Hlavní navigace

Jak financovat film

3. 7. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Kvalitní scénář nestačí. Chcete-li vyrobit film, potřebujete mnohem víc... peněz. Investice do filmu je ale velmi nejistá. Půjčí vám tedy jen málokdo. Přinášíme přehled o tom, co všechno musíte udělat, abyste získali peníze na výrobu filmu.

Filmový producent, zvlášť ten začínající, má velice těžkou úlohu. Je v pozici dirigenta orchestru, který však na rozdíl od skutečného dirigenta nemůže přímo ovládat. Film se skládá z tolika nesourodých činností a prvků, že „kočírovat“ tuto „hříšnou“ seanci vyžaduje velice pevné nervy. K uvedení filmu do distribuce je zapotřebí mnoho, ale především producent musí mít nápad, námět, scénář, rozpočet a hlavně zajištěné financování. Rozpočet je vždy navržen na základě rozebraného scénáře a natáčecího plánu. K vytvoření mezinárodně uznávané formy rozpočtu se nejčastěji používá „The Ultimate Screenwriting, Scheduling and Budgeting Software“.

Filmový rozpočet je možno rozdělit na:

 1. Náklady nad čarou (above the line costs) – náklady na výrobu, které se vztahují k tvůrčí činnosti a zahrnují opční práva na využití literární předlohy (námětu), náklady na scénář, honoráře scénáristy, režiséra, hlavních představitelů a producenta.
 2. Náklady pod čarou (below the line costs) – vztahují se k vlastní výrobě filmu a člení se na:
 3. náklady spojené pouze s natáčením filmu, jako jsou honoráře ostatních pracovníků štábu účastnících se na natáčení, pronájmy, laboratoře, výprava…
 4. náklady na dokončovací práce – filmové, video i DVD. Laboratoře, střih, hudba, zvuk, otitulkování…
 5. náklady spojené s výrobou a prodejem projektu – reklama, pojištění, odměny a úroky bank, odměny auditorů, právníků, účetních…

K tomu je nutno připočítat:

 1. bankovní úroky,
 2. nepředvídatelná vydání (contigency) – 10 % z celkové částky rozpočtu,
 3. garance za dokončení (completion bond) – 5 % z celkové částky rozpočtu,
 4. overhead – provize jednotlivých koproducentů z výroby filmu.

Důležití garanti

Pokud máme takto detailně připravený rozpočet, můžeme přistoupit k samotnému financování. Jsou různé možnosti, jak financovat film, nejčastější jsou prodej distribučních práv, různé druhy podpor a grantů (regionální, státní, evropské, …), koprodukce a soukromé investice. Jednou z velmi užívaných metod je profinancování filmu bankovním úvěrem. Je nutno říci, že v praxi většinou jde o kombinaci výše zmíněných zdrojů.

Mohlo by se zdát, že tato půjčka je úplně odlišná od běžných úvěrových operací, ale opak je pravdou. Banky pro ni používají téměř stejné parametry jako pro jiné projektové půjčky. „Filmová“ půjčka má ovšem jednu zvláštnost, a to záruku za dokončení filmu (completion guarantee). Filmovou tvorbu financuje jen málo světových bank (např. ING Bank, Barclays Bank, Bank Leumi, Coutts and Co.), protože z jejich pohledu jde o vysoce rizikové investice. Banku jen velice okrajově „zajímá“ tvůrčí část – jako scénář, natáčecí plán, smlouvy s režisérem, herci…., i když to také vyžaduje. Hlavní břímě „tvůrčího“ posouzení projektu totiž přenechává společnostem, které poskytují záruku za dokončení filmu – tzv. completion guarantors.

Tyto společnosti jsou „de facto“ nejdůležitějším článkem. Producent by se s nimi měl domluvit dříve, než stanoví rozpočet. Bez uzavřené completion guarantee je bezpředmětné do banky vůbec chodit. Garanti totiž pečlivě zkoumají rozpočet. Detailně studují scénář, tvůrce, osobu režiséra a hlavních představitelů i natáčecí i výrobní plán. Bez jejich souhlasu není možné měnit schválený scénář. To znamená, že se nesmí měnit scény, jejich délky, charakter, střih a ani dialogy. Vždy požadují týdenní cost statement. Na jeho základě kontrolují, zda film nepřekročí jimi schválený rozpočet. Prověřují i mnoho dalších věcí (např. náklady na auditory, účetní i právníky), než vydají záruku.

Na základě těchto podkladů určí „strike price“, tedy rozpočet, který bude jimi zaručen. Tato částka většinou převýší producentovy náklady. Producent musí do svého rozpočtu zahrnout 10 % procent z celkového rozpočtu na nepředvídatelné události a také 5 % procent jako odměnu garantovi. Pokud je film dokončen řádně a včas v souladu s podmínkami záruky, producent dostává zpět až 2 % odměny, kterou vyplatil garantovi.

Vzhůru do banky

Pokud je záruka vydána, může producent oslovit banku, i když jednání většinou probíhají souběžně. Banky uznávají renomované garanční společnosti, jako jsou Film Financial Services Ltd. v Londýně a International Film Guarantors v Los Angeles.

Banka po producentovi vždy vyžaduje:

 1. informace o společnosti, která je dlužníkem
 2. vlastnickou strukturu,
 3. management,
 4. výpis z obchodního rejstříku.
 5. autorská práva k filmu.
 6. dokumenty k natáčení filmu:
 7. scénář,
 8. rozpočet (schválený tím, kdo poskytuje completion guarantee),
 9. cash flow (schválený tím, kdo poskytuje completion guarantee),
 10. smlouvu s režisérem,
 11. smlouvu s producentem,
 12. smlouvu s hlavními hereckými představiteli,
 13. produkční a natáčecí plán,
 14. smlouvy s laboratořemi,
 15. distribuční smlouvy.
 16. completion guarantee a pojištění filmu,
 17. další specifické dokumenty dle dohody.

Po předložení všech těchto podkladů banka žádost o úvěr posoudí. Pokud je vyhodnocena kladně, producent si může alespoň na chvíli oddechnout, že se mu podařilo získat v této „přípravné“ fázi to nejdůležitější – a to finance, a může začít s natáčením. Mnohdy ani netuší, že druhá fáze bude ještě obtížnější než ta předchozí. Ale to je dobře. Kdyby to tušil, svět by přišel o mnoho krásných filmů, jejichž natáčení bylo provázeno různými katastrofami, krachy, rozvody a skandály.

Převzato: Měšec.cz

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).