Hlavní navigace

500 Kč i pro majitele malých eseróček. Kdo bude mít nárok a kdo smůlu?

28. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Podpora majitelů malých eseróček už má jasné kontury. Na 500 korun denně nakonec dosáhnou i některé trojčlenné firmy.

Původně měly podporu 500 Kč denně dostat kromě OSVČ jen jednočlenná eseróčka. Pak se podpora rozšířila i na společníky dvojčlenných firem a nakonec by podle návrhu měli na příspěvek dosáhnout i jednatelé jednočlenných a dvoučlenných firem, pokud jsou jedinými jednateli ve společnosti.

Podpora nakonec i pro trojčlenná eseróčka

Vláda včera začala projednávat návrh nařízení o poskytování dotací některým právnickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2. Projednávání návrhu sice vláda přerušila, měla by se k němu ale vrátit ve čtvrtek. Přerušili jsme projednávání kvůli tomu, abychom vyprecizovali podmínky, aby podpora nešla kombinovat s Pětadvacítkou či Antivirem. Podporu každopádně budou moct čerpat malá eseróčka, a to jednočlenná i dvojčlenná, protože se ukázalo, že takto podniká celá řada manželských párů. Bude tam i možnost tříčlenné firmy, protože jednatel, který nemá pozici zaměstnance, je vyloučen z čerpání Antiviru. Teoreticky tak může podpora dopadat až na tři osoby, uvedla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová, která předpokládá, že vláda nakonec ve čtvrtek nařízení i schválí.

Konkrétně návrh počítá s tím, že v rámci zmírnění dopadů koronavirové krize dostanou příspěvek 500 Kč denně nejen OSVČ, ale i společníci (a případně jednatel) společností s ručením omezeným založených za účelem dosahování zisku. Pětistovka se má vyplácet za každý den rozhodného období, rozumí se období od 12. března 2020 do 8. června 2020. Celkově tak majitelé budou moct dostat až 44 500 Kč.

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, která je po celou dobu rozhodného období 

 • společníkem jednočlenné společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku,
 • společníkem dvoučlenné společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku,
 • jediným jednatelem jednočlenné nebo dvoučlenné společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku.

Aby šlo o podporu požádat, nesmí mít firma žádné zaměstnance a může zaměstnávat pouze svého společníka nebo jednatele. Společnosti rovněž nesmí být v době podání žádosti o dotaci v úpadku nebo v likvidaci.

Podmínka minimálního obratu

Na příspěvek budou mít na základě žádosti nárok jen ti společníci a jednatelé, jejichž eseróčka nemohla v rozhodném období zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou výdělečnou činnost v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to z důvodu:

 • nutnosti uzavřít provozovnu žadatele či omezit její provoz,
 • karantény žadatele,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech výdělečné činnosti žadatele nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon výdělečné činnosti.

Aby však majitelé mohli dotaci získat, musí splnit i další podmínky. Konkrétně jde o výši obratu firmy. Nárok na dotaci budou mít jen ti, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 80 000 Kč nebo které měly za první kvartál letošního roku obrat nejméně 20 000 Kč. Obratem podle věty první se rozumí obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Kdo nemůže žádat

Dotaci nepůjde poskytnout žadateli, který je jednatelem nebo společníkem společnosti s ručením omezeným

 • která má v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • která má v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • která má v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • která je nespolehlivým plátcem podle zákona o dani z přidané hodnoty,
 • které byla poskytnuta podpora jako náhrada za omezení její výdělečné činnosti z důvodu koronaviru nebo souvisejících krizových opatření za dny rozhodného období, za které je požadována dotace, nebo
 • které byla poskytnuta podpora jako jiná náhrada v souvislosti s výskytem koronaviru do dne podání žádosti o dotaci.

Dotaci nepůjde poskytnout ani žadateli, který je

 • osobou, která má v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • osobou, která má v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • osobou, která má v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • nespolehlivým plátcem podle zákona o dani z přidané hodnoty, nebo
 • osobou, jejíž místo trvalého pobytu se nachází mimo území České republiky.

S čím nepůjde příspěvek kombinovat

Jak uvedla ministryně financí, návrh dále počítá s tím, že podporu nepůjde kombinovat s Pětadvacítkou pro OSVČ či programech Antivirus. Zatím je návrh koncipován tak, že výše poskytované dotace se snižuje o 500 Kč za každý den rozhodného období, ve kterém byl žadatel

 • osobou, které byla poskytnuta podpora jako náhrada za omezení její výdělečné činnosti z důvodu koronaviru nebo souvisejících krizových opatření, s výjimkou ošetřovného podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, za dny rozhodného období, za které je požadována dotace, nebo
 • osobou, které byla poskytnuta podpora jako jiná náhrada v souvislosti s výskytem koronaviru do dne podání žádosti o dotaci.

Žádosti o dotaci půjde podat nejpozději do 60 dnů po ukončení rozhodného období, tedy až do začátku srpna. Stejně jako u OSVČ budou muset i eseróčka, respektive jejich majitelé či jednatel, podat žádost a vyplnit čestná prohlášení. Příjem a posuzování žádostí o dotaci a jejich další potřebnou administraci bude vykonávat Státní fond rozvoje bydlení.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).