Hlavní navigace

Nevíte si rady? Najměte si kouče. Ale jen skutečné, pozor na šlendriány

27. 6. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

V čem se koučování liší od kurzů a školení? Jakých cílů může podnikatel pomocí koučování dosáhnout? A nejsou to jen vyhozené peníze?

Poptávka po klasických školeních klesá, zájem o úzce specializované a intenzivní výcviky založené na sebepoznání naopak prudce roste. Koučování je dnes velmi módní záležitostí. Mít svého kouče, to je u mnoha podnikatelů dokonce i otázkou společenské prestiže. K čemu ale vlastně koučování vede? Co od něj můžeme očekávat? A jak poznat kvalitního kouče, když Česká asociace koučů varuje, že až 90 % všech těchto služeb je nekvalitních?

Koučink zaměřený na byznys může pomoci v řadě oblastech. Namátkou se dají zmínit určení a změna strategie, řešení krizových situací, zlepšení manažerských a komunikačních schopností nebo lepší využití potenciálu svého i svých podřízených. Požadavků na kouče může být ze strany podnikatelů velké množství. Z nabídky si jistě vybere každý, kdo cítí, že potřebuje nějakým způsobem popostrčit nebo získat nový úhel pohledu.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Podnikatelé si podle kouče Milana Krčka žádají podporu kouče zejména v začátcích nových projektů, kdy jde o vyjasnění si celkového záměru, definici cílů a zvolení aktivit, postupů a jednotlivých kroků, jak záměr naplnit. Jde o první kroky od představ, snů a plánů k jejich realizaci. Důležitá je také podpora při dokončování projektů, kdy je potřeba vše dotáhnout a zvolit strategii pro další pokračování a růst. Dále to bývá především při potřebě realizace konkrétních změn nebo hledání nových impulsů a příležitostí v podnikání. V poslední době nejčastěji pracuji s obchodníky, manažery a majiteli menších až středních firem. Obchodníci chtějí zvýšit úspěšnost a efektivitu prodeje, manažeři své požadavky směřují převážně na zvýšení efektivity fungování lidí, týmů a celé firmy. Sami pro sebe hledají skutečně účinné a neotřelé formy vlastního rozvoje. Vybírají si tedy spíše koučování a takzvané synergogické workshopy, které jsou v České republice málo známé, ale jsou přínosnější než manažerské kurzy, říká Jan Korbel, nezávislý lektor, kouč a certifikovaný facilitátor synergogických programů.

Populární je i konzultace s koučem týkající se vlastní sebeorganizace, kdy podnikatelé hledají efektivní způsob jak uřídit nejen firmu, ale také sami sebe. Jde především o práci se zdroji, hlavně s časem, energií, prostředky, ale také o sladění pracovního a osobního života, probuzení kreativity a zdravý životní styl. Není různých koučinků. Koučink pro podnikatele znamená, že tento pracuje na věcech, které by stejně musel vyřešit, ale má k dispozici profesionála, který mu pomůže pomocí vlastního přemýšlení dobrat se k řešení, upozorňuje Vladimír Dvořák, prezident České asociace koučů. Zde je jen několik příkladů programů, které se podnikatelům mohou hodit.

Dále čtěte: Koučování sice není na předpis, ale může léčit firmu v krizi

Obchodní a prodejní dovednosti

Tréninky prodeje jsou založeny na budování partnerského vztahu s klienty a rozvíjení prodejních dovedností. Mluví se o věcech, které se obchodníci běžně neučí, ale přesně tyto u nich zákazníci hledají. Obchodníci vyzbrojeni manipulativními technikami a argumenty si to stále neuvědomují. I ti nejlepší prodejci se ztrácí, když dojde na práci s otázkami a citlivost na skutečné potřeby klienta. Vztah se zákazníky vzniká přes užitečně a lidsky vedený rozhovor. Učím své klienty být klidnými, naslouchat, velmi dobře se ptát a pomáhat lidem s přemýšlením o spolupráci. Proto vždy několik hodin trénujeme a účastníci programu si poskytují zpětnou vazbu, dokud výsledky nejsou nadprůměrné. Krátké lektorské vstupy obsahují spíše soubory tipů z mé praxe namísto teorií z knih, komentuje Jan Korbel.

Výkonový koučink

Jde o program přesně zaměřený na dosažení konkrétního cíle v časově omezeném období, případně o měřitelné zlepšení výkonu v určité oblasti. Je možné navrhnout i rozvojový koučink, jež je dlouhodobější a zaměřuje se na celkovou podporu osobnostního rozvoje klienta, který postupně uvolňuje svůj potenciál a zvyšuje aktivitu a postup ve směru kým a čím se chce stát. Oba přístupy se samozřejmě i vzájemně doplňují. Koučování využijete vždy, když hledáte efektivní a přímou cestu k dosažení cíle, zvládnutí změny nebo zlepšení výkonu tam, kde to nejvíce potřebujete, říká akreditovaný externí profesionální kouč Milan Krček.

Vyrovnaná firemní struktura

Základním předpokladem k dosažení spokojenosti lidí a úspěchu manažerů je pracovat ve firmě, jejíž kultura – vize, mise, hodnoty – je akceptovaná zaměstnanci a je v souladu s jejich osobními hodnotami. Tito lidé pak pracují s větším nadšením a hlavně chápou smysl své práce. Smyslem koučinku je zjistit spolu s vedením, zda tomu tak skutečně je, zda není konflikt mezi hodnotami a aplikovanými procesy v praxi a zda je nastavená kultura to, co se od zaměstnanců očekává, uvádí koučka Jitka Jetlebová. Například jedna pojišťovací společnost našla způsob jak komunikovat smysl této méně atraktivní práce pro každého pracovníka tím, že chce aktivně chránit a zlepšovat životy lidí. Zaměstnanci musí najít cestu k pochopení toho, že si celá firma váží lidí, drží slovo, je otevřená a tak dále.

Psali jsme: Myslete jako kouč a najděte ve svém byznysu skrytý potenciál a Jak používat emoční inteligenci pro úspěšný byznys? Inspirujte se příběhem

Koučink není školení

Koučování je ve srovnání se školením naprosto odlišný přístup, proto se nedá mluvit o jeho lepším nebo větším efektu. Zatímco na školení a tréninky chodí lidé získávat nové informace a dovednosti, při koučování vzniká spíše nová kvalita s využitím stávajících znalostí a dovedností. Lektor nebo trenér jsou odborníci na probírané, zatímco kouč je odborník na speciální rozhovor. Pracovní nástroj kouče jsou otázky, kterými rozvíjí přemýšlení klienta o tématu se kterým přišel. Pomáhá mu prozkoumat širší souvislosti. Objevit, co je za tím, jak to vypadá na první pohled. Důležité je, že cíle si stanovuje klient a vyjednává si podporu kouče při jejich dosahování, vysvětluje Vladimír Dvořák z České asociace koučů. 

Kouč neučí, neškolí a neříká koučovanému, co má dělat a jak dosáhne svých záměrů. Naopak ho podporuje při objevování a využití skrytých vnitřních a vnějších zdrojů, silných stránek a talentů a přirozených výhod. Kouč je průvodcem na cestě k cíli, přičemž cestu, směr a prostředky si vždy volí koučovaný sám. Následný efekt je potom naprosto odlišný. Při školení jen získáváme informace popřípadě trénujeme jejich využití napodobováním učitele. Při koučování pracujeme se svými již existujícími zdroji, ale novým způsobem.

K čemu vede záměna školení a koučování? Předpokládejme, že podnikatel má nějakou starost a za doprovodu kouče by ji překonal. Když tohoto podnikatele budeme místo koučování školit, je jeho pozornost odváděna od řešení problému k novým poučkám, které ve většině případů zadání plnohodnotně neřeší. V praxi pak potkávám například obchodníky upínající se na typologie nebo manažery nebo na nástroje, místo, aby sebekriticky zkoumali své chování a myšlení a hledali jednoduché nové cesty. Pokud máte doma vozidlo, které nejede, ale lze ho opravit, je potřeba ho opravit. Jen přinášení většího počtu kusů nářadí ale problém nevyřeší. A přesně tak je to s koučováním a školením, uvádí Jan Korbel. Důležité je i to, že koučování nebuduje závislost koučovaného na kouči. Školení často způsobí opak.

Připomeňte si: Jak vyhrát závod s časem? Jeden z největších problémů podnikatele

Co od koučinku očekávat? Jak vlastně probíhá?

Při koučování si člověk může volit jakékoli cíle, kouč potom odpovídá za jejich správné nastavení, což je klíčové pro další kroky a úspěšné dosažení cílů. Cíl by měl být především konkrétní, jasně definovaný a zaměřený. Měl by být dostatečně velkou výzvou, abychom dokázali vše dotáhnout do konce. Důležité je také vycházet ze skutečnosti, vědět kde zrovna jsme vzhledem k cíli, a kam se chceme dostat. Cíl musí být jednoznačně měřitelný, abychom mohli sledovat, jak postupujeme. Potřebujeme znát kritéria úspěchu, stejně tak přesný termín, kdy chceme cíle dosáhnout. Při definici cíle bychom neměli zapomínat na celkový dopad realizace našeho cíle na naše nejbližší okolí – kolegy, rodinu, přátele, obchodní partnery. Mít širší pohled na to, co se změní a rozhodnout se, zda to opravdu chceme, komentuje Milan Krček.

Kouč se hodně ptá a často i podivně. Tím pomáhá koučovanému v přemýšlení. Občas jeho otázky nepříjemně dloubnou pod žebra, ale to jsou chvíle, kdy se zrodí ty nejhezčí změny, které pak koučovaného těší. A koučovaný? Ten usilovně přemýšlí, někdy prožívá intenzivní pocity a objevuje.

Koučink může mít mnoho podob, od osobního setkávání na koučovacích sezeních až po telefonický, e-mailový, nebo populární koučink po skypu. Zvolit se dá individuální i týmové koučování. Druhá varianta má za účel hlavně stmelit a inspirovat pracovníky ze stejné úrovně ve firmě, například liniové manažery, supervizory nebo mistry. Ti musí sdílet zkušenosti, navzájem se inspirovat a nahlas přemýšlet o řešení témat, která jsou pro ně společná. Efekt to má veliký, protože účastníci okamžitě aplikují nové podněty do praxe. Přitom každý může projevit svou individualitu a odnést si z týmového koučinku nové a konkrétní podněty s akčním plánem, přibližuje Jitka Jetlebová.

Důležité je ale především to, že k výsledným efektům dochází ve vzájemné spolupráci na základě propojení odbornosti kouče a aktivity partnera či partnerů. Tím, že klient od kouče nemůže očekávat radu ani hotové řešení, vstupuje na pole vytěžování svých vlastních zdrojů. A to bývá vždy trochu dobrodružství za hranicí toho, jak jsme zvyklí sami se sebou obvykle zacházet. Mnohem důležitější než množství uplatněných technik a postupů je především celkový přístup a postoj jak kouče, tak koučovaného. Koučování je oboustranně aktivní, tvůrčí a dynamický proces. Profesionální koučové by měli vždy dodržovat Etický kodex ICF, klienta respektovat a mluvit jeho jazykem, dodává Milan Krček.

školení červen - novinky

Vybíráme dobrého kouče

Koučink je uměním i řemeslem. Každý kouč je individualitou a jeho přístup ke koučinku je jedinečný. Přesto by každý koučovací přístup měl splňovat jisté základní standardy. Přezkoušení tohoto stavu zajišťují akreditace, které poskytuje Česká asociace koučů. Akreditace nehodnotí individualitu, ale ukazuje, jaké odborné vzdělání kouč má, jeho zkušenosti a schopnost jejich převedení do praxe.

  1. Vybírejte konkrétní osobnosti, ne pouze firmy
  2. Zohledněte reference a zkušenosti
  3. Zajímejte se o akreditaci a kvalifikaci koučů
  4. Požadujte úvodní hodinu nebo pilotní koučovací sezení bezplatně či se slevou a nezávazně

Ceny profesionálního koučování se podle České asociace koučů pohybují mezi 3000 až 6000 korunami za hodinu práce. Existují i nižší ceny, ale zde se často nejedná o skutečné koučování. Ceny dobrých a vynikajících koučů se pohybují od 6000 korun výše. Délka spolupráce je velmi variabilní a hodně souvisí s tématem, na kterém se bude pracovat. Někdy stačí jedno sezení, jindy jde o spolupráci na několik setkání, než je akutní problém vyřešen. V případě dlouhodobého doprovázení, například vrcholových manažerů, může jít o jedno sezení za měsíc či dva v průběhu několika let.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).