Hlavní navigace

Chce dovážet a prodávat potravinové doplňky. Zadělá si na problémy u úřadů?

19. 9. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dovážet do Česka a prodávat zde zboží, které není registrované ani nikým prodávané? Otázka, na kterou se pokusil odpověď odborný poradce.

Následující dotaz je převzat z odborné poradny Založení firmy, ve které odpovídá Petr Čížek ze společnosti ZaložFirmu.cz.

Vitaminy z USA

Zvažuji prodej dvou produktů (potravinové doplňky), z toho jeden se u nás léta prodává. Druhá značka a výrobek nejsou v Česku nikým prodávané ani registrované.

Co vše musí nový výrobek před uvedením na český trh podstoupit, a co vše musí splňovat? Kolik stojí uvedený na trh? A jak je to s doplňky, které se u nás léta prodávají? Stačí pouze odvést daň a clo, plus označit výrobek etiketou s českým popiskem.

Uvádění potravin obecně včetně potravinových doplňků z jiných zemí nepodléhá s výjimkou specifických produktů žádnému povolovacímu nebo certifikačnímu řízení. Sám dovozce odpovídá za to, že potravina splňuje podmínky stanovené právními předpisy k jejímu uvedení na trh a je bezpečná. Na doplňky stravy se pak vztahuje oznamovací povinnost jejich dovozu, kterou dovozce nahlašuje u místně příslušné pobočky Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Z hlediska předpisů všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování stanovené nařízením (EU) 1169/2011 (u nás byly požadavky na označování zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb. a vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků). Důležitým předpisem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002/ES, které stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Problematiku potravinových doplňků upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Co se týče složení výrobků, stanoví povolený obsah výše uvedená vyhláška 225/2008 Sb. Doplňky stravy nesmí obsahovat:

 • rostliny, nebo jejich části, které jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky č. 225/2008 Sb.
 • omamné nebo psychotropní látky (zákon č. 167/1998 Sb.)
 • prekurzory kategorie 1 přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog
 • další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus

Při uvádění doplňků stravy je rovněž potřeba zvážit, zda doplněk stravy neobsahuje složky nového typu (tj. složky, které nebyly na území Evropských společenství používány k lidské spotřebě ve významné míře před 15. květnem 1997), které mohou být na trh uváděny pouze po schválení dle nařízení (ES) č. 258/997 o nových potravinách a nových složkách potravin.

Specifickou povinností při uvádění potravinových doplňků na trh je povinnost oznámit ministerstvu zemědělství označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny. Oznámení se podává písemně na: Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářské výroby a legislativy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Uvede se poznámka: notifikace – doplněk stravy;

nástroje v mkt - tip

Doplňky stravy je možné prodávat pouze balené, není možný přímý prodej např. „na váhu“ v obchodě. Balení musí být provedeno tak, aby chránilo potravinu před znehodnocením a znemožnilo záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu, odpovídalo požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami a senzoricky ani jiným způsobem neovlivnilo potravinu.

Ohledně označování doplňků stravy musí tyto obsahovat mimo jiné následující:

 • název potraviny;
 • seznam složek;
 • každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu v příloze II nebo odvozenou z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;
 • množství určitých složek nebo skupin složek;čisté množství potraviny;
 • datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
 • zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;
 • jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku uvedeného v čl. 8 odst. 1
 • zemi původu nebo místo provenience v případech, které určuje článek 26
 • návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;
 • u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
 • výživové údaje;
 • údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu;
 • označení „doplněk stravy“ jako součást názvu
 • název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek,
 • číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený na doporučenou denní dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí jednotky uvedené v příloze č. 1 vyhl. č. 225/2008 Sb. (Údaje se uvádějí průměrnými hodnotami zjištěnými na základě kvantitativní analýzy doplňku stravy provedené výrobcem.)
 • údaj o obsahu vitaminu a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky uvedené v příloze č. 5 vyhl. č. 225/2008 Sb., přičemž tento údaj lze uvést i v grafické podobě,
 • doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky použití,
 • varování před překročením doporučeného denního dávkování,
 • upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí,
 • upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy,
 • upozornění „Nevhodné pro těhotné ženy“ u doplňků stravy obsahujících více než 800 µg (RE) vitaminu A v denní dávce. U doplňku stravy obsahujícího rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý) nebo její extrakty, se dále na obalu pro spotřebitele uvede upozornění na nutnost přerušení konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoliv podezření na jaterní onemocnění.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).