Hlavní navigace

5 příkladů, jak správně vyplnit v kontrolním hlášení evidenční číslo dokladu

29. 12. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Pokud se chcete vyhnout výzvám a případně následným kontrolám a sankcím, musíte v kontrolním hlášení především správně vyplnit evidenční čísla daňových dokladů.

Jednou z problematických věcí u kontrolních hlášení bude správně zadat evidenční čísla daňových dokladů. Ta totiž mohou obsahovat kromě čísel i písmena, pomlčky, lomítka a další znaky, ke kterým se jednotlivé informační systémy chovají různě. Není navíc jisté, jakou míru nepřesnosti bude finanční správa tolerovat. Ta na svých stránkách uvádí, že minimálně musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí tak, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu.

Čtěte také: Kontrolní hlášení je tady. Čtěte velký přehled, co, kdo, kdy a jak musíte splnit

5 příkladů, jak vyplnit evidenční číslo

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Evidenční číslo daňového dokladu tvoří nedílnou součást kontrolního hlášení a jeho vyplňování může podnikatelům přinést nemalé problémy. Podnikatelé by jej proto měli přepisovat co nejpřesněji, jak je uvedeno na dokladu. Pozor na to, že evidenční číslo daňového dokladu se může lišit od variabilního symbolu, kde uvádíte jen čísla. Základem je u kontrolního hlášení správně přepsat alfanumerické znaky ve správném pořadí.

Otázky a odpovědi k evidenčním číslům podle finanční správy

Příklad 1 – písmena, čísla, pomlčky

Jak vyplnit v kontrolním hlášení vyplněno evidenční číslo daňového dokladu, pokud na daňovém dokladu je uvedeno FV-256/16j. Bude dostačující uvést pouze numerické vyjádření tj. 25616?

Odpověď


Evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Vámi uváděné číslo daňového dokladu by mělo být tedy v kontrolním hlášení vyplněno buď v plném formátu tj. FV-256/16j anebo s vynecháním speciálních znaků, ale ve správném pořadí tj. FV25616j.

Příklad 2 – malá a velká písmena


Obdrželi jsme daňový doklad s evidenčním číslem FV285J. Náš účetní systém ale mění automaticky velká písmena na malá. Můžeme uvést tento daňový doklad v části B.2. kontrolního hlášení ve formátu fv285j?

Odpověď


Ano, změna velkých písmen na malá a opačně není problém.

Příklad 3 – úvodní nuly


Pokud máme evidenční číslo daňového dokladu 000001589, můžeme jej uvést v kontrolním hlášení bez úvodních nul, tj. v kolonce evidenční číslo daňového dokladu bude vyplněno ve formátu 1589?

Odpověď


Ano, v kolonce evidenční číslo daňového dokladu není nutné vyplňovat tzv. vodící nuly (tj. nuly, které jsou před číslem).

Čtěte také: 5 věcí, které si hlídejte v souvislosti s kontrolním hlášením

Příklad 4


Pokud nám dodavatel pošle daňový doklad s uvedením Fa.č. 250000123 (2015), je možné abychom do kontrolního hlášení v části evidenční číslo daňového dokladu vykázali FA.Č. 250000123 (2015)?

Odpověď

Pro účely kontrolního hlášení je nutné vyplnit kolonku evidenční číslo daňového dokladu co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Vyplňuje se pouze číslo daňového dokladu, nikoli označení čísla („Fa.č.“ nebo FA.Č.“), není-li toto označení součástí čísla dokladu. Do kolonky evidenční číslo daňového dokladu se tedy uvede 250000123 (2015), popř. 2500001232015.

Příklad 5 – zmocnění k vystavování daňových dokladů


S dodavatelem máme sjednanou dohodu ve smyslu § 28 odst. 6 zákona o DPH, na jejímž základě jsme my, jakožto odběratel, zmocněni k vystavování dokladů (tzv. self-billing neboli samofakturace). Jaké evidenční číslo dokladu má být uváděno v kontrolním hlášení u dodavatele a odběratele? Dle našeho názoru by se mělo jednat o naše číslo, tj. evidenční číslo, které uvedl vystavovatel dokladu, v daném případě naše společnost – odběratel. V současné době dodavatel do svého účetního systému zadává dané doklady pod svým interním evidenčním číslem, pod kterým jej také vede v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty dle § 100 zákona o DPH.

Odpověď


V kontrolním hlášení musí být uvedeno u odběratele i dodavatele shodné evidenční číslo daňového dokladu, který je vystaven na uskutečněné zdanitelné plnění. To, zda je daňový doklad vystaven dodavatelem anebo je k jeho vystavení zmocněn odběratel, není rozhodující. Ve Vašem případě tedy bude v kontrolním hlášení dodavatele i odběratele uvedeno evidenční číslo daňového dokladu uvedené na daňovém dokladu vystavovatelem, kterým je v případě tzv. self-billingu odběratel.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).