Hlavní navigace

Nejen start posledních dvou vln EET, co dalšího novela zákona přináší?

27. 12. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V květnu 2020 odstartují poslední dvě vlny EET. Nejde však o jedinou novinku, kterou novela zákona o evidenci tržeb přináší.

Dojde například ke snížení DPH na vybrané zboží a služby nebo zavedení tzv. zvláštního režimu evidence.

Které změny už platí?

Novela zákona o evidenci tržeb přinesla řadu změn, z nichž některé nabyly účinnosti už letos. Od letošního listopadu musí podnikatelé například opětovně uvádět na účtence DIČ, a to s výjimkou případů, kdy toto daňové identifikační číslo obsahuje rodné číslo poplatníka. Tato povinnost tak bude zatím dopadat pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob a zahraničních fyzických osob.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

Už od listopadu též platí určité výjimky z EET. Evidenci už nepodléhají sociální služby a také tržby z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

Výjimku opětovně získali i nevidomí podnikatelé. Konkrétně se osvobození týká prakticky fyzických osob, kterým je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Dále musí jít o poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

 1. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku nároku na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
 2. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, a
 3. který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty.

Sníží se DPH na vybrané zboží a služby

V květnu 2020 pak odstartuje EET pro řemeslníky, advokáty či lékaře. Změny se dotknout i sazeb DPH. Od května 2020 se sníží DPH na 10 % na vybrané zboží a služby:

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech, 
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

Zvláštní režim pro drobné podnikatele

Od května 2020 budou moci podnikatelé, kteří splní určité podmínky, využívat místo EET tzv. zvláštní režim, tedy jakýsi offline systém evidence. Místo elektronické evidence tak půjde při uskutečnění tržby vystavit účtenku z bločku účtenek, který si podnikatel předtím vyzvedne na finančním úřadu. Za každé kalendářní čtvrtletí pak bude muset podnikatel poslat na finanční úřad oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Čtěte také: Běžný, zjednodušený nebo zvláštní režim EET? Čtěte, co který obnáší

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Pokud nejde o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, musí jít o fyzickou osobu, která:

 • není plátcem daně z přidané hodnoty a
 • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
 • zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

V žádosti o povolení zvláštního režimu musí podnikatelé doložit, že splňují podmínky pro povolení offline režimu, což může být především u odhadu budoucích tržeb problém. Přestože offline režim evidence půjde využít až od května 2020, už nyní mohou podnikatelé podat žádost o jeho povolení. Vzhledem k tomu však, že některá ustanovení novely nabudou účinnosti až v únoru, začnou se úřady žádostmi zabývat nejdříve právě 1. února 2020.

Čtěte více: Jak odhadnout budoucí tržby u offline režimu EET? Poraďte si sami, říkají úřady

školení červen - novinky

O EET bude opět rozhodovat Ústavní soud

Přestože již byla novela vyhlášená ve Sbírce zákonů, teoreticky ještě může dojít ke změnám. Opozice totiž EET opět napadla u Ústavního soudu, jelikož podle ní novela zákona nereaguje dostatečně na nález Ústavního soudu, kterým soud v roce 2017 zrušil zavedení 3. a 4. vlny EET. Jak se dále tvrdí v návrhu, zákon je v rozporu s právem na informační sebeurčení a omezuje právo svobodně podnikat.

Čtěte více: Naděje pro řemeslníky a spol.? O EET bude opět rozhodovat Ústavní soud

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).