Hlavní navigace

Banky mají rekordně tučné zisky. Peníze od Čechů pak většinou putují do zahraničí

27. 2. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Většina korporátních společností v Česku má zahraničního vlastníka. Peníze od Čechů, až na výjimky, tak putují do kasy mimo republiku.

Například, co se týče bank působících na českém trhu, většina z nich je součástí nějaké zahraniční skupiny. Daně tak sice odvádějí zde, ale jejich zisky jdou často akcionářům v zahraničí nebo mateřským společnostem.

Server Podnikatel.cz se snažil zjistit, jaké zisky mají banky a kam přesně putují. Ukázalo se, že zástupci bank jsou ohledně těchto informací opatrní a řada z nich odmítla konkrétně sdělit, kam směřují. K transparentnějším institucím patřily ty, které mají české majitele a jejich zisky tak zůstávají v České republice. Naopak ty banky, které mají zahraniční majitele, otázku o odchodu zisků často přešly. V těchto případech jsme vycházeli z výročních zpráv, které patří mezi povinně zveřejňované informace. Kromě hospodářských výsledků jsou v nich data také o akcionářích.

Dále je patrné, co se týče výše tržeb a zisků, že měl velký vliv koronavirus. Dnes se již dostávají do normálu. Polovina z bank ještě nezveřejnila výsledky za rok 2022, ale už nyní je patrné, že v některých případech je meziroční růst mezi lety 2021 a 2022 opravdu rekordní.

Zisky bank stále rostou

V následující tabulce jsou uvedeny zisky bank v letech 2018 až 2022 s tím, že se jedná o čistý zisk, případně o čistý zisk náležející akcionářům banky. Banky mBank v České republice a na Slovensku jsou organizační složky polské mBank S.A. a zisky české pobočky nejsou přímo zveřejněny. Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank, uvedla, že celkové výnosy mBank dosáhly v roce 2022 rekordně vysoké úrovně 7,8 miliardy PLN, což je meziročně přírůstek o více než 28 %.

Největší meziroční růst je patrný u Trinity Bank. V roce 2021 byl zisk v hodnotě 200 milionů a za rok 2022 dosáhl před auditem jedné miliardy korun, potvrdil serveru Podnikatel.cz David Jirušek, tiskový mluvčí Trinity Bank. Podle něj jde o rekordní zisk, kterého docílili tím, že se zaměřili na vybrané produkty a služby. Jako je spořicí účet nebo stále rostoucí podíl financování developerských projektů. O necelých 90 procent se zvýšil zisk také Fio bance. Jedná se o doposud nejvyšší roční zisk, který, jak podotýká tiskový mluvčí banky Jakub Heřmánek, znamená také nejvyšší částku daně z příjmu právnických osob, kterou banka odvede do českého státního rozpočtu. Ta by podle předběžné účetní závěrky měla být přes 600 milionů Kč.

Banka Zisk v roce 2018 (v Kč) Zisk v roce 2019 (v Kč) Zisk v roce 2020 (v Kč) Zisky v roce 2021 (v Kč) Zisk v roce 2022 v (v Kč) Meziroční růst 22/21
Air bank 1,47 mld. 1,53 mld. 1,35 mld. 1,86 mld. doposud nezveřejněno
Banka CREDITAS 171,3 mil.  262,7 mil. 114,3 mil. 21,7 mil. doposud nezveřejněno
Česká spořitelna 15,36 mld. 17,74 mld. 10,07 mld. 14,18 mld. doposud nezveřejněno
ČSOB 15,75 mld. 19,7 mld. 8,5 mld. 16,2 mld. 17,5 mld. 8 %
Fio banka 1,03 mld. 1,8 mld. 1,18 mld. 2,3 mld. 4,3 mld. 87 %
Komerční banka 14,85 mld. 14,90 mld. 8,16 mld. 12,73 mld. 17,56 mld. 38 %
mBank neuvedena data za ČR neuvedena data za ČR neuvedena data za ČR neuvedena data za ČR neuvedena data za ČR
MONETA Money Bank 4,20 mld. 4,02 mld. 2,60 mld. 3,98 mld. 5,19 mld. 30 %
Raiffeisenbank 3,82 mld. 4,73 mld. 2,22 mld. 4,77 mld. doposud nezveřejněno
Trinity Bank 51,26 mil. 50,39 mil. 75,41 mil. 200,66 mil. 1 mld. 398 %
UniCredit Bank 9,05 mld. 10,12 mld. 5,32 mld. 6,98 mld. doposud nezveřejněno

Co za růstem zisků stojí?

Jak je vidět v tabulce, například u ČSOB se výrazně zvýšil zisk v letech 2020 a 2021. Ve výroční zprávě je pak uvedeno, že se tak dělo díky rozpuštění opravných položek k úvěrům. Za loňským dobrým výsledkem pak podle generálního ředitele skupiny ČSOB Aleše Blažka stojí silná trojka – růst vkladů, úvěrů i investic. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvádí, že banky v loňském roce těžily z prostředí poměrně vysokých úrokových sazeb. Centrální banky zvyšováním úrokových sazeb bojují proti rapidní inflaci a kvůli výrazné inflaci a inflačním očekáváním stoupají také tržní úrokové sazby. Oboje se příznivě promítá do ziskovosti bank, neboť to navyšuje úrokové marže, a pak tedy úrokové výnosy. Ty představují klíčový zdroj bankovního zisku, vysvětluje.

ČEZ bude mít letos rekordní zisk. Více peněz do státní kasy, raduje se ministerstvo Přečtěte si také:

ČEZ bude mít letos rekordní zisk. Více peněz do státní kasy, raduje se ministerstvo

Kam odcházejí zisky bank?

Každá banka to má se zisky jinak. Ve většině případů ale připadají zisky vlastníkům banky nebo akcionářům. Například akcionářská struktura Trinity bank zahrnuje téměř 9000 drobných českých akcionářů a jak uvedl David Jirušek, podíl veškerých výnosů banky generovaných z aktiv v České republice přesáhl k 31. 12. 2021 99 % a zbylou část z aktiv v jiných státech EU. Akcionářů MONETA Money Bank bylo k 31. prosinci 2022 přes 22 tisíc a jednalo se o fyzické osoby a české a zahraniční právnické osoby s tím, že české právnické osoby měly 39,5 akcií. K akcionářům s největším podílem kromě společnosti Tanemo spadající pod PPF Group patři Manecomte Limited, Mythessa Holdings Limited (J & T Finance Group) nebo například Banka CREDITAS.

V Komerční bance jsou podíly na zisku ve formě dividend vypláceny všem akcionářům podle jejich podílu na kapitálu banky, tedy podle podílu počtu jejich akcií na celkovém počtu akcií. Všechny akcie KB mají stejná práva, žádný akcionář nemá preferenční akcie, se kterými by byla spojena práva na přednostní výplatu – dividend, upřesnila Šárka Nevoralová, tisková mluvčí Komerční banky. Fio banka zisky nevyplácí, ale používá je pro svůj další rozvoj. Podobně zisky české a slovenské odnože mBank přispívají k retailové části podnikání celé banky.

V následující tabulce je uvedeno, kam odcházejí zisky bank s doplněním, které vychází z výročních zpráv bank.

Banka Kam zisky odcházejí? Poznámka
Air bank ČR
Banka CREDITAS ČR
Česká spořitelna Banka se nevyjádřila Podle výroční zprávy čistý zisk připadá na vlastníky mateřského podniku
ČSOB Banka na tuto otázku neodpověděla Podle výroční zprávy připadají vlastníkům banky
Fio banka ČR, banka zisky nevyplácí, ale používá pro svůj další rozvoj
Komerční banka Vypláceny akcionářům Akcionáři jsou fyzické osoby z České republiky a banka Société Générale
mBank Polsko
MONETA Money Bank banka se nevyjádřila podle výroční zprávy 83 % akcií vlastní právnické osoby, z toho je necelých 40 % českých
Raiffeisenbank Banka se odkázala na zveřejněné výroční zprávy Ve výroční zprávě je uvedeno, že zisk náleží akcionářům mateřské společnosti
Trinity Bank ČR a státy EU
UniCredit Bank Banka se nevyjádřila Akcionářem je podle výroční zprávy UniCredit S.p.A v Itálii

Kdo je majitelem našich bank?

S odesíláním tržeb souvisí i majetková struktura banky. V České republice jsou banky nejčastěji součástí nějaké zahraniční skupiny. Výjimku tvoří například Fio banka, kde jsou majiteli Petr Marsa a Romuald Kopún, dva z jejích zakladatelů, přičemž, jak doplňuje Jakub Heřmánek, každý vlastní 50 % akcií společnosti Fio banka. Air bank je podle tiskové mluvčí Jany Pokorné součástí PPF Financial Holdings a.s., což je finanční instituce se sídlem v ČR podléhající regulaci ČNB.

Trinity Bank má cca 9000 drobných českých akcionářů s tím, že mezi větší akcionáře banky patří skupina SAB Finance, což je česká firma Radomíra Lapčíka. Banka CREDITAS patří Pavlu Hubáčkovi. Nejvýše postavenou právnickou osobou v rámci Skupiny CREDITAS a zároveň také 100% přímým akcionářem Banky CREDITAS je subjekt CREDITAS B.V., který je 100% přímo vlastněn panem Pavlem Hubáčkem, který je zároveň i ovládající osobou Banky CREDITAS, popsala Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace banky. 

ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. KBC Bank i KBC Group mají sídlo na adrese: Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie, uvádí Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB. 

Vlastníkem MONETA Money Bank je společnost PPF Group. Podle výroční zprávy jsou vlastníci akcií z České republiky zastoupeni v 52,8 %, z Kypru ve 21,7 %, dále je jich 10,2 % z USA, 6,9 % z Velké Británie a 1,9 % z Asie. Akcionářů z ostatních zemí jsou pak 6,4 %.

K 31. prosinci 2022 měla Komerční banka 69 034 akcionářů, z toho 63 050 byly fyzické osoby z České republiky. Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %. Minoritní akcionáři měli celkem 39 %, z nich největší podíly drží mezinárodní společnosti spravující podílové a penzijní fondy a suverénní (tedy státní) fondy, zmínila Šárka Nevoralová. 

Majitelé dalších bank jsou uvedeni v tabulce.

Banka Majitel
Air bank PPF Financial Holdings
Banka CREDITAS Pavel Hubáček, CREDITAS B.V. (sídlo v Nizozemí)
Česká spořitelna Součástí Skupiny Erste (Rakousko)
ČSOB KBC Bank NV (Belgie)
Fio banka Petr Marsa a Romuald Kopún
Komerční banka Société Générale (Francie) a akcionáři z ČR
mBank mBank S.A. (sídlo Polsko, spadá pod německou Commerzbank)
MONETA Money Bank PPF Group
Raiffeisenbank Raiffeisen Bank International (Rakousko)
Trinity Bank Čeští akcionáři, SAB Finance (ČR)
UniCredit Bank Součástí UniCredit Group (Itálie)

Zisky v budoucnu může ovlivnit windfall tax

Jak jsme již dříve psali, daň z mimořádných zisků v bankovním sektoru dopadne na firmy s čistým úrokovým příjmem nad 6 mld. Kč za předcházející rok, což je dle definice České národní banky hranice oddělující velké a střední či malé banky. Sazba windfall tax činí 60 % a dotčeným firmám se aplikuje jako daňová přirážka k 19% dani z příjmů právnických osob na jejich nadměrný zisk. Ten se bude počítat srovnáním základu daně v aktuálním roce s aritmetickým průměrem jeho historických základů daně za 4 předcházející zdaňovací období před šokem (tj. 2018–2021) navýšeným o 20% toleranční pásmo.

Takzvaná windfall tax se vztahuje až k ziskům za letošní rok. Podle Lukáše Kovandy dotčené banky zřejmě přistoupí k různým formám optimalizace, aby svůj daňový základ snížily a tím se placení daně z mimořádných zisků vyhnuly. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).