Hlavní navigace

Koronavirus a OSVČ

Přinášíme rozcestník, který by měl pomoci zorientovat se v základních otázkách, které se týkají finančních úlev a podpory pro OSVČ.

Co v rozcestníku najdete:

Text byl naposledy aktualizován: 27.3. 2020.
Podněty posílejte na adresu: redakce@podnikatel.cz

Tip: Měšec.cz – Koronavirus a peníze. Rady, tipy, kdo vám pomůže a na co máte nárok

25 000 Kč pro OSVČ

Příspěvek bude jak pro OSVČ hlavní, tak vedlejší. Aby OSVČ mohla příspěvek dostat, musí v období leden-březen 2020 vykázat ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. Stanoveny jsou i další podmínky. Více v článku

Detaily o mimořádném příspěvku pro OSVČ

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Ošetřovné bude nově i pro OSVČ. Bude se jednat o příspěvek v rámci programu ministerstva průmyslu a obchodu

Ošetřovné bude činit 424 korun za den (12 720 Kč či 13 144 Kč za měsíc). Bude to pro všechny OSVČ, jejichž potomci jsou ve věku až do 13 let. Další podmínkou bude, že jejich manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu a jediné, co bude muset živnostník udělat, je, že doručí jednoduchý formulář, kde potvrdí své základní údaje a podmínky, na živnostenský úřad.

Více o ošetřovném pro OSVČ

ÚLEVY NA POJISTNÉM PRO OSVČ

Od března do srpna nebudou muset OSVČ platit žádné zálohy. OSVČ, které platí pouze minimální zálohy, nebudou navíc muset ani nic doplácet. Ty, které mají vyšší zálohy, pak zpětně doplatí rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a minimální zálohou.

Zpětně, příští rok po podání přehledu za rok 2020, pak budou muset OSVČ doplatit rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Kdo tedy platí pouze minimální zálohy, bude mu pojistné na 6 měsíců plně odpuštěno.

Sociální pojištění

Návrh na odpuštění sociálního pojištění je nyní koncipován tak, že OSVČ nebudou muset platit zálohy za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020.

Sociální pojištění za rok 2020 se pak v Přehledu pro ČSSZ určí tak, že se od standardního výpočtu odečte za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, částka

a) 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost,

b) 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

OSVČ s minimální zálohou tedy nemusí půl roku platit zálohy, ani nic zpětně doplácet.

Zdravotní pojištění

Také návrh na úlevy zdravotního pojištění doznal změn a nyní je postaven stejně jako u sociálního pojištění. Žádné zálohy se nemusí půl roku platit, přičemž zpětně se nebude doplácet pojistné v minimální výši.

Minimální záloha u zdravotního pojištění nyní činí 2352 Kč.

OSVČ vedlejší: zde jsou podmínky stanoveny jinak, více čtěte v článku

Více o úlevách na pojistném

ÚLEVY NA DANÍCH PRO OSVČ

Úlevy na daních zveřejnilo ministerstvo financí v rámci tzv. liberačního daňového balíčku. 

Daň z příjmů 

Všechny fyzické a právnické osoby se mohou beztrestně o 3 měsíce opozdit s podáním daňového přiznání a stejně tak s doplacením daně. 

Fyzickým a právnickým osobám bude prominuta červnová záloha na daň z příjmů.

Podnikatelé budou moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

DPH 

U DPH jsou úlevy u kontrolních hlášení, která se sice nemusí podat v termínu, ale záleží na okolnostech. Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně: 

Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020 (tato pokuta se uděluje, když podnikatel nestihne podat kontrolní hlášení v termínu, ale své pochybení napraví bez výzvy správce daně).

Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka.

Zálohy na daň z příjmů

Prominou se červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.

EET

Pozastavuje se elektronická evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. 

Posečkání úhrady daně

O posečkání úhrady daně musíte požádat.

Pokud budu podávat výše uvedené žádosti, jsem povinen uhradit správní poplatek?

Ne, tyto poplatky jsou odpuštěny.

Jaké úlevy se navrhují v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí? 

Navrhuje se posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31. srpna 2020.

Více informací v článku

ÚLEVY NA ÚVĚRECH A HYPOTÉKÁCH PRO OSVČ

Komerční banky pomůžou klientům krátkodobě si ulevit od splátek hypotéky, úvěrů včetně leasingových úvěrů či úvěrů ze stavebního spoření či dalších splátek (např. pojištění schopnosti splácet, splátka kreditní karty apod.). Banky program teprve připravují. První podporu už ohlásila Sberbank, Raiffeisenbank, Komerční banka, ČSOB a také Česká spořitelna. Další se připojí.

Podmínkou bude bance prokázat, že se klient dostal do tíživé situace v rámci dopadů opatření v souvislosti s koronavirem.

Více o finančních úlevách

BEZÚROČNÝ ÚVĚR COVID 2 PRO OSVČ 

Od pondělí 30.3. lze podávat žádosti o bezúročné úvěry v rámci programu COVID 2. Nově nebude stanovena spodní hranice a budou se poskytovat i úvěry ve výši několika desítek tisíc korun. Oproti původnímu COVID se ale tentokrát bude se žádat přímo u komerčních bank a ČMZRB poskytne záruku.

Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

Vláda zároveň již oznámila, že pro úvěr COVID se připravuje již 3. verze. 

Aktuální články k úvěru COVID

Odložení poslední fáze EET pro OSVČ

Vláda schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po:

  • dobu trvání nouzového stavu 
  • a následujících třech měsíců 

Žádný poplatník tak nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. 

Co když už jsem si zakoupil pokladnu a zaplatil paušál? Můžu požadovat po státu odškodné?

Je nouzová situace, kterou nikdo nepředpokládal. Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb byla zatím odložena nikoli zrušena. Pokladnu tedy určitě potřebovat budete. Pokud platíte za používání pokladny jakýkoli paušál, který jste si již sjednali, doporučujeme vám kontaktovat provozovatele vašeho pokladního systému, který by mohl alespoň pozastavit měsíční poplatky.

Aktuální články k EET

Kurzarbeit – program ochrany zaměstnanosti Antivirus

Kurzarbeit je obecně označení opatření pro období krize, kdy dojde ke zkrácení pracovní doby a zbytek mzdy zaměstnancům místo zaměstnavatele proplácí stát.

Úřad práce ČR bude poskytovat příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd. Tato náhrada bude z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel ovšem musí prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

V rámci programu Antivirus již byly představeny režimy A a B, aktuálně byly schváleny další tři režimy.

Zaměstnavatel bude o refundaci vyplacených náhrad mezd žádat po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen by měl zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.

Aktuální články o kurzarbeitu

Poradny zdarma a diskuze o účetnictví

Spustili jsme několik poraden, ve kterých vám odborníci radí, jak nyní řešit daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, majetkové daně a otázky pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, účetnictví nebo daňové evidence a mezd.

Konzultovat některé problémy můžete i v naší diskuzi o účetnictví.

Radíme zdarma

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).