Hlavní navigace

Dnes vyprší lhůta pro platbu zálohy na daň. Koho se týká a kdy je další splátka?

15. 6. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Záloha na daň se týká poplatníka, který měl daňovou povinnost přes 30 tisíc. Dnes končí termín jedné ze splátek. Poplatník si termín i výši musí ohlídat sám.

Existují daňové povinnosti, které si musí poplatník ohlídat sám. Jednou z nich je například záloha na daň, kterou je povinen hradit, pokud jeho daňová povinnost překročí určitou částku. Sám si také musí spočítat, jak vysoká je záloha, kterou je povinen hradit. 

O povinnosti hradit zálohy na daň Finanční správa ČR poplatníky jednotlivě neinformuje. Jak uvedla už dříve pro server Podnikatel.cz, nemá na to kapacity a hlavně není to její povinnost: Není v kapacitních silách Finanční správy ČR, aby každého poplatníka na tuto povinnost upozorňovala.

Psali jsme: Zkontrolujte si, jestli nebudete platit zálohy

Pokud však poplatník sleduje Finanční správu ČR na sociálních sítích, mohl se o této povinnosti dozvědět. Nezapomeňte na dnešní termín pro úhradu zálohy na daň z příjmů. Platí ji ti poplatníci, jejichž poslední daňová povinnost přesáhla 30 tis. Kč. Pátek 15.6. je termín pro úhradu zálohy na daň z příjmů. Měli jste poslední daňovou povinnost 30–150 tis. Kč? Zálohu 40 % platíte pololetně. Při dani nad 150 tis. Kč se 1/4 záloha platí čtvrtletně, upozorňuje Finanční správa ČR na Twitteru. 

Koho se zálohy týkají a v jakých termínech

Ty, kteří mají a naopak nemají povinnost hradit zálohy na daň, popisuje paragraf 38a zákona o daních z příjmů

Zálohy na daň musí platit poplatník, jehož vypočtená daňová povinnost přesáhla 30 000 korun, avšak nepřesáhla 150 000 korun. Je povinen platit  zálohu ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. 

Splatná je ve dvou splátkách. Termíny jsou 15. 6. a do 15. 12., celkově tak bude mít předplaceno na zálohách 80 % své daňové povinnosti. 

Zálohy na daň musí platit poplatník, jehož vypočtená daňová povinnost byla vyšší než 150 000 korun. Zálohu je nutné hradit ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti. 

V tomto případě se jedná o nejzazší termíny záloh 15. 3., do 15. 6., další záloha je splatná do 15. 9. a následující záloha je splatná do 15. 12.

školení červen - novinky

Zálohy neplatí

  • poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč,
  • obec nebo kraj,
  • zůstavitel ode dne jeho smrti,
  • poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.

Úrok z prodlení

Přestože jsou stanoveny pevné termíny pro platbu záloh a doplatku daně, nenabíhá úrok z prodlení automaticky prvním dnem po splatnosti. V souladu s § 252 daňového řádu je poplatník v prodlení, jestliže neuhradí splatnou daň nebo daňovou zálohu nejpozději v den její splatnosti. 

Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, avšak až pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).