Hlavní navigace

13,6 mil. pokuty pro Kaufland, bral na hůl dodavatele

Maloobchodní řetězec Kaufland dnes obdržel od antimonopolního úřadu pokutu 13,628 milionů korun za porušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl v této oblasti o pokutě vůbec poprvé historie. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první aplikaci zákona o významné tržní síle, Úřad se v rozhodnutí rozsáhle zabýval výkladem tohoto právního předpisu, uvedl úřad na svém webu.

Společnost Kaufland se podle úřadu provinila tím, že s většinou svých dodavatelů dojednávala lhůty splatnosti delší než 30 dní a svoje úhrady v těchto delších lhůtách realizovala. Podle zákona však musí dodržovat maximální dobu splatnosti v délce 30 dnů od data dodání zboží. Antimopolnímu úřadu se také nelíbilo ujednání firmy Kaufland s dodavateli zemědělských a potravinářských produktů, podle kterého museli dodavatelé, pokud by chtěli postoupit pohledávku vůči Kauflandu třetí osobě, hradit poplatek ve výši 4 % z hodnoty postoupené pohledávky, a to vedle administrativních nákladů spojených s postoupením.

K tomu navíc firma Kaufland sjednala s dodavateli ustanovení o dodatečném skontu, díky kterému požadovala v případě dřívějšího zaplacení faktury slevu. Ta byla ve výši 0,5 % za každý započatý týden, o který řetězec fakturu dříve zaplatil. Při této kombinaci podmínek tedy dodavatelé, kteří chtěli dostat své peníze před splatností faktur, byli nuceni volit, z důvodů zatížení poplatkem za postoupení pohledávky, ekonomicky méně výhodnou variantu skonta, doplnil úřad na svém webu.

Úřad navíc neudělil společnosti Kaufland pouze pokutu, nýbrž též nařídil nápravná opatření. Podle nich musí řetězec Kaufland odstranit ze svých ujednání s dodavateli ustanovení o poplatku za postoupení pohledávky a dále uvést ustanovení o lhůtách splatnosti do souladu se zákonem o významné tržní síle. Na realizaci nápravných opatření má firma 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a řetězec Kaufland může proti němu podat rozklad.