Hlavní navigace

5 změn oproti předchozím letům u daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2021

21. 2. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021 se pomalu a jistě blíží. Oproti předchozím rokům musí podnikatelé počítat s některými změnami.

Letos už například není žádný odklad termínu pro podání přiznání, který mohli podnikatelé využít v posledních dvou „epidemických“ letech. Po dlouhé době se rovněž změnila základní sleva na poplatníka. Server Podnikatel.cz připravil přehled 5 hlavních novinek, které se s přiznáním za rok 2021 pojí.

Přiznání je opět nutné podat v původních lhůtách

Základní koncept daňových přiznání k dani z příjmů se sice nezměnil, přesto platí v daňových přiznáních za rok 2021 určité novinky oproti předcházejícím zdaňovacím obdobím. Zatímco v posledních dvou letech dostali podnikatelé kvůli koronavirové pandemii více času na samotné podání přiznání a doplacení daně, letos už vše jede v zaběhnutých kolejích. Daňové přiznání tak musí opět být podáno do začátku dubna. Už od loňska nicméně platí, že podnikatelé, kteří podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů prodlouženou o 1 měsíc. Přiznání tedy mohou podat 2. května (lhůta pro případný doplatek daní se tím posouvá také na 2. května).

Zároveň se zjednodušilo podání podnikatelům, kteří využívají služeb daňového poradce a chtějí tak prodloužit lhůtu o další tři měsíce. Do konce roku 2019 bylo nutné dát plnou moc konkrétnímu daňovému poradci a tu před uplynutím tříměsíční lhůty (zpravidla do začátku dubna) doručit na finanční úřad. To již není nutné a stačí, když daňový poradce prostě podá přiznání ve lhůtě tří měsíců po uplynutí základní lhůty a plnou moc doručí až s přiznáním.

Psali jsme: Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Sestavili jsme kalendář pro rok 2022

Přiznání musí podat i některé OSVČ s paušálem

Rok 2021 byl prvním, kdy mohly OSVČ využít institutu paušální daně a tím se zbavit povinnosti podat přiznání a přehledy. Některé OSVČ s paušální daní nicméně musí přiznání podat. Podnikatel, který vstoupil do režimu paušální daně, má povinnost za rok 2021 podat daňové přiznání, přičemž pro následující rok nadále zůstává v režimu paušální daně, pokud u něj nastala některá z následujících situací:

 • V průběhu roku se podnikatel nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy, přičemž není rozhodná délka trvání pracovního poměru.
 • Podnikatel vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 3500 Kč za měsíc.
 • Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10 000 Kč za měsíc.
 • Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč za měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.
 • Podnikatel v průběhu roku realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 15 000 Kč.
 • Podnikatel prodal majetek, ze kterého mu plynul příjem nad 15 000 Kč a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem (nemovitosti, cenné papíry, bitcoin apod.).
 • Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 15 000 Kč a tento příjem není zároveň osvobozen (osvobozují se příjmy od příbuzných v přímé linii a od vybraných příbuzných v linii nepřímé, od osoby žijící ve společné domácnosti) a další ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů přesahující 15 tisíc Kč.

V případě, že u podnikatele dojde v průběhu roku k následujícím skutečnostem, vzniká mu rovněž povinnost podat daňové přiznání a zároveň podnikatel již není v režimu paušální daně ani pro následující daňová období. Pozor rovněž na to, že tuto skutečnost musíte oznámit správci daně do 15 dnů, odkdy nastala.

 • Výše příjmů podnikatele za daný rok překročila částku 1 000 000 Kč.
 • Podnikatel se stal dobrovolným nebo povinným plátcem DPH.
 • Podnikatel se stal společníkem veřejné obchodní společnosti.
 • Podnikatel se stal komplementářem komanditní společnosti.
 • Podnikatel přestal být daňovým rezidentem České republiky.
 • Podnikatel se stal účastníkem důchodového pojištění v jiném státě než je Česká republika.
 • Vůči podnikateli bylo zahájeno insolvenční řízení.

Psali jsme: Kdo podává daňové přiznání za rok 2021? A komu se to vyplatí, i když nemusí?

Končí stará verze daňového portálu

Kdo podával přiznání elektronicky a navzdory spuštění online finančního úřadu MOJE daně zůstával věrný původní verzi daňového portálu, bude mít za týden smůlu. Finanční správa totiž na konci února letošního roku ukončí provoz starší verze daňového portálu. Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu je podle úřadů nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně.

Daňové šablony ke stažení

Zvýšila se základní sleva na dani a školkovné

Po dlouhých letech vzrostla základní sleva na poplatníka, a to z 24 840 korun na 27 840 korun v roce 2021. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Díky zvýšení minimální mzdy se zvýšilo také maximální tzv. školkovné, a to na 15 200 Kč. Sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka, celková částka výdajů uhrazená za příslušné zdaňovací období a datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti, pro rok 2021 jde tedy o již zmíněnou částku 15 200 Kč.

Nová příloha přiznání

Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nepředávají účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky, mohou nově účetní závěrku vložit do veřejného rejstříku skrze finanční úřad. Příslušná novela zákona je sice účinná již od roku 2021, obsahovala však přechodné ustanovení, podle něhož jde tuto novinku využít až na účetní závěrku, která je sestavena za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021.

Pokud chce firma tuto možnost předání účetní závěrky do obchodního rejstříku využít, musí podat přílohu k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, který platí pro zdaňovací období započatá v roce 2021, konkrétně pak tiskopisem Přílohy k položce 11 I. oddílu daňového přiznání s označením 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1 „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“.

Daně 23 konec

Nutnou podmínkou rovněž je elektronická forma podání daňového přiznání včetně všech jeho příloh, a to ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných podle daňového řádu správcem daně z příjmů.

Psali jsme: Účetní závěrku za vás do rejstříku vloží finanční úřad, musíte ale podat žádost

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).