Hlavní navigace

Novela zákona o veřejných zakázkách: Jaké změny přináší a co se nyní dozvíme?

23. 4. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

K 1. dubnu 2012 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. A přináší mnoho podstatných změn. Zde je jejich ucelený přehled.

Hlavním účelem novely zákona o veřejných zakázkách platné od 1. dubna 2012 je změnit systém zadávání veřejných zakázek tak, aby se omezila veškerá korupční rizika, která jsou s veřejnými zakázkami spojená. Změny by tak měly zpřísnit veškeré zadávací procesy a především by měly celý proces zprůhlednit natolik, aby bylo vynakládání veřejných prostředků v oblasti veřejných zakázek přístupné široké veřejnosti, a tím pádem i lépe kontrolovatelné v rámci boje proti korupci v Česku.

Podnikatelská veřejnost novelu zákona přivítala například prostřednictvím Platformy pro transparentní veřejné zakázky, projektu, v jehož široké členské základně je Transparency International, podnikatelské asociace, například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nebo Hospodářská komora ČR, Americká obchodní komora v ČR či další organizace, ale také kraje, ministerstva nebo politické strany. Čtěte více: Novela zákona slibuje transparentnější zadávání veřejných zakázek

Významné změny v zákoně

Mezi nejvýznamnější změny, které novela přináší, patří mj. snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Limit klesne ze 2 milionů korun bez DPH na polovinu, a to s platností do 31. prosince příštího roku. Důležitou změnou je také skutečnost, že veškeré dokumenty a informace související s veřejnou zakázkou jsou zcela veřejné, případně musí být (kromě jasně stanovených výjimek) poskytnuty na požádání. Novela také zavádí novou kategorii „významná veřejná zakázka“ či zpřísňuje zadávání zakázek v oblasti stavebních prací.

Kompletní přehled významných změn, které novela zavádí:

Snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Současný limit 2 miliony Kč bez DPH, stanovený v rámci dodávek a služeb, se změní na maximální výši 1 milion Kč bez DPH a to s platností do 31. 12. 2013. V rámci stejného období se změní výše limitu také pro stavební práce, která bude nově činit 3 miliony Kč bez DPH oproti původním 6 milionům Kč bez DPH. Od 1. 1. 2014 poté přejde v platnost stejná výše limitu jak pro dodávky a služby, tak stavební práce a to ve výši 1 milion Kč bez DPH.

Veškeré dokumenty a informace jsou zcela veřejné, případně musí být poskytnuty na žádost se stanovenými výjimkami

Novela zavádí povinnost zadavatele veřejné zakázky, určité informace nebo dokumenty zveřejňovat a to zejména cenu, která byla v rámci realizace veřejné zakázky uhrazena. Výjimku tvoří pouze zakázky malého rozsahu, utajované informace nebo vojenské materiály. Zavádí se také povinné zveřejňování smluv na veřejné zakázky nad 500 000 korun. Tento limit se opět netýká utajovaných informací, případně vojenských materiálů. Nově je také zavedena výjimka, která opravňuje zadavatele veřejné zakázky veškeré informace neposkytovat – a to v případě, že ještě nebyla uzavřena smlouva o složení hodnotící komise, případně ve chvíli, kdy ještě nebyla uzavřena smlouva, která má být obsažena v dokumentech pořizovaných v průběhu zadávacího řízení.

Změna v rámci definice „zadavatele veřejné zakázky“

Zadavatelem veřejné zakázky bude nově každý subjekt, který obdrží více než 50 % prostředků určených na zakázku z veřejných zdrojů.

Zavedení nové kategorie „významná veřejná zakázka“

V případě státu se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 milionů Kč bez DPH, v případě samospráv (kraje nebo obce) 50 milionů Kč. Tyto státní zakázky bude vždy schvalovat vláda, u samospráv to bude zastupitelstvo. Pro tuto kategorii zakázek se zavádí i delší lhůty pro podání nabídek.

Zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce

U veřejných zakázek na stavební práce bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhláškou stanovovat podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a také obchodní podmínky.

Povinnost zrušit zadávací řízení

Pokud by měly být hodnoceny méně než dvě nabídky, má zadavatel povinnost zadávací řízení zrušit.

Předběžné oznámení

Zadavatel bude povinně 30 dní předem u všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) odesílat k uveřejnění tzv. předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace dané zakázky.

TIP: Projděte si přehled veřejných zakázek na Podnikatel.cz 

Osoba se zvláštní způsobilostí

Osobou se zvláštní způsobilostí bude zaměstnanec veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program ministerstva pro místní rozvoj, který se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a zároveň se stane povinným členem hodnotících komisí.

Hodnotitel veřejné zakázky

Hodnotitel veřejné zakázky bude losován do hodnotících komisí u významných státních zakázek a bude moci dávat podnět k prošetření zakázek na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Seznam těchto osob povede samo ministerstvo pro místní rozvoj.

Hodnocení prostřednictvím elektronické aukce

Každý zadavatel bude mít nově povinnost provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce a to u veřejných zakázek na dodávky vymezené prováděcím předpisem.

Odstranění možnosti omezovat počet účastníků

Nově je odstraněna možnost omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování.

školení účto leden 23 Kučerová

Povinnost uveřejnit části zadávací dokumentace

Poslední, avšak neméně důležitou změnou je povinnost uveřejnit na svém profilu některé části zadávací dokumentace. Jde především o kompletní textovou část dokumentace, včetně textové části smlouvy u zakázek v hodnotě od 500 000 Kč bez DPH. Dále se jedná o  zveřejnění uhrazené ceny za celou zakázku spolu s odůvodněním přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady. Takto zveřejněna musí být i odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky a odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele. Zveřejnění podléhá také informace o subdodavatelích, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo více než 5 % v případě významné veřejné zakázky. V případě významných státních zakázek budou tato odůvodnění předkládána vládě či zastupitelstvům ke schválení. Čtěte také: Přinese novela zákona o veřejných zakázkách jejich zprůhlednění? Čtěte názor právníka

Připraveno ve spolupráci s

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).