Hlavní navigace

Fondy EU jsou pro podnikatele, ale jen některé

Odborníci z řad státní správy a zástupců podnikatelů se 3. prosince sešli, aby prodiskutovali otázku fondů a programů EU a možnosti jejich využití podnikatelským sektorem. Účastníci pak došli k závěru, že fondy a programy EU jsou pro podnikatele, ale jen některé.

Zaznělo mnoho zajímavých příspěvků. Jiří Kohoutek, výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu zhodnotil zapojení podnikatelů do implementace i přípravy operačních programů a shrnul požadavky podnikatelů do tří bodů: zvýšení přístupu velkých podniků a zaměstnavatelských svazů k evropským dotacím, zjednodušení byrokracie a požadavek na průběžné financování.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa se zase ve svém příspěvku věnoval Národnímu strategickému referenčnímu rámci a souvislosti s výkonností ekonomiky. Michal Koryčánek z CzechInvestu představil služby pro podnikatele. Upozornil na novou internetovou aplikaci pro podávání projektů eAccount a dosud publikované výzvy programů OPPI.

Dále účastníci probírali význam investic do vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a nedostatek finančních prostředků firem na systémové vzdělávání. Řešil se vztah podnikání a inovací a konkurenceschop­nosti MSP, inovační proces a především podpora inovací ze strukturálních fondů (OPPI a OPVVI).

Proběhly také tři tematické workshopy zaměřené na podnikání a inovace, vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a životní prostředí. V rámci workshopů se příchozí seznámili s finančními nástroji pro danou oblast, vyslechli si příklady úspěšných i neúspěšných projektů a měli možnost klást otázky zástupcům poradenských firem.

Hlavním výsledkem setkání bylo poučení, že ne každý finanční nástroj je použitelný pro každou firmu (některé jsou omezeny třeba velikostí firmy nebo OKEČ, apod.) a že fondy a programy EU by zároveň neměly být cílem projektu firmy, nýbrž jen nástrojem k uskutečnění firemních projektů, které by se firma pokoušela i tak realizovat.

Pro rady, jak správně podat žádost o dotaci a na co si dát pozor, čtěte článek Jak být úspěšný při získávní dotace EU.