Hlavní navigace

Mobbing – i to se může dít ve Vaší společnosti

10. 7. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Nerovné síly, psychoteror, šance 1:50, každá pátá sebevražda, stres, pravidelnost, opakovatelnost, šikana… To jsou některé znaky snad nejhorší situace, která se může vyskytnout na pracovišti – mobbing. Nikdo není vítězem, všichni jsou poražení, ale přesto k němu dochází a poměrně často, i když se považujeme za „civilizovanou společnost“. Mobbing se netýká jen 1 člověka, ztrácí tím šéfové, zaměstnanci i celá firma. Za to, že na pracovišti k němu dochází, odpovídá VŽDY zaměstnavatel. Ten je totiž podle zákoníku práce povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky.

Co je to mobbing

Termín „mobbing“ pochází z anglického slovesa „to mob“, které znamená obtěžovat, dotírat, někomu vynadat, vrhnout se na někoho apod. Pavel Beňo ve své knize „Můj šéf, můj nepřítel“ vysvětluje, že mobbing je nedostatečná schopnost komunikovat, znevažování a arogance, závist, špatné způsoby chování a jednání s druhými lidmi, neschopnost řešit konflikty a otevřeně k nim přistupovat apod. s cílem někoho záměrně poškodit, znemožnit, případně jej vyštvat.

Mobbingem můžeme nazvat např. situace, kdy někoho někdo z kolegů, nadřízených, ale i podřízených šikanuje, obtěžuje, uráží, pomlouvá nebo vylučuje z kolektivu. Je to vlastně taková šikana na pracovišti. Důležitými znaky jsou pravidelnost a opakovatelnost (ne tedy nárazová roztržka s kolegou) a nerovnost sil (dána např. hierarchickou úrovní atd.). Často se vyskytuje situace „všichni proti jednomu“.

Ovšem mobbingem není pouze šikanování, urážení, vylučování z kolektivu atd., patří sem i přidělování poškozujících úkolů, např. nesplnitelných či neodpovídajících pracovnímu zařazení zaměstnance či naopak příliš snadných, které mají zpochybnit či znevážit pracovníkovy schopnosti. Patří sem také manipulace s informacemi, které bezpodmínečně potřebuje zaměstnanec ke své práci a které jsou např. zadržovány či dokonce falšovány nebo zkreslovány.

Proč k němu dochází

Důvodů, proč vůbec k mobbingu dochází, je několik. Může to být nedostatečná kvalifikace ve vedení lidí, firemní kultura s nízkou mírou etiky či dokonce s její absencí, závist a konkurenční vztahy, špatné řešení chyb a omylů, neustálý tlak na zvyšování výkonnosti a snižování nákladů atd. a v neposlední řadě to jsou i osobní charakteristiky mobbovaného i mobbera. Hlavním problémem zřejmě mohou být nesympatie, peníze, závist a nebo strach.

Kdo se může stát obětí mobbingu?

Obětí mobbingu může být téměř kdokoliv. Nejčastěji se jedná o člověka osamělého, s nižším sebevědomím, stranícího se kolektivu apod. Nezřídka se také jedná o pracovníka, který je na dané práci existenčně závislý, protože ten práci potřebuje a raději bude trpět všechny možné ústrky a posměšky kolegů, než aby z práce odešel.

Určitým problémem může být nový pracovník v již sehraném týmu, kde se všichni znají, vycházejí spolu, dobře se jim spolupracuje a nikoho do svého úzkého kolektivu nechtějí, neb se obávají všeho neznámého a nevědí, co od takového nového pracovníka mohou očekávat.

V neposlední řadě může být typickou obětí mobbingu i člověk úspěšný a aktivní, který svým zápalem, elánem a energií do práce narušuje poklidné a někdy i pomalé pracovní tempo na pracovišti. Takovýto pracovník se nezřídka stává terčem i svého nadřízeného, neboť ten se jím cítí ohrožen.

Shrneme-li to, terčem útoků se stávají lidé, kteří se nějakým způsobem vymykají „normálu“ na daném pracovišti a nějakým způsobem na sebe upozorňují (právě třeba straněním se kolektivu, jsou zakřiknutí, mají nízké sebevědomí apod.), či jsou nějak nápadní (noví v úzkém týmu, velice aktivní, rasově, nábožensky či politicky odlišní,…), výjimeční. „Středem pozornosti“ se tak stávají i lidé s vadou řeči, ale také velmi inteligentní lidé, kteří jsou schopnější nebo vzdělanější než zbytek pracovního kolektivu.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).