Hlavní navigace

Nevíte, zda se vás #EET týká již od prosince? Nechte si udělat závazné posouzení

18. 10. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Kdo si není jistý, zda a odkdy se jej EET týká, měl by finanční správu požádat o závazné posouzení o určení evidované tržby. Má to ale jeden háček.

Lhůta pro správce daně k vydání rozhodnutí totiž činí 3 měsíce. Teoreticky se tak může stát, že správce daně vám nevydá rozhodnutí ještě před startem EET. V souladu s ustanovením § 7 daňového řádu by měl ale správce daně postupovat bez zbytečných průtahů. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

Nejste si jistí? Rychle požádejte o závazné posouzení

Do spuštění první vlny elektronické evidence tržeb (EET) zbývá už jen něco měsíc. Jak ale ukazují různé diskuze, poradny i sociální sítě, řada podnikatelů stále neví, odkdy a zda vůbec se jich EET týká. Kdo si není jistý, neměl by riskovat a měl by si od finanční správy nechat vypracovat rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.  V rozhodnutí o závazném posouzení kromě obecných náležitostí rozhodnutí uvede správce daně časový i věcný rozsah závaznosti vydaného rozhodnutí.

Co všechno můžete nechat posoudit

Žádost o závazné posouzení se podává místně příslušnému správci daně. V žádosti musí podnikatel uvést finančnímu úřadu příslušné informace, ten je posoudí a na základě toho vydá rozhodnutí, jež je pro podnikatele vodítkem, jak postupovat. Jak upřesňuje finanční správa na webu etrzby.cz, podnikatel musí v žádosti o závazné posouzení uvést své identifikační údaje, platbu/platby, na kterou/které se má závazné posouzení vztahovat, a její/jejich popis, a to v míře dostatečné k posouzení. Současně podnikatel v žádosti vedle údajů o platbě/platbách uvede návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, resp. zda se jedná o evidovanou tržbu či nikoliv.

Předmětem závazného posouzení mohou být všechny situace, kdy není jasné, zda má poplatník povinnost provádět elektronickou evidenci tržeb. To se může týkat zejména následujících situací:

  • posouzení splnění formálních náležitostí pro evidovanou tržbu (§ 5 ZoET) ,
  • vyloučení příjmů (tržeb), které nejsou dosaženy z podnikání (§ 6 ZoET),
  • vyloučení ojedinělých příjmů (§ 6 ZoET),
  • vyloučení tržeb (§ 12 ZoET),
  • skutečnost, že platba může být evidována ve zjednodušeném režimu (§ 10 a 11 ZoET),
  • vyloučení tržeb dosažených v zahraničí (§ 36 ZoET),
  • dočasně vyloučené tržby (§ 37 ZoET), resp. posouzení, v které fázi je poplatník povinen zahájit evidenci tržeb z dané činnosti.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).