Hlavní navigace

Konec „energošmejdů“ na obzoru? Blíží se schválení novely

2. 2. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Novela energetického zákona po dlouhých měsících čekání prošla prvním čtením a měla by být schválena do konce jara.

Návrh novely byl předložen 30. března 2020 ministerstvem průmyslu a obchodu, jeho projednání bylo doporučeno na začátku dubna, ale dostalo se na něj až 26. ledna 2021 na 79. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy proběhlo první čtení. Další projednávání by mělo proběhnout v nejbližších dnech. 

Podvodníky koronavirus neodradil 

Poslanci také odsouhlasili zkrácené jednání, které znamená, že v březnu by mělo proběhnout druhé čtení, v půlce dubna třetí a do Senátu by se novela měla dostat v květnu. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza doufá, že se schvalovací proces nezasekne ani ve druhém a třetím čtení. Novela je podle něj zapotřebí jako sůl. Důkazem toho je i loňský koronavirový rok, který šmejdy v jejich aktivitách bohužel nijak neomezil. Ti totiž velmi rychle pochopili, že mohou zneužívat strachu lidí z nejisté budoucnosti, dodává. 

To, že jsou pochybní podomní prodejci a podvodníci aktivní i v tomto složitém období, potvrdil i David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing. Podle něj neváhají zneužít nouzového stavu, kdy velká část populace tráví většinu času ve svých domovech, a často se vydávají s falešnými průkazy za pracovníky innogy či jiných energetických společností. „Naše regionální zákaznická centra musí neustále řešit stížnosti na zprostředkovatele prodeje energií. Například na jižní Moravě skupina šmejdů oběhla několik obcí nebo malých měst v regionu a pod záminkou kontroly plynoměrů oklamala najednou desítky seniorů,“ doplnil. 

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Novela má především chránit spotřebitele

Cílem novely energetického zákona je podle důvodové zprávy zejména posílení ochrany zákazníka vystupujícího z pozice spotřebitele v oblasti obchodu s energiemi. V uplynulých letech prošel energetický zákon velkými změnami, na základě kterých do něj byly promítnuty zásady uplatňované členskými státy Evropského hospodářského společenství. Základní principy energetického zákona směřují zejména k ochraně stability a bezpečnosti zásobování obyvatelstva elektřinou a plynem a zajištění ochrany zákazníka jakožto spotřebitele. Jak uvedla ČTK, podle ministerstva průmyslu by novela měla s dalšími změnami pomoci vyčistit energetický trh a jde o krok proti takzvaným energošmejdům. Návrh také v reakci na výtky Evropské komise řeší fungování Rady Energetického regulačního úřadu.

Nový druh podnikání 

Změny se dotknou také zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a živnostenského zákona. Novela totiž zavádí zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jako nový druh podnikání. Nově tak budou všichni zprostředkovatelé dohledatelní v elektronickém registru Energetického regulačního úřadu a ty nepoctivé bude možno mnohem lépe trestat, podotýká Tomáš Prouza. 

Energetický regulační úřad udělí oprávnění k činnosti zprostředkovatele a zapíše do registru zprostředkovatelů žadatele, který 

  • a) je plně svéprávný, 
  • b) je bezúhonný podle § 5 odst. 4, 
  • c) je spolehlivý a 
  • d) má ukončené alespoň střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou nebo plynem nebo ustanovil odpovědného zástupce, který splňuje tuto podmínku. 

Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo byl v posledních 3 letech před podáním žádosti pravomocně uznán vinným z přestupku podle tohoto zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele. Když je žadatelem o oprávnění k činnosti zprostředkovatele právnická osoba, musí splnit stejné podmínky jako žadatel. Právnická osoba je dále povinna ustanovit odpovědného zástupce, který jí odpovídá za řádný výkon zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích a je k ní ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat podmínky pro udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele a mít dokončené alespoň střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou nebo plynem. 

Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele se podává na formuláři a obsahuje také údaje o splnění podmínek pro činnost zprostředkovatele stanovených tímto zákonem. Splnění podmínky plné svéprávnosti a spolehlivosti se dokládá písemným prohlášením, splnění podmínky požadovaného vzdělání a odborné praxe dokladem o dosaženém vzdělání a dokumenty osvědčujícími formu, obsah a dobu vykonávané odborné praxe. Bezúhonnost se pak dokládá výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Platnost oprávnění k činnosti zprostředkovatele lze prodloužit o 5 let, a to i opakovaně. 

školení-leden22-molín

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Zákazník bude mít páky

Jak uvádí SOCR ČR, novela má zásadním způsobem posílit ochranu spotřebitelů a zavádí například zákaz smluv na dobu delší než 36 měsíců. Klienti mají také nově získat možnost odstoupit od smluv uzavřených po telefonu bez sankcí, zaveden má být zákaz smluvních pokut u souvisejících smluv anebo omezení plných mocí, které energošmejdi často zneužívají. Zprostředkovatel bude mimo jiné povinen spotřebitele informovat o skutečnosti, že s ním jedná jako zprostředkovatel, prokázat se osvědčením a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo a registrační číslo.

Změní se fungování úřadu

Novela také upravuje změny fungování Rady Energetického regulačního úřadu. ČTK zmiňuje, že v reakci na výtku Evropské komise zavádí pravidlo, že člen rady nemůže být jmenován do funkce víc než dvakrát za sebou. Vláda navíc navrhla, jakými způsoby může skončit ve funkci předseda Rady ERÚ tak, že ve funkci skončí, pokud ho vláda odvolá. Doposud platilo, že vláda mohla odvolat pouze člena rady a funkce předsedy rady zanikla pouze tehdy, pokud ho vláda odvolala jako člena. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).