Hlavní navigace

Eseróčko využívá automobil fyzické osoby. Jak je to z pohledu daní?

23. 11. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Je možné, aby fyzická osoba poskytovala eseróčku osobní automobil? Rozdíl je v nájmu a ve výpůjčce. A jak je to z pohledu daní? Radí odborník.

Server Podnikatel.cz nabízí svým čtenářům Odborné poradny, ve kterých radí odborníci z různých oblastí podnikání. Od právní problematiky, po otázky kolem startu podnikání. Nechybí také odborník, který radí ve věcech týkajících se daní.

Může si společnost s ručením omezeným zapůjčit osobní automobil na občasné užívání od fyzické osoby? Co všechno si může započítat do odpočtu daně?

Daňový poradce radí

V tomto případě zřejmě půjde o vypůjčení si věci na základě smlouvy o výpůjčce (bezplatně) či o nájem věci (za úplatu) dle nového občanského zákoníkuTakové smlouvy je jistě možno uzavřít i mezi s.r.o. a fyzickou osobou – vlastníkem věci, která je předmětem výpůjčky, resp. nájmu.

Smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel věc vypůjčiteli a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Znaky smlouvy o výpůjčce jsou její bezplatnost, půjčení věci dočasně a za daným účelem. Není-li účel vymezen, užívá vypůjčitel věc způsobem přiměřeným povaze věci. Užití věci lze stanovit jak na dobu určitou, tak neurčitou. Jestliže ve smlouvě nechceme stanovit ani účel užití věci ani dobu, po kterou se má vypůjčitel věc užívat, potom můžeme uzavřít smlouvu o výprose.

Nový občanský zákoník stanoví, že obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého a mimořádné náklady jsou k tíži půjčitele. To mj. znamená, že v případě automobilu vypůjčeného a užívaného k podnikání by obvyklé náklady na údržbu byly daňovým nákladem vypůjčitele, ale zásadní opravy by měl hradit vlastník.

Právní úprava výpůjčky je v novém občanském zákoníku obsažena v §§ 2193 – 2200.

Liší se nájem věci nebo výpůjčka

Nájem věci se zásadně liší od výpůjčky tím, že je úplatný. Budete-li používat najatý automobil k podnikání, resp. k „ekonomické činnosti“ ve smyslu § 5 zákona o DPH, potom je nájemné daňovým nákladem pro účely daně z příjmů a zároveň máte nárok na odpočet DPH na vstupu (v dotazu není upřesněno, zda jsou s.r.o. a fyzická osoba plátci DPH). Samozřejmě je možné považovat za daňový náklad též náklady na benzín, dálniční známku, drobnou údržbu (myčka) a další obdobné náklady. Nelze uplatnit daňové odpisy – ty může uplatnit vlastník.

Nájemce má povinnost užívat věc jako řádný hospodář, užívat jej ke sjednanému nebo obvyklému účelu, platit nájemné, po dobu nájmu provádět běžnou údržbu věci, nedomluví-li se strany jinak, strpět nezbytnou opravu věci, která nelze odložit.

Nájem je v novém občanskému zákoníku upraven v § 2201 a násl.

Pro přesnější odpověď by bylo nutné znát smlouvu, která upravuje vztah mezi vlastníkem automobilu a s.r.o., a dále vymezení pojmu „odpočet daně“ – co tím má tazatelka na mysli.

Upozorňujeme ještě, že v případě nájemní (tedy úplatné) smlouvy mezi s.r.o. a „spojenou osobou“, např. mezi s.r.o. a jednatelem nebo společníkem, by mělo být nájemné stanoveno ve výši ceny obvyklé. Viz § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).