Hlavní navigace

Odpuštění sociálka a zdravotka se týká i OSVČ vedlejších, má to ale háček

27. 3. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Aktualizováno: Novely již vyšly ve Sbírce a změny už tak platí. (27. 3. 2020 23:48)
Odpuštění minimálního sociálního a zdravotního pojištění se sice týká i OSVČ vedlejších, v případě zdravotního pojištění to má však háček.

Zatímco u sociálního pojištění vydělají na odpuštění všichni, u zdravotního pojištění budou mít asi smůlu OSVČ, které mají souběh se zaměstnáním.

Všem OSVČ hlavním se odpustí minimální pojistné

Novely, které OSVČ odpouští minimální a sociální pojištění, již podepsal prezident Miloš Zeman a jakmile vyjdou ve Sbírce, nabudou účinnosti. U OSVČ hlavních je vše jasné a na půl roku se jim odpustí minimální zálohy i minimální pojistné jak na zdravotní, tak na sociální pojištění. Zpětně, příští rok po podání přehledu za rok 2020, pak budou muset OSVČ doplatit rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Kdo tedy platí pouze minimální zálohy (2 544 Kč u sociálního a 2 352 Kč u zdravotního pojištění), bude mu pojistné na 6 měsíců plně odpuštěno. Kdo platí zálohy vyšší, doplatí po podání přehledu jen rozdíl.

Čtěte více: OSVČ se na půl roku zcela odpustí minimální sociální i zdravotní pojištění

U sociálka a OSVČ vedlejších ušetří všechny OSVČ vedlejší

U OSVČ vedlejších (terminologií sociálního pojištění) situace však úplně přehledná není, a to u zdravotního pojištění. U sociálního pojištění je vše jasné, jelikož i OSVČ vedlejší mají určenou minimální výši záloh – 1 018 Kč, a návrh novely zákona je jasně koncipován. Žádná OSVČ nebude muset platit zálohy na sociální pojištění za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

Sociální pojištění za rok 2020 se pak určí tak, že se od standardního výpočtu odečte za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, částka

 • 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
 • 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud jste tedy OSVČ vedlejší, která platí minimální zálohu 1 018 Kč, na půl roku vám bude zcela odpuštěno pojistné (celkem 6 108 Kč), což uplatníte v přehledu za rok 2020.

Pokud jako OSVČ vedlejší máte vyšší než minimální zálohy, rovněž je platit nyní nemusíte, ale po podání přehledu budete muset doplatit rozdíl. Pokud tedy nyní platíte například 1 518 Kč, zpětně po podání přehledu budete muset doplatit rozdíl 3 000 Kč, tedy 6 × 500 Kč).

Dále se stanoví, že období, po které nebyly placeny zálohy na pojistné, se bude při výpočtu osobního vyměřovacího základu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu, aby nedocházelo ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodu.

Kdo je OSVČ vedlejší

Pro připomenutí, samostatná výdělečná činnost se z hlediska důchodového pojištění považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce:

 • vykonávala zaměstnání
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo civilní službu
 • byla nezaopatřeným dítětem

Odpuštění zdravotka OSVČ, za které platí pojistné stát

U zdravotního pojištění je však situace komplikovanější, jelikož zákon přímo nestanovuje OSVČ vedlejší a je odlišný režim pro OSVČ a zároveň zaměstnance (osoby, za které platí pojistné zaměstnavatel) a pro OSVČ a zároveň osoby, za které platí pojistné stát (třeba důchodci). Mezi OSVČ, za které platí pojištění stát, patří:

 • nezaopatřené děti,
 • poživatelé důchodu z důchodového pojištění (starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody),
 • osoby na mateřské dovolené,
 • příjemci rodičovského příspěvku,
 • uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající dávky sociální péče, osoby, které jsou závislé na péči o jiné osoby, a osoby pečující o tyto osoby.

Tyto osoby platí zálohy na základě zisku z předchozího roku (v prvním roce podnikání neplatí zálohy vůbec) a neplatí pro ně minimální výše. Také tyto OSVČ ale nově nebudou muset zálohy platit a budou si je moct podle novely zákona ministerstva zdravotnictví odečíst. V tomto případě je možné odečíst pouze výši předepsané zálohy pro období březen až srpen 2020. Má-li takový důchodce předepsanou zálohu za kalendářní měsíc v tomto období ve výši 1 500 Kč měsíčně, pak je mu odpuštěna platba pouze ve výši této předepsané zálohy, tj. maximálně 1 500 Kč v kalendářním měsíci (a nikoli ve výši minimální výše zálohy 2 352 Kč), upřesnil serveru Podnikatel.cz Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

OSVČ a zároveň zaměstnanci budou mít zřejmě smůlu

Jiný režim ale u zdravotního pojištění platí pro OSVČ, které jsou zároveň zaměstnány. Tyto OSVČ totiž neplatí žádné zálohy na zdravotní pojištění a pojistné vždy doplácí zpětně po podání přehledu. Odpuštění záloh se tedy těchto OSVČ netýká. Podle ministerstva si navíc tyto OSVČ nebudou moct ani zpětně nic na zdravotním pojištění odečíst. Návrh zákona cílí především na rychlé odpuštění (pro následujících šest měsíců) plateb pojistného pro osoby samostatně výdělečně činné, které se ocitnou zcela bez příjmů – zaměstnanec však bude mít zpravidla příjem ještě ze zaměstnání včetně případných úlev vyplývajících z jiných v současnosti diskutovaných opatření. Na takovou osobu samostatně výdělečně činnou tak současné znění zákona nedopadá, neboť není povinna platit zálohy na zdravotní pojištění, doplnil Martin Novotný.

Jak ale upozorňuje daňový expert Jan Molín, text schválené novely nehovoří v tomto ohledu úplně jasně a dá se interpretovat více způsoby. Osobně bych se snažil vyložit zákon pro tyto osoby „konformně“ tak, že těmto osobám jsou podle § 8 odst. 2 zálohy sice vypočteny, ale jen nemají povinnost je platit (§ 8 odst. 3). Tedy, že jim bude od ročního pojistného „odečtena“ hodnota jejich záloh (vypočtených, ale neplacených) za měsíce březen až srpen, podotkl Jan Molín.

Ministerstvo zdravotnictví však tento výklad odmítá a trvá na tom, že OSVČ se souběhem zaměstnání, která žádné zálohy neplatily už před schválením změn, budou muset doplatit celou částku zdravotního pojištění, jak jim vyjde v přehledu.

Shrnutí

OSVČ, za které platí zdravotní pojištění stát (důchodci, osoby na mateřské, studenti)

Nemusí půl roku platit žádné zálohy. U sociálního pojištění pak budou moct po podání přehledů odečíst 6 108 Kč. U zdravotního pojištění pak budou moct odečíst tolik, kolik nyní reálně platí na zálohách (tedy 6 x své stávající zálohy).

OSVČ, které mají souběh se zaměstnáním

Nemusí půl roku platit žádné zálohy (u zdravotního už neplatí nyní). U sociálního pojištění pak budou moct po podání přehledů odečíst 6108 Kč. U zdravotního však podle všeho nebudou moct odečíst nic a budou je muset zaplatit v plné výši.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).