Hlavní navigace

Než si do firmy pustíte internet, vyzbrojte se!

21. 1. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Internet je pomocník, ale také hrozba. Podnikatelé by neměli podceňovat obranu proti stále sofistikovanějším nákazám, které se přes internet šíří. Není nutné spoléhat na vlastní síly, existuje řešení formou outsourcingu IT.

Každý podnikatel dnes ví, že nákupem počítače, softwaru a připojením na internet zdaleka nemá vyhráno. Nejen že jsou dnes stále sofistikovanější informační a komunikační technologie. Schopnější jsou také spameři, šiřitelé virů, hackeří atd. Nepřetržitě tak vzrůstá potřeba chránit svoje data.

Ochrana předchází útok

S internetem přichází do firem také nebezpečí infekce. „60 % virů přichází do firem mailovou poštou,” tvrdí Marco Djordjevic, projektový manažer firmy Trend Micro, která se orientuje na ochranný software zamezující hrozbám spojeným s internetem. Včetně produktů pro malé a střední společnosti.

Spyware = ilegální software, který se do počítače nainstaluje automaticky, obvykle skrze bezpečnostní díru. Tam monitoruje aktivitu uživatele a odesílá informace svému autorovi. Získaná data jsou využívána k lepšímu cílení reklamy na uživatele, ale také k odposlechu hesel.

Vir = program záměrně poškozující datové struktury. Má reprodukční funkci (šíří se síťovým připojením počítačů) a funkci ničivou (například smaže v několika sekundách celý pevný disk nebo poškodí počítač).

Zdroj: Lupa.cz, Slovník cizích slov, SPN 1995.

Hrozbami z internetového prostředí se musí zabývat každý – tedy i podnikatelé či malé a střední společnosti. „Pro každodenní internetový provoz ve firemním prostředí je důležité nejen spolehlivé a dostatečně dimenzované připojení s ohledem na potřeby společnosti, ale především připojení bezpečné,” upozorňuje pro business server Podnikatel.cz Aleš Miklík, šéfredaktor serveru o českém internetu Lupa.cz. Podle Miklíka si mnoho malých podnikatelů stále neuvědomuje hrozby nezabezpečeného připojení. A s jejich dopady se seznamují až při sčítání ztrát z nezodpovědného či špatného využívání internetu ve firmě. „Svěřit tyto starosti odborníkům se vyplatí i malým společnostem, které zdánlivě nemají co ztratit,” doporučuje Miklík.

Pro ty, kteří přesto chtějí řešit bezpečnost a spolehlivost připojení vlastními silami, formuluje Aleš Miklík alespoň základní pravidla.

5 základních pravidel podnikatele pro bezpečné a spolehlivé připojení k internetu podle Aleše Miklíka, šéfredaktora serveru o českém internetu Lupa.cz:

  1. Vysoká cena internetového připojení neznamená spolehlivější a rychlejší připojení.
  2. Pro připojení firemní sítě je nezbytný hardwarový firewall.
  3. Na jednotlivých počítačích jsou nezbytné aplikační firewally.
  4. Na každém počítači by měl být aktualizovaný antivir a antispyware.
  5. Operační systémy počítačů by měly pravidelně provádět aktualizace.

Outsourcing IT: Služba na klíč

Zvláště pro malou a střední firmu může být aktuálním tématem outsourcing IT služeb. Cena IT odborníků na trhu práce totiž roste a financovat vlastní IT oddělení se v menších firmách zřejmě nevyplatí.

Outsourcing = převedení určitých aktivit, které dosud podnik prováděl sám, zcela nebo částečně na externího dodavatele, od kterého bude tyto aktivity nakupovat. Cílem jsou kapacitní, časové a finanční úspory. Společnost se může soustředit na core business, tedy svoji hlavní činnost (srdce podnikání). A nezahlcovat se zajišťováním podpůrných činností. Outsourcovat lze ledacos: IT, účetní služby, úklidové služby, inkaso pohledávek atd.

Informační systém zdarma

Moderní informační systém není doménou velkých firem. Kvalitní software si může pořídit i podnikatel nebo malá firma. Pryč jsou doby, kdy se faktury vystavovaly ručně pomocí wordových šablon, evidovaly v excelových tabulkách, kdy se platby ručně datlovaly do bankovního systému a bankovní výpis jednou měsíčně opět ručně pároval s vydanými fakturami. V moderní malé kanceláři je možné mít vše v jednom: kompletní účetnictví, personalistiku a mzdy, sklad, pokladnu, evidenci zakázek, obchodní agendu, CRM řešení (databáze obchodních partnerů apod.)… Včetně možnosti různých kontrolních datových nebo grafických výstupů.

Požadavky firem na software navíc rostou. „Dříve firmy potřebovaly řídit jen své vlastní procesy. Dnes už je zajímají procesy s odběrateli. Zítra procesy v celém obchodním nebo výrobním řetězci,” tvrdí Petr Maňas, ředitel pro strategický rozvoj společnosti LCS International, která se zaměřuje na vývoj a prodej komplexních informačních systémů. Protože i odběratel má své dodavatele či další odběratele, kteří mohou mít na celý obchod či výrobu zásadní vliv. A Maňas přípomíná poučku: „Co neměřím, to neřídím.”

Živnostník nebo mikrofirma s obratem do půl milionu korun může dokonce získat informační systém zcela zdarma. Například právě společnost LCS International nabízí k bezplatnému stažení a užívání verzi Start systému Helios Red. Bezplatná verze může posloužit také k testování. Pokud společnost o informačním systému uvažuje a chce si ho po neomezenou dobu vyzkoušet v praxi.

Internet, pomocník českého podnikatele

Český statistický úřad se již několik let podílí na šetření Eurostatu zaměřené na využití informačních a komunikačních technologií v českých firmách. Pilotní šetření proběhlo v roce 2002, od roku 2003 pak v Česku probíhají pravidelně. Šetření probíhá primárně v malých a středních společnostech. Jsou zařazovány podnikatelské subjekty s 10 a více zaměstnanci.

Připojení podnikatelé v převaze

Výsledky šetření za rok 2006 prezentoval na nedávné konferenci Teleinformatika 2007 Václav Kosina z ČSÚ. Procento společností připojených k internetu je v Česku překvapivě vysoké. Vysokorychlostní připojení k internetu však má pouze 69 % podnikatelských subjektů – oproti tomu průměr EU25 je 74 %. Mobilní připojení používalo v lednu 2006 25 % českých podnikatelských subjektů oproti 16% průměru EU25. 76 % českých společností využívá internet k zjišťování informací z webových stránek státní správy. Tento údaj však zaznamenává sezónní výkyvy podle toho, jestli je pro podnikatele zrovna v danou chvíli něco aktuální. Weby státní správy jsou pochopitelně více atakovány v období legislativních změn nebo v době před účetní uzávěrkou apod. 70 % českých firem se také na internetu prezentuje vlastní webovou stránkou. Je to více firem, než je 64% průměr EU25.

Méně oblíbené informační systémy

Povzbuzující je, že s využíváním internetu jsou na tom české společnosti oproti průměru EU25 obecně celkem dobře. Hůře jsou na tom s využíváním podnikových informačních systémů. Pouze 31 % podniků využívá specializovaný software pro zpracování objednávek. Průměr EU25 je 34 %. Platební nebo fakturační systémy používá ještě méně českých společností.

Opatrnosti nikdy nezbývá

V oblasti informačních systémů a elektronické komunikace jsou čeští podnikatelé opatrní. Antivirovým programem se chrání 94 % českých firem, zatímco průměr EU25 je 89 %. Lépe než Česko je na tom v této oblasti například Finsko, ve kterém má antivir téměř 100 % společností, Island či Nizozemí. Firewall má 59 % českých firem oproti 71% průměru v EU25.

Internetové prokazování totožnosti

Méně oblíbený je v Česku i v celé EU elektronický podpis. V komunikaci se zákazníky ho využívá pouze 10 % českých podniků a průměrně 14 % evropských. Nejlépe je na tom Francie, kde 30 % společností využívá elektronický podpis ve vztahu k zákazníkům. Oblíbenější je obecně využití hesla nebo PINu k prokázání totožnosti. Tyto instrumenty využívá 46 % českých firem a průměrně 31 % firem evropských.

cif - debata 2

Známé bezpečnostní problémy

19 % firem v Česku již řešilo v souvislosti s informačními systémy nějaký bezpečnostní problém, zatímco průměr EU25 je 28 % firem. Nejvíce problémů řešily irské firmy, nejméně nizozemské.

Podle Kosiny z ČSÚ se dokonce stává, že podniky již připojené na internet zase připojení zruší. Což je zajímavý, ale do jisté míry zarážející fakt.

Myslíte si, že jste dostatečně chráněni proti internetovým hrozbám?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).