Hlavní navigace

Je vám horko? Myslete na nápoje na pracovišti

Ochranné nápoje se podávají v horkých provozech, tak i studených. Nápoje, které chrání před zátěží teplem, se poskytují v množství, které odpovídá 70 % tekutin a minerálních látek, které se ztratí za osmihodinovou směnu pocením i dýcháním. Hygienický limit ztráty tekutin za osmihodinovou pracovní směnu je 1,25 litru.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. specifikuje přijatelné teploty na pracovišti, ale také mimořádně teplé dny. V příloze č. 1 zmíněného nařízení,jsou uvedeny třídy práce podle energetického výdaje. Následuje stanovení definice hodnot přípustných mikroklimatických podmínek. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla více než 30 stupňů Celsia.