Hlavní navigace

ZS Kozojedy, a.s.

Firma ZS Kozojedy, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 802, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 45 308 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25236229

Sídlo:

Kozojedy 123, 331 41

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 9. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
03220 Sladkovodní akvakultura
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
3511 Výroba elektřiny
35110 Výroba elektřiny
43120 Příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
55 Ubytování
5590 Ostatní ubytování
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 802, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

ZS Kozojedy, a.s. od 6. 9. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 6. 9. 1999

adresa

123
Kozojedy 33141 od 24. 8. 2011

adresa

č.p. 123
Kozojedy 33141 do 24. 8. 2011 od 12. 6. 2008

adresa

č.p. 123
Kozojedy 33142 do 12. 6. 2008 od 15. 12. 2001

adresa

Kozojedy 33142 do 15. 12. 2001 od 6. 9. 1999

Předmět podnikání

zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 14. 7. 2016

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 7. 2016

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 14. 7. 2016

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 14. 7. 2016

výroba elektřiny od 30. 5. 2013

opravy silničních vozidel od 15. 12. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 14. 7. 2016 od 15. 12. 2001

přípravné práce pro stavby do 14. 7. 2016 od 15. 12. 2001

opravy pracovních strojů do 14. 7. 2016 od 15. 12. 2001

ubytovací služby do 14. 7. 2016 od 15. 12. 2001

zemědělská výroba a prodej zemědělských výrobků do 14. 7. 2016 od 6. 9. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 14. 7. 2016 od 6. 9. 1999

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 14. 7. 2016 od 17. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 14. 7. 2016 od 17. 7. 2014

rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění Základní jmění ve výši 37.623.000 Kč (slovy třicetsedmmilionůšestsetdvacetřitisícekorun českých) se zvyšuje o částku 7.685.000 Kč (slovy sedmmilionůšestsetosmdesátpěttisíckorun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku schváleného zvýšení. Bude upisováno 700 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. 685 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Kozojedy se sídlem Kozojedy okres Plzeň-sever, IČ 00 11 86 72. Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti, lhůta pro upsání akcií se stanoví na 14 dnů a počíná běžet následující den po doručení usnesení obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí představenstva. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a to: - zemědělsko - hospodářská budova - seník I parcelní číslo st. 228/1, st. 228/2, st. 228/3 a st. 228/4 zapsaná na LV č. 3 u Katastrálního úřadu Plzeň-sever pro obec Kozojedy katastrální území Kozojedy u Kralovic. - zemědělsko - hospodářská budova - seník II parcelní číslo st. 294/1, st. 294/2, st. 294/3 a st. 294/4 zapsaná na LV č. 3 u Katastrálního úřadu Plzeň-sever pro obec Kozojedy katastrální území Kozojedy u Kralovic. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudky dvou znalců a to Hany Vorlové, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitotí, znalecký posudek č. 2413 ze dne 18.12.2000 a ing. Pavla Šapovalova, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 2413 ze dne 18.12.2000 a ing. Pavla Šapovalova, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1489 ze dne 15.12.2000. Nepeněžitý vklad je splacen předáním nemovitostí společnosti spolu s písemným prohlášením vkladatele dle ust. § 60 obchodního zákoníku ve ve lhůtě deseti dnů od úpisu akcií.Místem splacení je sídlo společnosti. Hospodářské využití nepeněžitého vkladu - nemovitosti spočívá v jejich upotřebitelnosti společnosti při realizaci podnikatelské činnosti. do 25. 4. 2001 od 10. 1. 2001

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 25. května 2000 o zvýšení základního jmění do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Základní jmění ve výši 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevět- settisíckorun českých) se zvyšuje o 5.000.000,- Kč (slovy: pět- milionůkorun českých) upisováním nových akcií s tím, že se připouští upisování nad částku uvedeného zvýšení základního jmění a to s omezením, maximálně do částky 44.505.000,- Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionypětsetpěttisíckorun českých). do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Bude upisování nejméně 5.000 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, maximálně se bude upisovat 44.505 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- kč v listinné podobě. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Emisní kurz akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

S ohledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Kozojedy se sídlem Kozojedy 123, okres Plzeň-sever, IČ 00 11 86 72, jak jsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalce ing. Antonína Horáka - posudek č. 48/00 ze dne 15.5.2000 a ing. Josefa Pátka - posudek č. 93/00 ze dne 12.5.2000. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti - Kozojedy 123, okres Plzeň-sever, PSČ 331 42. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do místa úpisu bude zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis se považuje individuální list za platný. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Lhůta pro upisování se stanoví na třicet dnů a počíná běžet následující den po doručení usnesení zapsaného rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob podle zákona č. 42/92 Sb. v platném znění z transformace Zemědělského družstva Kozojedy se sídlem Kozojedy 123, okres Plzeň-sever, IČ 00 11 86 72. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Nepeněžité vklady - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalců a to ing. Antonína Horáka znalce v oboru zemědělství, ekonomika - znalecký posudek č. 48/00 ze dne 15.5.2000 a ing. Josefa Pátka, znalce v oboru zemědělství, odvětní veterinářství, zemědělská odvětví různá - znalecký posudek č. 93/000 ze dne 12.5.2000. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů na základě těchto posudků znalců. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost, tedy dnem úpisu akcií upisovatelem. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základního jmění, rozhodne o konečné částce zvýšení jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 45 308 000 Kč

od 25. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 37 623 000 Kč

do 25. 4. 2001 od 18. 10. 2000

Základní kapitál

vklad 2 900 000 Kč

do 18. 10. 2000 od 6. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 990 od 15. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 35 408 od 15. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 990 do 15. 12. 2001 od 25. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 35 408 do 15. 12. 2001 od 25. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 723 do 25. 4. 2001 od 18. 10. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 290 do 25. 4. 2001 od 6. 9. 1999

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Jaroslav Fencl

statutární ředitel

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2016

Kozojedy 28, 331 41, Česká republika

Historické vztahy

Jiřina Rusá

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 12. 5. 2014

zánik funkce: 27. 5. 2016

Kozojedy 97, 331 41, Česká republika

Pavel Soukup

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 27. 5. 2016

Bohy 36, 331 41, Česká republika

Ing. Jaroslav Fencl

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 12. 5. 2014

zánik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 12. 5. 2014

zánik funkce: 27. 5. 2016

Kozojedy 28, 331 41, Česká republika

Pavel Soukup

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 14. 5. 2011

zánik členství: 12. 5. 2014

Bohy 36, 331 41, Česká republika

Jiřina Rusá

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 14. 5. 2011

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 12. 5. 2014

Kozojedy 97, 331 41, Česká republika

Pavel Soukup

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 1. 2. 2012

vznik členství: 14. 5. 2011

zánik členství: 14. 5. 2011

Bohy 36, 331 41, Česká republika

Ing. Jaroslav Fencl

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 14. 5. 2011

zánik členství: 12. 5. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2011

zánik funkce: 12. 5. 2014

Kozojedy 28, 331 41, Česká republika

Jiřina Rusá

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2008 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 14. 5. 2011

vznik funkce: 23. 5. 2008

zánik funkce: 14. 5. 2011

Kozojedy 97, 331 41, Česká republika

Pavel Soukup

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2008 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 14. 5. 2011

Bohy 36, 331 41, Česká republika

Ing. Jaroslav Fencl

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2008 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 14. 5. 2011

vznik funkce: 23. 5. 2008

zánik funkce: 14. 5. 2011

Kozojedy 28, 331 41, Česká republika

Pavel Soukup

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2008

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2008

Bohy 36, Česká republika

Jiřina Rusá

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2008

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2008

vznik funkce: 27. 6. 2005

zánik funkce: 23. 5. 2008

Kozojedy 97, Česká republika

Ing. Jaroslav Fencl

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2008

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2008

vznik funkce: 27. 6. 2005

zánik funkce: 23. 5. 2008

Lednice 28, Česká republika

Ing. Lubomír Petřík

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 2. 2006

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 24. 6. 2005

Družstevní 659, Kralovice, Česká republika

Ing. Marie Zábranská

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 2. 2006

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 24. 6. 2005

Brodeslavy 6, Česká republika

Pavel Soukup

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 2. 2006

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 24. 6. 2005

Bohy 36, Česká republika

Jiřina Rusá

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 2. 2006

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 24. 6. 2005

Kozojedy 97, Česká republika

Pavel Štol

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 7. 9. 2001

Lednice 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Fencl

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 4. 2. 2006

vznik funkce: 8. 9. 1999

zánik funkce: 24. 6. 2005

Lednice 28, Česká republika

Bohuslav Bech

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 7. 9. 2001

Kozojedy 28, Česká republika

Václav Pánek

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 7. 9. 2001

Kozojedy 124, Česká republika

Václav Šmaus

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 7. 9. 2001

Lednice 11, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel ve všech věcech samostatně.

od 14. 7. 2016

Za společnost jedná navenek předseda představenstva nebo člen představenstva.

do 14. 7. 2016 od 17. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva anebo společně dva členové představenstva; b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva anebo společně dva členové představenstva s uvedením jména a funkce.

do 17. 7. 2014 od 6. 9. 1999

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Václav Kapsa

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2016

Manětínská 45, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Tomáš Holeček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2016

Řenče 12, 334 45, Česká republika

Zdeněk Taubr

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2016

Kralovice 2, 331 41, Česká republika

Ing. Václav Kapsa

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 27. 5. 2011

vznik funkce: 19. 6. 2006

zánik funkce: 27. 5. 2011

Manětínská 45, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Tomáš Holeček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 27. 5. 2011

vznik funkce: 19. 6. 2006

zánik funkce: 27. 5. 2011

Řenče 12, 334 45, Česká republika

Zdeněk Taubr

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 27. 5. 2011

Kralovice 2, 331 41, Česká republika

Radek Beran

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 9. 6. 2006

Kozojedy 29, Česká republika

Ing. Tomáš Holeček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2006

Kaznějovská 58, Plzeň, Česká republika

František Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik funkce: 13. 7. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2006

Kozojedy 25, Česká republika

Václav Pánek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik funkce: 13. 7. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2006

Kozojedy 124, Česká republika

Ing. Milan Urbánek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 2. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 17. 6. 2005

Slunečná 637, Kralovice, Česká republika

Pavel Peterka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2006

Brodeslavy 24, Česká republika

Václav Urbánek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Lednice 12, Česká republika

Zdeněk Pícl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Lednice 3, Česká republika

Václav Janeček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Všehrdy 13, Česká republika

František Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Kozojedy 3, Česká republika

Ing. Václav Kapsa

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik funkce: 8. 9. 1999

zánik funkce: 9. 6. 2006

Manětínská 45, Plzeň, Česká republika

Další vztahy firmy ZS Kozojedy, a.s.

5 fyzických osob

Ing. Jaroslav Fencl

předseda správní rady

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2016

Kozojedy 28, 331 41, Česká republika

Pavel Soukup

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

Bohy 36, 331 41, Česká republika

Jiřina Rusá

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

Kozojedy 97, 331 41, Česká republika

Ing. Tomáš Holeček

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

Řenče 12, 334 01, Česká republika

Zdeněk Taubr

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

Kozojedy 2, 331 41, Česká republika

Akcionáři

Zemědělské družstvo Kozojedy, IČ: 00118672

Česká republika, Kozojedy

do 18. 10. 2000 od 12. 6. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 9. 1999

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 2. 2007
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 5. 2001
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 5. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 9. 1999

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).