Hlavní navigace

Živnostenský zákon - HLAVA I - NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ

Předpis č. 455/1991 Sb.

Vyhlášené znění

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

HLAVA I

NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ

§ 61

(1) Právnické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti volné, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 50000 Kčs.

(2) Získá-li tím osoba uvedená v odstavci 1 značný majetkový prospěch, může jí živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 100000 Kčs.

(3) Získá-li tím osoba uvedená v odstavci 1 majetkový prospěch velkého rozsahu, může jí živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 500000 Kčs.

§ 62

(1) Právnické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 100000 Kčs.

(2) Činí-li tak osoba uvedená v odstavci 1, aniž její odpovědný zástupce splňuje podmínky podle § 7, nebo získá-li tím značný majetkový prospěch, může jí živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 200000 Kčs.

(3) Získá-li tím osoba uvedená v odstavci 1 majetkový prospěch velkého rozsahu, může jí živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 750000 Kčs.

§ 63

(1) Právnické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti koncesované, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 200000 Kčs.

(2) Činí-li tak osoba uvedená v odstavci 1, aniž její odpovědný zástupce splňuje podmínky podle § 7, nebo získá-li tím značný majetkový prospěch, může jí živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 500000 Kčs.

(3) Získá-li osoba uvedená v odstavci 1 majetkový prospěch velkého rozsahu, může jí živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 1000000 Kčs.

§ 64

(1) Značným majetkovým prospěchem se rozumí částka dosahující nejméně padesátinásobku nejnižší měsíční mzdy stanovené obecně závaznými právními předpisy pro účely trestního zákona,39) majetkovým prospěchem velkého rozsahu částka dosahující nejméně dvousetpadesátinásobku takové mzdy.

(2) Ustanovení trestního zákona40) a zákonů o přestupcích, týkající se stíhání fyzických osob pro neoprávněné podnikání,41) zůstávají ustanoveními § 61 až 63 nedotčena.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn