Hlavní navigace

Co si počnout se zřizovacími výdaji?

Sdílet

Pokud společnost vynakládá prostředky ještě před jejím vznikem, tj. zápisem do obchodního rejstříku, může tyto náklady zahrnout do svého účetnictví. Hovorově se nazývají zřizovací výdaje, zákon o dani z příjmů je definuje jako náklady před zahájením podnikání (§ 5, odst. 7).

Do zřizovacích výdajů se mohou zahrnout například soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, poradenské služby, nájemné a jiná obdobná plnění související se založením a vznikem účetní jednotky.

Naopak do nákladů před zahájením podnikání nelze počítat pořízení dlouhodobého majetku a zásob, školení budoucích zaměstnanců, reprezentaci, výdaje související s přeměnou společnosti nebo družstva nebo výdaje nesouvisející se založením nové účetní jednotky.

Účtování zřizovacích výdajů se pak realizuje na účtě 011 – Zřizovací výdaje (dlouhodobý nehmotný majetek). Podle vyhlášky č. 500/2002 ale musí převýšit částku 60 000 korun. Menší společnosti, jejichž zřizovací výdaje nedosahují 60 000 korun, mohou účtovat na 518 – Ostatní služby se souvstažným zápisem závazky ke zřizovatelům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).