Hlavní navigace

Budete brzy absolventem? Nezapomeňte vyřešit zdravotní a sociální pojištění

8. 6. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Musí absolventi středních a vysokých škol po ukončení studia začít platit zdravotní a sociální pojištění? Vždy to záleží na konkrétní situaci.

Jestliže totiž absolvent nastoupí do zaměstnání, řeší za něj pojistné zaměstnavatel. Jiná situace ale nastává, pokud začne bývalý student sám podnikat. Liší se také zdravotní a sociální pojištění.

Jak je to se sociálním pojištěním

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila přehled nejtypičtějších situací, které mohou po dokončení studia vyvstat.

Zůstane nezaměstnaný

Vzhledem k tomu, že povinnost účasti na pojištění vzniká zpravidla zahájením výdělečně činnosti, nezaměstnaný absolvent, bez ohledu na to, zda se zaeviduje či nezaeviduje na úřadu práce, pojistné na sociální pojištění odvádět nemusí. Samozřejmě se k němu ale může přihlásit dobrovolně.

Stane se zaměstnancem

Jestliže se absolvent stane zaměstnancem, hradí za něj pojistné zaměstnavatel. Ten rovněž za zaměstnance zasílá do evidence ČSSZ zákonem stanovené informace a doklady (evidenční list důchodového pojištění). Jedinou výjimkou jsou tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc, a při činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč.

Při prázdninové brigádě

Pokud se absolvent nenechá hned zaměstnat a například v létě ještě pracuje na brigádách, záleží na formě úvazku a výši odměny. Je-li prázdninová brigáda činností, která zakládá účast na pojištění, plní povinnosti vůči ČSSZ za studenta zaměstnavatel. Období takové brigády pak může být započítáno pro nárok na budoucí důchod, připomíná Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Při zahájení podnikání

Zahájení samostatné výdělečné činnosti musí absolvent oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště. Pokud je podnikání hlavní činností, je placení důchodového pojištění povinné. Je-li podnikání vedlejší činností, což je například při studiu (vč. brigád), je povinnost odvádět důchodové pojištění závislá na výši dosažených příjmů.

Jak je to u zdravotního pojištění

Jiná situace nastává u zdravotního pojištění. U absolventů vysoké školy platí, že zdravotní pojištění za ně platí stát ještě měsíc následující po završení vysokoškolského studia. Dnem ukončení studia je přitom den, kdy byla vykonána předepsaná závěrečná státní zkouška, případně její poslední část. Za absolventy středoškolského studia, kteří neplánují pokračovat na vysoké či vyšší odborné škole, platí stát zdravotní pojištění ještě po dobu prázdnin, tedy do 31. srpna.

Pokud se absolvent nechá zaměstnat nebo začne podnikat, situace je obdobná jako v případě sociálního pojištění. U zaměstnání nic řešit nemusí, jelikož vše řeší zaměstnavatel, u podnikání se musí sám na pojišťovně nahlásit a platit zálohy.

I v případě, že absolvent nezačne po studiu pracovat nebo podnikat, ale musí však zdravotní pojištění řešit. Může se přihlásit na úřad práce a po dobu vedení v evidenci uchazečů o práci bude za něj pojistné i nadále platit stát. Jestliže se absolvent na úřad práce nepřihlásí a nezačne ani podnikat nebo pracovat, musí se své zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a hradit zdravotní pojišťovně částku 1 485 Kč měsíčně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).