Hlavní navigace

Blíží se termín další splátky zálohy na daň. Kterých poplatníků se týká?

14. 12. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Je tu další z termínů, kdy je nutné uhradit zálohu na daň z příjmů. Ten se týká vše poplatníků, kteří mají tuto povinnost.

Poplatníci, kteří jsou povinni hradit zálohy na daň, mají před sebou další z termínů. Další ze plátek se hradí vždy nejpozději k 15. prosinci. Vzhledem k tomu, že tento den vychází na sobotu, je termín posunut na pondělí 17. prosince. 

Povinnost hradit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Ze strany finanční správy ČR žádné upozornění nepřijde. Není v kapacitních silách Finanční správy ČR, aby každého poplatníka na tuto povinnost upozorňovala, informovala již dříve. Úřad už pak jen zasílá informace o úroku z prodlení. 

Koho se zálohy týkají a v jakých termínech

Ty, kteří mají povinnost hradit zálohy na daň, popisuje paragraf 38a zákona o daních z příjmů

Zálohy na daň musí platit poplatník, jehož vypočtená daňová povinnost přesáhla 30 000 korun, avšak nepřesáhla 150 000 korun. Je povinen platit zálohu ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. 

Splatná je ve dvou splátkách. Termíny jsou 15. 6.a do 15. 12., celkově tak bude mít předplaceno na zálohách 80 % své daňové povinnosti. 

Zálohy na daň musí platit poplatník, jehož vypočtená daňová povinnost byla vyšší než 150 000 korun. Zálohu je nutné hradit ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti. 

V tomto případě se jedná o nejzazší termíny záloh 15. 3., do 15. 6., další záloha je splatná do 15. 9. a následující záloha je splatná do 15. 12.

Daně 23 konec

Zálohy neplatí

  • poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč,
  • obec nebo kraj,
  • zůstavitel ode dne jeho smrti,
  • poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.

Úrok z prodlení

Přestože jsou stanoveny pevné termíny pro platbu záloh a doplatku daně, nenabíhá úrok z prodlení automaticky prvním dnem po splatnosti. V souladu s § 252 daňového řádu je poplatník v prodlení, jestliže neuhradí splatnou daň nebo daňovou zálohu nejpozději v den její splatnosti. 

Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, avšak až pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).