Hlavní navigace

10 věcí, které se upravily v nové metodice k #EET oproti původní verzi (2. část)

19. 5. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Spropitné se nezahrnuje do základu DPH a informační povinnost musíte na webu plnit jen tehdy, pokud lze skrze něj uskutečnit evidovanou tržbu.

To jsou příklady dalších upřesnění, které přinesla aktualizovaná metodika k EET.

Prvních 5 změn v nové metodice jsme zmapovali v první části článku: 10 věcí, které se upravily v nové metodice k #EET oproti původní verzi (1. část) 

6. Spropitné a jízdné

Upřesnění se v metodice dočkalo spropitné v restauracích, které se hodně řešilo už před startem elektronické evidence tržeb (EET). Stále platí, že v případě, kdy je dýško příjmem zaměstnanců, tak příslušná částka nepodléhá evidenci tržeb, neboť se jedná o příjem ze závislé činnosti, tj. platba nezakládá rozhodný příjem (příjem z podnikání). V případě, kdy je spropitné příjmem zaměstnavatele (podnikatele – provozovatele příslušného zařízení), tak příslušná částka podléhá evidenci tržeb, neboť se jedná o příjem z podnikání. Povinnost evidence se tedy vztahuje na celou částku, a to bez ohledu na to, zda je spropitné zaplaceno odděleně. V takovém případě je nutné zaevidovat i tuto dodatečnou platbu.

Nově se do metodiky doplnilo upřesnění ke spropitnému a DPH. Platí totiž, že spropitné jakožto platba, která nemá přímý vztah k poskytovanému plnění, se nezahrnuje do základu daně dle § 36 zákona o dani z přidané hodnoty. Částka spropitného se pak nezohledňuje v položkách datové zprávy týkajících se DPH.

Drobné doplnění též zaznamenaly výjimky z evidence, kdy je výslovně v metodice uvedeno, že přirážka k jízdnému hrazená v dopravním prostředku je z evidence vyňata.

7. Elektronické účtenky

Rozšíření doznala i elektronická podoba účtenky. Stejně jako v případě dobírky jde ale jen o zapracování již dříve zveřejněného metodického zpřesnění. Stále platí, že elektronickou účtenku lze vydat jen tehdy, pokud zákazník vysloví předem s touto formou účtenky souhlas. Tento souhlas s elektronickým vystavením účtenky může být součást obchodních podmínek nebo musí vycházet z dohody obou aktérů transakce či ze standardních postupů komunikace mezi poplatníkem a zákazníkem apod.

Uvedený postup lze ve větším měřítku předpokládat např. u stálých obchodních partnerů. Elektronické vystavení účtenky zákazníkům, kteří o tuto formu vystavení účtenky neprojeví zájem, představuje obcházení smyslu ZoET a diskriminaci těch zákazníků, kteří nemají možnost nebo schopnost převzít účtenku v elektronické formě. Splnění povinnosti vystavit účtenku zákazníkovi není možné podmínit zaplacením jakékoli částky či uhrazením poplatku ze strany zákazníka, upřesňuje se nově v metodice.

8. Informační povinnost na webu

Doplnění se objevilo také u povinnosti zveřejňovat informační povinnost na internetových stránkách, na kterých je nabízeno zboží nebo služby. Celní správa si totiž v prvních měsících mylně vyložila příslušný paragraf a pokutovala některé restaurace za to, že nezveřejnily na webu oznámení, přestože přes samotné stránky nic neprodávaly. Nově je proto uvedeno v metodice: Informační povinnost přitom dopadá také na poplatníka, který nabízí zboží nebo služby na internetových stránkách, a to za předpokladu, že prostřednictvím těchto stránek lze uskutečnit evidovanou tržbu.

účto únor klímová

9. Změny u NACE

K změnám došlo i u NACE a zařazení jednotlivých druhů podnikání do EET. Vesměs ale jde o nápravu chyb, které byly v původní metodice uvedeny. Ta totiž počítala i s NACE 40 a 44, které ale nejsou v seznamu NACE vůbec stanoveny. Došlo ale k novince u NACE 45.4, tedy Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství. Nově je v metodice uvedeno, že podnikatelé v této NACE musí evidovat od března 2017 jen tehdy, pokud jde o velkoobchod a maloobchod s motocykly, mopedy, díly a příslušenstvím pro motocykly, včetně zprostředkování obchodu a zásilkového obchodu. Jestliže jde o údržbu a opravy motocyklů, mopedů apod., tady se začnou evidovat tržby až od března 2018.

10. Minoritní platby

Poslední úprava se týkala tzv. minoritních plateb. Nově je v metodice uvedeno, že pro posouzení minoritních plateb se berou platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET a nejsou z evidence tržeb dle § 12, resp. § 36 ZoET vyloučeny. Právě upřesnění, že se do součtu nepočítají vyloučené tržby, tvoří poslední novinku v metodice.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).