Hlavní navigace

Chraňte si svůj tradiční výrobek, zažádejte si o evropskou ochrannou známku

9. 8. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Již několik tradičních českých výrobců zažádalo a zároveň získalo evropskou ochrannou známku (ochranná známka Společenství), aby tak ochránili své výrobky s dlouholetou tradicí a pověst svojí firmy. K čemu ochranná známka slouží a jak k ní vede cesta přibližuje následující článek.

Co to je ochranná známka a k čemu slouží

V současném moderním světě má ochranná známka značný význam. Slouží k identifikování výrobku nebo služby, je garancí vysoké kvality a dobrého jména společnosti, je určitou zárukou ve vztahu ke spotřebiteli atd. Dává hlavně vlastníkovi právo zakázat jakékoliv osobě, aby bez souhlasu vlastníka užívala tuto známku nebo označení, které s ní může být zaměnitelné, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je známka zapsána. Ochrana značky je velmi silná a efektivní, neboť při uplatňování svých práv před soudem stačí pouze předložit osvědčení o zaregistrované známce a prokázat, že žalovaný užívá shodné či zaměnitelné označení.

Označení ochranné známky

Označení může být tvořeno slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či obalu, různými logy, slogany, podobiznami, etiketami atd., dokonce i zvukovými frázemi apod. Nesmí být zaměnitelné s již existujícími ochrannými známkami.

Jak získat ochrannou známku

Ochrannou známku lze získat prostřednictvím registrace. Přihlášku může podat jak fyzická tak i právnická osoba, která má bydliště, sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu EU, nebo státu, který je členem Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (WTO).

Zaregistrovat lze známku národní, která má účinky pouze v ČR, mezinárodní (která má účinky ve všech oblastech, která se označí v přihlášce) a v poslední době i evropskou s účinky v celé EU. Jedinou přihláškou tak lze získat ochranu pro celé území EU. Platnost zápisu ochranné známky do rejstříku trvá 10 let od podání žádosti. Tuto dobu může vlastník známky prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu (vždy o dalších 10 let).

Postup získání

Evropské známky registruje orgán Evropského společenství pro ochranné známky – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) – ve španělském Alicante, ale český zájemce o evropskou ochrannou známku může podat svou přihlášku prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Ovšem tento úřad pouze přihlášku přepošle, nezkoumá, zda jsou všechny náležitosti správné. Za přeposlání si účtuje správní poplatek ve výši 500,– Kč.

Přihláška musí být vyplněna některým z úředních jazyků OHIM (angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština). Lze ji podat pomocí formuláře (poznámky k vyplnění formuláře s některými dalšími informacemi lze stáhnout zde) nebo máte-li elektronický podpis, je možné využít on-line podatelnu.

Předseda Sdružení výrobců Lomnických sucharů, které získalo evropskou ochrannou známku nedávno, říká: K získání ochranného zápisu geografického původu EU nestačí jen prostá žádost. Ta musí být doplněna o podklady, které nadevší pochybnost prokazují tradici i kuturní hodnotu předmětného výrobku.

Po podání přihlášky OHIM zkoumá, zda jsou splněny všechny náležitosti podání přihlášky, zda je přihlašovatel oprávněn být majitelem ochranné známky Společenství a zda nejsou dány absolutní důvody zamítnutí přihlášky. Pokud potřebujete jakékoliv bližší informace, je možné se obrátit přímo na úřad OHIM na tel. č. +34 965 139 100 (http://oami.e­uropa.eu) nebo kontaktovat Úřad průmyslového vlastnictví v ČR (http://isdva­pl.upv.cz). Pan Dobroslav Pičman z helpdesku Úřadu průmyslového vlastnictví také radí obrátit se na kvalifikované patentové zástupce nebo advokáty.

Kolik zaplatíte

Základní poplatek za přihlášku činí 900 EUR a pokrývá 3 třídy výrobků a služeb. Za každou další třídu se platí 150 EUR. Je možné podat i přihlášku kolektivní ochranné známky Společenství, za kterou je poplatek 1 300 EUR za 3 třídy a za každou další 300 EUR. Tento základní poplatek musí být uhrazen do 1 měsíce od data podání přihlášky. OHIM Vás nevyzve k úhradě poplatku.

Je-li ochranná známka přijata k zápisu, musí být uhrazen poplatek za zápis ochranné známky Společenství, který činí 850 EUR (za nejvýše 3 třídy a za každou další třídu 150 EUR) nebo za zápis kolektivní ochranné známky Společenství 1 700 EUR (poplatek za každou další třídu je 300 EUR).

Všechny poplatky musí být uhrazeny v eurech. OHIM na poplatky nevystavuje žádné faktury.

V případě, že nepodáváte přihlášku rovnou u OHIM ve španělském Alicante, ale prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR, zaplatíte navíc ještě 500,– Kč za přeposlání do Španělska.

Jak to vidí Ti úspěšní

Mezi firmy, které už evropskou ochrannou známku úspěšně získaly, patří např. Lomnické suchary, Hořické trubičky, Štramberské uši či Pohořelecký kapr nebo Žatecký chmel.

MM_socky3

Ovšem každý výrobek je specifický a tak se náklady na získání ochranné známky výrazně liší. Přesto se oslovení majitelé ochranné známky shodují na tom, že úsilí a náklady, které museli na získání známky vynaložit, jsou jen malou cenou za prestiž, která se takto chráněnému výrobku dostane. Získání ochranné známky považují jen za jakýsi počátek těžší práce – a to dostat do širokého povědomí spotřebitelů svůj výrobek.

Od ochranné známky si slibují zvýšení prodeje a respekt značky, ale i závist a nepřátelský boj s okolím, což v České republice patří již tradičně k jakési „dani za úspěšnost“. Pan Korčák Rudolf, který vlastní evropskou ochrannou známku na prodej Štramberských uší po internetu, doporučuje ochrannou známku každému, kdo si zakládá na kvalitě své práce, na historii rodinné firmy a hlavně dokáže myslet alespoň 5 let dopředu.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).