Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 89/2012 Sb.

Nový Občanský zákoník - Společné ustanovení

Znění od 20181201

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Společné ustanovení

§ 2548

Zájezdem podle tohoto dílu není soubor služeb cestovního ruchu poskytnutý podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání ani soubor služeb cestovního ruchu, jehož nabídka a poskytnutí není podnikáním.

§ 2549

Ujednání ve smlouvě, která se odchylují od ustanovení tohoto dílu v neprospěch zákazníka, jsou neplatná.

§ 2549a

K ujednáním omezujícím nebo vylučujícím zvláštní práva stanovená k ochraně zákazníka se nepřihlíží. To platí i v případě, že se zákazník vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz