Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 89/2012 Sb.

Nový Občanský zákoník - Pododdíl 2 - Hra

Znění od 20181201

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Pododdíl 2

Hra

§ 2881

O hře platí ustanovení o sázce obdobně; jedná-li se však o hru vyžadující pouze zručnost nebo tělesná cvičení obou stran, použije se z ustanovení o sázce jen § 2875.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz