Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Klapý

Firma Zemědělské družstvo Klapý, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXIV 1076, Krajský soud v Ústí nad Labem.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00120693

Sídlo:

Klapý 40, 411 16

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 5. 1976

DIČ:

CZ00120693

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
03220 Sladkovodní akvakultura
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
43320 Truhlářské práce
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
812 Úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXIV 1076, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo M Í R O V Á CESTA od 27. 5. 1961

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Klapý od 12. 9. 1993

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Mírová cesta do 12. 9. 1993 od 4. 4. 1991

Právní forma

Družstvo od 27. 5. 1961

adresa

40
Klapý 41116 od 18. 10. 2016

adresa

čp. 40
Klapý 41116 do 18. 10. 2016 od 10. 11. 2001

adresa

Klapý do 10. 11. 2001 od 4. 4. 1991

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 20. 8. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 8. 2014

Truhlářství, podlahářství od 20. 8. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 20. 8. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 20. 8. 2014

poskytování technických služeb do 20. 8. 2014 od 10. 11. 2001

zemědělská výroba, zpracování a nákup a prodej zemědělských surovin a výrobků do 20. 8. 2014 od 12. 9. 1993

silniční doprava do 20. 8. 2014 od 12. 9. 1993

truhlářské práce do 20. 8. 2014 od 12. 9. 1993

zámečnické a svářečské práce do 20. 8. 2014 od 12. 9. 1993

obchodní činnost, včetně zahraničního obchodu do 20. 8. 2014 od 12. 9. 1993

b) jiná hospodářská činnost podle rozhodnutí členské schůze a v souladu se zápisem v podnikovém rejstříku do 12. 9. 1993 od 4. 4. 1991

c) poskytování technických, technologických, organizačních, ekonomických a obchodních služeb jiným subjektům do 12. 9. 1993 od 4. 4. 1991

d) pronájem výrobních prostředků jiným subjektům do 12. 9. 1993 od 4. 4. 1991

e) poskytování služeb občanům do 12. 9. 1993 od 4. 4. 1991

a) zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských surovin a výrobků do 12. 9. 1993 od 4. 4. 1991

1) Družstvo především provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a v lesích, které užívá do 4. 4. 1991 od 7. 12. 1989

2) a) Družstvo zpracovává ovoce a vyrábí z něho polotovary a potravinářské výrobky b) Poskytuje práce a služby pro občany, dopravu a nakládku materiálu, stavební práce c) Prodává vlastní výrobky do 4. 4. 1991 od 7. 12. 1989

3) Družstvo na základě svých možností vykonává pro jiné organi- zace stavební činnost, dopravu, zemní práce a nakládací práce. Dále družstvo provádí obchodní a zprostředkovatelskou činnost a poskytuje služby jiným zemědělským, družstevním a státním organizacím při vývozu a dovozu zemědělských i jiných výrobků v rámci kooperačního sdružení do 4. 4. 1991 od 7. 12. 1989

zemědělská velkovýroba do 7. 12. 1989 od 30. 3. 1971

Ostatní skutečnosti

Družstvo se v plném rozsahu podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). od 20. 8. 2014

II. valná hromada, konaná dne 21.11.1992 schválila transfor - mační projekt družstva. Členská schůze konaná dne 12.12.1992 schválila nové stanovy zemědělského družstva. od 12. 9. 1993

Výroční členskou schůzí družstva konanou dne 28.3.1991 byly projednány a schváleny nové stanovy družstva, kterými se družstvo řídí a které se zakládají do spisu podnikového rejstříku. od 4. 4. 1991

Podle článku 12 stanov se zapisuje způsob a rozsah ručení: 1. Účelem ručení člena za případnou ztrátu družstva je nahradit ztrátu na hospodářském výsledku družstva, která plyne z hospo- dářského rizika činnosti družstva a spoluúčasti člena na její snášení. 2. Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku do výše jmenovité hodnoty členských podílů. 3. Případná ztráta nebo překročení rozdělení zisku běžného roku bude zúčtováno k tíži družstva a jeho jmění. 4. Družstvo může použít členský podíl na úhradu ztráty na hospodářském výsledku až po vyčerpání všech rezerv z fondů družstva. do 12. 9. 1993 od 4. 4. 1991

Výroční členskou schůzí družstva, která se konala dne 24.února 1989 byly projednány a schváleny stanovy družstva, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku a kterými se družstvo řídí. od 7. 12. 1989

Členové družstva ručí za případnou ztrátu schopnosti družstva samostatně hospodařit a to do výše 25 % podílu tvorby fondu odměn za hospodářský rok, kdy k této ztrátě došlo. do 4. 4. 1991 od 7. 12. 1989

Členskou schůzí družstva konanou dne 15.května 1976 a na základě schválení Okresního národního výboru - odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Litoměřicích, č.j. Zem.Ko-stanovy JZD ze dne 19.července 1976 zapisují se nové stanovy družstva podle zákona číslo 122/75 Sb. a nařízení vlády číslo 137/75 Sb. od 27. 9. 1976

Slučovací členskou schůzí konanou dne 27.prosince 1972 byla do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena bez prove - dení likvidace družstva jako družstva přejímaná (slučovaná, zanikající) a to: Jednotné zemědělské družstvo v Dlažkovicích, okres Litoměřice (zdejší Dz 574) a Jednotné zemědělské družstvo v Chodovlicích, okres Litoměřice (zdejší Dz 470) s tím, že toto přejímající družstvo převezme veškerá práva, povinnosti, závazky jakož i přechod členů zanikajících družstev bez likvidace. Toto sloučení družstev bylo provedeno na podkladě schválení Rady Okresního národního výboru v Litoměřicích ze dne 12.ledna 1973. Toto družstvo se bude nadále říditi stanovami družstva dosud platnými. od 2. 4. 1975

Družstvo přijalo na členské schůzi dne 19.února 1965 vlastní stanovy družstva, odpovídající vzorovým stanovám JZD. Stanovy družstva byly schváleny dne 3.září 1965 radou ONV v Litoměřicích a zaregistrovány. od 15. 12. 1965

Družstvo přijalo na členské schůzi dne 17.1.1962 vlastní stanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD přijatým V. celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schváleným vládou ČSSR dne 26.4.1961. Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v Litoměřicích a dne 19.12.1962 zaregistrovány. od 4. 1. 1963

Údaje o družstvu: Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne 16.1.1961, kterým se sloučila dosavadní JZD Klapý a JZD Lkáň v jediné družstvo s názvem JZD MÍROVÁ CESTA a sídlem v Klapém, které přejímá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých družstev. Sloučením družstev bylo schváleno ONV v Litoměřicích dne 17. 3. 1961. od 27. 5. 1961

Statutární orgán

7 fyzických osob

Bohumír Malý

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 3. 6. 2017

Klapý 16, 411 16, Česká republika

Václav Neudek

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 3. 6. 2017

Chodovlice 87, 411 15, Česká republika

Jaroslav Šmejkal

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 3. 6. 2017

Na Kohoutě 787/6, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Otakar Šašek

Předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 3. 6. 2017

vznik funkce: 3. 6. 2017

Chelčického 650, Libochovice, 411 17, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Milan Kafka

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 3. 6. 2017

Sedlec 60, 411 15, Česká republika

Josef Tobiška

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 3. 6. 2017

Klapý 90, 411 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Němec

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 3. 6. 2017

vznik funkce: 3. 6. 2017

Klapý 78, 411 16, Česká republika

Historické vztahy

František Němec

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

vznik funkce: 13. 5. 2015

zánik funkce: 26. 5. 2017

Klapý 78, 411 16, Česká republika

František Němec

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 22. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2012

vznik funkce: 13. 5. 2015

Klapý 107, 411 16, Česká republika

František Němec

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 22. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2012

vznik funkce: 13. 5. 2015

Klapý 107, 411 16, Česká republika

Miroslav Sunkovský

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 22. 9. 2015

Klapý 116, 411 16, Česká republika

František Němec

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 26. 5. 2012

Klapý 107, 411 16, Česká republika

František Němec

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 26. 5. 2012

Klapý 107, 411 16, Česká republika

Otto Jáhen

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 2. 2015

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 1. 12. 2014

Lkáň 68, 411 15, Česká republika

Bohumír Malý

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Klapý 16, 411 16, Česká republika

Jaroslav Šmejkal

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Na Kohoutě 787/6, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Otakar Šašek

Předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2012

zánik funkce: 26. 5. 2017

Chelčického 650, Libochovice, 411 17, Česká republika

Milan Kafka

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Sedlec 60, 411 15, Česká republika

Josef Tobiška

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Klapý 90, 411 16, Česká republika

Václav Neudek

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Chodovlice 87, 411 15, Česká republika

Bohumír Malý

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

Klapý 16, Česká republika

Ing. Otakar Šašek

Předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

vznik funkce: 16. 6. 2007

zánik funkce: 26. 5. 2012

Chelčického 650, Libochovice, Česká republika

Václav Neudek

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

Chodovlice 87, Česká republika

Otto Jáhen

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

vznik funkce: 16. 6. 2007

zánik funkce: 26. 5. 2012

Lkáň 68, Česká republika

Josef Tobiška

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

Klapý 90, Česká republika

Ing. František Němec

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

Klapý 107, Česká republika

Ing. Jaroslav Šmejkal

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

Na Kohoutě 787/6, Ústí nad Labem, Česká republika

František Bláha

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

Podsedice 19, Česká republika

Miroslav Sunkovský

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2008 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 16. 6. 2007

zánik členství: 26. 5. 2012

Klapý 116, Česká republika

Ing. Otakar Šašek

Předseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2002

zánik funkce: 16. 6. 2007

Chelčického 650, Libochovice, Česká republika

Vladimír Kubíček

Člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

Klapý 41, Česká republika

Ing. Karel Pejml

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

vznik funkce: 8. 6. 2002

zánik funkce: 16. 6. 2007

Osvoboditelů 940/45, Lovosice, Česká republika

Vojtěch Laube

Člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

Klapý 205, Česká republika

Bohumír Malý

Člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

Klapý 16, Česká republika

Bohuslava Rauchová

Člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

Lkáň 15, Třebívlice, 411 15, Česká republika

František Bláha

Člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

Podsedice 19, Třebívlice, 411 15, Česká republika

Otto Jáhen

Člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

Lkáň 68, Třebívlice, 411 15, Česká republika

Václav Neudek

Člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2002

zánik členství: 16. 6. 2007

Chodovlice 87, Třebívlice, 411 15, Česká republika

Jaromír Hnát

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

Chodovlice čp. 74, Česká republika

Václav Blahout

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

Sedlec čp. 7, Česká republika

František Bláha

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

Podsedice čp. 19, Česká republika

Ing. Otakar Šašek

Předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

zánik funkce: 8. 6. 2002

Chelčického 650, Libochovice, Česká republika

Ing. Karel Pejml

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

zánik funkce: 8. 6. 2002

Osvoboditelů 940/45, Lovosice, Česká republika

Otto Jáhen

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

Lkáň čp. 68, Česká republika

Jiří Kyncl

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

Lkáň čp. 4, Česká republika

Václav Neudek

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

Chodovlice čp. 87, Česká republika

Vojtěch Laube

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 10. 2004

zánik členství: 8. 6. 2002

Klapý čp. 205, Česká republika

Jiří Kyncl

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Lkáň čp. 4, Česká republika

Vojtěch Laube

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Klapý čp. 205, Česká republika

Otto Jáhen

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Lkáň čp. 68, Česká republika

Jan Laube

Předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Klapý čp. 100, Česká republika

Miroslav Buk

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Sedlec čp. 61, Česká republika

Milan Kafka

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Sedlec čp. 60, Česká republika

František Bláha

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Podsedice, Česká republika

Václav Blahout

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Sedlec čp. 7, Česká republika

Ing. Otakar Šašek

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 1. 1999

Chelčického 650, Libochovice, Česká republika

Ing. Otakar Šašek

Předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1992 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Chelčického 650, Libochovice, Česká republika

Václav Horký

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1987 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Sedlec 25, Česká republika

Jiří Kyncl

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1987 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Lkáň 4, Česká republika

Marie Neudková

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1987 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Chodovlice 187, Česká republika

Lubomír Tobiška

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1987 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Klapý 211, Česká republika

Jan Laube

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1987 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Klapý 100, Česká republika

František Konečný

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1987 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Klapý 195, Česká republika

Ing. Otakar Šašek

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1987 - Poslední vztah: 14. 12. 1992

Lovošská 4, Lovosice, Česká republika

Marie Voborská

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1979 - Poslední vztah: 18. 2. 1987

Klapý 188, Česká republika

Václav Hrdlička

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1979 - Poslední vztah: 18. 2. 1987

Klapý 183, Česká republika

Miroslav Hnilička

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1979 - Poslední vztah: 18. 2. 1987

Klapý 191, Česká republika

Miloslava Karfilátová

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1979 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Lkáň 25, Česká republika

Jaroslav Růzha

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 1979 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Dlažkovice 26, Česká republika

Alois Pišl

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1979 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Žižkova 737, Libochovice, Česká republika

Bohumír Malý

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 18. 2. 1987

Klapý 16, Česká republika

Libuše Wentová

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 14. 11. 1979

Dlažkovice 27, Česká republika

Anna Svitáková

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 14. 11. 1979

Dlažkovice, Česká republika

Otto Jáhen

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 14. 11. 1979

Lkáň čp. 60, Česká republika

Jaromír Hnát

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 14. 11. 1979

Chodovlice, Česká republika

Josef Kadeřábek

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 14. 11. 1979

Chodovlice 29, Česká republika

Milan Kafka

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 18. 2. 1987

Sedlec 60, Česká republika

Čeněk Pícha

Předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 14. 12. 1992

Lkáň čp.91, Česká republika

Zbyněk Hnilica

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Dlažkovice 11, Česká republika

Václav Zůna

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Sedlec, Česká republika

Josef Seifert

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1975 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Chodovlice 29, Česká republika

Václav Kubíček

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1967 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Klapý 17, Česká republika

Alois Pišl

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1967 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Sedlec 17, Česká republika

Olga Vernerová

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1967 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Klapý 194, Česká republika

Václav Pišl

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1967 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Klapý 53, Česká republika

Blažena Pěchotová

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1967 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Lkáň 7, Česká republika

Jan Laube

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1967 - Poslední vztah: 18. 2. 1987

Klapý 42, Česká republika

Václav Pícha

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1965 - Poslední vztah: 18. 2. 1987

Sedlec čp. 59, Česká republika

Josef Zázvorka

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1965 - Poslední vztah: 14. 11. 1979

Lkáň čp. 84, Česká republika

Miloslava Tobišková

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1965 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Klapý čp. 68, Česká republika

Vladimír Hofman

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1965 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Sedlec čp. 64, Česká republika

Václav Laube

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1965 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Klapý čp. 32, Česká republika

Jana Prachfeldová

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1965 - Poslední vztah: 25. 9. 1967

Lkáň čp. 90, Česká republika

Václav David

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1965 - Poslední vztah: 25. 9. 1967

Sedlec čp. 38, Česká republika

Čeněk Pícha

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 1965 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Lkáň čp. 69, Česká republika

Jan Laube

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 25. 9. 1967

Klapý čp. 42, Česká republika

Marie Křižánková

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 6. 1965

Klapý čp. 137, Česká republika

Ladislav Civín

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 6. 1965

Třebenice čp. 96, Česká republika

Václav Karfilát

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 6. 1965

Lkáň čp. 25, Česká republika

František Pail

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 6. 1965

Klapý čp. 131, Česká republika

Čeněk Pícha

Zástupce předsedy

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 6. 1965

Lkáň čp. 69, Česká republika

Marie Pavlatová

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 25. 9. 1967

Klapý čp. 55, Česká republika

Václav Hrdlička

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 25. 9. 1967

Klapý čp. 164, Česká republika

Josef Vinš

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 25. 9. 1967

Lkáň čp. 81, Česká republika

Otto Jáhen

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Lkáň čp. 62, Česká republika

František Voborský

Předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 2. 4. 1975

Klapý čp. 145, Česká republika

Václav Holub

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 12. 9. 1993

Klapý čp. 28, Česká republika

Karel Blažek

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 6. 1965

Lkáň čp. 86, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon představenstva zákonem předepsána písemná forma, je třeba k platnosti tohoto úkonu podpisu alespoň dvou členů představenstva.

od 20. 8. 2014

Za družstvo jedná navenek předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo přede- psaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

do 20. 8. 2014 od 12. 9. 1993

Předseda družstva je voleným orgánem družstva, který m.j. je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

do 12. 9. 1993 od 7. 12. 1989

Družstvo platně zastupuje předseda. K názvu družstva připojí své podpisy předseda a 1 další člen představenstva.

do 7. 12. 1989 od 27. 5. 1961

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Klapý

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 1. 1993

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 1. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedené v příloze č.1,2,3, zákona č.455/1991 Sb.
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 1. 1993
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 1. 1993
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 1. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).