Hlavní navigace

Na pojištění podnikatelů se nevyplatí šetřit. Jaká je aktuální nabídka?

22. 1. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Pojištění pro podnikatele je mnoho druhů a nemělo by se zapomínat na odpovědnost, a to za újmu nebo případ škod. Seznamte se s jejich nabídkou.

Pojištění odpovědnosti bývá nejčastěji za újmu, z výrobní činnosti nebo pro případ škod, které podnikatel způsobí svojí činností třetí osobě. Pojištění majetku podnikatele bez podobného pojištění není úplné a funkční a nemělo by tak chybět v pojistném programu správně zabezpečené firmy.

Na co se zaměřit při výběru

Podnikatelé by měli vybírat pojištění odpovědnosti na základě několika faktorů, mezi které patří především druh vykonávané činnosti a úroveň krytí. Podle druhu vykonávané činnosti je také vhodné zvážit specifická připojištění, jako například odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, finanční škody, odpovědnost za škodu na věcech převzatých nebo užívaných. Konkrétní příklad popisuje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy: Pokud jsem například řemeslník, sjednám si základní pojištění odpovědnosti za újmu, ale včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání – chci totiž mít jistotu, že pokud se mi práce zrovna nepovede a vyteče voda z radiátoru, který jsem na tuto závadu opravoval, a poškodí perský koberec, pojišťovna škodu majiteli koberce za mě uhradí. Při sjednávání pojištění by měl podnikatel dobře popsat pojišťovně charakter své činnosti a její specifika, aby bylo možné rozsah pojištění vhodně nastavit. 

Rozhodující při výběru pojištění by neměla být cena, ale úroveň krytí. S tím souvisí nastavení pojistných limitů, které je klíčové. Je potřeba mít na paměti, že škody se v tomto segmentu pojištění zvyšují. Kateřina Ikráthová z oddělení interní a externí komunikace Allianz pojišťovny, a. s. v tomto ohledu radí, že je vhodné sjednávat limity pojistného plnění minimálně ve výši 10 až 20 milionů korun. Při výběru je kromě samotného produktu vhodné zvážit také samotnou pojišťovnu, která podnikatelům dokáže nabídnout perfektní servis. Právě pojišťovna je totiž ta, která v případě vzniku škody projednává úhradu škody s poškozeným a uhrazuje jeho oprávněné nároky, a to včetně dalších nákladů, jako jsou náklady soudního řízení nebo právního zastoupení ve sporech, případně náklady na léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči. Pojišťovna tak kromě náhrady vzniklé škody plní i další významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody uplatňovaným třetím subjektem proti pojištěnému, dodává Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny

Jednotlivým druhům pojištění pro podnikatele jsme se věnovali v článku Pojistit ve vašem podnikání můžete téměř cokoliv

Co se týče ceny, tak pro výpočet pojistného jsou zásadní příjmy podnikatele, zmíněný limit plnění a vykonávaná činnost s důrazem na její rizikovost. Dále také zvolený rozsah pojištění a domluvená spoluúčast. Hrát roli může také územní platnost pojištění. Jak nám sdělil Honza Marek, mluvčí Generali, výpočet ceny pojištění  je u podnikatelského pojištění vždy do maximální možné míry individuální, protože se zohledňuje celá řada parametrů. 

Parametry výpočtu ceny:

  • oblast podnikání a jeho rizikovost 
  • výše příjmů 
  • pojistný limit 
  • spoluúčast 
  • rozsah pojištění
  • územní platnost pojištění

Pojišťovny vám vyjdou vstříc 

Nabídka pojištění odpovědnosti českých pojišťoven je obdobná a především je každá nabídka vypracovávána individuálně podle přání a potřeb klientů s ohledem na krytí různých rizik nebo výše pojistných částek a podobně. Vždy velmi záleží na konkrétním předmětu podnikatelské činnosti, ale zkušení zástupci pojišťovny by měli pomoci, ať už s výběrem krytí nebo odpovídajících částek. Spolupracuje-li podnikatel a informuje poctivě o všech aspektech a rozsahu svých aktivit. To je zásadní požadavek na potenciálního klienta, zdůrazňuje Eva Svobodová, Head of Communication Department z UNIQA pojišťovny.  

Například Česká pojišťovna nabízí podnikatelům komplexní pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu způsobenou na majetku a zdraví třetích osob, způsobenou vadným výrobkem, vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a vzniklou na věcech převzatých nebo užívaných pojištěným. Připojištění odpovědnosti za škodu se v Generali navíc vztahuje ještě například na finanční škody, náklady právního zastoupení, škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti, čistě finanční škody nebo náklady zdravotních pojišťoven a nemocenského pojištění. 

Jak je to se škodami v daňovém přiznání, si můžete přečíst v článku Kdo je zodpovědný za chyby v daňovém přiznání, které zpracoval daňový poradce?

Většina z nabídek pojištění je postavena také na spoustě volitelných připojištění, která vyplývají z jednotlivých podnikatelských činností. U Kooperativy jde například o pojištění odpovědnosti silničního dopravce, pojištění odpovědnosti způsobenou poskytováním odborných služeb, jako jsou např. advokáti, architekti, daňoví poradci, překladatelé, pojištění odpovědnosti manažerů obchodních společností nebo pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Ti, kteří v práci využívají služební vůz, mohou využít pojištění od ČSOB Pojišťovny spojené s řízením dopravního prostředku nebo přímo pro řidiče z povolání. Tento typ pojištění tedy pokrývá i dopravní nehody. U Generali patří mezi volitelné složky pojištění škody na věcech užívaných a převzatých, škody na věcech vnesených a odložených v šatnách, restauracích a ubytovacích zařízeních, škody na životním prostředí nebo například újmy nakažlivou chorobou, újmy způsobené zvířaty a čistě finanční škody způsobené výrobkem. 

V pojišťovně Slavia se pojištění odpovědnosti pro drobné podnikatele v rozsahu pojištění obecné odpovědnosti, odpovědnosti za vadu výrobku či vadně vykonané práce sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Maxima pojišťovna nabízí široké krytí a také možnost vytvořit si pojištění na míru. Pro drobné podnikatele a živnostníky nabízíme dokonce možnost sjednání online na webových stránkách (online sjednání včetně vzniku zaplaceném nabízela Maxima pojišťovna jako první pojišťovna na trhu), dodává Roman Jandík, manažer online distribuce a marketingu z této pojišťovny. Sjednání prostřednictvím webových stránek umožňuje také ČSOB Pojišťovna, a to se slevou 10 % z pojištění.

V tabulce se nachází modelový případ pojištění odpovědnosti podnikatele s ročním obratem 10 milionů korun se sjednanou spoluúčastí ve výši 2000 korun a pojistným plněním ve výši 2 milionů. Hodnoty ročních plateb jsou orientační v závislosti na dalších faktorech.

Nabídka pojištění odpovědnosti
Pojišťovna Roční platba Poznámka
Allianz 2 000 – 3 500 Kč Podle rizikovosti konkrétní podnikatelské činnosti
Česká pojišťovna 8 624 Kč Pojistný limit 1 000 000 Kč, oblast podnikání Ostatní služby
ČSOB Pojišťovna Neuvedeno
Generali Neuvedeno
Kooperativa 1 500 – 5 000 Kč V závislosti na provozované činnosti
Maxima pojišťovna 2 000 Kč Při nízké rizikovosti
Slavia pojišťovna 2 000 – 10 000 Kč Pokud se nebude jednat o extrémně rizikovou činnost nebo podnikatel nebude vykazovat dlouhodobě nepříznivý škodný průběh
Uniqua V řádu tisíců korun Závisí na oboru podnikání

Poptávka stále roste

Mluvčí pojišťoven se shodují, že vedle pojištění majetku tvoří pojištění odpovědnosti za újmu, případně včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání základ podnikatelských smluv a je součástí téměř každé poptávky. Například ve Slavia pojišťovně dostávají řádově desítky poptávek týdně. Nejčastěji projevují drobní podnikatelé zájem právě o pojištění odpovědnosti včetně vadně vykonané práce, neboť v poměru k možné škodě je náklad na toto pojištění relativně nízký, doplňuje Patricie Lepšíková, senior underwriter Slavia pojišťovny.  

školení červen - novinky

Vývoj v podnikatelském pojištění velmi úzce souvisí s ekonomickou situací České republiky, a pokud se její ekonomika nachází v konjuktuře, odráží se to i v zájmu klientů. Honza Marek v tomto ohledu vidí jednoznačně pozitivní trend. Podnikatelé si velmi dobře uvědomují, že pojištění jako takové vzniku škody nezabrání, ale dokáže velmi dobře přispět k tomu, aby podnik nenadálou událost přečkal a byl schopen dále existovat a rozvíjet se, dodává. 

S tím souhlasí také Ivana Buriánková, podle které na významu nabývá nejen pojištění majetku, ale zejména pojištění odpovědnosti, kdy s novým občanským zákoníkem došlo k významné změně úpravy týkající se povinnosti nahradit škodu a újmu. S přísnější legislativou souvisí i zavedení nařízení GDPR. Našim favoritem z podnikatelských pojištění je právě pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, ale soustředíme se právě i na pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data GDPR, které reaguje na nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 Evropské unie, upřesňuje závěrem Roman Jandík.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).