Hlavní navigace

Mobilního operátora vyměníte snáze a levněji, novinky se navíc týkají i OSVČ

1. 11. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Změna mobilního operátora se zjednoduší, zkrátí a zlevní. OSVČ navíc v tomto získají stejná práva a možnosti jako nepodnikající fyzické osoby.

Lhůta pro zánik smlouvy v případě přenesení čísla se zkrátí z 10 na 2 dny. Úhrada spojená s předčasným ukončením smlouvy na dobu určitou se sníží na jednu dvacetinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy a bude se platit jen v případě, že k ukončení smlouvy došlo do tří měsíců od jejího uzavření. Počítá s tím novela zákona o elektronických komunikacích, kterou před dvěma dny schválil Senát. Změny mají být účinné od dubna 2020.

Klesne výše pokuty za předčasné ukončení smlouvy

Senát podpořil novelu zákona o elektronických komunikacích z dílny ministerstva průmyslu a obchodu. Ta si klade za cíl podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a legislativně podpořit reziduální soutěž uvnitř oligopolní struktury trhu. Větší konkurence by pak měla vést ke snížení cen. K tomu by mělo přispět zásadní omezení možnosti požadovat úhradu v případě ukončování smluv na dobu určitou a legislativní podpora „one stop shopu“ v případě přenesení čísla tak, aby účastník, který si chce změnit operátora, nebyl odrazován složitostí administrativního postupu, uvádí se v důvodové zprávě.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Sankce za předčasný odchod bude nově možné vyžadovat jen v případě ukončení smlouvy (na dobu určitou) do 3 měsíců od jejího uzavření. Výše pokuty navíc klesne. Nově nebude vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. V současnosti se přitom platí jedna pětina. Odstranění finanční překážky má zajistit, aby měli účastníci se změnou poskytovatele služeb co nejnižší náklady, což povede ke zlepšení jejich mobility na trhu. Předmětné opatření sleduje zvýšení konkurence na trhu, a tím přispívá k posílení postavení účastníků, píše se v důvodové zprávě.

Doba převedení čísla se zkrátí

Zkracuje se též doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora, a to z 10 na 2 dny. Dále už nebude nutné kontaktovat stávajícího operátora, jelikož vše vyřídí operátor nový. Stačí mu podat žádost, ve které uvede:

  • své identifikační údaje,
  • podnikatele doposud zajišťujícího účastníkovi veřejnou komunikační síť nebo poskytujícího účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (opouštěný poskytovatel služby),
    telefonní číslo, o jehož přenesení žádá,
  • ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla vydaný opouštěným poskytovatelem služby (ten bude muset být nově uveden ve všech smlouvách), a
  • den, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout; přejímající poskytovatel služby neprodleně po splnění podmínek přenositelnosti telefonního čísla zajistí provedení úkonů potřebných k přenesení telefonního čísla a informuje účastníka o dni, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout a který je zároveň dnem ukončení smluvního vztahu s opouštěným poskytovatelem služby.

Pokud účastník navíc využívá předplacený kredit, může původního operátora do 30 dnů od ukončení smlouvy požádat, aby mu vrátil zbývající zůstatek předplatného. Vrácení zůstatku může být zpoplatněno, pouze pokud je tak uvedeno ve smlouvě, a výše zpoplatnění musí odpovídat skutečným nákladům, které opouštěnému poskytovateli služby prokazatelně vznikly při vrácení zůstatku, upřesňuje novela.

školení červen - novinky

Novinky se týkají i OSVČ

Všechny výše zmíněné novinky se navíc budou nově týkat i OSVČ, kterým aktuální podoba zákona „spotřebitelské výhody“ nedává. Subjekty, kterým se poskytuje ochrana, jsou sice podnikatelé stejně jako podnikatelé poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť, nicméně v předmětných smluvních vztazích jsou (mnohdy výrazně) slabší smluvní stranou a jejich postavení se v oblasti elektronických komunikací téměř neliší od postavení spotřebitelů, proto je vhodné tuto faktickou nerovnost zmírnit právní úpravou, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Do devíti měsíců od nabytí účinnosti novely by měl vzniknout i kalkulátor, který bude provozovat Český telekomunikační úřad, díky kterému si půjde nezávisle porovnat ceny operátorů. Klíčovým prvkem na konkurenčních trzích s několika poskytovateli nabízejícími služby je dostupnost transparentních, aktuálních a srovnatelných informací o nabídkách a službách. Koncoví uživatelé by měli mít možnost snadného porovnání cen různých služeb nabízených na trhu na základě informací o cenách zveřejňovaných ve snadno dostupné formě, uzavřel poslanec Patrik Nacher (ANO), který s pozměňovacím návrhem, který kalkulátor zavádí, přišel.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).