Hlavní navigace

Revoluce ve veřejné dopravě. Budou mít dráhy konkurenci?

26. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Ministerstvo dopravy připravilo nový zákon, který by měl zavést povinnost výběrových řízení při přidělování zakázek ve veřejné dopravě. Podle Českých drah se návrh netýká železnice, ostatní dopravci tomu však oponují.

V oblasti regionální a městské veřejné dopravy se chystá malá revoluce. Ministerstvo dopravy totiž dokončilo návrh zákona o veřejných službách, který má zprůhlednit zadávání zakázek v oblasti veřejné dopravy a pozměnit systém jejich přidělování. Nově by podle zákona totiž kraje, obce či popřípadě stát musely vypisovat na silniční či železniční spoje, které dotují z veřejných prostředků, výběrová řízení. Poprvé tak v historii ČR vzniká zákon, který se samostatně věnuje problematice veřejné dopravy.

Obecnou úpravu podnikání v dopravě budou i nadále řešit zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle kterých se zadávání zakázek veřejné dopravy ještě v současnosti dělá. Nový zákon také obsahuje standardy dopravy a bezpečnosti, které budou muset provozovatelé dodržovat. Soukromí dopravci sice novou úpravu vesměs vítají, rozpory však panují ohledně železniční dopravy. Podle některých se jí totiž povinnost vypisovat výběrová řízení netýká. Čtěte také: Drahé České dráhy….

Ministerstvo chce transparentní přidělování zakázek

V současnosti dopravci poskytují veřejnou regionální nebo městskou dopravu pomocí smlouvy o závazku veřejné služby, kterou uzavřeli se státem, obcí či krajem. Bez existence těchto smluv by dané služby nemohly být poskytovány v potřebné četnosti a kvalitě. Zajištění dopravy ve veřejném zájmu má zásadní význam pro udržení systému veřejné dopravy, který má značný význam nejen sociální, ale také spočívající v příspěvku k regionálnímu rozvoji a udržitelnému rozvoji měst, píše ministerstvo dopravy v důvodové zprávě k zákonu.

Jestliže dopravci provozují linku v závazku veřejné služby, mají zajištěnou úhradu případných ztrát. V podstatě se tak jedná o bezrizikové podnikání, protože případný neúspěch dopravci zaplatí samosprávní orgán z veřejných peněz. Každoročně se z veřejných rozpočtů tímto způsobem vydá přes 20 mld. korun. Většina z dotací jde do oblasti městské dopravy (více než polovina), zhruba třetina putuje do regionální dopravy a zbytek (asi 11 %) míří do oblasti nadregionální dopravy.

Vzhledem k významné částce, která tímto způsobem odtéká z rozpočtů, je podle ministerstva nezbytné zajistit co možná nejtransparentnější podmínky při přidělování zakázek. I tohoto důvodu se ministerstvo dopravy rozhodlo připravit nový zákon, který by zavedl povinnost vypisovat při udělování zakázky veřejnou soutěž. Dalším motivem se stala implementace evropského nařízení, které se oblastí veřejné dopravy zabývá.

Při cestách nejčastěji volíte:

Podnikatelé návrh vítají

Soukromí dopravci návrh zákona povětšinou uvítali. Především v autobusové dopravě přináší některé pozitivní změny – např. nutnost výběrových řízení na dopravce, možnost objednatele objednávat dopravu i mimo svůj územní obvod (platí samozřejmě i pro železniční dopravu), zjednodušení některých formálních postupů, uvedl pro business server Podnikatel.cz Jiří Schmidt, obchodní ředitel železniční dopravy firmy Student Agency.

Firmy si od nového zákona také slibují zajištění vyšší právní jistoty v daném oboru a zavedení dlouhodobých smluv, které umožní investovat do modernizace vozidlového parku a zvyšování kvality služeb. Dlouholeté smlouvy například podle Českých drah zajistí návratnost vložených investic, resp. zajistí dopravci jejich garanci po dobu odpisů vozidel, která je u železnice cca 15 až 20 let. Dopravci si od zákona také slibují větší odpovědnost ze strany objednavatelů za efektivní nakládání s veřejnými prostředky a doufají, že nový zákon uloží objednatelům veřejné dopravy (tj. krajům a ministerstvu dopravy) koncepční a dlouhodobě udržitelný přístup k objednávce veřejné dopravy. Čtěte více: Předražená byznys třída není vždy výhra.

Musí být výběrová řízení také pro železnici?

Neshody ale panují kolem železniční dopravy. České dráhy totiž tvrdí, že železnice se povinnost vyhlašovat výběrové řízení netýká. Jsme přesvědčeni, že zákon obsahuje u autobusové i železniční dopravy jak možnost výběrového řízení, tak přímého zadání, ovšem za jasných transparentních podmínek, domnívá se Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení společnosti České dráhy, a.s.

Jenže s tímto názorem mnozí nesouhlasí, podle kterých je sice železnice z evropského nařízení vyňata, ale pouze ve specifických případech. Konkrétně tehdy, kdy neexistuje více než jeden uchazeč o zakázku. Vzhledem k tomu, že v České republice existuje v současnosti několik dopravců, kteří mají zájem provozovat železniční dopravu, musí se podle Jiřího Schmidta vybrat mezi zájemci nediskriminačním a transparentním způsobem, tj. výběrovým řízením. Máme to ověřeno několika právními rozbory, doplňuje Schmidt. Čtěte více: České dráhy zdražují, podnikatelé chtějí spravedlivý trh.

Server Podnikatel.cz se snažil sehnat i vyjádření ministerstva dopravy, které však ani na opětovné urgence nijak nereagovalo.

Zákon by měl vstoupit v platnost během příštího roku, kraje však dostanou několik let přechodné období. Návrh zákona však teprve prošel připomínkovým řízením a nyní poputuje do vlády. Těžko tak podle odborníků říci, jakou finální podobu tedy dostane.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).