Hlavní navigace

Blíží se splatnost zálohy na daň z příjmů. Jde o třetí platbu. Koho se týká?

Sdílet

Jana Knížková 10. 9. 2021

Zářijový termín, kdy by měla mít finanční správa na svém účtu další ze splátek záloh na daň z příjmů, se týká těch poplatníků, jejichž daňová povinnost byla vyšší než 150 000 korun. 

Termín, kdy je nutné zálohu uhradit, je ve středu 15. září. 

Jak vysoká by měla být další ze záloh? 

Pokud poplatník patří do skupiny těch, jejichž daňová povinnost byla vyšší než 150 000 korun, musí 15. září uhradit částku ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti.

Právě poplatníci s daňovou povinností vyšší než 150 000 korun by si měli během roku ohlídat hned 4 termíny, kdy jsou povinni hradit zálohy na daň z příjmů. Následující záloha po termínu zářijovém je splatná do 15. prosince. 

Tento termín se týká i první skupiny poplatníků, kteří jsou povinni hradit zálohy na daň z příjmů ve dvou termínech. Jedná se o ty, kteří měli daňovou povinnost vyšší než 30 000 korun, ale nebyla vyšší než 150 000 korun. Ti jsou pak povinni platit zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. 

Úrok z prodlení

Přestože jsou stanoveny pevné termíny pro platbu záloh a doplatku daně, nenabíhá úrok z prodlení automaticky prvním dnem po splatnosti. V souladu s § 252 daňového řádu je poplatník v prodlení, jestliže neuhradí splatnou daň nebo daňovou zálohu nejpozději v den její splatnosti. 

Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, avšak až pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).