Hlavní navigace

Jak snížit daně o úroky z hypotéky? Tady je návod z daňové poradny

7. 2. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jak si uplatnit úroky zaplacené na hypotéce, pokud vlastníte nemovitost s další osobou? Poradil daňový poradce.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybraný dotaz z Daňové poradny

V únoru 2010 jsem koupila s přítelem byt, každý 1/2. Celou kupní cenu jsme financovali hypotečním úvěrem, který je pouze na moje jméno. V srpnu 2012 jsme koupili rodinný dům, do společného jmění manželů, protože už jsme manželé, opět jsme kupní cenu financovali hypotečním úvěrem, kde jsme již dlužníky oba dva. 

Nyní je situace taková, že jsme se již přestěhovali do RD a byt prodáváme, pravděpodobně bude nejpozději v březnu prodán, kupní cena půjde opět na splacení hypotečního úvěru na koupi bytu. 

Můj dotaz je, jestli si mohu já snížit základ daně o zaplacené úroky z hypotečního úvěru na koupi bytu a manžel o zaplacené úroky z hypotečního úvěru na koupi RD, podle potvrzení o zaplacených úrocích, které nám banka zaslala. A zda v případě prodeje bytu musím zpětně vracet uplatněné snížení základu daně z minulých let? 

Pozn. manžel již má trvalý pobyt hlášen na adrese RD, ale já do prodeje bytu mám trvalý pobyt hlášen stále na adrese bytu.


Autor: www.isifa.com

Odečíst si úroky z hypotéky není žádná věda. 

Dle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) se od základu daně odečte částka, která se rovná úrokům zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky, anebo zahraniční bankou, snížených o státní příspěvek.

V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, pak dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o daních z příjmů uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Základ daně u bytu a rodinného domu může být snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník byt nebo rodinný dům vlastnil a užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. 

Daňový speciál: Jak na daň z příjmů

Na základě výše uvedeného si můžete uplatnit za splnění popsaných podmínek zaplacené úroky z hypotéčního úvěru, které vznikly z uzavřené smlouvy o hypotečním úvěru mezi vámi a bankou na pořízení bytu, a na vaše jméno bude vystaveno potvrzení od banky o zaplacených hypotéčních úrocích.

V případě zaplacených úroků vyplývajících ze smlouvy o hypotéčním úvěru na pořízení rodinného domu, kde jste již dlužníky vy a pan manžel, můžete zaplacené úroky uplatnit každý z vás rovným dílem, a nebo jenom jeden z vás (např. pan manžel). Musí být ale splněna podmínka, že výše uplatněných úroků nesmí překročit za domácnost 300 000 Kč ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

V případě, že jste zaměstnanci, můžete požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob, a to nejpozději do 15. února a nezapomeňte předložit potvrzení banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěrů na bytové potřeby. A nebo si můžete uplatnit odečet úroků na základě podaného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Kromě potvrzení od banky o zaplacených úrocích doporučujeme přiložit k daňovému přiznání i kopii smlouvy o hypotečním úvěru, správci daně je většinou požadují.

V případě prodeje bytu nebo rodinného domu se žádné uplatněné úroky v předchozích zdaňovacích obdobích „nedodaňují“. Jestliže jste byt nebo rodinný dům vlastnili déle jak 2 roky a měli jste v něm bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, pak prodej tohoto bytu je dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o daních z příjmů osvobozen od daně z příjmů.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).