Hlavní navigace

Nemáte peníze na byznys plán? Získejte grant. Víme, jak na to

1. 4. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Pokud se vám nedostává financí pro uskutečnění vašeho podnikatelského plánu a záměru, pokuste se zauvažovat o grantu, jehož obdržení vám může vytrhnout trn z paty.

V dnešním článku se zaměříme na to, jak dotáhnout vaši žádost o grant do zdárného cíle. Předně je nutné rozlišit, jestli se chcete v rámci finanční pomoci svému podnikání ucházet o grant nebo o dotaci. Tato dvě slova jsou často mylně zaměňována, každé však znamená něco jiného. V případě dotace se jedná o poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů bez přesného účelu použití, ovšem u grantu jde o finanční podporu přidělenou grantovou komisí na určitý projekt, například zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Čtěte více: Milion pro mladé začínající zemědělce

1. Žádejte jak nejrychleji dovedete

Nejlepší čas pro podání žádosti o grant je tehdy, když se jeho spuštění oznámí. Je to totiž doba, kdy je nejvíce peněz k dispozici. Soutěž bude méně útočná a ti, kteří spravují grantové schéma, budou více zapálení pro jeho udělení žadateli.

2. Ještě před žádostí si promluvte se zadavatelem grantového projektu

Díky osobnímu kontaktu dostanete cenné rady, zda je dobré se o grant ucházet a zda je možné jej vůbec udělit. Očekává se, že vám také zadavatel poradí při vyplňování žádosti, a pokud se o to budete zajímat, informuje vás o pokroku ve věci zpracovávání žádosti.

3. Buďte ve střehu

Granty jsou neustále aktualizovány a zaváděny. Existuje jen velmi málo míst pro zjištění informací, které se týkají zadavatelů a projektů, které by pro vaše podnikání mohly být zajímavé. Proto byste měli mít oči na stopkách.

Grantové projekty jsou v Praze od loňska přehlednější

V loňském roce například Magistrát hl. města Prahy spustil aplikaci, která umožní veřejnosti nahlédnout do grantových oblastí. Uživatelé tak mohou prostřednictvím nové aplikace vyhledávat dle jednotlivých grantových oblastí, seznamy může omezovat, zpřesňovat zadávanými podmínkami nebo vyhledávat podle údajů o žadateli či skupinách žadatelů. Součástí jsou i podpůrné statistické sestavy s informacemi o přidělených nebo nepřidělených grantech.

Aplikace je dostupná na Grantovém portálu hl. města Prahy. Kdokoliv se může podívat na žádosti o grant z různých oblastí a veřejnost tak má větší možnost kontroly.

4. Nerozjíždějte projekt před podáním žádosti

Pokud s naplňováním svého plánu začnete předtím, než zažádáte o peníze, zadavatel může nabýt dojmu, že váš začátek bez jeho finanční asistence značí schopnost dotáhnout vše do konce bez jeho finanční podpory a udělení grantu tak může být dosti nejisté.

5. Ujistěte se, že vaše žádost je ve spojitosti s konkrétním projektem

Nejčastěji jsou granty udělovány pro nějaký specifický důvod, zřídkakdy pouze za účelem finanční podpory růstu podniku. Jestliže tak například budete potřebovat nové vybavení nebo více pracovníků pro spuštění či zahájení prodeje nového produktu, zdůrazněte produkt, ne vybavení. Také je třeba vyzdvihnout výhody v případě úspěšnosti produktu či projektu, což by mohlo být například vytváření nových pracovních míst.

6. Promyslete formulaci své žádosti

Své návrhy a představy popište v žádosti o grant opravdu důkladně, s maximální pozorností a zaměřením se na zadavatelské cíle a pokusit se o jejich důsledné plnění. Přesvědčte se, že jste zmínili přínos projektu zejména pro místní obyvatelstvo a životní prostředí. Opět by vše mělo zapadat do cílů programu udělitele grantu.

7. Buďte upřímní a pravdiví

Nebuďte úskoční a neohýbejte fakta. Zkuste si představit všechny možné důsledky svého projektu, i když si prostě jen chcete zvýšit své příjmy a zisky.

8. Zapracujte na podnikatelském plánu

Ověřte si, zdali máte skutečně silný podnikatelský plán, který můžete předložit spolu se svou žádostí o grant. Pokud již jeden máte od dob, kdy jste o finanční prostředky žádali u banky, budete jej muset pravděpodobně zaktualizovat a upravit. Čtěte více: Podnikatelský plán: Jeden z pilířů úspěšného podniku

9. Přesvědčte zadavatele, že ho potřebujete

Ujistěte se, že zadavatel grantu o který se ucházíte, je plně přesvědčen o vaší potřebě jeho finanční podpory. Musí vědět, že bez toho, aniž by vašemu podnikání finance poskytl, se váš byznys nemůže posunout dál a projekt tak dosáhnout svého cíle.

MM_socky3

10. Mějte peníze v záloze

V neposlední řade se ujistěte, jestli máte potřebné doplňkové finance k dispozici. Nebývá zcela běžným zvykem, aby zadavatel grantu poskytl žadateli 100 % požadovaných financí na pokrytí podnikatelského projektu. Ti, kteří vám finance poskytnou, musejí být zcela přesvědčeni, že jsem připraveni svůj projekt přivést do zdárného konce, nejen o něm mluvit.

Nejčastěji využívané grantové oblasti:

 • Cestovní ruch – podpora ubytovacích zařízení, propagace měst,..
 • Církevní památky – opravy kostelů, klášterů, synagog,..
 • Kultura – divadelní představení, muzea, galerie,..
 • Národnostní menšiny – integrace, menšinové festivaly, občanská sdružení,..
 • Památková péče – opravy památných domů, hradů, zámků,..
 • Prevence kriminality – pomoc obětem trestných činů, kurzy sebeobrany,..
 • Protidrogová prevence – podpora terapeutických skupin, stacionářů, poraden,..
 • Sociální oblast – sociální poradenství, azylové domy,..
 • Sport a tělovýchova – rekonstrukce sportovních hal, sportovišť,..
 • Školství - zkvalitnění výuky, soutěže pro nadané děti,..
 • Volný čas dětí a mládeže – podpora kluboven, táborů,
 • Zdravotnictví – ozdravná centra, podpora rekondičních pobytů, cvičení pro seniory,..
 • Životní prostředí – třídění odpadů, biologické průzkumy, péče o stromy,..
Foto: Isifa.com

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).