Hlavní navigace

Máme opět komplexní kalendář daní a pojištění pro OSVČ

8. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
První část roku patří u podnikatelů tradičně daním. Přinášíme přehled co, kdy, jak odevzdat a zaplatit u daně z příjmů a zdravotního a sociálního pojištění.

Přestože většina OSVČ začne daně a pojistné za rok 2012 řešit až na konci března, vyplatí se už nyní vědět, jaké jsou termíny pro jednotlivá přiznání, přehledy a nedoplatky. Server Podnikatel.cz proto opět připravil komplexní kalendář lhůt, které se letos týkají daní z příjmů a pojistného.

Na daňové přiznání je čas do začátku dubna

Daňový řád, který lehce posunul termíny pro podání daňového přiznání a doplacení daní z příjmů, platí již několik let a nic výrazného se v něm pro letošek nezměnilo. Stále tak pro OSVČ bez daňového poradce platí termín pro podání daňového přiznání 1. dubna a pro OSVČ, které služby poradců využívají, lhůta 1. července. První dubnový den připadá na Velikonoční pondělí, termín pro podání přiznání se proto posouvá o den, na úterý 2. dubna. Za den podání se považuje ten den, kdy podnikatel odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště, či odešlete prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Podnikatelům pořád zůstává pětidenní doba hájení, kdy jim nehrozí ze strany finančních úřadů žádné pokuty za pozdní dodání daňového přiznání. Sankce hrozí až od šestého dne. Podnikatelé mohou odevzdat přiznání bez rizika penále ještě v úterý 9. dubna (bez poradce) a ve středu 10. července (s poradcem). Jestliže prošvihnete i tento termín, hrozí vám pokuta. Ta může být maximálně 5 % ze stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč).

Zároveň se mějte na pozoru, že pokud podáváte přiznání po “oficiálním” termínu na začátku dubna (nebo července), za den podání se považuje den, kdy úřad přiznání obdrží. Když se tedy rozhodnete poslat přiznání poštou, nedělejte to až v poslední možný den, tedy 9. dubna nebo 10. července. Podnikatelé, kterým pomáhá daňový poradce, navíc musí tuto skutečnost doložit svému berňáku do úterý 2. dubna. 

Termíny pro podání daňové přiznání

Odevzdat do Bez sankcí lze odevzdat ještě
OSVČ bez daňového poradce 2. dubna 9. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 10. července

Daň z příjmů doplaťte při podání přiznání

Výchozí termín pro doplacení daně z příjmů je stejný jako pro podání přiznání, pro OSVČ bez poradce platí 2. duben a pro OSVČ s poradcem 1. červenec. Taktéž u doplacení daní se podnikatelé mohou beztrestně opozdit, oproti podání přiznání však o jeden den méně. Úroky z prodlení se totiž začínají počítat pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději v pondělí 8. dubna (úterý 9. července u OSVČ s poradcem) by finanční úřad měl mít doplatek daně na svém účtu. V případě platby složenkou nebo převodem, by si tak podnikatelé měli nechat rezervu. Na pokladně berňáků stačí daň zaplatit v poslední možný den.

Čtěte Daňový speciál

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel jej nemusí uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Termíny pro doplacení daně z příjmů FO

Zaplatit do Bez sankcí lze zaplatit ještě
OSVČ bez daňového poradce 2. dubna 8. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 9. července

Přehledy se podávají ve stejném termínu

Ani v případě přehledů o příjmech a výdajích se nic nemění. Jak u přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), tak zdravotní pojišťovnu zůstávají termíny shodné jako vloni. Oba přehledy musí OSVČ podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měla podat daňové přiznání. Podobně jako u daní se proto liší termíny pro OSVČ bez daňového poradce a OSVČ s poradcem.

OSVČ bez daňového poradce musí přehledy odeslat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k tomu, že 1. května se slaví Svátek práce, mají podnikatelé na podání přehledů čas do čtvrtka 2. května. Pokud OSVČ využijí služeb daňového poradce, termín se posouvá na čtvrtek 1. srpna. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek.

Podat přehledy mají za povinnost i OSVČ, které daňové přiznání podávat nemusí. Přehled pro ČSSZ musí odevzdat do středy 31. července a přehled pro zdravotní pojišťovnu dokonce již do pondělí 8. dubna.

Také u přehledů rozhoduje datum odeslání. U osobního nebo elektronického podání se za den podání bere tento den. Pokud OSVČ zasílá přehled poštou, za den podání se považuje den, kdy pošta tiskopis přijala. V souvislosti s důchodovou reformou a přehledy pro ČSSZ existuje od letošního roku jedna novinka. Všechny tiskopisy pro ČSSZ by měly být podány elektronicky. V případě zmíněných přehledů ale pro rok 2013 ještě platí výjimka a podnikatelé si mohou vybrat, jakým způsobem přehled odevzdají. 

Jestliže se OSVČ s přehledy opozdí, na rozdíl od finančního úřadu jí ihned nenabíhá sankce a ČSSZ i zdravotní pojišťovny opozdilce zpravidla nejprve informují. Pokud by podnikatel ale výzvy ignoroval, může mu zdravotní pojišťovna udělit pokutu až do výše 50 000 korun. ČSSZ má možnost udělit penále až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun).

Termín pro odevzdání přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny

ČSSZ odevzdat do Zdravotní pojišťovně odevzdat do
OSVČ bez daňového poradce 2. května 2. května
OSVČ s daňovým poradcem 1. srpna 1. srpna

Doplatek pojistného do 8 dní od přehledu

Už vloni pro podnikatele platily stejné termíny pro doplacení zdravotního a sociálního pojištění a letos se v tomto ohledu nic nemění. Případně nedoplatky na pojistném musí OSVČ uhradit do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. To znamená, že pokud podnikatel podá přehled v poslední možný den, 2. května, musí pojistné doplatit do 10. května.  V případě, že ale přehled odevzdá například už 2. března, má za povinnost uhradit nedoplatek do 10. března.

Čtěte také: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

CHP21_temata tip

Jestliže necháte podání přehledů na poslední možný den, musíte ČSSZ a zdravotní pojišťovně zaplatit pojistné nejpozději v pátek 10. května (či 9. srpna u OSVČ s daňovým poradcem). Tento den musí mít již úřad peníze na svém účtu. V případě platby složenkou nebo převodem by si podnikatel měl dát alespoň “jeden den k dobru”.

Rovněž u pozdě doplaceného pojistného vzniká penále. Výši sankce mají ČSSZ a zdravotní pojišťovny shodnou a činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Sankce nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.

Termíny pro doplacení sociálního a zdravotního pojištění

ČSSZ zaplatit do Zdravotní pojišťovně zaplatit do
OSVČ bez daňového poradce 8 dní od podání přehledu (nejpozději 10. května) 8 dní od podání přehledu (nejpozději 10. května)
OSVČ s daňovým poradcem 8 dní od podání přehledu (nejpozději 9. srpna) 8 dní od podání přehledu (nejpozději do 9. srpna)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).