Hlavní navigace

4 tipy, jak nezažít ve svém podnikání rutinu a oprášit své skvělé dovednosti

17. 8. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Stejně jako řeší firmy rozvoj zaměstnanců, zacházejí se svým talentem i podnikatelky a podnikatelé. Také oni mohou myslet na svůj rozvoj.

Je otázkou, zda je taktické soustředit se jen na svou pracovní rutinu, na byznys, který právě dobře šlape. Neexistuje záruka, že se podmínky na trhu nezmění.

V dlouhodobějším horizontu budou podnikatel nebo podnikatelka pravděpodobně potřebovat nové dovednosti a kompetence. Také neexistuje záruka, že samotný podnikatel nebude výhledově toužit po změně, protože se promění jeho preference, zájem nebo životní situace, přestane ho bavit fungující rutina nebo časový pres. A schopnost reagovat na změny znamená nezakrnět, neustále na sobě pracovat, nenechat si ujet vlak. I když člověk šéfuje jenom sám sobě a jeho časové vytížení je maximální.

1. Fungovat efektivněji a vést

Talent, to, co lidé dokáží teď a mohou dokázat v budoucnu, co umí, co chtějí a jaký je jejich potenciál, to je jejich bohatství. V podnikání lze svůj vlastní talent rozvíjet. Ale také může spát. Třeba tehdy, když se podnikatel nechá pohltit rutinou, jen reaguje na to, co se mu nabízí, upadá jeho tvořivost a aktivita. A to je často zmarněná šance.

Další možnou odpověď, proč se věnovat vlastnímu rozvoji, přináší konzultantka a trenérka neurolingvistického programování Sue Knight (NLP v praxi, Management Press 2013): Tak jako společnost může fungovat efektivněji, když každý tým spolupracuje a usiluje o stejný cíl, může i jedinec fungovat efektivněji, když všechny jeho „části“ spolupracují jedna s druhou. Neboli jde o to rozvinout v sobě to nejlepší, pracovat efektivně, podávat optimální výkon, být vnitřně vyrovnaný, spokojený a tak čelit nejen konkurenci, ale i každodennímu pracovnímu stresu. A jasně vidět, co má podnikání přinášet a proč se v něm podnikatel nebo podnikatelka vlastně realizují.

Čtěte také: Skočte od byznys plánu k experimentu. Zákaznické reakce tak vyzkoušíte na ostro

Věnovat se vlastnímu rozvoji souvisí také se schopností sami sebe vést. Tedy se schopností, jež patří v samostatném podnikání k těm klíčovým. Ať už pracujeme sami pro sebe nebo v nějaké organizaci, schopnost vést sami sebe je stále důležitější, tvrdí Sue Knight. Právě od schopnosti vést sebe sama se podle ní odvíjí umění vést také další lidi – tedy ovládnout roli šéfa nebo lídra. Za hlavní věc přitom považuje schopnost zvládat a kontrolovat svůj vlastní emocionální stav.

2. Rozvíjet dovednosti i postoje

V jakých oblastech se chce podnikatelka nebo podnikatel rozvíjet a co si zanese do svého skutečně vypracovaného nebo alespoň pomyslného plánu osobního rozvoje, zcela závisí na osobní situaci a potřebách, profesi, oboru podnikání a jeho kontextu i na mnoha dalších individuálních okolnostech. Zmíněná práce s emocemi však také patří k oblastem, na něž je možné se zaměřit.

Rozvoj totiž neznamená pouze nutnost načerpat nové znalosti, dovednosti nebo třeba praktickou zkušenost s řešením nového pracovního problému. Může se odehrávat v mnoha rozličných směrech. Když se Ivana Folwarczná zaměřuje na rozvoj a vzdělávání manažerů (stejnojmenná publikace, Grada Publishing 2010), zmiňuje tyto možné oblasti k rozvoji: znalosti, povahové rysy, postoje, dovednosti a zkušenosti. Nebo, za použití jiného členění, odborné schopnosti (neboli hard skills) a měkké dovednosti uplatňované především při jednání s lidmi (neboli soft skills).

Čtěte také: Naučte se připravovat špičkové prezentace, které nebudou nudit

Do měkkých kompetencí nepatří jen kreativita, efektivní komunikace, flexibilita, řešení problémů nebo ovlivňování lidí, ale také celoživotní učení. Které v tom nejlepším případě zahrnuje i schopnost předvídat a ovlivňovat vývoj daného oboru podnikání. Což od podnikatelů vyžaduje aktivní přístup i předvídání potřeb a potřebných dovedností.

3. Jak se nezahltit

Chuť k vlastnímu rozvoji by ale neměla vést k tomu, že se z podnikatele stane sběrač odborných kurzů a školení, e-learningových programů, které jsou dnes přístupné i zdarma, nebo knih. Případně, že se seberozvojem úplně zahltí. Úběžníkem rozvoje by měly být podnikatelské cíle a strategie a snaha vždy vybrat to podstatné. Klíčové je také převést novinky do vlastní praxe a získat k nim zpětnou vazbu – a to včetně informace o tom, zda a jak se finanční i časová investice do vlastního rozvoje vyplácí (pokud není rozvoj cílem sám o sobě).

Čtěte také: Nejlepší čas uskutečnit své sny a plány byl před 20 lety, další nejlepší je teď

Ivana Folwarczná proto nabízí sadu základních otázek: Co (se učit, zjišťovat, jaký je cíl)? Proč? Jak? (Jak je přitom otázka, v níž se odráží také individuálně preferovaný styl učení.) Kým? Kdy? Kde? A za kolik? Jde o to uvědomit si, kde by podnikatel chtěl v dané věci výhledově být, kde je teď, jak se tam, kde být chce, dostane, a co pro to skutečně udělá.

4. Praxe, která předchází znalosti

V podnikání je však také zcela přirozené učení se akcí, tedy při řešení konkrétních situací, výzev, problémů, při hledání konkrétních řešení, a learning-by-doing. To znamená učit se něco prostě tím, že to podnikatel prakticky provádí. Praxe a praktické využití je v tomto případě mnohem důležitější než jakékoliv teorie. Akce je tu podstatnější než znalost, která se právě až akcí buduje. Je však třeba si to uvědomit. A reflektovat to, co se podnikatelka nebo podnikatel akcí naučili, kam je to posunulo a jak to využijí dál.

CHtip2

Čtěte také: Chcete si otevřít vlastní restauraci? Nejdřív se otestujte v té bytové

Takový přístup však předpokládá schopnost akceptovat chyby a nedokonalost. Smiřte se s možností, že váš výkon nebude dokonalý. Dokažte si, že se umíte učit z vlastních chyb a příště být lepší, navádí psycholog Albert Ellis (Trénink emocí, Portál 2002). Doporučuje přitom dělat přesně to, z čeho má člověk bezdůvodné obavy. A dodává: Jen vy sami se můžete přimět ke změně. Vy sami a vytrvalá práce, kterou vykonáte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).