Hlavní navigace

Marketingově se dá pracovat se vším, třeba s dárcovstvím krve

14. 6. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Kolik je u nás dárců krve? Na první pohled zbytečná otázka, ale stačí si dárce přepočítat na potencionální klienty. Někteří podnikatelé to už vědí.

Ve prospěch firmy i jednotlivce se dá využít ledaco. Stačí se jen trochu zamyslet. Jak se dá marketingově pracovat třeba s dárcovstvím krve, o tom je dnešní článek, který vychází u příležitosti Světového dne dárců krve, připadajícího právě na 14. červen.

Dobrovolní dárci jsou silnou skupinou

V transfúzních zařízeních při nemocnicích je registrováno 282 000 dárců krve a jejích složek, tedy poměrně slušná skupina lidí, na které se dá cílit. Převažují mezi nimi muži a obyvatelé velkých měst. To je dáno tím, že ve velkých městech jsou také velké nemocnice a tudíž větší spotřeba krve a transfúzních přípravků. Pokud jde o věkové složení, odpovídá zastoupení jednotlivých věkových skupin v české společnosti, s tou výhradou, že je třeba zvýšit zastoupení mladých lidí, aby byl nahrazen přirozený úbytek daný věkem, říká Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže.

Dárci krve jsou oceňováni především morálně, nemohou být motivováni finančním ziskem. Transfúzní služba ve vyspělých zemích je založena mimo jiné na zásadě bezpříspěvkového darování krve. Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkového darování krve zformulovala Liga červeného kříže a červeného půlměsíce a její znění je následující: Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darování krve slučitelné.

Přesto dárci krve některé výhody, a to i finanční, mají. Všem jsou dobře známé například bonusy poskytované zdravotními pojišťovnami, ale na dárce se zaměřují i někteří podnikatelé. Důvodem může být jak osobní náklonnost, tak marketingový tah.

Pro dárce krve sleva na jídlo i řidičák

Přilákat zákazníky na slevu poskytovanou dárcům krve se snaží brněnská autoškola Irein. Jako aktivní dárce krve a držitel stříbrné plakety Dr. Jana Jánského si uvědomuji nedoceněnost dárců krve, a těm, kteří ji během posledních 12 měsíců darovali, nabízím slevu 500 korun z výše kurzovného, říká majitel autoškoly Jan Irein. Firma je na trhu zcela nově, začala fungovat v březnu letošního roku, a proto slevu zatím využil pouze jeden student. Nemohu po čtvrt roce dělat žádné závěry, ale zájem o dobrovolné dárcovství je a tak se domnívám, že jeho marketingové využití má vzhledem k široké základně dárců velmi slušný potenciál, pokračuje Jan Irein.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

V České republice je velká skupina dárců krve. Jsou zajímavými klienty pro zdravotní pojišťovny i drobné podnikatele.  

Mnohem delší zkušenost s produkty pro dárce krve mají v olomoucké restauraci Pizza Pollo. I jejího majitele přivedla k myšlence na oceňování vlastní účasti na dárcovství. Každý, kdo předloží kartičku dobrovolného dárce krve, obdrží v restauraci 10 % slevu z objednávky. Ve spolupráci s Transfúzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc také probíhá losování tří dobrovolných dárců krve, kteří obdrží poukaz na naše 2 pizzy dle vlastního výběru, uvádí majitel pizzerie Přemysl Horáček. I on je dlouholetým dárcem a chce díky slevě hlavně motivovat své zákazníky k dárcovství. Slevu podle něj využije každý týden minimálně 10 zákazníků, za rok se laciněji nají mezi 400 a 600 dárci krve.

Město Olomouc je ale dárcům krve nakloněno mnohem více. Měli tam například slevu na městskou hromadnou dopravu, a ta se od 1. července bude znovu obnovovat. Město, které je zřizovatelem dopravního podniku, přispěje držitelům zlaté Janského medaile s trvalým bydlištěm v Olomouci na čtvrtletní jízdenku. Cena pro běžného cestujícího je 900 korun. Dárci krve ji dostanou za 75 korun, zbylých 825 uhradí město. Příspěvek dostanou dárci krve při odběru jízdního dokladu na našich prodejních místech. Týká se to přibližně 1500 cestujících, komentuje za Dopravní podnik města Olomouce jeho mluvčí Magdaléna Kopřivová.

Dárce si předcházejí i pojišťovny

Nadstandardní služby poskytují dárcům krve a jejích složek pochopitelně i zdravotní pojišťovny. Není třeba nikomu sahat do svědomí, ale je jasné, že i pro ně jsou dárci krve důležitou skupinou, na kterou je potřeba se marketingově zaměřit.

Důkazem je Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jako svůj největší benefit nabízí až 35 dní pojištění léčebných výloh do zahraničí, jednoduše řečeno cestovní připojištění. V minulém roce toto využilo 4100 dárců krve pojištěných právě u VZP. Dále pojišťovna nabízí bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý život. Dárci krve mohou letos získat 2000 bodů, které lze proměnit na finanční příspěvek na očkování nehrazené ze zdravotního pojištění nebo na zaplacené pohybové aktivity. Dárci kostní dřeně získají dokonce 3000 bodů, což je roční maximum a odpovídá částce 1500 korun. V roce 2010 získali dárci krve prostřednictvím tohoto programu 113 800 bodů, přičemž jeden bod se rovná 50 haléřům. Loni už bylo nasbíráno 21 844 000 bodů, což znamená, že dárci krve mohli v předešlém roce čerpat bonusy za téměř 11 milionů korun, říká Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Prostými výpočty se dá dojít k tomu, že skupina dárců krve je pro pojišťovnu důležitá a musí si ji umět předcházet.

Z těchto důvodů nezahálí ani konkurence. Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů má i Vojenská zdravotní pojišťovna. Za krev i kostní dřeň může poskytnout dárkovou poukázku až do hodnoty 2000 korun. Dárci o této výhodě vědí a vesměs ji využívají, komentuje marketingový manažer pojišťovny Richard Medek.

Ještě o tisícikorunu víc nabízí těm nejzasloužilejším dárcům Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. Dárce krve nebo kostní dřeně může příspěvek využít na úhradu nákupu v lékárnách, léčby zrakových vad laserem, stomatologickou péči a mnohé další. Nevedeme evidenci všech bezpříspěvkových dárců krve nebo kostní dřeně. V evidenci máme pouze ty pojištěnce, kteří si o příspěvek požádají, ale ani tito pojištěnci si příspěvek nečerpají každoročně, byť na něj mají nárok, říká zástupce pojišťovny Antonín Polášek. Z evidovaných dárců podle něj příspěvky čerpá 78 % dárců, z toho v průměrné výši 72 % možného čerpání.

Daňové odpočty pro dobrovolné dárce

Na daních se dá ušetřit i darem. V tomto případě dárcovstvím krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně. Toto bezplatné dárcovství je zákonem o daních z příjmů posuzováno jako speciální dar na zdravotnické účely a hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 2000 korun. Tato částka platila pro přiznání daně z příjmu za rok 2012 a měnit se nebude ani pro rok 2013. Snížení základu daně je uznatelné, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 korun, což je u dárců krve dodrženo. 

Aby si dárce mohl základ daně z příjmů snížit, musí být schopen darování prokázat. Nařizuje to § 381 zákona o dani z příjmu. Veškeré dary musí být potvrzeny, v ideálním případě darovací smlouvou. Ta musí obsahovat údaje o tom, kdo je dárce a kdo obdarovaný, na jaké účely má být dar použit, výši daru a datum, kdy došlo k jeho převzetí. Pokud není dárcovství prokazatelné, riskuje žadatel o slevu na dani její následné doměření.

Kolik bylo v rámci posledního zdaňovacího období těchto slev uplatněno se zjistit nedá. Dárci v daňovém přiznání vyplňují pouze 46. řádek, ve kterém se uvádí všechny dary, tedy jejich celková hodnota. Přesnou evidenci dárců krve nevedeme, odpovídá na dotaz Petra Homolová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

darování krve se zmiňuje hned několik právních předpisů. Všemi je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je ještě nutno brát zvláštní zřetel.

Každému dárci například podle § 203 zákoníku práce náleží pracovní volno. Jedná se totiž o takzvané jiné úkony v obecném zájmu. Pracovní volno je poskytováno na dobu cesty k odběru, odběru samotného, cesty zpět a zotavení po odběru. A to za předpokladu, že tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nepostačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Pracovní volno se podle § 206 zákoníku práce poskytuje s plnou náhradou mzdy. Pokud je dárce v transfuzní stanici odmítnut, není mu poskytnuto placené volno na celou pracovní dobu, ale pouze na dobu nutnou pro návrat do zaměstnání.

Více informací o legislativních výhodách pro dárce krve jsou k dispozici na www.transfuznistanice.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).