 397 01, Česká republika

Petr Hubáček

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 29. 4. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 23. 4. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2014

Kestřany 112, 398 21, Česká republika

Jaroslav Kulanda

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 27. 5. 2011

Kestřany 119, 398 21, Česká republika

František Tichava

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 124, 398 21, Česká republika

Jiří Rot

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 29. 4. 2011

Kestřany 38, 398 21, Česká republika

Václav Flandera

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 118, 398 21, Česká republika

Josef Němeček

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 29. 4. 2011

Velké Nepodřice 2, 397 01, Česká republika

Jaroslav Kulanda

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 7. 12. 1992

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 7. 12. 1992

zánik funkce: 29. 4. 2011

Kestřany 119, 398 21, Česká republika

Helena Rybáková

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 10. 5. 1996

zánik členství: 29. 4. 2011

Stará Dobev 50, 397 01, Česká republika

Petr Hubáček

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2011

Kestřany 112, 398 21, Česká republika

Jan Cimbura

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 29. 4. 2011

Budovatelská 2030, Písek, 397 01, Česká republika

Jiří Rot

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 21. 4. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Kestřany 38, 398 21, Česká republika

František Tichava

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 21. 4. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Kestřany 124, 398 21, Česká republika

Václav Přib

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 21. 4. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Dobev 12, 397 01, Česká republika

Václav Flandera

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 21. 4. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Kestřany 118, 398 21, Česká republika

Petr Hubáček

předseda

První vztah: 28. 5. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2005

Kestřany 112, 398 21, Česká republika

Miloslav Švec

předseda

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 28. 5. 2005

zánik funkce: 15. 10. 2004

Stará Dobev 49, Česká republika

Josef Němeček

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

Velké Nepodřice č. 2, 397 01 Písek, Česká republika

Jiří Zíka

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 27. 4. 2001

Nová Dobev 13, 397 01 Písek, Česká republika

Stanislav Brabec

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 27. 4. 2001

Zátaví 51, 397 01 Písek, Česká republika

Jaroslav Keclík

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 27. 4. 2001

Kestřany 110, 398 21, Česká republika

Jan Cimbura

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 27. 4. 2001

vznik funkce: 27. 4. 2001

Budovatelská 2030, Písek, 397 01, Česká republika

Václav Přib

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Velké Nepodřice 12, Česká republika

Helena Rybáková

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

Stará Dobev 50, Česká republika

Stanislav Houdek

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Kestřany 27, Česká republika

Ing. Jiří Mareš

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Lhota u Kestřan 2, Česká republika

Josef Němeček

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Velké Nepodřice 2, Česká republika

Stanislav Šváb

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Kestřany 110, Česká republika

Jan Kinkor

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

V. Nepodřice 58, Česká republika

Marie Pivcová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Předotice 20, Česká republika

Bohumil Černý

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 17. 11. 1993

Stará Dobev 46, Česká republika

Milan Listopad

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

N. Kestřany 23, Česká republika

Helena Písaříková

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

V. Nepodřice 54, Česká republika

Albína Vlasatá

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Kestřany 117, Česká republika

Josef Kozlík

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Kestřany 115, Česká republika

Václav Flandera

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Kestřany 118, Česká republika

Josef Cimbura

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Oldřichov 3, Česká republika

Josef Kinkor

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Zátaví 8, Česká republika

Jaroslav Kulanda

místopředseda

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

Kestřany 119, Česká republika

Bohumil Rozhon

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

St. Dobev 45, Česká republika

Karel Smola

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Zátaví 38, Česká republika

Ing. Václav Zobal

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1997

Kestřany 10, Česká republika

Karel Bláha

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

M. Nepodřice 34, Česká republika

Miroslav Zobal

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

Na pakšovce 2093, Písek, Česká republika

Miloslav Švec

předseda

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 27. 2. 2004

Stará Dobev 48, Česká republika

Václav Nosek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

Kestřany 116, Česká republika

Marie Pivcová

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 1991 - Poslední vztah: 1. 1. 1993

Předotice 20, Česká republika

Miloslav Švec

místopředseda

První vztah: 7. 10. 1991 - Poslední vztah: 1. 1. 1993

Stará Dobev 49, Česká republika

ing. Vladimír Šolín

místopředseda

První vztah: 12. 2. 1990 - Poslední vztah: 7. 10. 1991

Za Pazdernou 1746, Písek, Česká republika

Josef Bukovský

předseda

První vztah: 29. 3. 1988 - Poslední vztah: 7. 10. 1991

Přátelství 1960, Písek, Česká republika

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.

od 23. 6. 2014

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

do 23. 6. 2014 od 31. 12. 1992

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Kestřany

6 fyzických osob

Jan Hesoun

místopředseda

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2016

Dobev 58, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Hesoun

místopředseda

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2016

Dobev 58, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Pivcová

předseda

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2016

Předotice 20, 397 01, Česká republika

Marie Pivcová

předseda

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2016

Předotice 20, 397 01, Česká republika

Lubomír Málek

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 3, 397 01, Česká republika

Lubomír Málek

člen

První vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 3, 397 01, Česká republika

Historické vztahy

Václav Nosek

člen kontrolní komise

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 116, 398 21, Česká republika

Václav Nosek

člen kontrolní komise

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

Kestřany 116, 398 21, Česká republika

Jan Hesoun

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 10. 5. 2011

zánik funkce: 22. 4. 2016

Dobev 58, 397 01, Česká republika

Jan Hesoun

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 10. 5. 2011

zánik funkce: 22. 4. 2016

Dobev 58, 397 01, Česká republika

Petr Kalina

předseda kontrolní komise

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 10. 5. 2011

zánik funkce: 22. 4. 2016

Dobev 33, 397 01, Česká republika

Petr Kalina

předseda kontrolní komise

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2016

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 22. 4. 2016

vznik funkce: 10. 5. 2011

zánik funkce: 22. 4. 2016

Dobev 33, 397 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 7. 1992

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba plastových a pryžových výrobků
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 7. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).