Hlavní navigace

Bioplynové stanice – nová příležitost k podnikání (1)

6. 8. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Kvůli rostoucímu množství dovážených potravin ze zahraničí, určitým evropským zemědělským kvótám (např. na cukr, mléko atd.) a stále se zvyšujícím cenám ropy, potažmo tedy nafty, vyvstává před zemědělci zásadní problém - co pěstovat a vyrábět, aby se uživili.

Bioplyn

Bioplyn je směs organických plynů. Ty vznikají rozkladem každé organické hmoty působením bakterií, kvasinek a hub za nepřítomnosti kyslíku. Jedná se vlastně o proces, který automaticky probíhá v zažívacím traktu živočichů, především v bachoru přežvýkavců. Bioplyn se skládá ze 60 – 80 % čistého metanu, což je vysoce výhřevný plyn, známý jako zemní plyn. Bioplyn nemá tedy tak vysokou výhřevnost jako zemní plyn, ale stále větší než např. svítiplyn.

Historie bioplynových stanic (BPS)

Možným řešením se nabízejí bioplynové stanice (BPS) na výrobu bioplynu. První BPS u nás byla postavena již v roce 1974 v Třeboni. Poté jich vzniklo ještě několik, ovšem po roce 1989 byla jejich stavba z určitých důvodů (např. privatizačních, rychle se měnící legislativě, téměř nulové podpoře obnovitelných zdrojů energie apod.) pozastavena. V roce 1994 byla uvedena do provozu např. biostanice ve firmě Rabbit, Trhový Štěpánov či v roce 2004 ve firmě Bocus Letohrad.

Velké zkušenosti s BPS mají např. zemědělská družstva v Rakousku a Německu, odkud lze brát určitou inspiraci.

Podpora životního prostředí

Na světové konferenci v Rio de Janeiru se všechny země Evropské unie i další vyspělé státy dohodly, že posílí ochranu atmosféry snížením obsahu skleníkových plynů. Česká republika se také zavázala v Přístupové smlouvě k EU zvýšit podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů do roku 2010 na úroveň 8 %. Ke konci roku 2005 byl na úrovni 3,9 %.

V roce 2005 vešel v platnost zákon 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Tento zákon vytváří a upravuje podmínky pro zvýšení počtu zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Jeho hlavním přínosem a cílem je:

  • podpořit využívání obnovitelných zdrojů a zajistit trvalé zvyšování jejich podílu,
  • docílit do roku 2010 8 % podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a po roce 2010 tento podíl nadále zvyšovat,
  • šetrně využívat přírodní zdroje.

Za obnovitelné zdroje jsou považovány obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a energie bioplynu.

Několik „pro“ pro bioplyn

  • výroba bioplynu je novým oborem podnikání, který může být provozován hospodárně,
  • výroba je všeobecně dobře přijímána, zvláště u vlády a obyvatelstva,
  • výroba bioplynu je považována za trh budoucnosti,
  • z výroby těží zemědělci, obce a obyvatelé,
  • bioplyn je alternativním zdroje, který je obnovitelný,
  • vedlejším produktem při výrobě je kvalitní hnojivo, které nemá negativní vliv na životní prostředí
  • a další.

„Desatero bioplynových stanic“

Vzhledem k tomu, že investice do BPS nejsou levnou záležitostí a je potřeba zvážit veškeré aspekty, vypracovalo ministerstvo zemědělství tzv. desatero bioplynových stanic, ve kterém jsou připomenuty zásady efektivní výstavby a provozu biostanic. Ministr zemědělství Petr Gandalovič klade hlavní důraz na precizní přípravu projektu. Velmi důležité je podle něj zajištění kvalitních vstupních surovin, výběr spolehlivé a ověřené technologie a pečlivé posouzení všech nákladů.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).